Akademik Unvanlar

 • 2014

    DOÇENT

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

 • 2014 2013

    DOÇENT

  KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ

 • 2013 2009

    YARDIMCI DOÇENT

  KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2008

  Ortaöğretim dokuzuncu sınıf coğrafya dersinde çoklu zeka destekli öğretimin öğrenci başarısı tutumu ve kalıcılığa etkisi  "

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ (DR) 

 • Yüksek Lisans 2004

  Ortaöğretim coğrafya öğretmenleri ve öğrencilerinin coğrafya öğretiminin genel amaçlarına ulaşma düzeyinin belirlenmesi  "

  KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ COĞRAFYA EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ) 

 • Lisans 2000

  KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ PR. (5 YILLIK)

2012-2013 Lisans ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
2012-2013 Lisans BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ

Filtrele:

Türk Kültüründe Coğrafya II

UZUNÖZ ABDULKADİR, 2016.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Pegem Akademi. | ISBN: 978-605-318-591-8

Eğitim Bilimine Giriş

UZUNÖZ ABDULKADİR, 2016.

Uluslararası Ders Kitabı Yayın Bilgisi: PEGEM AKADEMİ. | ISBN: 978-605-318-444-7

COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİ VE ÖĞRETMEN ADAYLARI İÇİN DERS NOTLARI MODÜLER EĞİTİM BİLİMLERİ

UZUNÖZ ABDULKADİR, 2013.

Ulusal Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: ESER OFSET MATBAACILIK, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-62335-0-0

COĞRAFYA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ZEKÂ Ders Planları ve Uygulama Örnekleriyle

ŞEYİHOĞLU AYŞEGÜL,UZUNÖZ ABDULKADİR, 2012.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: ANI YAYINCILIK. | ISBN: 978-605-4434-85-5

Ders Dışı Öğretim Faaliyetlerine Örnek DOĞA EĞİTİMİ

UZUNÖZ ABDULKADİR,ŞEYİHOĞLU AYŞEGÜL, 2012.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: ANI YAYINCILIK. | ISBN: 978-605-4434-93-0

Procedia Social and Behavioral Sciences

AKBAŞ YAVUZ,UZUNÖZ ABDULKADİR,GENÇTÜRK EBRU, 2010

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SSCI Yayın Yeri: Procedia - Social and Behavioral Sciences Cilt: 9 Sayı: - DOI: 10.1016/j.sbspro.2010.12.387 ISSN: -

Ortaöğretim Coğrafya Dersi Doğal Sistemler Konu Alanı Atmosfer ve İklim Ünitesi Başarı Testi Geliştirme Çalışması

UZUNÖZ ABDULKADİR,BULDAN İSMAİL, 2012

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ISI Yayın Yeri: KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ Cilt: 20 Sayı: 1 DOI: - ISSN: -

Ortaöğretim 9 Sınıf Meb Coğrafya Ders Kitaplarının Niteliği Hakkında Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi

UZUNÖZ ABDULKADİR,FAZLI SOLMAZ,TOP EROL, 2011

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ISI Yayın Yeri: KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: -

İlköğretim Birinci Kademe Öğretmenlerinin Yeni Ders Kitabı Hakkındaki Görüşleri

UZUNÖZ ABDULKADİR,ENGİN İDRİS,TENTERİZ CEREN, 2010

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ısı Yayın Yeri: Katamonu Eğitim Dergisi Cilt: 18 Sayı: 3 DOI: - ISSN: -

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre Okur Yazarlık Düzeylerine Etki Eden Faktörlerin Değerlendirilmesi

ARTUN HÜSEYİN,UZUNÖZ ABDULKADİR,AKBAŞ YAVUZ, 2013

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TÜBİTAK Yayın Yeri: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: -

Coğrafya Öğretmenlerinin Teknoloji Öz Yeterlik Düzeyleri Trabzon Örneği

GENÇTÜRK EBRU,UZUNÖZ ABDULKADİR,AKBAŞ YAVUZ, 2012

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TÜBİTAK Yayın Yeri: KARADENİZ İNCELEMELERİ DERGİSİ Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: -

Trabzon da Görev Yapmakta Olan Coğrafya Öğretmenlerinin Hizmetiçi Eğitim Faaliyetlerinin Yeterliliği İle İlgili Düşünceleri

AKBAŞ YAVUZ,UZUNÖZ ABDULKADİR, 2012

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TÜBİTAK Yayın Yeri: KARADENİZ İNCELEMELERİ DEEGİSİ Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: -

Coğrafya Dersine Yönelik Öğrenci Tutum Ölçeği Geliştiirilmesi

UZUNÖZ ABDULKADİR, 2011

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ebsco Yayın Yeri: e-Journal New World Science Academy, Cilt: 6 Sayı: 1 DOI: - ISSN: -

Coğrafya Öğretmenlerinin Hizmet içi Eğitim Faaliyetleriyle İlgili Düşünceleri Trabzon Örneği

AKBAŞ YAVUZ,UZUNÖZ ABDULKADİR,GENÇTÜRK EBRU, 2011

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TÜBİTAK Yayın Yeri: Karadeniz İncelemeleri Dergisi Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: -

Kavramsal Değişim Yaklaşımına Dayalı Coğrafya ÖĞretimi Bir Uygulam Örneği

AKBAŞ YAVUZ,UZUNÖZ ABDULKADİR, 2011

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ebsco Yayın Yeri: e-Journal New World Science Academy, Cilt: 6 Sayı: 2 DOI: - ISSN: 1308-7274

COĞRAFYA DERSİNDE ÇOKLU ZEKÂ DESTEKLİÖĞRETİMİN ÖĞRENCİ BAŞARISI VE KALICILIĞA ETKİSİ

UZUNÖZ ABDULKADİR,AKBAŞ YAVUZ, 2011

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TÜRK EĞİTİM İNDEKSİ Yayın Yeri: Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Cilt: 9 Sayı: 3 DOI: - ISSN: -

Ortaöğretim Coğrafya Öğretmenlerinin Yenilenen Öğretim Programı Hakkındaki Görüşleri Trabzon Örneği

UZUNÖZ ABDULKADİR,AKBAŞ YAVUZ, 2011

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TUBİTAK Yayın Yeri: Karadeniz İncelemeleri Dergisi Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: -

Orta Öğretim Dokuzuncu Sınıf Coğrafya Dersinde Çoklu Zeka Destekli Öğretimin Öğrenci Tutumu ve Kalıcılığa Etkisi

UZUNÖZ ABDULKADİR, 2010

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ebsco Yayın Yeri: e-Journal New World Science Academy, Cilt: 5 Sayı: 4 DOI: - ISSN: 1308-7274

Ortaöğretim Coğrafya Öğretmenlerinin Coğrafyanın Psiko Motor Davranışlarına Ulaşma Düzeyi İle ilgili Görüşleri

solmaz fazlı,UZUNÖZ ABDULKADİR, 2009

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Tübitak Yayın Yeri: Milli Eğitim Cilt: - Sayı: 184 DOI: - ISSN: -

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersinin, Mesleki AçıdanKazandırdıklarına İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri: Nitel BirÇalışma

UZUNÖZ ABDULKADİR,AKTEPE VEDAT,GÜNDÜZ MEVLÜT, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi Cilt: 5 Sayı: 3 DOI: 10.14689/issn.2148- 2624.1.5c3s14m ISSN: 2148-2624

COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİNİN BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜREÇ BECERİLERİYLE İLGİLİ İNANÇ DÜZEYLERİ (DOĞU KARADENİZ ÖRNEĞİ)

UZUNÖZ ABDULKADİR,MEYDAN ALİ, 2017

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO Yayın Yeri: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: 18 Sayı: 3 DOI: - ISSN: 2147-1037

COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİNİN HİZMET İÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ (NEVŞEHİR ÖRNEĞİ)

MEYDAN ALİ,UZUNÖZ ABDULKADİR, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO Yayın Yeri: ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 30 DOI: - ISSN: 2146-1961

Conceptual Teaching Based on Scientific Storyline Method and Conceptual Change Texts: Latitude-Parallel Concepts

UZUNÖZ ABDULKADİR, 2018

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Journals Indexed in Eric Yayın Yeri: International Journal of Higher Education Cilt: 7 Sayı: 1 DOI: https://doi.org/10.5430/ijhe.v7n1p32 ISSN: 1927-6052

The Effects of The Activities of Current Textbook And 5 E Model On The Attitude of The Students Sample of The Global Effects of Natural Resources Unit

UZUNÖZ ABDULKADİR, 2011

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Journals Indexed in Eric Yayın Yeri: Educational Research and Reviews Cilt: 6 Sayı: 13 DOI: - ISSN: 1990-3839

The Effect of Multiple Intelligence Theory Practice Student Success by Bloom s Taxonomy Education Research and Review

UZUNÖZ ABDULKADİR, 2011

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Journals Indexed in Eric Yayın Yeri: Education Research and Review Cilt: 6 Sayı: 18 DOI: - ISSN: 1990-3839

Reliability and Validity Towards Environment Attitude Scale for Secondary School Students

UZUNÖZ ABDULKADİR, 2011

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Journals Indexed in Eric Yayın Yeri: Education Research and Review Cilt: 6 Sayı: 16 DOI: - ISSN: 1990-3839

The effects of technology supporteed brain breaks on physical activity in student teachers

Yazarlar: SAÇLI UZUNÖZ FATMA,UZUNÖZ ABDULKADİR

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: BRICS Council of Exercise and Sports Science Etkinklik Tarihi: 29.11.2017-02.12.2017 Ülke: -

Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı dersinin mesleki kazanımlarına ilişkin aday öğretmenlerin görüşleri: nitel bir çalışma

Yazarlar: UZUNÖZ ABDULKADİR,AKTEPE VEDAT,GÜNDÜZ MEVLÜT

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 16. International Primary Teacher Education Symposium (USOS) Etkinklik Tarihi: 08.05.2017-11.05.2017 Ülke: -

Öğretim teknolojisi ve materyal tasarımı dersinin mesleki kazanımlarına etkisine ilişkin öğretmen adaylarının farkındalık düzeyleri

Yazarlar: AKTEPE VEDAT,UZUNÖZ ABDULKADİR,GÜNDÜZ MEVLÜT

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 16. International Primary Teacher Education Symposium (USOS) Etkinklik Tarihi: 08.05.2017-11.05.2017 Ülke: -

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarına Arazi Çalışmalari ile Coğrafi Sorgulama Becerisi Kazandırılmasının Değerlendirilmesi

Yazarlar: MEYDAN ALİ,UZUNÖZ ABDULKADİR

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu VI. Etkinklik Tarihi: 04.05.2017-06.05.2017 Ülke: -

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ölçme Değerlendirme Bölümlerinin Sosyal Bilgiler Programına Göre İncelenmesi

Yazarlar: UZUNÖZ ABDULKADİR,MEYDAN ALİ,KÖYBAŞI ERHAN,YALMAN EMİNE

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu VI Etkinklik Tarihi: 04.05.2017-06.05.2017 Ülke: -

Ahlaki İkilem Tekniğine Dayalı Çalışma Yaprağına İlişkin Öğrencilerin Görüşleri: Farklılıklara Saygı Değeri

Yazarlar: YALMAN EMİNE,AKTEPE VEDAT,UZUNÖZ ABDULKADİR

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 26. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ Etkinklik Tarihi: 20.04.2017-23.04.2017 Ülke: -

Değer Analizi Yaklaşımı Yoluyla Dürüstlük Değerinin Öğrencilere Kazandırılması

Yazarlar: UZUNÖZ ABDULKADİR,AKTEPE VEDAT,KÖYBAŞI ERHAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 26. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ Etkinklik Tarihi: 20.04.2017-23.04.2017 Ülke: TÜRKİYE

Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Coğrafi Sorgulama Becerisi Kazanmasında Arazi Çalışmalarının Önemi.

Yazarlar: MEYDAN ALİ,UZUNÖZ ABDULKADİR,KÖYBAŞI ERHAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: International Congress Of Eurasian Socıal Sciences. Etkinklik Tarihi: 06.04.2017-08.04.2017 Ülke: -

Değer Analizi Yaklaşımı ile Sorumluluk Değerinin Öğrencilere Kazandırılması

Yazarlar: kesenci şahika,AKTEPE VEDAT,UZUNÖZ ABDULKADİR

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: INTERNATIONAL CONGRESS OF EURASIANSOCIAL SCIENCES Etkinklik Tarihi: 06.04.2017-08.04.2017 Ülke: -

Çalışkanlık Değeri Çalışma Yaprağına İlişkin Öğrenci Görüşlerinin Kohlberg’in Ahlak Gelişimi Kuramına Göre Değerlendirilmesi

Yazarlar: yaylak esra,UZUNÖZ ABDULKADİR,AKTEPE VEDAT

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: International Congeress of Eurasian Social Sciences Etkinklik Tarihi: 06.04.2017-08.04.2017 Ülke: -

 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 08.02.2015-08.02.2015  | Proje Devam Ediyor | 

  Adı: Etkileşimli Teknoloji Yoluyla Fiziksel Aktivitenin Yaygınlaştırılarak Bütünsel GelişiminSağlanması HOPSports Company MEB NHBVÜ

  Konusu:  - Görevi: Araştırmacı

 • TÜBİTAK PROJESİ 18.06.2012-18.06.2012  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Proje Tabanlı Öğrenme için Coğrafi Bilgi Sistemi Temel Kavramlar ve Uygulamalar I

  Konusu:  - Görevi: Araştırmacı

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 11.05.2010-11.05.2010  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: KTÜ BAP Projesi

  Konusu: Coğrafya Öğretmenlerinin Yenilenen Coğrafya Öğretim Programına Yönelik Hizmet içi Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi Görevi: Araştırmacı

 • TÜBİTAK PROJESİ 05.07.2012-05.07.2012  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: 4004 DOĞA EĞİTİMİ VE BİLİM OKULU

  Konusu: ALTINDERE VADİSİ MİLLİ PARKI MİLLİ PARKI VE ÇEVRESİNDE EKOLOJİ TEMELLİ DOĞA EĞİTİMİ Görevi: Yürütücü

 • Avrupa Birliği 01.06.2006-01.06.2006  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: SMAP III Gökova Projesi SMAP III Gökova Projesi

  Konusu: Preparation and implementation of the Integrated Management Action Plan in collaboration with stakeholders for the Inner Gökova Bay and the Sedir Island within Gökova Specially Protected Area Görevi: Araştırmacı

 • Avrupa Birliği 01.08.2008-01.08.2008  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Life in Harmony With Nature

  Konusu: School Partnership Görevi: Proje Koordinatörü

___ Bağlantılar ___