Akademik Unvanlar

 • 2016

    YARDIMCI DOÇENT

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

 • 2016 2010

    YARDIMCI DOÇENT

  GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

 • 2014 2013

    YARDIMCI DOÇENT

  Os Devlet Üniversitesi Araşan Sosyal Bilimler Enstitüsü

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2007

  Şihabeddin Sühreverdi Hayatı Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı  "

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ TASAVVUF ANABİLİM DALI

 • Yüksek Lisans 2001

  Mevlana Celaleddin Rumi ve hadisten referansları  "

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ TASAVVUF ANABİLİM DALI

 • Lisans 1996

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT PR. 

2015-2016 Lisans Tasavvuf Metinleri
2015-2016 Lisans Tasavvuf -II
2014-2015 Lisans Tasavvuf - II
2014-2015 Lisans Tasavvuf Metinleri
2013-2014 Lisans TASAVVUF-II
2013-2014 Lisans Tasavvuf -I
2015-2016 Yüksek Lisans Klasik Tasavvuf Metinleri
2014-2015 Yüksek Lisans Klasik Tasavvuf Metinleri
2015-2016 Doktora Mesnevi Okumaları I
2014-2015 Hazırlık Arapça Cümle Bilgisi

Filtrele:

Mağripli Sûfî Abdurrahman b Yusuf el Licâî

ÇATAK ADEM, 2016.

Ulusal Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Kalem Yayınevi, TÜRKİYE. | ISBN: 978-975-8907-21-2

Sühreverdi ve İşrak Felsefesi

ÇATAK ADEM, 2014.

Ulusal Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Otto, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-4696-64-2

Şihabeddin Sühreverdi Hayatı Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı

ÇATAK ADEM, 2011.

Ulusal Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: gümüşhane üniversitesi yay., TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-61345-6-2

YAHYA B HABEŞ ES SÜHREVERDÎ DE MARİFET ANLAYIŞI

ÇATAK ADEM, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ebsco Yayın Yeri: Turkish StudiesInternational Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Cilt: 10 Sayı: 10 DOI: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8352 ISSN: 1308-2140

MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN İ RÛMÎ NİN NEFS KAVRAMINA GETİRDİĞİMETAFORİK YAKLAŞIMLAR

ÇATAK ADEM, 2012

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: asos index ULAKBİM Yayın Yeri: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Cilt: - Sayı: 48 DOI: - ISSN: 1300-9052

ATEBETÜ L HAKAYIK TA DÜNYA ALGISI

ÇATAK ADEM, 2012

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO Yayın Yeri: Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Cilt: 7 Sayı: 4-1 DOI: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.3850 ISSN: 1308-2140

ŞEYH İSLAM IN MU ÎNÜ L MÜRÎD ADLI ESERİNDEKİ BAZITASAVVUFİ KAVRAMLAR

ÇATAK ADEM, 2012

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO Yayın Yeri: Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Cilt: 7 Sayı: 2 DOI: 10.7827/TurkishStudies.3016 ISSN: 1308-2140

Abdurrahman b. Yûsuf El-Licâî ve Kutbü’l-Ârifîn Adlı Eseri

ÇATAK ADEM, 2017

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Endekste taranmıyor Yayın Yeri: Akademiar Akademik İslam Araştırmaları Dergisi Cilt: 2 Sayı: 3 DOI: - ISSN: 2458-7885

MAHREMİYET KAVRAMININ FARKLI ANLAM ALANLARI VEYA FIKH I BÂTIN DA MAHREMİYET ALGISI

ÇATAK ADEM, 2015

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Endekste taranmıyor Yayın Yeri: Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Cilt: 4 Sayı: 8 DOI: - ISSN: 2146-7900

ŞİHÂBÜDDİN SÜHREVERDÎ NİN VASİYET NÂME ADLI RİSALESİ TERCÜME TAHKİK

ÇATAK ADEM, 2015

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Endekste taranmıyor Yayın Yeri: Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Cilt: 4 Sayı: 7 DOI: - ISSN: 2146-7900

MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN RÛMÎ NİN MESNEVİ ADLI ESERİNDE SU METAFORU

ÇATAK ADEM, 2015

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Endekste taranmıyor Yayın Yeri: Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Cilt: 4 Sayı: 7 DOI: - ISSN: 2146-7900

ES SÜLEMÎ NİN RİSÂLETÜ L MELÂMETİYYESİ

ÇATAK ADEM, 2013

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Endekste taranmıyor Yayın Yeri: Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Cilt: 2 Sayı: 3 DOI: - ISSN: 2146-7900

ARSLANZÂDE MUSTAFA EFENDİ VE RİSÂLETÜN ŞERÎFETÜN FÎBEYÂNİ Ş ŞERÎ ATİ VE T TARÎKATİ VE L HAKÎKAT ADLI RİSALESİ

ÇATAK ADEM, 2013

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Endekste taranmıyor Yayın Yeri: Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Cilt: 2 Sayı: 3 DOI: - ISSN: 2146-7900

MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN RÛMÎ NİN NEFS ANLAYIŞI

ÇATAK ADEM, 2012

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Endekste taranmıyor Yayın Yeri: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt: 1 Sayı: 1 DOI: - ISSN: 2146-7900

ŞİHABÜDDİN EBÛ HAFS ÖMER B MUHAMMED ES SÜHREVERDÎİLE ŞİHABÜDDİN YAHYA B HABEŞ ES SÜHREVERDÎ NİNESERLERİNİN KARIŞTIRILMASI ÜZERİNE

ÇATAK ADEM, 2012

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Endekste taranmıyor Yayın Yeri: Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Cilt: 1 Sayı: 2 DOI: - ISSN: 2146-7900

MU ÎNÜ L MÜRÎD DE ALLAH TASAVVURU VE KUR AN DANTEMELLERİ

ÇATAK ADEM, 2012

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Endekste taranmıyor Yayın Yeri: Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Cilt: 1 Sayı: 2 DOI: - ISSN: 2146-7900

Akşemseddin’nin Sühreverdiyye Tarikatından Almış Olduğu Hilafet İcazet-namesi [Metin-Tercüme-Tahlil]

Yazarlar: ÇATAK ADEM,VURAL AHMET

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Uluslararası Hacı Bayram-ı Veli Sempozyumu II Etkinklik Tarihi: 03.05.2017-05.01.2018 Ülke: TÜRKİYE

Licai’de Marifet-i Nefs ve Manevi Hastalıklar

Yazarlar: ÇATAK ADEM,VURAL AHMET

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: I. Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 03.11.2017-05.11.2017 Ülke: TÜRKİYE

Halife Nasır Li-Dinillah ve Şihabeddin Ömer Es-Sühreverdi İkilisinin Fütüvvet Teşkilatının Gelişimindeki Rolü

Yazarlar: ÇATAK ADEM,VURAL AHMET

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: III. Uluslararası Ahilik Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 05.10.2017-07.10.2017 Ülke: TÜRKİYE

Licai’de Marifet Anlayışı

Yazarlar: ÇATAK ADEM,VURAL AHMET

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: I. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalara Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 21.09.2017-23.09.2017 Ülke: TÜRKİYE

HACI BAYRAM VELİ’NİN HULEFASINDAN ŞEYHÎ VE ŞEYHÎ BİBLİYOGRAFYASI

Yazar: ÇATAK ADEM

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: II. Uluslararası Hacı Bayram Veli Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 03.05.2017-05.05.2017 Ülke: TÜRKİYE

SEYYİD ALİ HARPUDİ VE RİSALE İ BEYAN I TARİK İ NAKŞİBENDİ ADLI ESERİ TAHLİL VE TERCÜME

Yazarlar: ÇATAK ADEM,VURAL AHMET

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: ULUSLARARASI HARPUTA DEĞER KATAN ŞAHSİYETLER SEMPOZYUMU Etkinklik Tarihi: 14.05.2015-16.05.2015 Ülke: TÜRKİYE

İlk Dönem Tasavvuf Kaynakları

Yazar: ÇATAK ADEM

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Uluslararası İslami İlimlerin Teşekkülü ve İslami İlimler Arası İlişkiler Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 28.04.2014-30.04.2014 Ülke: KIRGIZİSTAN

Bir Şiirinden Hareketle Alvarlı Efe Hazretlerinde Seyr u Sülûk

Yazar: ÇATAK ADEM

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Uluslararası Hâce Muhammed Lütfi (Alvarlı Efe) Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 25.04.2013-26.04.2013 Ülke: TÜRKİYE

Ebu l Hasan Harakani de Sembolik Anlatım

Yazar: ÇATAK ADEM

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 1. Uluslararası Harakanî Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 11.10.2012-13.10.2012 Ülke: TÜRKİYE

Mehmed Çelebi de Seyr u Sülûk

Yazar: ÇATAK ADEM

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 2. Uluslararası Sultan Divani ve Mevlevilik Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 01.06.2012-02.06.2012 Ülke: TÜRKİYE

Son Dönem Şabaniyye Tarikatı Postnişinlerinden Nevrekoblu Şeyh Ahmed Rif at Efendi ve Muînü l Mürîd Adlı Eseri

Yazar: ÇATAK ADEM

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 1. Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 04.05.2012-06.05.2012 Ülke: TÜRKİYE

___ Bağlantılar ___