Akademik Unvanlar

 • 2017

    YARDIMCI DOÇENT

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2016

  Alaca Havzası'nda erozyon risk değerlendirmesi ve planlaması  "

  ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ FİZİKİ COĞRAFYA ANABİLİM DALI

 • Yüksek Lisans 2017

  İNEBOLU HAVZASI EROZYON RİSK DURUMUNUN CBS VE UZAKTAN ALGILAMA YARDIMIYLA KALİTATİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ VE RİSK HARİTALARININ OLUŞTURULMASI  "

  ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME ANABİLİM DALI

 • Yüksek Lisans 2012

  Engiz çayı havzasının jeomorfolojisi  "

  ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ FİZİKİ COĞRAFYA ANABİLİM DALI

 • Lisans 2008

  ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

2017-2018 Lisans Seçmeli II Meslek Bilgisi: Coğrafi Bilgi Sistemleri
2017-2018 Lisans Kartoğrafya 2
2017-2018 Lisans Jeomorfoloji 2
2017-2018 Lisans Kartoğrafya 1
2017-2018 Lisans Jeomorfoloji 1

Filtrele:

Determination of soil erosion risk using RUSLE model and soil organic carbon loss in Alaca catchment (Central Black Sea region, Turkey)

İMAMOĞLU ALİ,DENGİZ ORHAN, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SCI-Expanded Yayın Yeri: Rendiconti Lincei Cilt: 28 Sayı: 1 DOI: 10.1007/s12210-016-0556-0 ISSN: 2037-4631

Alaca Havzasında Uygulanan Rusle Erozyon Modelinde, C Faktörünün (arazi Örtüsü /arazi Kullanımı) Zamansal Değişimi Ve Toprak Kaybına Etkisi

İMAMOĞLU ALİ,BAHADIR MUHAMMET,DENGİZ ORHAN, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SOBİAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini) MLA, Index CopernicusASOS,TEİ(Türk Eğitim İndeksi),ARASTIRMAX,Akademik Dizin (Akademik Türk Dergileri İndeksi),Journal Seek,Research Bible,İSAM,Mendeley,Open Academic Journals Index,DRJI,CiteFactor,Scientific Indexing Services,Sparc Indexing,Advanced Science Index,Acar İndeks,ESJI (Eurasian Journal Index),S Journal Index,I2OR,MIAR (Information Matrix For The Analysis of Journals),İnfobase İndex,Sysmatic Impact Factor,Academic Keys,Cosmos Impact Factor,International Innovative Journal Impact FactorScience Library IndexUlricswebGenamicsMicrosoft Academic Yayın Yeri: The Journal of Academic Social Science Studies Cilt: 8 Sayı: 61 DOI: 10.9761/JASSS7252 ISSN: 2147-2971

Inebolu Havzası Topraklarının Erozyon Duyarlılık Durumları Ve Arazi Kullanımı/arazi Örtüsü Ile Olan Ilişkisinin Belirlenmesi

eraslan selim,İMAMOĞLU ALİ,coşkun adem,saygın fikret,DENGİZ ORHAN, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: TÜBİTAK/ULAKBİM ISI Thompson Master Journal List (ZOOLOGICAL RECORD) ve SCOPUS Yayın Yeri: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi Cilt: 27 Sayı: 1 DOI: - ISSN: 1308-7576

The Determination Of Rare Species And Risk Categories In Nebyan Mountain (samsun/turkey)

KUTBAY HAMDİ GÜRAY,SÜRMEN BURAK,KILIÇ DUDU DUYGU,İMAMOĞLU ALİ, 2014

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO Genamics JournalSeek Database Index Copernicus InfoBaseIndex International Instıtute of Organinized Research, I2OR OhioLINK Databases-OPC4-Online-Katalog der Bibliothek der Fachhochschule Anhalt Online-Katalog der UB Clausthal Turkey Citation Index Ulakbim Thomson Reuters Zoological Record Yayın Yeri: Biological Diversity and Conservation Cilt: 7 Sayı: 2 DOI: - ISSN: 1308-5301

İNEBOLU HAVZASI’NIN ICONA MODELİ İLE TOPRAK EROZYON RİSK DEĞERLENDİRMESİ

DENGİZ ORHAN,İMAMOĞLU ALİ,saygın fikret,GÖL CEYHUN,EDİŞ SEMİH,doğan orhan, 2014

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ÜBİTAK-ULAKBİM Yaşam Bilimleri Veri Tabanı Yayın Yeri: ANADOLU JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES Cilt: 29 Sayı: 2 DOI: 10.7161/anajas.2014.29.2.136-142 ISSN: 1308-8769

Siirt İli Bazı Arazi ve Toprak Özelliklerinin Coğrafi Bilgi Sistem Analizleriyle Değerlendirilmesi

ÖZYAZICI MEHMET ARİF,DENGİZ ORHAN,İMAMOĞLU ALİ, 2014

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ULAKBİM Yayın Yeri: Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi Cilt: 1 Sayı: 2 DOI: 10.19159/tutad.67391 ISSN: 2148-2306

Soil Erosion Risk Evaluation: Application of CorineMethodology at Engiz Watershed, Samsun

İMAMOĞLU ALİ,DEMİRAĞ TURAN İNCİ,DENGİZ ORHAN,saygın fikret, 2014

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SİS JournalTOCs Yayın Yeri: Current Advances in Environmental Science (CAES) Cilt: 2 Sayı: 1 DOI: - ISSN: 2331-8457

Verçenik Platosu alternatif turizm ve rekreasyonel faaliyetlerin belirlenmesi

İSLAMOĞLU İZZET,İMAMOĞLU ALİ,ÇAVUŞOĞLU GÜL, 2014

Uluslararası Hakemli Derleme MakaleEndeks: Index Copernicus (ICV 6,4), google scholar Yayın Yeri: International journal of Science Culture and Sport Cilt: 2 Sayı: 6 DOI: 10.14486/IJSCS199 ISSN: 2148-1148

Rekreasyonel Planlamada Cehennemdere Vadisi Örneği (ondokuzmayıs)

imamoğlu mehmet,İMAMOĞLU ALİ,İMAMOĞLU OSMAN, 2013

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ASOS Yayın Yeri: ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK ve TIP BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 4 Sayı: 10 DOI: - ISSN: 2147-1711

Çorum Alaca Havzasında Toprak Erozyon Duyarlılık Faktörünün Farklı Enterpolasyon Modeller Kullanılarak Konumsal Dağılımlarının Belirlenmesi

İMAMOĞLU ALİ,BAHADIR MUHAMMET,DENGİZ ORHAN, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Endekste taranmıyor Yayın Yeri: Toprak Su Dergisi Cilt: 5 Sayı: 1 DOI: - ISSN: 2146-7072

Inebolu Havzası Toprak Erozyon Risk Durumunun Belirlenmesi

Yazarlar: İMAMOĞLU ALİ,DENGİZ ORHAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 12.10.2017-14.10.2017 Ülke: -

Iki Mikro Havzada Farklı Arazi Örtüsü Ve Arazi Kullanım Altında Fiziksel Degradasyonda Toprak Kabuk Oluşumu

Yazarlar: İMAMOĞLU ALİ,eraslan selim,coşkun adem,saygın fikret,DENGİZ ORHAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: Türk Coğrafya Kurumu 75. Yıl Uluslararası Kongresi Etkinklik Tarihi: 08.10.2017-10.10.2017 Ülke: -

Farklı Hidrolojik Rejimlere Sahip Su Basar Ormanlarının Bazı Toprak Ve Yer Altı Suyu Özellikleri,

Yazarlar: KUTBAY HAMDİ GÜRAY,SÜRMEN BURAK,İMAMOĞLU ALİ,babur HACER

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 5. Uluslararası Katılımlı Toprak Ve Su Kaynakları Kongresi Etkinklik Tarihi: 12.09.2017-15.09.2017 Ülke: -

Komşu Iki Mikro Havzada Erozyon Duyarlılık Değerlerinin Arazi Örtüsü Ve Arazi Kullanımına Bağlı Değişiminin Belirlenmesi

Yazarlar: İMAMOĞLU ALİ,DENGİZ ORHAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 5. Uluslararası Katılımlı Toprak Ve Su Kaynakları Kongresi Etkinklik Tarihi: 12.09.2017-15.09.2017 Ülke: -

İnebolu Havzası Topraklarının Erozyon Duyarlılıklarını Belirlenmesinde Agregat ve Strüktür Stabilite Durumları, Arazi Örtüsü İle Olan İlişkileri

Yazarlar: eraslan selim,İMAMOĞLU ALİ,coşkun adem,saygın fikret,DENGİZ ORHAN

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Tücaum 2016 Uluslararası Coğrafya Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 13.10.2016-14.10.2016 Ülke: -

Arazi Kullanımı/arazi Örtüsüne Bağlı Olarak Toprak Erozyon Duyarlık Faktörünün Konumsal Değişiminin Farklı Enterplasyon Yöntemler Kullanarak Belirlenmesi

Yazarlar: DENGİZ ORHAN,İMAMOĞLU ALİ

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Tücaum 2016 Uluslararası Coğrafya Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 13.10.2016-14.10.2016 Ülke: -

Inebolu Havzasında Farklı Fizyografik Faktörlerin Ve Toprak Sınıflarının Belirlenmesi Ve Haritalanması

Yazarlar: DENGİZ ORHAN,saygın fikret,İMAMOĞLU ALİ

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Tücaum 2016 Uluslararası Coğrafya Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 13.10.2016-14.10.2016 Ülke: -

Soil Erosion Risk Assessment With Icona Model In Madendere Watershed

Yazarlar: DENGİZ ORHAN,SAĞLAM MUSTAFA,TÜRKMEN FERHAT,saygın fikret,İMAMOĞLU ALİ,kanar ekrem,çakır murat

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: In:book Of Proceedings 9th International Soil Science Congress On The Soul Of Soil And Civilization Etkinklik Tarihi: 14.10.2014-16.10.2014 Ülke: -

Determination Of Soil Erodibility State Under Different Land Use And Land Cover In Madendere Watershed

Yazarlar: DENGİZ ORHAN,TÜRKMEN FERHAT,İMAMOĞLU ALİ,saygın fikret,kanar ekrem,AKINOĞLU GÜNEY,SAĞLAM MUSTAFA

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: In:book Of Proceedings 9th International Soil Science Congress On The Soul Of Soil And Civilization Etkinklik Tarihi: 14.10.2014-16.10.2014 Ülke: -

Verçenik Yaylası?nın Alternatif Turizmi Ve Rekreasyonel Faaliyetlerinin Belirlenmesi

Yazarlar: İSLAMOĞLU İZZET,İMAMOĞLU ALİ,ÇAVUŞOĞLU GÜL

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 1.uluslararası Spor Bilimleri, Turizm Ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi Etkinklik Tarihi: 21.05.2014-23.05.2014 Ülke: -

Rekreasyonel Planlamada Cehennemdere Vadisi Örneği (ondokuzmayıs)

Yazarlar: imamoğlu mehmet,İMAMOĞLU ALİ,İMAMOĞLU OSMAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 2nd International Conference On Science, Culture And Sport Etkinklik Tarihi: 30.10.2013-01.11.2013 Ülke: -

Sinop Ili Arazilerinin Bazı Özelliklerinin Cbs Analizleriyle Değerlendirilmesi Ve Potansiyel Tarım Alanlarının Belirlenmesi

Yazarlar: İMAMOĞLU ALİ,DENGİZ ORHAN,sarıoğlu fatma esra

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Iıı. Ulusal Toprak Ve Su Kaynakları Kongresi Etkinklik Tarihi: 22.10.2013-24.10.2013 Ülke: -

 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 02.02.2015-02.02.2015  | Proje Devam Ediyor | 

  Adı: Ilgaz Dağı Milli Parkı Toprak ve Arazi Parametreleri ile Floranın İlişkilendirilmesi ve Haritalanması

  Konusu: Ilgaz Dağı florasının bazı arazi özellikleri ile ilişkilenidirilmesi ve haritalanması Görevi: Araştırmacı

 • TÜBİTAK PROJESİ 15.06.2016-15.06.2016  | Proje Devam Ediyor | 

  Adı: ”Karadeniz Bölgesindeki(Havzasındaki) Su Basar Orman Ekosistemlerinde Ekolojik Stratejilerin Belirlenmesi Ve BuEkosistemlerin Sürdürülebilirliğine Katkılarının Araştırılması

  Konusu: Su Basar Orman Ekosistemleri, ekolojik sistemler Görevi: Araştırmacı

 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 01.01.2015-01.01.2015  | Proje Devam Ediyor | 

  Adı: Standart Süreli Taşkınların Etki Alanlarının Cbs Ortamında Belirlenmesi Ve Bazı Toprak Özelliklerine Olan Etkisinin Saptanması Terme Çayı Örneği

  Konusu: Ani TaşkınHidrolojiCoğrafi Bilgi Sistemleri Görevi: Yürütücü

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 01.10.2011-01.10.2011  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Aksu Çayı Havzası Jeomorfolojisi, Giresun, Bilimsel Araştırma Ve Geliştirme Destekleme Programı Projesi

  Konusu: Yüzey Jeolojisi (Jeomorfoloji, Kuvaterner Jeolojisi, Topraklar) Görevi: Araştırmacı

 • TÜBİTAK PROJESİ 01.04.2014-01.04.2014  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Farklı Topografik Pozisyonlarda Yer Alan Bazaltik Ana Materyalin Jeokimyasal Ve Biyolojik Süreçlerin Etkisi Altında Ayrışma Oranları Ve Toprak Oluşumu

  Konusu: MikrobiyolojiEkosistem BilgisiToprak Fiziği Görevi: Bursiyer

___ Bağlantılar ___