Öğrenim Bilgisi

  • Yüksek Lisans 2016

    SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. SOSYAL BİLİMLER ENST. SAĞLIK YÖNETİMİ

  • Lisans 2013

    S.DEMİREL ÜNİV. İKTİSADİ VE İDARİ BİL. FAK. SAĞLIK YÖNETİMİ

___ Bağlantılar ___