Akademik Unvanlar

  • 2017 2016

      YARDIMCI DOÇENT

    NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Öğrenim Bilgisi

  • Doktora 2014

    Londra'da Türk varlığı: Mekân ve aidiyet  "

    İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ 

Filtrele:

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ VE İKÂMETGÂH İLİŞKİSİ/BİRMEKÂNIN EVE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ: NEVŞEHİR ÖRNEĞİ

UYSAL AHMET,GÜNGÖR ŞENAY,MEYDAN ALİ, 2017

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: ULAKBİM Yayın Yeri: Doğu Coğrafya Dergisi Cilt: 22 Sayı: 38 DOI: - ISSN: 1302-7956

POSTYAPISALCI COĞRAFYALARDA İLİŞKİSEL BİR MEKÂN OLARAK NEVŞEHİR’İN KAVAK BELDESİ’NDEKİDOĞAL SOĞUK HAVA DEPOLARI

GÜNGÖR ŞENAY,UYSAL AHMET, 2017

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: ULAKBİM Yayın Yeri: Marmara Coğrafya Dergisi (elektronik) Cilt: - Sayı: 36 DOI: - ISSN: 1303-2429

Londradaki Türklere Ait Toplumsal ve Kültürel Organizasyonlar

UYSAL AHMET, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO, MLA, DOAJ, Proquest CSA Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt: 9 Sayı: 47 DOI: - ISSN: 1307-9581

Londradaki Türk Nüfusun Mekansal Dağılımı

UYSAL AHMET, 2016

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: ulakbim Yayın Yeri: Marmara Coğrafya Dergisi (elektronik) Cilt: - Sayı: 33 DOI: - ISSN: 2147-7825

Postyapısalcı ve İlişkisel Coğrafyalarda Bir Tarz Olarak Temsil Ötesi Teori ler

UYSAL AHMET,GÜNGÖR ŞENAY, 2016

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: asos,citefactor, googlescholar Yayın Yeri: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA DERGİSİ  Cilt: - Sayı: 33 DOI: - ISSN: 13052128

Londra daki Türkiyeli çocukların ulusaşırı mekânlarda duygusal coğrafyaları

UYSAL AHMET, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO Yayın Yeri: GöÇ Dergisi Cilt: 3 Sayı: 1 DOI: - ISSN: 2054-7110

Ulusötesi Kimlik ve Ulusötesi Mekan: Bir Turizm Sehri Olan Nevsehir de Yabancı Evlilikler

Yazarlar: UYSAL AHMET,GÜNGÖR ŞENAY

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: International Congresson the 75 Anniversary of Turkish Geographıcal Society Etkinklik Tarihi: 08.11.2017-10.11.2017 Ülke: -

Gündelik Hayatın Coğrafyaları: İstanbul daki Otobüs Durakları

Yazarlar: UYSAL AHMET,GÜNGÖR ŞENAY

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: İnternational Congresson the 75 Anniversary of Turkısh Geographıcal Society Etkinklik Tarihi: 08.11.2017-10.11.2017 Ülke: -

Othering vocational high schools: The sufficiency and features ofvocational high schools in Turkey

Yazar: UYSAL AHMET

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: International Conference on Critical Education Rethinking Alternatives to Neoliberalism in Education Etkinklik Tarihi: 28.06.2017-02.07.2017 Ülke: -

KÜLTÜREL COĞRAFYADAKİ PARADİGMA DEĞİŞİMLERİNİ ‘MANZARA’ KAVRAMI ÜZERİNDEN OKUMAK

Yazarlar: GÜNGÖR ŞENAY,UYSAL AHMET

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: INTERNATIONAL CONGRESS OF EURASIANSOCIAL SCIENCES Etkinklik Tarihi: 06.04.2017-08.04.2017 Ülke: -

ZITLIKLARIN ETKİLEŞİMİ VE İLİŞKİSEL COĞRAFYALAR: NEVŞEHİR’İN KAVAK BELDESİNDEKİ DOĞAL SOĞUK HAVA DEPOLARI

Yazarlar: GÜNGÖR ŞENAY,UYSAL AHMET

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: INTERNATIONAL CONGRESS OF EURASIANSOCIAL SCIENCES Etkinklik Tarihi: 06.04.2017-08.04.2017 Ülke: -

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ VE İKAMETGÂH İLİŞKİSİ/BİR MEKÂNIN EVE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ: NEVŞEHİR ÖRNEĞİ

Yazarlar: UYSAL AHMET,GÜNGÖR ŞENAY,MEYDAN ALİ

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: INTERNATIONAL CONGRESS OF EURASIANSOCIAL SCIENCES Etkinklik Tarihi: 06.04.2017-08.04.2017 Ülke: TÜRKİYE

Coğrafyada Pratiğin Değer Kattığı Bir Düşünme Biçimi Olarak Nâ Temsilî Teori ler

Yazarlar: UYSAL AHMET,GÜNGÖR ŞENAY

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: TÜCAUM Uluslararası Coğrafya Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 13.10.2016-14.10.2016 Ülke: TÜRKİYE

Syrian immigrant children in Istanbul as a translator between their families and the locals

Yazar: UYSAL AHMET

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: RGS-IBG Annual International Conference Etkinklik Tarihi: 30.08.2016-02.09.2016 Ülke: -

The Number 149 bus is my home narrating self in the bus

Yazar: UYSAL AHMET

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: RGS-IBG Annual International Conference Etkinklik Tarihi: 30.08.2016-02.09.2016 Ülke: İNGİLTERE

___ Bağlantılar ___