Akademik Unvanlar

 • 2014

    DOÇENT

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 • 2014

    DOÇENT

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Öğrenim Bilgisi

 • Lisans 1990

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ  

2015-2016 Lisans Tar 319 Osmanlı Tarihi III
2015-2016 Yüksek Lisans Tar 521 Osmanlı Yenileşme Tarihi
2015-2016 Yüksek Lisans Tar 501 Osmanlı Türkçesi ve Paleografyasına Giriş
2015-2016 Doktora Tar613 Osmanlı Anayasaları

Filtrele:

1876 Selanik Vak ası Osmanlı nın Balkan Siyaseti

OĞUZ AHMET, 2013.

Ulusal Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Grafiker, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-4692-46-0

Birinci Meşrutiyet Kanun ı Esasi ve Meclis i Mebusan

OĞUZ AHMET, 2010.

Uyarı YÖKSİS'ten bilgilerinizi güncellemelisiniz Yayın Bilgisi: Grafiker. | ISBN: 978-975-6355-69-5

OSMANLI MODERNLEŞMESİ SÜRECİNDE KIZLARIN EĞİTİMİ

OĞUZ AHMET,BÜYÜKŞAHİN ŞEFİKA, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SOBİAD Yayın Yeri: CAPPADOCIA JOURNAL OF HISTORY AND SOCIAL SCIENCES Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: -

İSTANBUL VE ÇANAKKALE BOĞAZLARININ SAVUNMASI İÇİN OSMANLI DEVLETİ’NİN 1915 TARİHİNDEN ÖNCE YAPTIĞI BAZI ÇALIŞMALAR

OĞUZ AHMET, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ALAN ENDEKSLERİ Yayın Yeri: CAPPACODİA JOURNAL OF HİSTORY AND SOCİAL SCİENCES Cilt: - Sayı: 9 DOI: - ISSN: 2199-353X

I Meşrutiyet Meclisi ne Balkanlar dan Seçilen Mebuslar ve Faaliyetleri Hakkında Bir Değerlendirme

OĞUZ AHMET, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Endekste taranmıyor Yayın Yeri: Yeni Türkiye Cilt: - Sayı: 66 DOI: - ISSN: 1300-3984

Osmanlı Devleti Dönemi nde Çanakkale Boğazı nda Savunma Amaçlı yapılan Çalışmalar 1807 1915

OĞUZ AHMET, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Endekste taranmıyor Yayın Yeri: Yeni Türkiye Cilt: - Sayı: 65 DOI: - ISSN: 1300-4174

OSMANLI İDARİ TAKSİMATINDA ANTEP’İN SANCAK OLMASI

Yazar: OĞUZ AHMET

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: TEBLİĞ Etkinklik Tarihi: 25.12.2017-27.12.2017 Ülke: -

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞINDAN ÖNCE ÇANAKKALE VE İSTANBUL BOĞAZININ SAVUNMASI İÇİN YAPILAN ÇALIŞMALAR

Yazar: OĞUZ AHMET

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: TEBLİĞ Etkinklik Tarihi: 06.12.2017-09.12.2017 Ülke: -

LALE DEVRİNDE EĞİTİM VE KÜLTÜR FAALİYETLERİ

Yazarlar: OĞUZ AHMET,BÜYÜKŞAHİN ŞEFİKA

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: TEBLİĞ Etkinklik Tarihi: 09.11.2017-12.11.2017 Ülke: -

1876 OSMANLI MECLİSİNDE OSMANLICILIK

Yazar: OĞUZ AHMET

Uyarı YÖKSİS'ten bilgilerinizi güncellemelisiniz Etkinlik Adı: TEBLİĞ Etkinklik Tarihi: 23.10.2017-26.10.2017 Ülke: TÜRKİYE

LALE DEVRİ YENİLİKLERİNİN SONRAKİ DÖNEMDE YAPILAN YENİLİKLERE ETKİLERİ

Yazar: OĞUZ AHMET

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: TEBLİĞ Etkinklik Tarihi: 09.11.2017-12.10.2017 Ülke: -

“Meşrutiyet’in Ermeni Milliyetçiliğinin Doğmasına Etkisi ve Bu Dönemde TürkErmeniİlişkileri ve Bu İlişkilerin Basına Yansıması”,

Yazar: OĞUZ AHMET

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Uluslar arası Sosyal Araştırmalar Sempozyumu (EUSAS-II) Etkinklik Tarihi: 22.05.2017-24.05.2017 Ülke: TÜRKİYE

93 HARBİ SONRASI ANADOLUYA YAPILAN GÖÇLERE MECLİS-İ MEBUSAN’IN TEPKİSİ

Yazar: OĞUZ AHMET

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: TEBLİĞ Etkinklik Tarihi: 26.04.2017-28.04.2017 Ülke: -

Osmanlı Rus Savaşı’nda Gazi Osman Paşa ve Birinci MeşrutiyetMeclisindeki Tartışmalar

Yazar: OĞUZ AHMET

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: TEBLİĞ Etkinklik Tarihi: 05.04.2017-07.04.2017 Ülke: -

“19. Yüzyılın Son Çeyreğinde Yozgat’ta Açlık Kıtlık ve Zahire Ticareti”

Yazar: OĞUZ AHMET

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: TEBLİĞ Etkinklik Tarihi: 05.05.2016-07.05.2016 Ülke: -

Osmanlı İmparatorluğu nda Çanakkale ve İstanbul Boğazı nın Savunması için Yapılan İstihkamlar 1815 1915

Yazar: OĞUZ AHMET

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Ulusal Sempozyum Etkinklik Tarihi: 28.12.2015-29.12.2015 Ülke: TÜRKİYE

Sultan Abdülaziz 1861 1876 Döneminde Kız Çocuklarının Eğitimi İçin Yapılan çalışmalar

Yazar: OĞUZ AHMET

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Uluslararası Sempozyum Etkinklik Tarihi: 15.05.2015-17.05.2015 Ülke: TÜRKİYE

I Meşrutiyet meclisinde Adana mebusları ve Adana

Yazar: OĞUZ AHMET

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Uluslararası sempozyum Etkinklik Tarihi: 17.04.2015-19.04.2015 Ülke: TÜRKİYE

I Meşrutiyet Meclisinde Ermeni Mebusların Faaliyetleri ve Bu Faaliyetlerin Osmanlıcılık Açısından değerlendirilmesi

Yazar: OĞUZ AHMET

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Uluslararası Sempozyum Etkinklik Tarihi: 08.04.2015-11.04.2015 Ülke: TÜRKİYE

Osmanlı İmparatorluğu nda İlk Demokrasi Denemesi ve Ermeni Mebuslar Hoşgörü Toplumunda Ermeniler

Yazar: OĞUZ AHMET

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Uluslar arası Sempozyum Etkinklik Tarihi: 20.01.2006-22.01.2006 Ülke: -

 • Doktora 2018 Devam Ediyor

    ŞEFİKA BÜYÜKŞAHİN


  Tez Adı: Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Osmanlı Devlet'nde Kadının Çalışma Hayatına Geçişi ve Sosyal Statüsündeki Değişme


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı


 • Doktora 2016 Devam Ediyor

    ABDURRAHMAN FATİH ŞENDİL


  Tez Adı: Türkiye Ve Kore'nin Batılılaşma Süreçlerinin Mukayesesi


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı


 • Doktora 2016 Devam Ediyor

    ERCİMET SARIAY


  Tez Adı: II. Meşrutiyet Dönemi'nde Ankara Vilayeti'nde Asayiş, Suç ve Ceza


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2017 Devam Ediyor

    ARZU TOROĞLU


  Tez Adı: 3636 Numaralı Osmanlı Arşiv Daire Başkanlığı N.F.S.d 1260 Yahyalı Nüfus Defteri Transkripsiyon ve Değerlendirmesi


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2016 Devam Ediyor

    CANSU ACAR


  Tez Adı: Ahmed Azmi Efendinin (1205-1790) tarihli seyahatnamesi ve Seyid Vahit Efendinin (1221-1806) Tarihli Seferetnamesi


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2014 Devam Ediyor

    SENEM KOYUNCI


  Tez Adı: H.1303-1304 / 1885-1886 TARİHLİ SELANİK SALNAMESİNE GÖRE SELANİK ŞEHRİ


  Yer: Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı

    FİKRET OKAL


  Tez Adı: Resimli Mecmua; içeriği, değerlendirilmesi ve döneme bakış


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2013 Tamamlandı

    RAMAZAN KILIÇ


  Tez Adı: Osmanlı toplumunda kahvehaneler


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2012 Tamamlandı

    ALEV DURAN


  Tez Adı: Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e eğitim: 1876-1923


  Yer: Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı

___ Bağlantılar ___