Akademik Çalışmalar

Bilimsel Makaleler
1 The Divine Simplicity in al-Fārābī

Abdussamet Özkan, Mîzânü'l-Hak: İslami İlimler Dergisi , Sayı:2, Sayfalar:87-100, 2017