Akademik Unvanlar

 • 2015

    YARDIMCI DOÇENT

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 • 2015 2010

    OKUTMAN

  NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2014

  Trablusgarp Vilayeti'nde idari ve sosyo-ekonomik yapı: 1876-1911  "

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ  

 • Lisans 2006

  NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ 

2017-2018 Lisans Siyasi Tarih
2016-2017 Lisans Siyasi Tarih
2016-2017 Lisans Siyasi Tarih
2015-2016 Lisans Siyasi Tarih
2015-2016 Lisans Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
2014-2015 Lisans Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
2013-2014 Lisans Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
2012-2013 Lisans Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
2011-2012 Lisans Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
2010-2011 Lisans Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi

Filtrele:

OSMANLI’xxDAN CUMHURİYTET’xxE BİR ENTELLEKTÜEL MEHMET FUAT KÖPRÜLÜ

ÖZDAĞ ABDULLAH, 2017.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Gece Kitaplığı, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-288-129-3

LOZAN MÜBADİLLERİNİN İZMİR VİLAYETİNE İSKANLARI

KAYA MEHMET,ÖZDAĞ ABDULLAH,ÇETİN NEJAT, 2016.

Ulusal Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: TİRE BELEDİYESİ KÜLTÜR YAYINLARI, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-63415-9-5

TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ

ÖZDAĞ ABDULLAH, 2015.

Ulusal Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Genç Kalemler Yayıncılık, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-64975-2-0

Sudan’da Mehdilik Hareketi (1881-1885)

ÖZDAĞ ABDULLAH, 2018

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: INDEX ISLAMICUS Yayın Yeri: Tarih Araştırmaları Dergisi Cilt: 37 Sayı: 63 DOI: - ISSN: 1015-1826

Konsolos yardımcısı C.H. Dickson’un Trablus’tan Gademis’e seyahatine dair raporundan alıntı (1852)

ÖZDAĞ ABDULLAH, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: TÜBİTAK/ULAKBİM, ERIH, AERES, INDEX ISLAMICUS Yayın Yeri: Tarih Araştırmaları Dergisi Cilt: 36 Sayı: 61 DOI: - ISSN: 1015-1826

Kosova Sorunu ve Kosova’xxnın Bağımısızlık Süreci

ÖZDAĞ ABDULLAH,ÖNAL TEKİN, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Ebsco Yayın Yeri: Akademik Bakış Cilt: - Sayı: 61 DOI: - ISSN: 1694-528X

Doğu Afrika’da İngiliz Emperyalizmi: İngiltere’nin Sudan’ı İşgali (1896-1898)

ÖZDAĞ ABDULLAH, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: TÜBİTAK ULAKBİM, TURKOLOGISCHE ANZEIGER, INDEX ISLAMICUS ve ASOS İNDEX Yayın Yeri: Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma v e Uygulama Merkezi Dergisi Cilt: - Sayı: 42 DOI: - ISSN: 1019-469X

Körfez Savaşı ve Türk Dış Politikasına Etkileri

ÖZDAĞ ABDULLAH,ÖNAL TEKİN, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA, ASOS, AMIR Yayın Yeri: Turkish Studies Cilt: 11 Sayı: 16 DOI: - ISSN: 1308-2140

Osmanlı Bakır İşletmeciliğinde Tokat Kalhanesi 1850 1870

ÖZDAĞ ABDULLAH, 2014

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA, ASOS, AMIR Yayın Yeri: Turkish Studies Cilt: 9 Sayı: 7 DOI: 10.7827/TurkishStudies.7365 ISSN: 1468-3849

Tokat Sancağında Ermeni Olayları 1890 1900

ÖZDAĞ ABDULLAH, 2014

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA, ASOS, AMIR Yayın Yeri: Turkish Studies Cilt: 9 Sayı: 1 DOI: - ISSN: 1468-3849

Son Sadrazamlardan Hüseyin Hilmi Paşa’xxnın Hayatı ve Faaliyetleri (1855 1923)

ÖZDAĞ ABDULLAH, 2014

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA, ASOS, AMIR Yayın Yeri: Karadeniz Araştırmaları Cilt: - Sayı: Ukrayna Özel Sayısı DOI: http://dx.doi.org/10.12787/KARAM799 ISSN: -

I. Dünya Savaşı’xxnda Osmanlı Devleti’xxnin Libya Harekâtı

Yazar: ÖZDAĞ ABDULLAH

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: I. Dünya Savaşı’xxnın Hukuki ve Tarihi Yönleri Uluslararası Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 06.12.2017-09.12.2017 Ülke: TÜRKİYE

İnönü Hükümetlerinin Kıbrıs Politikası (1961-1965)

Yazarlar: ÖNAL TEKİN,ÖZDAĞ ABDULLAH

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: I. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 11.05.2017-14.05.2017 Ülke: TÜRKİYE

Kosova Sorunu ve Kosovanın Bağımsızlık Süreci

Yazarlar: ÖZDAĞ ABDULLAH,ÖNAL TEKİN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series Etkinklik Tarihi: 28.10.2016-30.10.2016 Ülke: MAKEDONYA

İNGİLİZ KONSOLOSLUK RAPORUNA GÖRE MISIR İNGİLTERE TİCARİ İLİŞKİLERİ 1909 1910

Yazarlar: ÖZDAĞ ABDULLAH,YAZICI MİRAÇ

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: II. Uluslararası Ortadoğu Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 04.05.2016-07.05.2016 Ülke: -

Saadettin Yalım Bey’xxin Hayatı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’xxndeki Faaliyetleri

Yazarlar: KAYA MEHMET,ÖZDAĞ ABDULLAH

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Uluslararası Gazi Süleyman Paşa ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 25.03.2016-27.03.2016 Ülke: TÜRKİYE

 • Avrupa Birliği 01.09.2014-01.09.2014  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: HELP HEALTHCARE ENGLISH LANGUAGE PROGRAMME

  Konusu: Yutdışı seyahatlerde sağlık hizmetlerinin alımında dil iletişim becerisinin kullanılması. Görevi: Araştırmacı

 • Avrupa Birliği 30.07.2013-30.07.2013  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Oral Culture Bridge Between The Past And The Future

  Konusu: Sözlü kültür öğeleri Görevi: Araştırmacı

 • Yüksek Lisans 2018 Devam Ediyor

    MOHAMMAD KAZIM RAHIMI


  Tez Adı: Afganistan'da SSCB Müdahalesiyle Başlayan Savaş Yılları ve Barış Kuruma Çabaları (1979-2014)


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Politikası Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2018 Devam Ediyor

    DUYGU ÖZKAN


  Tez Adı: İngiliz Emperyalizminin Sudan'a Yerleşmesi:General Reginald Wingate Dönemi (1899-1916)


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2018 Devam Ediyor

    ŞULE KUŞAR HAN


  Tez Adı: 1950-1954 YILLARI ARASI SEYHAN MİLLETVEKİLLERİ VE MECLİS FAALİYETLERİ


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı

___ Bağlantılar ___