Öğrenim Bilgisi

  • Yüksek Lisans Devam Ediyor

    El-Farabi’de Öğretim Yöntem ve İlkeleri  "

    ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (YL) (TEZLİ) 

  • Lisans 2015

    ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT PR. (İNGİLİZCE) 

Filtrele:

The Divine Simplicity in al-Fārābī

ÖZKAN ABDUSSAMET, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Mîzânü’-Hakk: İslami İlimler Dergisi Cilt: - Sayı: 2 DOI: - ISSN: 2149-9896

___ Bağlantılar ___