Akademik Unvanlar

 • 2011

    YARDIMCI DOÇENT

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2008

  Susurluk skarn yataklarının mineralojik ve jeokimyasal özellikleri (Balıkesir-Batı Anadolu)  "

  ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MADEN YATAKLARI-JEOKİMYA (DR) 

 • Yüksek Lisans 2001

  Mezgit formasyonu (Şereflikoçhisar güneydoğusu) jeolojisi ve petrol hazne kaya özelliklerinin incelenmesi  "

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ  

 • Lisans 1997

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ PR.

2016-2017 Lisans PETROL JEOLOJİSİ
2015-2016 Lisans PETROL JEOLOJİSİ
2014-2015 Lisans MİNERALOJİ VE PETROGRAFİ
2014-2015 Lisans PETROGRAFİ
2014-2015 Lisans MADEN YATAKLARI
2014-2015 Lisans MADEN JEOLOJİİ
2013-2014 Lisans MİNERALOJİ
2013-2014 Lisans OPTİK MİNERALOJİ
2013-2014 Lisans MİNERALOJİ VE PETROGRAFİ
2012-2013 Lisans MİNERALOJİ VE PETROGRAFİ
2016-2017 Yüksek Lisans SKARN OLUŞUMLARININ JEOLOJİSİ VE MİNERALOJİSİ
2016-2017 Yüksek Lisans UZMANLIK ALAN DERSİ
2015-2016 Yüksek Lisans UZMANLIK ALAN DERSİ
2015-2016 Yüksek Lisans SKARN OLUŞUMLARININ JEOLOJİSİ VE MİNERALOJİSİ
2013-2014 Yüksek Lisans SKARN OLUŞUMLARININ JEOLOJİSİ VE MİNERALOJİSİ

Filtrele:

Evolution of the Mo rich scheelite skarn mineralization at Kozbudaklar Western Anatolia Turkey Evidence from mineral chemistry and fluid inclusions

ORHAN AYŞE, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SSCI Yayın Yeri: Ore Geology Reviews Cilt: 80 Sayı: - DOI: dx.doi.org/10.1016/j.oregeorev.2016.06.029 ISSN: -

Geochemistry of the Topuk Pluton associated with the Kozbudaklar W-skarn deposit (western Anatolia, Turkey): implication for crystallization conditions

ORHAN AYŞE,DEMİRBİLEK MEHMET,MUTLU HALİM, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SCI-Expanded Yayın Yeri: Journal of African Earth Sciences Cilt: 130 Sayı: - DOI: - ISSN: -

Fluid infiltration effects on stable isotope systematics of the Susurluk skarn deposit NW Turkey

ORHAN AYŞE,MUTLU HALİM,FALLİCK ANTHONY E, 2011

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SCI-Expanded Yayın Yeri: Journal of Asian Earth Sciences Cilt: 40 Sayı: 2 DOI: 10.1016/j.jseaes.2010.10.009 ISSN: 13679120

Kozbudaklar W-skarn yatağının jeokimyasal karakteristikleri ve nadir toprak elementlerinin dağılımları (Bursa, batı Anadolu)

ORHAN AYŞE,MUTLU HALİM, 2017

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: SCOPUS Yayın Yeri: Maden Tetkik ve Arama Dergisi Cilt: - Sayı: 155 DOI: - ISSN: 1304-334X

Kapadokya Bölgesi (Nevşehir, Orta Anadolu) Kalk-alkalen ve Alkalen Plütonik/Subvolkanik Kayaçların Petrografik ve Jeokimyasal Özellikleri

ORHAN AYŞE,DEMİRBİLEK MEHMET, 2018

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Ulakbim Yayın Yeri: Türkiye Jeoloji Bülteni Cilt: 61 Sayı: 1 DOI: 10.25288/tjb.358171 ISSN: 1016-9164

Microthermometric characteristics of the oxidized type W skarn in Susurluk Balıkesir Turkey

ORHAN AYŞE, MUTLU HALİM, HANİLÇİ NURULLAH, 2010

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Mineral Res. Axpl. Bull. Yayın Yeri: Maden Tetkik ve Arama Dergisi Cilt: 1 Sayı: 141 DOI: - ISSN: -

Susurluk Balıkesir Skarn Yatağının Mineralojik ve Petrografik Özellikleri

ORHAN AYŞE, MUTLU HALİM, 2009

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi Yayın Yeri: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi Cilt: 22 Sayı: 2 DOI: - ISSN: -

Mezgit Formasyonu nun Tuz Gölü Havzası Diyajenez ve Rezervuar Jeolojisinin İncelenmesi

SONEL NURETTİN, SARI ALİ, ALTINOK ORHAN AYŞE, 2003

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: G. Ü. Journal of Science Yayın Yeri: Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Cilt: 1 Sayı: 16-1 DOI: - ISSN: -

The Diagenetic Evolution of Sandstones from Mezgit Formation East Tuz Lake

Yazarlar: ALTINOK ORHAN AYŞE, SONEL NURETTİN

Uluslararası Poster Etkinlik Adı: 4th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology Etkinklik Tarihi: 19.03.2018-19.03.2018 Ülke: -

Preliminary Study on Mineralogy and Fluid Inclusion Properties of the Kaman (Kırşehir, Turkey) Iron Deposit

Yazar: ORHAN AYŞE

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 2nd International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia Etkinklik Tarihi: 11.10.2017-12.10.2017 Ülke: TÜRKİYE

Stable Isotope Studies (18O and 13C) on Fe-skarn Mineralization Associated with Çelebi Granitoid (Kırşehir, Central Anatolia, Turkey)

Yazar: ORHAN AYŞE

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: Subduction Related Ore Deposit Etkinklik Tarihi: 23.09.2017-26.09.2017 Ülke: TÜRKİYE

Çelebi Granitoyidi ile İlişkili Demir Cevherleşmesinin (Kırşehir, Orta Anadolu) Mineralojik ve Jeokimyasal Özellikleri

Yazar: ORHAN AYŞE

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: Uluslararsı Katılımlı Çukurova Ün. jeoloji Müh. Böl. 40. Yıl Jeoloji Sermpozyumu Etkinklik Tarihi: 03.05.2017-06.05.2017 Ülke: -

Kaman Demir Cevherleşmesinin (Kırşehir, Orta Anadolu) Mineralojik ve Jeokimyasal Karakteristikleri

Yazar: ORHAN AYŞE

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: Uluslararası Katılımlı 70. Türkiye Jeoloji Kurultayı Etkinklik Tarihi: 10.04.2017-14.04.2017 Ülke: -

Topuk Plutonu ile ilişkili Kozbudaklar şeelit cevherleşmesinin (Bursa, batı Anadolu) nadir toprak element bileşimleri

Yazarlar: ORHAN AYŞE,MUTLU HALİM

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: Uluslararası Katılımlı 70. Türkiye Jeoloji Kurultayı Etkinklik Tarihi: 10.04.2017-14.04.2017 Ülke: -

Stable Isotope Studies 18O and 13C on W Skarn Mineralization Associated with Topuk Pluton Bursa Western Anatolia Turkey

Yazarlar: ORHAN AYŞE,MUTLU HALİM

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 1st International Underground Reseources and Energy Conference Etkinklik Tarihi: 06.10.2016-08.10.2016 Ülke: TÜRKİYE

Kozbudaklar Şeelit Cevherleşmesinin Bursa Batı Anadolu Oksijen İzotop Karakteristikleri

Yazarlar: ORHAN AYŞE,MUTLU HALİM,DEMİRBİLEK MEHMET

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: Uluslararası Katılımlı 7. Jeokimya Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 16.05.2016-18.05.2016 Ülke: -

Mineralogical and geochemical properties of the late Mesozoic magmatism in Cappadocia Region Nevşehir Central Anatolia Turkey

Yazarlar: ORHAN AYŞE,DEMİRBİLEK MEHMET

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium Etkinklik Tarihi: 07.09.2015-11.09.2015 Ülke: ÇEK CUMHURİYETİ

Rare earth element distribution in the Kozbudaklar W skarn deposit Bursa Western Anatolia Turkey

Yazarlar: ORHAN AYŞE,MUTLU HALİM

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium Etkinklik Tarihi: 07.09.2015-11.09.2015 Ülke: ÇEK CUMHURİYETİ

Topuk Plütonu ile İlişkili Şeelit Skarn Yatağının Bursa Batı Anadolu Evrimi ve Hidrotermal Akışkanların Kökeni

Yazarlar: ORHAN AYŞE,MUTLU HALİM

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: 68. Türkiye Jeoloji Kurultayı Etkinklik Tarihi: 06.04.2015-10.04.2015 Ülke: TÜRKİYE

Kapadokya Bölgesi Nevşehir Orta Anadolu Plütonik Kayaçların Jeokimyasal Özellikleri

Yazarlar: ORHAN AYŞE,DEMİRBİLEK MEHMET

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: 68. Türkiye Jeoloji Kurultayı Etkinklik Tarihi: 06.04.2015-10.04.2015 Ülke: TÜRKİYE

Kozbudaklar Şeelit Skarn Plütonunun Petrografik ve Jeokimyasal Özellikleri Bursa Batı Anadolu ve Dünyadaki Skarn Plütonları ile Karşılaştırılması

Yazarlar: ORHAN AYŞE,MUTLU HALİM,DEMİRBİLEK MEHMET

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: Uluslararası Katılımlı 6. Jeokimya Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 14.05.2014-17.05.2014 Ülke: TÜRKİYE

Mineral and whole rock geochemistry of the Topuk Granitoid Bursa Western Anatolia Turkey

Yazarlar: ORHAN AYŞE,DEMİRBİLEK MEHMET,MUTLU HALİM

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: EGU General Assembly 2014 Etkinklik Tarihi: 27.04.2014-02.05.2014 Ülke: AVUSTURYA

Kozbudaklar Bursa Batı Anadolu Şeelit Skarn Yatağının Mineralojik ve Jeokimyasal Karakteristikleri

Yazarlar: ORHAN AYŞE,MUTLU HALİM,DEMİRBİLEK MEHMET

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: 67. Türkiye Jeoloji Kurultayı Etkinklik Tarihi: 14.04.2014-18.04.2014 Ülke: TÜRKİYE

A Preliminary Study on Mineralogy and Fluid Inclusions of the Kozbudaklar Skarn Deposit Bursa NW Turkey

Yazarlar: ORHAN AYŞE, COŞKUN EBRU

Uluslararası Poster Etkinlik Adı: European Current Research on Fluid Inclusion (ECROFI-XXII) Etkinklik Tarihi: 04.06.2013-09.06.2013 Ülke: TÜRKİYE

Çataldağ Granitoyidinin Sakarya Zonu KB Anadolu İzotopik ve Jeokimyasal Özellikleri

Yazarlar: ORHAN AYŞE, MUTLU HALİM, FENG YUEXING

Ulusal Sözlü Bildiri Etkinlik Adı: Uluslararası Katılımlı V. Jeokimya Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 23.05.2012-25.05.2012 Ülke: TÜRKİYE

Hydrothermal Fluid Infıltratıon Effects On Chemical and Isotopic Composition of Susurluk Skarn Deposit NW Turkey

Yazarlar: MUTLU HALİM, ORHAN AYŞE

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 7th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology Etkinklik Tarihi: 18.10.2010-22.10.2010 Ülke: TÜRKİYE

Geochemistry of the Çataldağ Granitoid Balıkesir NW Turkey

Yazarlar: MUTLU HALİM, ORHAN AYŞE, FENG YUEXING

Uluslararası Poster Etkinlik Adı: 7th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology Etkinklik Tarihi: 18.10.2010-22.10.2010 Ülke: TÜRKİYE

Microthermometric Properties of Susurluk Skarn Deposit Balıkesir NW Turkey

Yazarlar: MUTLU HALİM, ORHAN AYŞE, HANİLÇİ NURULLAH

Uluslararası Poster Etkinlik Adı: 7th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology Etkinklik Tarihi: 18.10.2010-22.10.2010 Ülke: TÜRKİYE

Skarn Mineralizasyonu ve Çataldağ Granitoyidinin Balıkesir Jeokimyasal Özellikleri Arasındaki Kökensel İlişki ve Dünyadaki Skarn Granitoyidleri ile Karşılaştırılması

Yazarlar: ORHAN AYŞE, MUTLU HALİM

Ulusal Poster Etkinlik Adı: 63. Jeoloji Kurultayı Etkinklik Tarihi: 05.04.2010-09.04.2010 Ülke: TÜRKİYE

Susurluk Balıkesir Skarn Yatağının Jeokimyasal Özellikleri ve Kontakt Metasomatizma Esnasında Nadir Toprak Elementlerinin NTE Davranışları

Yazarlar: ORHAN AYŞE, MUTLU HALİM

Ulusal Sözlü Bildiri Etkinlik Adı: 62. Jeoloji Kurultayı Etkinklik Tarihi: 13.04.2009-17.04.2009 Ülke: TÜRKİYE

Susurluk Balıkesir Cu W Skarn Yataklarının Granat ve Piroksen Bileşimleri

Yazarlar: ORHAN AYŞE, MUTLU HALİM

Ulusal Poster Etkinlik Adı: 61. Jeoloji Kurultayı Etkinklik Tarihi: 24.03.2008-28.03.2008 Ülke: TÜRKİYE

Çataldağ Granitoyidi Skarn Yatağının Oluşum Koşullarının Duraylı İzotoplarla 18O 13C 34S belirlenmesi

Yazarlar: ORHAN AYŞE,MUTLU HALİM

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: 61. Türkiye Jeoloji Kurultayı Etkinklik Tarihi: 24.03.2008-28.03.2008 Ülke: TÜRKİYE

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 19.10.2015-19.10.2015  | Proje Devam Ediyor | 

  Adı: Kaman Bölgesi Kırşehir Orta Anadolu Plütonik Kayaçları ile İlişkili Skarn Cevherleşmelerinin Mineralojik Jeokimyasal ve Kökensel İncelemesi

  Konusu: Maden Yatakları ve Jeokimya Görevi: Yürütücü

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 01.04.2016-01.04.2016  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: İgnimbritlerde Mikroyapının Fiziko Mekanik Özelliklere Etkisi

  Konusu: İgnimbritlerde Mikroyapının Fiziko Mekanik Özelliklere Etkisinin Belirlenmesi Görevi: Araştırmacı

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 02.04.2012-02.04.2012  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Kapadokya Bölgesi Nevşehir Plütonik Kayaçların Mineralojik Petrografik ve Jeokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi

  Konusu: Maden Yatakları ve Jeokimya Görevi: Yürütücü

 • TÜBİTAK PROJESİ 02.01.2006-02.01.2006  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Susurluk Balıkesir Skarn Yataklarının Mineralojisi ve Duraylı İzotop Sistematikleri

  Konusu: Maden Yatakları ve Jeokimya Görevi: Araştırmacı

 • TÜBİTAK PROJESİ 01.05.2012-01.05.2012  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Topuk Plütonu ile ilişkili skarn yataklarının Bursa Batı Anadolu mineralojik jeokimyasal ve kökensel incelemesi

  Konusu: Maden Yatakları ve Jeokimya Görevi: Yürütücü

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 16.09.2007-16.09.2007  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Susurluk Balıkesir Skarn Yataklarının Mineralojisi ve Duraylı İzotop Sistematikleri

  Konusu: Maden Yatakları ve Jeokimya Görevi: Araştırmacı

 • Yüksek Lisans 2018 Devam Ediyor

    İBRAHİM YILDIZ


  Tez Adı: Cefelikdağ Plütonu İle İlişkili Fe-Oksit Cevherleşmesinin Jeofiziksel Yöntemlerle Araştırılması


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2018 Devam Ediyor

    ABDULLAH SEYİDOĞLU


  Tez Adı: KCL/POLİMER SONDAJ ÇAMURUNUN GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDEKİ FORMASYONLARLA ETKİLEŞİMİ VE DEĞİŞİMİ


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2017 Devam Ediyor

    FATİH KAMBUROĞLU


  Tez Adı: İnler Yaylası (Şebinkarahisar, Giresun) Bölgesi Volkanik Kayaçlarla İlişkili Pb-Zn Cevherleşmelerinin Mineralojik ve Jeokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Yatakları ve Jeokimya Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2016 Devam Ediyor

    ERSİN EROL


  Tez Adı: Nevşehir Kalesi Çevresindeki Yeraltı Şehir Ağının Jeoradar Yöntemi ile Araştırılması


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2016 Devam Ediyor

    DERYA ALACA


  Tez Adı: Kaman Bölgesi (Kırşehir, Orta Anadolu) Plütonik Kayaçları ile İlişkili Skarn Cevherleşmelerinin Mineralojik ve Kökensel İncelenmesi


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı

___ Bağlantılar ___