Akademik Unvanlar

 • 2010

    YARDIMCI DOÇENT

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2005

  Ankara, Kırıkkale, Kırşehir illeri apidae (Insecta: Hymenoptera) türleri üzerine faunistik, sistematik araştırmalar ve bazı ekolojik gözlemler  "

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ (DR) 

 • Doktora Devam Ediyor

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİM VE KAMU YÖNETİMİ (DR) 

 • Yüksek Lisans 2003

  Biyoteknoloji, Biyolojik Çeşitlilik, Biyogüvenlik ve Türkiye  "

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ  

 • Yüksek Lisans 1998

  Malatya İli vespidae (Insecta: Hymenoptera: Vespoidea) türleri üzerine faunistik, ekolojik ve sistematik çalışmalar  "

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ (YL) (TEZLİ) 

 • Lisans 1995

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ ZOOLOJİ ANABİLİM DALI

 • Lisans 2009

  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR BÖLÜMÜ İŞLETME PR. (AÇIKÖĞRETİM)

 • Lisans 2000

  KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ PR.

2017-2018 Lisans Tarımsal Ekoloji
2017-2018 Lisans Çevre Sağlığı
2017-2018 Lisans Entomolojiye Giriş
2017-2018 Lisans Davranış Bilimi
2017-2018 Lisans OMURGASIZ HAY. SİS.
2017-2018 Lisans OMURGASIZ HAY. SİS. LAB.
2017-2018 Lisans EKOLOJİ II
2017-2018 Lisans TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ/ÇALIŞMALARI
2017-2018 Lisans LİSANS BİTİRME TEZİ
2017-2018 Lisans HAYVAN FİZYOLOJİSİ LAB.
2017-2018 Lisans HAYVAN FİZYOLOJİSİ
2017-2018 Lisans Genel Biyoloji/Zooloji
2017-2018 Lisans EKOLOJİ I
2017-2018 Lisans Doğa Koruma Alanları
2017-2018 Lisans ENTOMOLOJİ
2017-2018 Lisans Arazi /zooloji
2017-2018 Lisans Hayvan Embriyolojisi
2017-2018 Lisans Lisans Bitrme Tezi
2017-2018 Lisans Bilimsel Araştırma ve Rapor Hazırlama
2016-2017 Lisans Hayvan Fizyolojisi Lab.
2016-2017 Lisans GENETİK II
2016-2017 Lisans BİYOÇEŞİTLİLİK
2016-2017 Lisans ENTOMOLOJİ
2016-2017 Lisans PARAZİTOLOJİ
2016-2017 Lisans BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE RAPOR HAZIRLAMA
2016-2017 Lisans TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ/ÇALIŞMALARI
2016-2017 Lisans LİSANS BİTİRME TEZİ
2016-2017 Lisans Hayvan Fizyolojisi
2015-2016 Lisans Genetik II
2015-2016 Lisans Çevre Sağlığı
2015-2016 Lisans Lisans Bitrme Tezi
2015-2016 Lisans Bilimsel Araştırma ve Rapor Hazırlama
2015-2016 Lisans Genetik I
2015-2016 Lisans Hayvanlarda Göç
2015-2016 Lisans ÇED
2015-2016 Lisans Güncel Çevre Sorunları
2015-2016 Lisans GENETİK II
2015-2016 Lisans Parazitology
2015-2016 Lisans Arazi/Zooloji
2015-2016 Lisans Hayvan Coğrafyası
2015-2016 Lisans Toplumsal Cinsiyet Eşitliği/Çalışmaları
2015-2016 Lisans Lisans Bitirme Tezi
2015-2016 Lisans Moleküler Biy. Lab.
2015-2016 Lisans Moleküler Biyoloji
2015-2016 Lisans Bilimsel Araştırma ve Rapor Hazırlama
2015-2016 Lisans Mesleki İngilizce I
2013-2014 Lisans Omurgasız Hay. Biy.
2013-2014 Lisans Omurgasız Hay. Byy. Lab.
2013-2014 Lisans Bilimsel Araştırma ve Rapor Hazırlama
2013-2014 Lisans Lisans Bitrme Tezi
2013-2014 Lisans Histoloji
2013-2014 Lisans Histoloji Lab.
2012-2013 Lisans Omurgasız Hay. Byy. Lab.
2012-2013 Lisans Omurgasız Hay. Biy.
2012-2013 Lisans Hayvan Ekolojisi
2011-2012 Lisans Omurgasız Hay. Biy.
2011-2012 Lisans Hayvan Ekolojisi
2011-2012 Lisans Bilimsel Araştırma ve Rapor Hazırlama
2011-2012 Lisans Lisans Bitrme Tezi
2011-2012 Lisans Omurgasız Hay. Byy. Lab.
2010-2011 Lisans Histoloji
2010-2011 Lisans Bilimsel Araştırma ve Rapor Hazırlama
2010-2011 Lisans Histoloji Lab.
2010-2011 Lisans Omurgasız Hay. Byy. Lab.
2010-2011 Lisans Omurgasız Hay. Biy.
2017-2018 Yüksek Lisans Advanced Entomology
2017-2018 Yüksek Lisans Hymenopter biyoekolojisi
2017-2018 Yüksek Lisans Çevre Sağlığı ve Güvenliği
2017-2018 Yüksek Lisans Forensic Entomology
2016-2017 Yüksek Lisans ADVANCED ENTOMOLOGY
2016-2017 Yüksek Lisans OMURGASIZ HAYVAN SİSTEMATİĞİ
2015-2016 Yüksek Lisans Omurgasız Hayvan Sistematiği
2015-2016 Yüksek Lisans Advanced Entomology
2015-2016 Yüksek Lisans Çevre ve Çevresel Sürdürülebilirlik
2015-2016 Yüksek Lisans Entomolojik Yöntemler
2015-2016 Yüksek Lisans Advanced Entomology
2014-2015 Yüksek Lisans Hayvan Embriyolojisi
2013-2014 Yüksek Lisans Omurgasız hay. Biyoekolojisi
2013-2014 Yüksek Lisans Çevre ve çevresel sürdür.
2012-2013 Yüksek Lisans Omurgasız hay. Biyoekolojisi
2012-2013 Yüksek Lisans Hayvan Embriyolojisi
2011-2012 Yüksek Lisans Çevre ve çevresel sürdür.
2011-2012 Yüksek Lisans Hayvan Embriyolojisi
2011-2012 Yüksek Lisans Omurgasız hay. Biyoekolojisi
2010-2011 Yüksek Lisans Omurgasız hay. Biyoekolojisi
2010-2011 Yüksek Lisans Çevre ve çevresel sürdür.
2017-2018 Doktora Entomolojik Müze Metodları
2017-2018 Doktora KENTSEL ENTOMOLOJİ
2017-2018 Doktora BİYOGÜVENLİK
2016-2017 Doktora Kentsel Entomoloji
2016-2017 Doktora Biyogüvenlik

Filtrele:

Modern Biotechnologies Products Ethical İssues

KEKİLLİOĞLU AYSEL,Koçal Zeynep,ATABAY MELTEM, 2015

Uluslararası Hakemli ÖzetEndeks: SCI-Expanded Yayın Yeri: FEBS Journal Cilt: 282 Sayı: SI DOI: - ISSN: 1742-464X

Apitherapy with the venom of Apis sp Insecta Hymenoptera Apidae

KEKİLLİOĞLU AYSEL,Çalışkan Mehtap,ATABAY MELTEM, 2015

Uluslararası Hakemli ÖzetEndeks: SCI-Expanded Yayın Yeri: FEBS Journal Cilt: 282 Sayı: SI DOI: - ISSN: 1742-464X

Heavy Metal Accumulations of Allium Cepa as a Bioindicator for Air Pollution in Ereğli Turkey

ATABAY MELTEM,KEKİLLİOĞLU AYSEL,ARSLAN METİN, 2011

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SCI-Expanded Yayın Yeri: African Journal of Agricultural Research Cilt: 6 Sayı: 30 DOI: - ISSN: -

Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Algıları

KAHRAMAN AHMET BURAK,Ozansoy Tunçdemir Nihan,KEKİLLİOĞLU AYSEL,ÖZCAN AYŞEGÜL,KAHRAMAN LEYLA, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: doi, cross ref, SOBIAD, Cite Factor, OAJI, Researc Bible Yayın Yeri: SOBİDER: Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science , Cilt: 2 Sayı: 4 DOI: - ISSN: 2149-0821

Ecological Ethics for Environmental Sustainability

KEKİLLİOĞLU AYSEL, 2015

Uluslararası Hakemli ÖzetEndeks: Tubitak/ ulakbim Yayın Yeri: The Turkish Journal Of Occipotional/Environmental Medicine of Safety Cilt: 1 Sayı: 1 DOI: - ISSN: -

Toxicological Effects Properties of Apis mellifera Insecta Hymenoptera Apidae venom

KEKİLLİOĞLU AYSEL, 2015

Uluslararası Hakemli ÖzetEndeks: Tubitak/ Ulakbim Yayın Yeri: The Turkish Journal of Occupational/Environmental Medicine and Safety Cilt: 1 Sayı: 1 DOI: - ISSN: 2149-4711

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Algısı Araştırması

KAHRAMAN LEYLA,KAHRAMAN AHMET BURAK,Ozansoy Tunçdemir Nihan,AKILLI HÜSNİYE,KEKİLLİOĞLU AYSEL,ÖZCAN AYŞEGÜL, 2014

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Ulakbim, Ebsco, DOAJ, ICAAP, Scientific commons, MLA, Asos, TEI amir, Journal Directory, DJS, ARAŞTIRMAX, Akademik dizin, Google Akademik Yayın Yeri: Turkish Studies Cilt: 9 Sayı: 2 DOI: - ISSN: -

Sensitive voltammetric determination of melittin in honeybee venom powder from Apis mellifera

TAŞKOPARAN YILMAZ ÜMMİHAN,Melekoğulları Tuğba,KEKİLLİOĞLU AYSEL,UZUN DEMET, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SCI Yayın Yeri: Microchemical Journal Cilt: 124 Sayı: 2016 DOI: 10.1016/j.microc.2015.09.021 ISSN: 0026265X

Determination of Gallic acid by differential pulse polarography Application to fruit juices

TAŞKOPARAN YILMAZ ÜMMİHAN,KEKİLLİOĞLU AYSEL,MERT RAMAZAN, 2013

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SCI Yayın Yeri: Journal of Analytical Chemistry Cilt: 68 Sayı: 12 DOI: 10.1134/S1061934813120113 ISSN: 1061-9348

Agricultural effects of modern biotechnology

KEKİLLİOĞLU AYSEL, 2012

Uluslararası Hakemli ÖzetEndeks: SCI Yayın Yeri: JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY Cilt: 161 Sayı: null DOI: 10.1016/j.jbiotec.2012.07.079 ISSN: 0168-1656

Effects Of Toxıns On Forensıc Arthropods

KEKİLLİOĞLU AYSEL,Çil Şükran,Başar Mukaddes, 2017

Uluslararası Hakemli ÖzetEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: The Turkish Journal of Occupational / Environmental Medicine and Safety (TURJOEM) Cilt: 2 Sayı: 1 (1) DOI: - ISSN: -

Which One is Dangerous:Moth or Moth Repellent Napthhalene?

KEKİLLİOĞLU AYSEL,Keçici Feyza,Durak Gamze, 2017

Uluslararası Hakemli ÖzetEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: The Turkish Journal of Occupational / Environmental Medicine and Safety (TURJOEM) Cilt: 2 Sayı: 1 (1) DOI: - ISSN: -

Pollens, Plants, Pollutants Allergıes”

KEKİLLİOĞLU AYSEL,Kunduracı Ebru,Kekillioğlu Hatice Kübra, 2017

Uluslararası Hakemli ÖzetEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: The Turkish Journal of Occupational / Environmental Medicine and Safety (TURJOEM) Cilt: 2 Sayı: 1 (1) DOI: - ISSN: -

Forensıcally Important Blow Flıes (Dıptera: Callıphorıdae) In Nevsehır Provınce, Turkey

KEKİLLİOĞLU AYSEL,Karapazarlıoğlu Ersin, 2017

Uluslararası Hakemli ÖzetEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: The Turkish Journal of Occupational / Environmental Medicine and Safety (TURJOEM) Cilt: 2 Sayı: 1 (1) DOI: - ISSN: -

Malatya İli Vespidae (Insecta:Hymenoptera) Türleri Üzerine Faunistik, Sistematik ve Ekolojik Araştırmalar

KEKİLLİOĞLU AYSEL,TÜZÜN AYLA, 2003

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Fen Bilimleri Dergisi Cilt: 8 Sayı: 2 DOI: - ISSN: -

Ankara Vespidae (Insecta:Hymenoptera) Türleri Türleri Üzerine Sistematik, Faunistik Çalışmalar ve Ekolojik Gözlemle

TÜZÜN AYLA,KEKİLLİOĞLU AYSEL, 2003

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Selçuk Üni. fen Edebiyat fak. fen dergisi Cilt: - Sayı: 22 DOI: - ISSN: -

Elemental content profiles in propolis from several cities of Turkey

AKSOY CANAN,ATABAY MELTEM,TIRAŞOĞLU ENGİN,TAYLAN KOPARAN EZGİ,KEKİLLİOĞLU AYSEL, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ESCI: Emerging Sources Citation Index Yayın Yeri: Functional Foods in Health Disease Cilt: 7 Sayı: 8 DOI: - ISSN: 2160-3888

An Investıgatıon On Top Pollens Pollınatıon Bıomorphology Of B. Terrestris L. 1758 (Insecta:Hymenoptera

Yazarlar: KEKİLLİOĞLU AYSEL,Kunduracı Ebru

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: USCEK 2017 (Uluslar arası Sağlık ve Çevre Kongresi) Etkinklik Tarihi: 23.10.2017-25.10.2017 Ülke: TÜRKİYE

Bıochemical Composıtıon And Health Effects Of Hymenoptera (Insecta: Arthropoda) Venom

Yazar: KEKİLLİOĞLU AYSEL

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: USCEK 2017 (Uluslar arası Sağlık ve Çevre Kongresi) Etkinklik Tarihi: 23.10.2017-25.10.2017 Ülke: TÜRKİYE

Ecologıcal Pathology Of Hırudotherapy

Yazarlar: KEKİLLİOĞLU AYSEL,Cerit Fatoş Cansu

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: USCEK 2017 (Uluslar arası Sağlık ve Çevre Kongresi) Etkinklik Tarihi: 23.10.2017-25.10.2017 Ülke: TÜRKİYE

Economically Important Post-Harvest Insect Pests

Yazarlar: KEKİLLİOĞLU AYSEL,Nazlıer ÜMMÜHAN,ATABAY MELTEM

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 1. Uluslararası Ipekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 21.09.2017-23.09.2017 Ülke: -

“Eğitsel Oyunla Öğretimin Fen Bilgisi Dersi Akademik Başari Üzerine Etkisi

Yazarlar: ATABAY MELTEM,Bahadır Selda,KEKİLLİOĞLU AYSEL,Aktaş Dilek

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 1. Uluslararası Ipekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 21.09.2017-23.09.2017 Ülke: TÜRKİYE

Örnek Materyal Tasarımı:Biyoloji/FenBilgisi- Fizyoloji-Dokular

Yazarlar: KEKİLLİOĞLU AYSEL,Nazlıer Ülkü Nur,Yeni M

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 1. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar sempozyumu Etkinklik Tarihi: 21.09.2017-23.09.2017 Ülke: TÜRKİYE

Conservation or Gene Erosion of Wheat Landraces of Anatolia ?

Yazar: KEKİLLİOĞLU AYSEL

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: International Green Biotechnology Congress Etkinklik Tarihi: 11.09.2017-13.09.2017 Ülke: TÜRKİYE

As A Modern Agro-Biotechnological Products: Genetically Modified Potatoes

Yazar: KEKİLLİOĞLU AYSEL

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: International Green Biotechnology Congress Etkinklik Tarihi: 11.09.2017-13.09.2017 Ülke: TÜRKİYE

Chemical Components Profiles in Propolis from Several Cities of Turkey

Yazarlar: AKSOY CANAN,ATABAY MELTEM,TIRAŞOĞLU ENGİN,TAYLAN KOPARAN EZGİ,KEKİLLİOĞLU AYSEL

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: IMCOFE 2017 / ROME Etkinklik Tarihi: 23.08.2017-25.08.2017 Ülke: -

Herbivorous Insects As The Main Threat Factors To Food Storage

Yazarlar: KEKİLLİOĞLU AYSEL,Nazlıer Ülkü Nur

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: ICAFOF Cappadocia- 2017 Etkinklik Tarihi: 15.05.2017-17.05.2017 Ülke: TÜRKİYE

Bee- Carpet Strategy of Honeybees (Insecta:Hymenoptera:Apidae

Yazar: KEKİLLİOĞLU AYSEL

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: ICAFOF Cappadocia -2017 Etkinklik Tarihi: 15.05.2017-17.05.2017 Ülke: TÜRKİYE

Pathogenic Roles of Olive (Olea europa) Pollens in Mediterranean area of Turkey

Yazarlar: KEKİLLİOĞLU AYSEL,Kunduracı Ebru,Kekillioğlu Hatice Kübra

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: ICAFOF Cappadocia- 2017 Etkinklik Tarihi: 15.05.2017-17.05.2017 Ülke: TÜRKİYE

Global Environmental Threats on Biodiversity of Anatolia

Yazar: KEKİLLİOĞLU AYSEL

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: ICOCEE Cappadocia-2017 Etkinklik Tarihi: 08.05.2017-10.05.2017 Ülke: TÜRKİYE

Sustainability of Wind Energy

Yazar: KEKİLLİOĞLU AYSEL

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: ICOCEE Cappadocia-2017 Etkinklik Tarihi: 08.05.2017-10.05.2017 Ülke: TÜRKİYE

Effects of Toxins on Developmental Stages of Forensic Insects

Yazarlar: KEKİLLİOĞLU AYSEL,Nazlıer Ülkü Nur

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: ICOCEE Cappadocia-2017 Etkinklik Tarihi: 08.05.2017-10.05.2017 Ülke: TÜRKİYE

ANTI-TUMOR ACTIVITY ON GLIOBLASTOMA CELL LINES OF PROPOLIS SAMPLES, PROVIDED BY GIRESUN CITY, A RAINY AND TEMPERATE REGION OF TURKEY

Yazarlar: ATABAY MELTEM,sezgin orhan,TAŞPINAR MEHMET,YÜKSEK VEYSEL,KEKİLLİOĞLU AYSEL

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: INTERNATIONAL DNA DAY AND GENOME CONGRESS Etkinklik Tarihi: 24.04.2017-28.04.2017 Ülke: -

ITS GENE REGION POLYMORPHISMS OF MALOPE MALACOIDESL. (MALVACEAE)

Yazarlar: ATABAY MELTEM,TAN SEÇİL,KEKİLLİOĞLU AYSEL,YILDIZ KEMAL

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: INTERNATIONAL DNA DAY AND GENOME CONGRESS Etkinklik Tarihi: 24.04.2017-28.04.2017 Ülke: TÜRKİYE

Environmental Ethics for Land Management

Yazar: KEKİLLİOĞLU AYSEL

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: Eurosoil 2016 İstanbul Etkinklik Tarihi: 16.10.2016-21.10.2016 Ülke: TÜRKİYE

Environmental Risks Sustainability of Cappodocia Soils

Yazarlar: KEKİLLİOĞLU AYSEL,Keçici Feyza,Koçal Zeynep

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: Biomorphological Analitical Aproaches on Forensic Pollens Etkinklik Tarihi: 16.10.2016-21.10.2016 Ülke: TÜRKİYE

Biomorphological Analitical Aproaches on Forensic Pollens

Yazarlar: KEKİLLİOĞLU AYSEL,Kunduracı Ebru

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: Ecological Characteristic of Forensic Soils Etkinklik Tarihi: 16.10.2016-21.10.2016 Ülke: TÜRKİYE

Ecological Characteristic of Forensic Soils

Yazarlar: KEKİLLİOĞLU AYSEL,Karapazarlıoğlu Ersin

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: Eurosoil 2016 İstanbul Etkinklik Tarihi: 16.10.2016-21.10.2016 Ülke: TÜRKİYE

Forensically Important Blow Flies Diptera Calliphoridae In Nevşehir Province Turkey

Yazarlar: KEKİLLİOĞLU AYSEL,Karapazarlıoğlu Ersin

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 2nd International Congres of Forensic Toxicology Etkinklik Tarihi: 26.05.2016-30.05.2016 Ülke: TÜRKİYE

Pollens Plants Pollutants Allergies

Yazarlar: KEKİLLİOĞLU AYSEL,Kunduracı Ebru,Kekillioğlu Hatice Kübra

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 2nd International Congres of Forensic Toxicology Etkinklik Tarihi: 26.05.2016-30.05.2016 Ülke: TÜRKİYE

Effects of Toxins on Forensic Arthropods

Yazarlar: KEKİLLİOĞLU AYSEL,Çil Şükran,Başar Mukaddes

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 2nd International Congres of Forensic Toxicology Etkinklik Tarihi: 26.05.2016-30.05.2016 Ülke: TÜRKİYE

Which One is Dangerous Moth or Moth Repellent Napthhalene

Yazarlar: KEKİLLİOĞLU AYSEL,keçici Feyza,Durak gamze

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 2nd International Congres of Forensic Toxicology Etkinklik Tarihi: 26.05.2016-30.05.2016 Ülke: TÜRKİYE

Investigation of Biomorphological Characteristics and Impacts on Health of Hirudo medicinalis Annelida Hirudinea

Yazarlar: KEKİLLİOĞLU AYSEL,Koç Fatma Seçil

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: Symposium on EuroAsian Biodiversity (Seab 2016) Etkinklik Tarihi: 23.05.2016-27.05.2016 Ülke: TÜRKİYE

Sustainable Energy for Survival Biosecure Environment

Yazarlar: KEKİLLİOĞLU AYSEL,Kekillioğlu H Kübra

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: Symposium on EuroAsian Biodiversity (Seab 2016) Etkinklik Tarihi: 23.05.2016-27.05.2016 Ülke: TÜRKİYE

Biodiversity of Forensically Important Insects Arthropoda Hexapoda of Cappadocia Region

Yazarlar: KEKİLLİOĞLU AYSEL,Karapazarlıoğlu Ersin,Yiğit Faruk,Çil Şükran,Başar Mukaddes,keklik Enes,Keçici Feyza ,Durak Gamze

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: Symposium on EuroAsian Biodiversity (Seab 2016) Etkinklik Tarihi: 23.05.2016-27.05.2016 Ülke: TÜRKİYE

Kapadokya Bölgesi Nevşehir Çevresi Vespidae Insecta Hymenoptera Vespoidea Türleri Üzerine Faunistik Araştırmalar ve Ekolojik Gözlemler

Yazar: KEKİLLİOĞLU AYSEL

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: II. Uluslar arası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 02.05.2016-04.05.2016 Ülke: TÜRKİYE

Nevşehir İli vee Çevresi Bombus terrestris Linnaeus 1758 Insecta Hymenoptera Apıdae Türünün Polinasyon Biyomorfomolojisi ve Ekolojisi Üzerine Ön Araştırma

Yazarlar: KEKİLLİOĞLU AYSEL,Kunduracı Ebru

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: II. Uluslar arası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 02.05.2016-04.05.2016 Ülke: TÜRKİYE

Genetically Modified GM Insects as Green Biochemistry

Yazarlar: KEKİLLİOĞLU AYSEL,Kekillioğlu Hatice Kübra,Güler Nursel

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: GCSTI 2015, 1.st Int. Conf. on Green Chem. and Sust. Technologies Etkinklik Tarihi: 30.09.2015-02.10.2015 Ülke: TÜRKİYE

Biopesticide Roles of Bees Insecta Hymenoptera

Yazarlar: KEKİLLİOĞLU AYSEL,Koçal Zeynep,Kunduracı Ebru

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 5.th Entomopathogens and Microbial Control Congress Etkinklik Tarihi: 09.09.2015-11.09.2015 Ülke: -

Modern Biotechnology for Entomopathogens

Yazarlar: KEKİLLİOĞLU AYSEL,Koçal Zeynep,Köksal Merve

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 5.th Entomopathogens and Microbial Control Congress Etkinklik Tarihi: 09.09.2015-11.09.2015 Ülke: TÜRKİYE

Polen Analysis of Regional Propolis of Turkey

Yazarlar: KEKİLLİOĞLU AYSEL,Koçal Zeynep

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: ICOCEE (International Conference On Civil And Environmental Engineerıng Etkinklik Tarihi: 20.05.2015-23.05.2015 Ülke: TÜRKİYE

Ecological Succession of Arthropoda Insecta in Forensic Entomology

Yazar: KEKİLLİOĞLU AYSEL

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: ICOCEE (International Conference On Civil And Environmental Engineerıng Etkinklik Tarihi: 20.05.2015-23.05.2015 Ülke: TÜRKİYE

A study on Electrochemical Investigation of Histamine In Bee Venom

Yazarlar: KEKİLLİOĞLU AYSEL,Çalışkan Mehtap

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: ICOCEE (International Conference On Civil And Environmental Engineerıng Etkinklik Tarihi: 20.05.2015-23.05.2015 Ülke: TÜRKİYE

Dursun, Ş., Kunt, F., Kekillioglu, A., Mankolli , H. 2011“Adsorption of Heavy Metal Ions by the Special Soils”, Proceedıng Book, Revised Eddition, International Conference of Ecosystems (ICE), 1 (600-601)

Yazarlar: DURSUN ŞÜKRÜ,KEKİLLİOĞLU AYSEL,KUNT FATMA,Mankolli Hansen

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: International Conference of Ecosystems (ICE) Etkinklik Tarihi: 04.06.2011-06.06.2011 Ülke: ARNAVUTLUK

Biyoteknoloji ve Etik

Yazar: KEKİLLİOĞLU AYSEL

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Mantık, Matematik ve Felsefe VII. Ulusal Sempozyumu,“Toplum, Bilim, Teknoloji ve Etik Değerler” (08-11 Eylül 2009, Foça- İzmir) Etkinklik Tarihi: 08.09.2009-11.09.2009 Ülke: TÜRKİYE

Mağaralar ve Ekoturizm

Yazar: KEKİLLİOĞLU AYSEL

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: IV. Ulusal Speleoloji Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 21.02.2008-24.02.2008 Ülke: TÜRKİYE

Çevresel Sürdürülebilirlik ve Mağaralar

Yazar: KEKİLLİOĞLU AYSEL

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: IV. Ulusal Speleoloji Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 21.02.2008-24.02.2008 Ülke: TÜRKİYE

 • 09.03.2015-09.03.2015 Radyo yayın

  göremeyen gözler

  Yer: Nevşehir Düzenleyen: (Kapadokya Basın yayın Tic. Aş.) Radyo Kapadokya FM

 • Avrupa Birliği 01.02.2014-01.02.2014  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Konusunda Yerel STK’ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi Hibe Programı” “Cinsiyete Dayalı Şidderle Mücadele Uzmanlık Köprüleri”

  Konusu: AB ve TC “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Konusunda Yerel STK’ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi Hibe Programı” “Cinsiyete Dayalı Şidderle Mücadele Uzmanlık Köprüleri” projesi,No: TR 2009/0136.02-02/039 Proje ortağı,NeÜ/NÜKÇAM, Yasal temsilci/araştırmacı, Baş.: Şubat 2014, Bitiş: Ekim 2015. (21 Ay) Görevi: Yönetici

 • Avrupa Birliği 01.02.2004-01.02.2004  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Konusunda Yerel STK’ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi Hibe Programı”, “Kadın Danışma Merkezi ve Şiddet Veritabanı” projesi

  Konusu: AB ve TC “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Konusunda Yerel STK’ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi Hibe Programı”, “Kadın Danışma Merkezi ve Şiddet Veritabanı” projesi,No: TR2009/0136.02-02/011, Proje ortağı,NeÜ/NÜKÇAM, (Üni Koordinatör) araştırmacı, Baş.: Şubat 2014, Bitiş: Nisan 2015. (15 Ay) Görevi: Yönetici

 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 01.01.2000-01.01.2000  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Abant Tabiat Parkı Uzun Dönemli Gelişme Planı Projesi

  Konusu: Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Abant Tabiat Parkı Uzun Dönemli Gelişme Planı Projesi, Biyoloji (Flora-Fauna-Biyolojik Çeşitlilik ) Danışmanı, 2002. Görevi: Danışman

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 01.01.1999-01.01.1999  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Kırıkkale ve İskenderun Yöresinde Bulunan Polistes dominulus dominulus ve Polistes dominulus bucharensis alt türlerinin (Insecta: Hymenoptera: Vespoidea: Vespidae:) RFLP Tekniği Kullanılarak Mitokondriyal DNA Değişimlerinin Tür Tespitinde Kullanımı,

  Konusu: Kırıkkale ve İskenderun Yöresinde Bulunan Polistes dominulus dominulus ve Polistes dominulus bucharensis alt türlerinin (Insecta: Hymenoptera: Vespoidea: Vespidae:) RFLP Tekniği Kullanılarak Mitokondriyal DNA Değişimlerinin Tür Tespitinde Kullanımı, Kırıkkale Üniversitesi Araştırma Fonu Görevi: Araştırmacı

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 01.01.1998-01.01.1998  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Ankara İli ve Çevresinde Vespidae (Insecta:Hymenoptera) Türleri üzerinde Faunistik ve Sistematik Araştırmalar.

  Konusu: Ankara İli ve Çevresinde Vespidae (Insecta:Hymenoptera) Türleri üzerinde Faunistik ve Sistematik Araştırmalar. Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu, Görevi: Yürütücü

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 07.07.2011-07.07.2011  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Nevşehir ili ve Çevresi Apis mellifera Insecta Hymenoptera Apoidea Vespidae Insecta Hymenoptera Türleri Zehir Bezlerindeki Histaminin Tayini için Elektrokimyasal Yöntem Geliştirilmesi

  Konusu: Nevşehir ili ve Çevresi Apis mellifera Insecta Hymenoptera Apoidea Vespidae Insecta Hymenoptera Türleri Zehir Bezlerindeki Histaminin Tayini için Elektrokimyasal Yöntem Geliştirilmesi  Görevi: Yürütücü

 • Yüksek Lisans 2018 Devam Ediyor

    FEYZA KEÇİCİ


  Tez Adı: Bilecik İli Kırsalında Adli Entomoloji Bakımından Önemli Türlerin Mevsimsel Olarak İncelenmesi


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2017 Devam Ediyor

    CUMALİ ŞENELDİ


  Tez Adı: Kapadokya Bölgesi, Nevşehir İli Üzüm Bağları Vespidae (Insecta: Hymenoptera) Türleri Üzerine Biyoekolojik ve Faunistik Araştırma


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Diğer


 • Yüksek Lisans 2017 Devam Ediyor

    ÜLKÜ NUR NAZLIER


  Tez Adı: KAYSERİ İLİ (YAHYALI LOKALİTESİ) YÜZEYSEL KARKASLARDA ADLİ BÖCEK TÜRLERİNİN EKO-FAUNİSTİK BAKIMDAN ARAŞTIRILMASI


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2016 Devam Ediyor

    ŞÜKRAN ÇİL


  Tez Adı: KAPADOKYA BÖLGESİ:NEVŞEHİR MERKEZ LOKALİTE ADLİ BÖCEK FAUNASININ MEVSİMSEL DEĞİŞİMİNİN ARAŞTIRILMASI


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2016 Devam Ediyor

    FEYZA KEÇİCİ


  Tez Adı: Anadolu'da Yaygın Gıda Güveleri Biyoçeşitliliğinin DNA Barkodlama İle Tespit Edilmesi


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2016 Devam Ediyor

    EBRU KUNDURACI


  Tez Adı: Nevşehir ili ve Çevresi Bombus terrestris (Linnaeus, 1758) (Insecta:Hymenoptera:Apidae) Türünün Polinasyon Biyomorfolojisi ve Ekolojisinin Araştırılması


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2016 Devam Ediyor

    MUKADDES BAŞAR


  Tez Adı: Yüzeysel Gömülü Karkaslarda Adli Böcek Faunasının Tespiti


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı

    MEVLİDİYE YILMAZ


  Tez Adı: Kapadokya bölgesi: Nevşehir ili-Mazı lokalitesi Leptinotarsa decemlineata (Insecta:Coleoptera) türünün biyoekolojisi ve morfolojisinin incelenmesi


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı

    MEHTAP ÇALIŞKAN


  Tez Adı: Apis mellifera (Insecta: Hymenoptera: Apoidea: Apidae) zehrindeki histaminin elektrokimyasal olarak incelenmesi


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı

___ Bağlantılar ___