Akademik Unvanlar

 • 2017

    DOÇENT

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 • 2017 2013

    YARDIMCI DOÇENT

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 • 2009 2001

    ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2009

  Risk odaklı iç denetim yaklaşımı ve tekstil sektöründe bilgisayar destekli bir uygulama  "

  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME (DR) 

 • Yüksek Lisans 2004

  Muhasebede yapılan yolsuzluklar ve hileli finansal raporlama: Vak`a analizleri  "

  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME (YL) (TEZLİ) 

 • Lisans 2001

  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ İŞLETME PR.

2016-2017 Lisans Bilgisayarlı Muhasebe
2016-2017 Lisans Vergi Muhasebesi Uygulamaları
2016-2017 Lisans Muhasebe Denetimi
2016-2017 Lisans Genel Muhasebe 2
2016-2017 Lisans Genel Muhasebe 1
2014-2015 Lisans Turizm İşletmeleri Muhasebesi
2014-2015 Lisans Bilgisayarlı Muhasebe Uygulamaları
2014-2015 Lisans Genel Muhasebe 1
2014-2015 Lisans Muhasebe İlkeleri
2014-2015 Lisans Muhasebe Denetimi
2014-2015 Lisans Genel Muhasebe 2
2013-2014 Lisans Genel Muhasebe 1
2013-2014 Lisans Turizm İşletmeleri Muhasebesi
2013-2014 Lisans Bilgisayarlı Muhasebe Uygulamaları
2013-2014 Lisans Genel Muhasebe 2
2013-2014 Lisans Muhasebe İlkeleri
2013-2014 Lisans Muhasebe Denetimi
2012-2013 Lisans Muhasebe İlkeleri
2012-2013 Lisans Muhasebe Denetimi
2012-2013 Lisans Bilgisayarlı Muhasebe Uygulamaları
2012-2013 Lisans Genel Muhasebe
2012-2013 Lisans Turizm İşletmeleri Muhasebesi
2012-2013 Lisans Genel Muhasebe 2
2016-2017 Yüksek Lisans Dış Ticaret Muhasebesi
2016-2017 Yüksek Lisans Denetim Teorisi
2016-2017 Yüksek Lisans Sağlık Kurumlarında Muhasebe
2016-2017 Yüksek Lisans Finansal Muhasebe
2014-2015 Yüksek Lisans Denetim Teorisi
2014-2015 Yüksek Lisans Genel Muhasebe (Bilimsel Hazırlık)
2013-2014 Yüksek Lisans Genel Muhasebe (Bilimsel Hazırlık)
2013-2014 Yüksek Lisans Denetim Teorisi
2012-2013 Yüksek Lisans Denetim Teorisi
2012-2013 Yüksek Lisans İleri Finansal Muhasebe
2016-2017 Doktora Bağımsız Denetim Standartları ve Uygulamaları
2016-2017 Doktora İç Kontrol ve İç Denetim
2014-2015 Doktora Bağımsız Denetim Standartları
2014-2015 Doktora İç Kontrol ve İç Denetim
2013-2014 Doktora Bağımsız Denetim Standartları

Filtrele:

Çalışma Yaşamında Davranış Güncel Yaklaşımlar

ÖZGENER ŞEVKİ,TANÇ AHMET,ULU SEHER, 2012.

Ulusal Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Umuttepe Yayınları, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-5936-26-6

Genel Muhasebe

TANÇ AHMET, 2010.

Ulusal Ders Kitabı Yayın Bilgisi: Lisans Yayıncılık, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-4350-16-2

İç Kontrolün Oluşturulmasında Muhasebe Meslek Mensuplarının Rolü Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Üzerine Bir Araştırma

TANÇ AHMET,KARA MURAT, 2016

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TÜBİTAK/ULAKBİM SBVT, SOBIAD/Sosyal Bilimler Atıf Dizini Yayın Yeri: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi Cilt: 19 Sayı: 41. Yıl Sayısı DOI: - ISSN: 1302-4191

KOBİ lerde İç Kontrol Sisteminin Değerlendirilmesi ve Kayseri deki İmalat Sanayi İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma

TANÇ AHMET,ÖZHAN ADİL, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Directory of Open Access Journals (DOAJ), International Scientific Indexing (ISI), Open Academic Journals Index (OAJI), Research Bible, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Scientific Indexing Services (SIS) Yayın Yeri: Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies Cilt: 1 Sayı: 4 DOI: - ISSN: 2149-0996

Bağımsız Denetimde Mesleki Muhakeme Becerisini Etkileyen Faktörlerin Tespit Edilmesine Yönelik Bir Araştırma

TANÇ AHMET,GÜMRAH ABDURRAHMAN, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Ebscohost Academic Search Complete, TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı Yayın Yeri: Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi Cilt: 17 Sayı: 3 DOI: - ISSN: 1302-258X

The Impact of Environmental Accounting on Strategic Management Accounting A Research on Manufacturing Companies

TANÇ AHMET,GÖKOĞLAN KADİR, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EconLit JEL-Journal of Economic Literature, RePEc and IDEAS (Impact Factor: 0.28), SCOPUS (Impact factor: 0.454), Cabell's Directory of Publishing Opportunities in Economics & Finance, Australian Business Deans Council (ABDC)'s Journals' Rating List, Ulrich's Periodicals Directory, EBSCO, ProQuest - ABI/INFORM, Academic Journals Database, DOAJ, IndexCopernicus (ICV: 6.27), JournalSeek, Google Scholar, Scirus (Elsevier), Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Open J-Gate, NewJour, GetCited, Lockss, PKP Open Archives Harvester Yayın Yeri: International Journal of Economics and Financial Issues Cilt: 5 Sayı: 2 DOI: - ISSN: 2146-4138

Corporate Governance Principles Introduced by the Capital Markets Board of Turkey and an Investigation About Internal Audit in Companies Listed on Borsa Istanbul

TANÇ AHMET, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Database of EBSCO (Massachusetts, USA), Universe Digital Library Sdn Bhd (Malaysia), Australian ERA, ProQuest CSA-Natural Sciences (USA), Chinese Database of CEPS, Google Scholar, Ulrich’s Periodicals Directory, CiteFactor (USA), Social Science Research Network SSRN (USA) Yayın Yeri: Journal of Modern Accounting and Auditing Cilt: 11 Sayı: 3 DOI: - ISSN: 1548-6583

Sürdürülebilirlik Raporlaması ve Çevresel Performans Borsa İstanbul da Bir Uygulama

TANÇ AHMET,GÜMRAH ABDURRAHMAN, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO Business Source Complete, ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı, DOAJ Directory of Open Acces Journals, INDEX COPERNICUS, ASOS INDEX, Centraland Eastern European Online Library (CEEOL), Contemporary Science Association (CSA), Research Bible, Global Impact Factor(GIF) Yayın Yeri: İşletme Araştırmaları Dergisi (Journal of Business Research-Turk) Cilt: 7 Sayı: 2 DOI: - ISSN: 1309-0712

Konaklama İşletmelerinde Veri Zarflama Analizi Yöntemiyle Faaliyet Denetimi Kapadokya Örneği

DOĞAN NURİ ÖZGÜR,TANÇ AHMET, 2008

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TUBİTAK / ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı (SBVT) Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi Cilt: 22 Sayı: 1 DOI: - ISSN: 1300-4646

Makul Değer Muhasebesi ve İşletme Yönetimi Üzerine Etkileri

DOĞAN AHMET,GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN,TANÇ AHMET, 2008

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TUBİTAK / ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı (SBVT) Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi Cilt: 22 Sayı: 1 DOI: - ISSN: 1300-4646

Finansal Tablo Dipnotlarının Kamuyu Aydınlatmadaki Öneminin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

ÖZKAN AZZEM,GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN,TANÇ AHMET, 2008

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Endekste taranmıyor Yayın Yeri: Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi Cilt: 10 Sayı: 3 DOI: - ISSN: 1302-258X

Muhasebe Meslek Mensuplarının İş Tatmini Üzerinde Kontrol Odağı Etkisini Tespit Etmeye Yönelik Bir Araştırma

TANÇ AHMET, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO Yayın Yeri: Muhasebe ve Finansman Dergisi-MUFAD Cilt: 18 Sayı: 69 DOI: - ISSN: 2146-3042

Şeffaflık Raporları Çerçevesinde Bağımsız Denetim Kuruluşlarının Sürekli Mesleki Eğitim Politikalarının Analizi

TANÇ AHMET,GÜMRAH ABDURRAHMAN, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO Yayın Yeri: Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi Cilt: 18 Sayı: 1 DOI: - ISSN: 1302-258X

Türkiye de Muhasebe Denetimi Geçmişten Geleceğe 1

UZAY ŞABAN,TANÇ AHMET,ERCİYES MEHMET, 2009

Ulusal Hakemsiz Derleme MakaleEndeks: Yayın Yeri: Mali Çözüm Cilt: 19 Sayı: 95 DOI: - ISSN: 1303-5444

Türkiye de Muhasebe Denetimi Geçmişten Geleceğe 2

UZAY ŞABAN,TANÇ AHMET,ERCİYES MEHMET, 2009

Ulusal Hakemsiz Derleme MakaleEndeks: Yayın Yeri: Mali Çözüm Cilt: 19 Sayı: 96 DOI: - ISSN: 1303-5444

Scoring of Sustainability Reports with GRI G4 Economic Environmental and Social Performance Indicators A Research on the Companies Preparing Sustainability Report in Turkey

Yazarlar: GÜMRAH ABDURRAHMAN,GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN,TANÇ AHMET

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 7th International Conference on Governance, Fraud, Ethics and Social Responsibility Etkinklik Tarihi: 09.12.2016-11.12.2016 Ülke: TÜRKİYE

Financial Sustainability In The Energy Sector Case Study In Turkey

Yazarlar: GÜMRAH ABDURRAHMAN,GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN,TANÇ AHMET

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: International Academic Conference on Business Las Vegas Etkinklik Tarihi: 02.10.2016-05.10.2016 Ülke: AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

Kamu Yöneticilerinin Kurumsal Yönetim Algılamaları Nevşehir Örneği

Yazarlar: TANÇ AHMET,ULU SEHER,ÖZŞAHİN KOÇ FİLİZ

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 3. Ulusal Kurumsal Yönetim, Yolsuzluk, Etik ve Sosyal Sorumluluk Konferansı Etkinklik Tarihi: 07.06.2011-11.06.2011 Ülke: TÜRKİYE

The Relationship Between Corporate Social Responsibility and Environmentally Responsible Behavior An Empirical Study

Yazarlar: AKDOĞAN AYŞEGÜL ASUMAN,TANÇ AHMET,CİNGÖZ AYŞE

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 3rd International Conference on Governance, Fraud, Ethics & Social Responsibility Etkinklik Tarihi: 07.06.2011-11.06.2011 Ülke: TÜRKİYE

İç Denetim Uygulamalarına Yönelik Global Genel Bilgi Tabanı CBOK Araştırması Türkiye ve Avrupa Ülkeleri Sonuçlarının Karşılaştırılması

Yazarlar: UZAY ŞABAN,TANÇ AHMET

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Akademik Forum 2010: İç Denetim Mesleğinin Akademik Gelişiminde İş Dünyasının Beklentileri, Üniversitelerimizin İhtiyaçları Etkinklik Tarihi: 13.05.2010-13.05.2010 Ülke: TÜRKİYE

Kurumsal Sürdürülebilir Performansın Sağlanmasında Kurumsal Yönetimin Rolü

Yazarlar: TANÇ AHMET,GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 1. Ulusal Kurumsal Yönetim, Yolsuzluk, Etik ve Sosyal Sorumluluk Konferansı Etkinklik Tarihi: 11.06.2009-14.06.2009 Ülke: TÜRKİYE

Professional Interviewing Technique in Fraud Investigation Planning and Application Process

Yazarlar: TANÇ AHMET,GÜVEMLİ BATUHAN

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 1st International Conference on Governance, Fraud, Ethics & Social Responsibility Etkinklik Tarihi: 11.06.2009-14.06.2009 Ülke: TÜRKİYE

A Comparison of Perceptions of Whistleblowing between Senior Executives and Internal Auditors in Turkey

Yazarlar: AKDOĞAN AYŞEGÜL ASUMAN,ÖZGENER ŞEVKİ,TANÇ AHMET,KAYA YASEMİN

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 21st European Business Ethics Network Annual Conference: Professional Ethics in Business and Social Life Etkinklik Tarihi: 17.10.2008-19.10.2008 Ülke: TÜRKİYE

Financial Auditing in Turkey Historical Context and Expectations

Yazarlar: UZAY ŞABAN,TANÇ AHMET,ERCİYES MEHMET

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 12th World Congress of Accounting Historians Etkinklik Tarihi: 20.07.2008-24.07.2008 Ülke: TÜRKİYE

Felaketten Kurtarma Planı ve Muhasebe Bilgi Sistemi Kayseri deki Büyük Ölçekli Sanayi İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma

Yazarlar: DOĞAN AHMET,TANÇ AHMET,GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 3. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Etkinklik Tarihi: 25.11.2004-26.11.2004 Ülke: TÜRKİYE

Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebecilek Meslek Ahlakına İlişkin Tutumları

Yazarlar: EGE İLHAN,TANÇ AHMET,GÖZBAŞI ONUR,ÖZGENER ŞEVKİ

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 1st International Business and Professional Ethics Congress of Turkey Etkinklik Tarihi: 17.09.2003-19.09.2003 Ülke: TÜRKİYE

Nevşehir İli ve Çevresindeki Un Üretim İşletmelerinin Muhasebe Sistemleri ve Maliyetleme Yaklaşımları

Yazarlar: TANÇ AHMET,GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Nevşehir Ekonomisinin Sorunları ve Çözüm Önerileri: Un Sanayii Örneği (Nevşehir Ekonomisi Sempozyumu I) Etkinklik Tarihi: 27.06.2003-28.06.2003 Ülke: TÜRKİYE

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 01.01.2005-06.02.2009  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Risk Odaklı İç denetim Yaklaşımı ve Tekstil Sektöründe Bilgisayar Destekli Bir Uygulama Proje No SOBT 07 21 Erciyes Üniversite Tez Projesi

  Konusu:  - Görevi: Araştırmacı

 • Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı

    TUBA GÜLÇEK


  Tez Adı: Bağımsız denetimde kamu gözetimi uygulamalarının dünya ve Türkiye açısından karşılaştırılması: Bağımsız denetim kuruluşları üzerine bir araştırma


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı

    MÜSLÜM ZORLU


  Tez Adı: Kâr amacı gütmeyen organizasyonlarda iç kontrol ve iç denetim: Bir devlet üniversitesinde uygulama


  Yer: Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı

    ADİL ÖZHAN


  Tez Adı: KOBİ'lerde iç kontrol sisteminin etkinliğinin değerlendirilmesi: Kayseri'deki imalat sanayi işletmelerinde bir araştırma


  Yer: Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2012 Tamamlandı

    MURAT KARA


  Tez Adı: İşletmelerde iç kontrol sisteminin oluşturulması ve muhasebe meslek mensuplarının rolü üzerine bir araştırma


  Yer: Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı

___ Bağlantılar ___