Akademik Unvanlar

 • 2014

    YARDIMCI DOÇENT

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

 • 2014 2013

    YARDIMCI DOÇENT

  The University of British Columbia FACULTY OF EDUCATION

 • 2013 2012

    YARDIMCI DOÇENT

  NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

 • 2012 2006

    YARDIMCI DOÇENT

  GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

 • 2006 2005

    ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DR)

  GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

 • 2005 2004

    ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

 • 2004 2003

    ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

 • 2003 2001

    ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2004

  Türkiye`de Oniki Yıllık Zorunlu Eğitim İçin Bir Model Önerisi ve Uygulanabilirliği  "

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ EĞİTİM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

 • Yüksek Lisans 1997

  AİBÜ Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünde Öğretim Hizmeti Veren Öğretim Elemanlarının Yeterlikleri  "

  ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ EĞİTİM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

 • Lisans 1993

  ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PR.

2017-2018 Lisans İlköğretimde Karşılaştırmalı Eğitim
2017-2018 Lisans Öğretmenlik Uygulaması I
2017-2018 Lisans Eğitsel Sinema
2017-2018 Lisans Sınıf Yönetimi
2017-2018 Lisans Eğitim Bilimine Giriş
2017-2018 Lisans Avrupa Birliği Eğitim Projeleri
2016-2017 Lisans Sınıf Yönetimi
2016-2017 Lisans İlköğretimde Karşılaştırmalı Eğitim
2016-2017 Lisans Eğitim Bilimine Giriş
2016-2017 Lisans Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
2016-2017 Lisans Öğretmenlik Uygulaması
2015-2016 Lisans İlköğretimde Sorunlar ve Çözüm Önerileri
2015-2016 Lisans Avrupa Birliği Süreci ve Türkiye
2015-2016 Lisans Eğitimde Şiddetsizlik
2015-2016 Lisans Eğitsel Sinema
2015-2016 Lisans İlköğretimde Karşılaştırmalı Eğitim
2015-2016 Lisans Eğitim Bilimine Giriş
2015-2016 Lisans Öğretmenlik Uygulaması
2015-2016 Lisans Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
2015-2016 Lisans Sınıf Yönetimi
2015-2016 Lisans Okul Deneyimi
2015-2016 Lisans Topluma Hizmet Uygulamaları

Filtrele:

Sınıf Yönetimi

ERGİNER AYSUN, 2016.

Ulusal Ders Kitabı Yayın Bilgisi: Nobel, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-320-566-1

Prof Dr Mahmut Âdem Anı Kitabı

ERGİNER AYSUN, 2015.

Ulusal Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Ankara Üniversitesi Yayınları, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-136-220-5

Eğitim Yönetimi, Denetimi ve Politikası Yazıları

ERGİNER AYSUN, 2014.

Ulusal Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Pegem Akademi, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-364-932-8

Eğitim Bilimine Giriş

ERGİNER AYSUN, 2012.

Ulusal Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Pegem Akademi, TÜRKİYE. | ISBN: 978-944-919-81-4

Avrupa Birliği Eğitim Sistemleri Türkiye Eğitim Sistemiyle Karşılaştırmalar

ERGİNER AYSUN, 2012.

Ulusal Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Pegem Akademi, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-4282-80-7

Sınıf Yönetimi Stratejileri Öğretmen Kılavuzu Hukuki Sorunların Yönetimi Yazarlar Finger J ve Bamford B S 302 325 içinde Nobel Yayıncılık Ankara ISBN ISSN 2010

ERGİNER AYSUN,AYDIN BAHRİ, 2010.

Uluslararası Kitap Tercümesi Yayın Bilgisi: Nobel Yayın Dağıtım, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-395-301-2

Lisansüstü Öğretim Sistemleri

ERGİNER AYSUN, 2009.

Ulusal Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Pegem Akademi, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-4282-17-3

Avrupa Asya ve Amerika da Lisansüstü Öğretim Reformu ve Bilim İnsanları İle Mühendislerin Uluslararası Hareketliliği NSF National Science Foundation Çalıştayı Bildirileri

ERGİNER AYSUN, 2009.

Uluslararası Kitap Tercümesi Yayın Bilgisi: Pegem Akademi, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-4282-18-0

Cumhuriyet Döneminde Eğitim II

ERGİNER AYSUN, 1999.

Ulusal Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, TÜRKİYE. | ISBN: -

İlköğretim okulu öğrencilerinin okul müdürü kavramına ilişkin yaptıkları çizimler

YALÇIN MİKAİL,ERGİNER AYSUN, 2014

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SSCI Yayın Yeri: Education and Science Cilt: 39 Sayı: 171 DOI: - ISSN: 1300-1337

Türkiye de oniki yıllık zorunlu eğitim öncesi zorunlu okul öncesi eğitim pilot uygulamasının değerlendirilmesi Tokat ili örneği

KUNDAKÇI SELÇUK,ERGİNER AYSUN, 2013

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO, MLA, DOAJ, Proquest CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), Scientific Commons, BC ELN, Ulrichsweb, Index Islamicus, SSRN, ICAAP, Index Copernicus, J-Gate, Journal Seek, ASOS Index, Journal Database, TEI, SIOP SocIndex, Pubget, DRJI and WorldCat, İSAM Yayın Yeri: The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 27 DOI: - ISSN: 1307-9581

Okul yöneticilerinin yöneticiliği tercih ve bırakma nedenlerine ilişkin nitel bir çalışma

ERGİNER AYSUN,KÖSE FATİH, 2012

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Advanced Sciences Index ,Academic Resource Index (ResearchBib), Bielefeld Academic Search Engine, Directory of Research Journals Indexing, EBSCO, Google Scholar, Scientific Indexing Services, ESJI, CIF, SOBİAD, CrossRef,DOI Yayın Yeri: E–Journal of New World Sciences Academy NWSA–Qualitative Studies, Cilt: 7 Sayı: 4 DOI: - ISSN: 1306-3111

İlköğretim okullarında okul müdürüne ilişkin metaforik algılar

YALÇIN MİKAİL,ERGİNER AYSUN, 2012

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ASOS, Index Copernicus, DOAJ Yayın Yeri: Journal of Teacher Education and Educators Cilt: 1 Sayı: 2 DOI: - ISSN: 2147-0456

A relational analysis between mentorship and Akhi organisation

ERGİNER AYSUN, 2009

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Science Direct, Elsevier Yayın Yeri: Procedia - Social and Behavioral Sciences Cilt: 1 Sayı: 1 DOI: 10.1016/j.sbspro.2009.01.041 ISSN: 18770428

Classroom Management Experiences with Syrian RefugeeStudents

SAKLAN EMİNE,ERGİNER AYSUN, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: DRJI, WIPO Yayın Yeri: Education Journal Cilt: 6 Sayı: 6 DOI: 10.11648/j.edu.20170606.17 ISSN: 2327-2619

Türkiye de okul öncesi eğitime ilişkin politika ve finansman uygulamaları

SAKLAN EMİNE,ERGİNER AYSUN, 2016

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Scientific Indexing Services (SIS), Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Open Academic Journals Index (OAJI),J-Gate ve Infobase Index Yayın Yeri: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 6 Sayı: 2 DOI: - ISSN: -

The Problematic of Transition of Teaching Profession to a Woman s Occupation

ERGİNER AYSUN,SAKLAN EMİNE, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: DRJI, acarindex.com, SIS Yayın Yeri: OPUS - Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi Cilt: 6 Sayı: 11 DOI: - ISSN: -

Yönetici adayı öğretmenlerin yöneticiliği tercih nedenleri

KÖSE FATİH,ERGİNER AYSUN, 2011

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: ASOS Yayın Yeri: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi Cilt: - Sayı: 2 DOI: - ISSN: -

Eğitim fakültelerinde görevli öğretim elemanlarının akademik kökenleri ve öğretmen yeterliklerinin incelenmesi üzerine bir çalışma

ERGİNER ERGİN,ERGİNER AYSUN,BEDİR GÜLAY, 2009

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Tübitak ULAKBİM Ulusal Veri Tabanı, ASOS Index, DOAJ (Directory of Open Access Journals) ve Türk Eğitim İndeksi (tei) Yayın Yeri: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: 9 Sayı: 2 DOI: - ISSN: 1303-0493

Zorunlu Eğitimde Oniki Yıla Doğru

ERGİNER AYSUN, 2006

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: ULAKBİM Yayın Yeri: Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: - Sayı: 11 DOI: - ISSN: -

Türkiye de zorunlu okul öncesi eğitim pilot uygulamasının veli görüşlerine göre değerlendirilmesi

KUNDAKÇI SELÇUK,ERGİNER AYSUN, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO Yayın Yeri: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: 16 Sayı: 3 DOI: ISSN: 2149-9683

Eğitim bilimine giriş dersi

ERGİNER AYSUN, 2006

Ulusal Hakemsiz Özgün MakaleEndeks: Yayın Yeri: İlköğretmen Dergisi Cilt: - Sayı: 1 DOI: - ISSN: 1307-1238

Öğrencilerin Hayalindeki Okul

Yazarlar: ERGİNER ERGİN,ERGİNER AYSUN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 2. Uluslararası Gen. Ar. Kon. Etkinklik Tarihi: 25.10.2017-29.10.2017 Ülke: TÜRKİYE

Öğretmenlik Mesleğinin Bir Kadın Mesleğine Dönüşmesi Sorunsalına Yönelik Öğretmen Adaylarının Sundukları Çözüm Önerileri

Yazarlar: ERGİNER AYSUN,SAKLAN EMİNE

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 2. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi Etkinklik Tarihi: 25.10.2017-29.10.2017 Ülke: TÜRKİYE

Coach4me ve Esin Kaynağı Yaratıcı Öğretimsel Etkinlikler

Yazarlar: ERGİNER AYSUN,TURAN EMİNE ZEHRA,ERGİNER ERGİN,NALBANTOĞLU YILMAZ FUNDA

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: I. ULUSLARARASI AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU Etkinklik Tarihi: 21.09.2017-23.09.2017 Ülke: TÜRKİYE

Öğretmen Adaylarının Çalışmayı Hayal Ettikleri Okul

Yazarlar: ERGİNER ERGİN,ERGİNER AYSUN,TURAN EMİNE ZEHRA

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: I. ULUSLARARASI İPEKYOLU AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU Etkinklik Tarihi: 21.09.2017-23.09.2017 Ülke: TÜRKİYE

İlkokul Çocuklarının Mutluluk Nedenleri

Yazarlar: ERGİNER AYSUN,ERGİNER ERGİN,ERANIL ANIL KADİR

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi Etkinklik Tarihi: 20.04.2017-23.04.2017 Ülke: TÜRKİYE

Öğretmen Adayı Bakış Açısıyla Öğretmenlik Mesleğinin Bir Kadın Mesleğine Dönüşmesi Sorunsalı

Yazarlar: ERGİNER AYSUN,SAKLAN EMİNE

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi Etkinklik Tarihi: 20.04.2017-23.04.2017 Ülke: TÜRKİYE

Experiences with Syrian refugee students Reflections to the classroom management

Yazarlar: SAKLAN EMİNE,ERGİNER AYSUN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: ISNITE 2016 Etkinklik Tarihi: 30.08.2016-02.09.2016 Ülke: FİNLANDİYA

Study on playing the children games of Cappodocia region faced with the danger of being forgotten again in Turkish primary schools

Yazarlar: ERGİNER ERGİN,ERGİNER AYSUN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: ISNITE 2016 Etkinklik Tarihi: 30.08.2016-02.09.2016 Ülke: FİNLANDİYA

Dream Thief Teachers Students lost with teachers behaviors

Yazarlar: ERGİNER ERGİN,ERANIL ANIL KADİR,ERGİNER AYSUN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: ISNITE 2016 Etkinklik Tarihi: 30.08.2016-02.09.2016 Ülke: FİNLANDİYA

Investigation of teacher candidates attended to teacher training programs in terms of gender

Yazarlar: ERGİNER AYSUN,SAKLAN EMİNE

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: ISNITE 2016 Etkinklik Tarihi: 30.08.2016-02.09.2016 Ülke: FİNLANDİYA

Kadınların Yönetsel Pozisyonlara Yükselmelerinde Dinin Etkisi Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Örneği

Yazarlar: ERGİNER AYSUN,DOĞAN HATİCE,TURAN EMİNE ZEHRA

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: II. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 02.05.2016-04.05.2016 Ülke: TÜRKİYE

Öğrencilerin Öğretmenleriyle Yaşadıkları Fiziksel Şiddet Deneyimlerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi 3rd International Conference on Primary Education Nevsehir Haci Bektas Veli University Faculty of Education Nevsehir Turkey

Yazarlar: ACAR ERDOL TUBA,ERGİNER AYSUN,ERGİNER ERGİN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 3rd International Conference on Primary Education, Nevsehir Haci Bektas Veli University Faculty of Education, Nevsehir, Turkey. Etkinklik Tarihi: 08.10.2015-10.10.2015 Ülke: TÜRKİYE

Okulda Ayrımcılık Bir Örnek Olay İncelemesi 3rd International Conference on Primary Education Nevsehir Haci Bektas Veli University Faculty of Education Nevsehir Turkey

Yazarlar: ERGİNER AYSUN,ACAR ERDOL TUBA,ERGİNER ERGİN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 3rd International Conference on Primary Education, Nevsehir Haci Bektas Veli University Faculty of Education, Nevsehir, Turkey. Etkinklik Tarihi: 08.10.2015-10.10.2015 Ülke: TÜRKİYE

Cognitive Affective and Psychomotor Patterns of Pre Service Teachers Learning Experiences with Teachers The 3rd International New Issues on Teacher Education Symposium The University of Thessaly and Journal of Teacher Education and Educators Volos Greece

Yazarlar: ACAR ERDOL TUBA,ERGİNER ERGİN,ERGİNER AYSUN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: The 3rd International “New Issues on Teacher Education” Symposium, The University of Thessaly and Journal of Teacher Education and Educators, Volos Greece. Etkinklik Tarihi: 11.09.2015-13.09.2015 Ülke: YUNANİSTAN

Learning Experiences Leave Their Mark on Pre Service Teachers The 3rd International New Issues on Teacher Education Symposium The University of Thessaly and Journal of Teacher Education and Educators Volos Greece

Yazarlar: ERGİNER AYSUN,ERGİNER ERGİN,ACAR ERDOL TUBA

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: The 3rd International “New Issues on Teacher Education” Symposium, The University of Thessaly and Journal of Teacher Education and Educators, Volos Greece. Etkinklik Tarihi: 11.09.2015-13.09.2015 Ülke: YUNANİSTAN

Eğitimde Şiddetsizlik Öğrenci Farkındalığının Değerlendirilmesi

Yazar: ERGİNER AYSUN

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: 23. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli. Etkinklik Tarihi: 04.09.2014-06.09.2014 Ülke: TÜRKİYE

The metaphors about the European education systems used by the university students in Turkey

Yazar: ERGİNER AYSUN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: II. International Congress of European Turks (ICET), Antwerb, Belgium. Etkinklik Tarihi: 14.05.2009-16.05.2009 Ülke: BELÇİKA

The metaphors about the Turkish education system used by the university students in Turkey

Yazarlar: ERGİNER AYSUN,ERGİNER ERGİN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: II. International Congress of European Turks (ICET), Antwerb, Belgium Etkinklik Tarihi: 14.05.2009-16.05.2009 Ülke: BELÇİKA

DEDE KORKUT BİR MENTOR

Yazar: ERGİNER AYSUN

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Türk Xalqları Ədebiyyatı (II) BeynƏlxalq Uşaq ƏdƏbiyyatı Konqresi, Materiallar 2–ci Kitab, 764–768, Qafqaz Universiteti, Bakı, Azerbaycan. Etkinklik Tarihi: 13.11.2008-15.11.2008 Ülke: AZERBAYCAN

Opinion of woman academicians in higher education about gender discrimination

Yazarlar: ERGİNER AYSUN,ŞAHİN RUKİYE

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 11th Internatıonal Conference on Further Educatıon In The Balkan Country, Balkan Society for Pedagogy Education, Selcuk University Ahmet Keleşoğlu Faculty of Education, Konya/Turkey. Etkinklik Tarihi: 23.10.2008-25.10.2008 Ülke: TÜRKİYE

Factors influencing the return of school principles to teaching position

Yazarlar: ERGİNER AYSUN,KÖSE FATİH

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 11th Internatıonal Conference on Further Educatıon In The Balkan Country, Balkan Society for Pedagogy Education, Selcuk University Ahmet Keleşoğlu Faculty of Education, Konya/Turkey. Etkinklik Tarihi: 23.10.2008-25.10.2008 Ülke: TÜRKİYE

Türkiye için tasarlanan zorunlu eğitim modellemesinde yönetim süreçlerinin işleyişi XV Eğitim Bilimleri Kongresi Muğla Üniversitesi Muğla 13 15 EYLÜL

Yazar: ERGİNER AYSUN

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: XV. Eğitim Bilimleri Kongresi, Muğla Üniversitesi, Muğla. Etkinklik Tarihi: 13.09.2006-15.09.2008 Ülke: TÜRKİYE

Eğitim fakültelerinde görev yapan öğretim elemanlarının akademik kökenlerinin öğretmen yeterliklerine etkisi

Yazarlar: ERGİNER AYSUN,ERGİNER ERGİN,BEDİR GÜLAY

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: III. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Çanakkale, Türkiye. Etkinklik Tarihi: 04.05.2008-06.05.2008 Ülke: TÜRKİYE

Yönetici adayı öğretmenlerin yöneticiliğe bakış açıları ve yöneticiliği tercih nedenleri

Yazarlar: KÖSE FATİH,ERGİNER AYSUN

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: III. Eğitim Yönetimi Kongresi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir. Etkinklik Tarihi: 25.04.2008-26.04.2008 Ülke: TÜRKİYE

Okul yöneticilerinin bilişim teknolojilerini kullanma düzeyi

Yazarlar: AĞAR MURAT,ERGİNER AYSUN

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat. Etkinklik Tarihi: 05.09.2007-07.09.2007 Ülke: TÜRKİYE

Öğretim elemanı insangücü açısından Türkiye’xxdeki üniversitelerin durumu

Yazar: ERGİNER AYSUN

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: XI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Yakındoğu Üniversitesi, Lefkoşa, KKTC. Etkinklik Tarihi: 23.10.2002-26.10.2002 Ülke: -

Sekiz Yıllık Zorunlu İlköğretim Araştırması II

Yazarlar: ERGİNER AYSUN,ERGİNER ERGİN

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: 4. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 15.10.1998-16.10.1998 Ülke: TÜRKİYE

Sekiz Yıllık Kesintisiz İlköğretim Araştırması I

Yazarlar: ERGİNER AYSUN,ERGİNER ERGİN

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: 4. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 15.10.1998-16.10.1998 Ülke: TÜRKİYE

 • Avrupa Birliği 03.02.2013-03.02.2013  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Coach4Me Coaching Models and their Adaptation (Nevsehir University / TURKEY, Speak Europe Language Club/ POLAND, SFI Söderort / SWEDEN, Italian in Italy / ITALY, North West Academy of Learning / NORTHERN IRELAND, Midstod simenntuar á Sudurnesjum, Education and Culture DG Lifelong Learning Programme / ICELAND

  Konusu: Coaching Models Görevi: Araştırmacı

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 01.09.2010-01.09.2010  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Erginer A Tetik S 2011 Öğretim elemanlarının ve eğitim yöneticilerinin mentorluğa bakış açıları Gaziosmanpaşa Üniversitesi Projelendirilmiş Yüksek Lisans Tezi BAP 2010 28

  Konusu: Mentorluğa bakış açısı Görevi: Yürütücü

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 01.09.2010-01.09.2010  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Erginer A Yalçın M 2011 İlköğretim okullarında yönetici kavramına ilişkin metaforlar Gaziosmanpaşa Üniversitesi Projelendirilmiş Yüksek Lisans Tezi BAP 2010 29

  Konusu: Yönetici kavramına ilişkin metaforlar Görevi: Yürütücü

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 01.09.2008-01.09.2008  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Erginer A Güdül S 2010 Kadın öğretmenlerin çalışma yaşamına ilişkin okul yöneticisi ve öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Projelendirilmiş Yüksek Lisans Tezi BAP 2008 55

  Konusu: Kadın öğretmenlerin çalışma yaşamına ilişkin görüşler Görevi: Yürütücü

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 01.09.2010-01.09.2010  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Erginer A Toraman E B 2012 Eğitim örgütlerinde kadınların yönetsel pozisyona yükselmelerinde yönetici ve öğretmenlerin bakış açısıyla cam tavan etkisi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Projelendirilmiş Yüksek Lisans Tezi BAP 2010 82

  Konusu: Cam tavan etkisi Görevi: Yürütücü

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 01.09.2007-01.09.2007  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Erginer A Köse M F 2008 Yönetici adayı öğretmenlerin yöneticiliği tercih etme nedenleri Gaziosmanpaşa Üniversitesi Projelendirilmiş Yüksek Lisans Tezi BAP 2007 28

  Konusu: Yöneticiliği Tercih Etme Nedenleri Görevi: Yürütücü

 • Yüksek Lisans 2011 Tamamlandı

    YUSUF KENAN ŞAHİNER


  Tez Adı: Okul yöneticilerinin mükemmeliyetçi davranışlarının betimlenmesi


  Yer: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2011 Tamamlandı

    BAŞAK EROĞLU TORAMAN


  Tez Adı: Eğitim örgütlerinde kadınların yönetsel konuma yükselmelerinde cam tavan etkisi


  Yer: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2011 Tamamlandı

    MİKAİL YALÇIN


  Tez Adı: İlköğretim okullarında okul müdürüne ilişkin metaforik algılar


  Yer: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2011 Tamamlandı

    SEZGİN TETİK


  Tez Adı: Okul yöneticisi yetiştirme sürecinde mentorluğu kullanmaya ilişkin nitel bir çalışma


  Yer: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2011 Tamamlandı

    ONUR KOÇAK


  Tez Adı: Okul müdürlerinin; öğrencilik, öğretmenlik ve müdürlük dönemlerindeki okul yöneticiliğine ilişkin metaforik algıları


  Yer: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2011 Tamamlandı

    EMİNE SAKLAN


  Tez Adı: Türkiye'de okul öncesi eğitim politikaları, finansmanı ve uygulamaya ilişkin görüşler


  Yer: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2010 Tamamlandı

    CEYHAN SEPETCİ


  Tez Adı: Okul yöneticilerinin mizah tarzlarının betimlenmesi


  Yer: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2010 Tamamlandı

    REYHAN GÜL


  Tez Adı: Cumhuriyet'ten günümüze öğretmenin liderliğine ilişkin öğretmen görüşleri


  Yer: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2010 Tamamlandı

    RAMİYE İSAOĞLU


  Tez Adı: İlköğretim müfettişlerinin sicil amirliği rolünün kaldırılmasına ve sicil raporu uygulanmasına ilişkin öğretmen görüşleri


  Yer: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2010 Tamamlandı

    YAKUP GÜRLEK


  Tez Adı: Yatılı ilköğretim bölge okullarındaki yöneticilerin, öğretmenlerin ve diğer çalışanların sinerjik yönetime ilişkin görüşleri


  Yer: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2010 Tamamlandı

    SİBEL GÜDÜL


  Tez Adı: Kadın öğretmenlerin çalışma yaşamına ilişkin okul yöneticisi ve öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi


  Yer: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2009 Tamamlandı

    MURAT AĞAR


  Tez Adı: Okul yöneticilerinin bilişim teknolojilerinin kullanımına ilişkin görüşleri


  Yer: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2008 Tamamlandı

    MEHMET FATİH KÖSE


  Tez Adı: Yönetici adayı öğretmenlerin yöneticiliğe bakış açıları ve yöneticiliği tercih nedenleri


  Yer: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2008 Tamamlandı

    BARIŞ ATEŞ


  Tez Adı: Okul yöneticilerinin ilköğretim müfettişlerinin yeterliklerine ilişkin görüş ve beklentileri


  Yer: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı

___ Bağlantılar ___