Akademik Unvanlar

 • 2013

    YARDIMCI DOÇENT

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

 • 2013 2010

    ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

  NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ AVANOS MESLEK YÜKSEKOKULU

 • 2010 2006

    ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ MESLEKİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2013

  Lazer aşındırma yönteminin grafik ve seramik alanlarında uygulanmasına ilişkin öğretim programı tasarısının ve etkililiğinin değerlendirilmesi  "

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GRAFİK EĞİTİMİ (DR) 

 • Yüksek Lisans 2006

  Anadolu kapı kilitlerinin seramik malzeme ile kurgulanması  "

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ  

 • Lisans 2001

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ MESLEKİ EĞİTİM FAKÜLTESİ UYGULAMALI SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ SERAMİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

2017-2018 Önlisans Bilgisayar Destekli 3B Tasarım
2017-2018 Önlisans Modüler Pano Uygulamaları I
2017-2018 Önlisans Teknolojik Uygulamalar
2013-2014 Önlisans Cam Uygulama Teknikleri
2013-2014 Önlisans Bilgisayar Destekli 3B Tasarım I
2013-2014 Önlisans Güzel Sanatlar
2013-2014 Önlisans BİLGİSAYAR DESTEKLİ 3B TASARIM II
2013-2014 Önlisans SERBEST CAM ŞEKİLLENDİRME
2013-2014 Önlisans Seramik Atölye I
2013-2014 Önlisans SERAMİK ATÖLYE IV
2012-2013 Önlisans Proje
2012-2013 Önlisans Serbest Cam Şekillendirme
2012-2013 Önlisans Seramik Atölye IV
2012-2013 Önlisans Seramik Atölye III
2012-2013 Önlisans Güzel Sanatlar
2012-2013 Önlisans Cam Uygulama Teknikleri
2012-2013 Önlisans Bilimsel ve Kültürel Etkinlikler
2012-2013 Önlisans Bilgisayar Destekli 3B Tasarım II
2011-2012 Önlisans Cam Şekillendirme II
2011-2012 Önlisans Seramik Stüdyo III
2011-2012 Önlisans Cam Şekillendirme I
2011-2012 Önlisans Bilgisayar Destekli Seramik Tasarım I
2011-2012 Önlisans Seramik Stüdyo IV
2011-2012 Önlisans Proje
2011-2012 Önlisans Seramik Dekor Yöntemleri
2011-2012 Önlisans Seramik Dekor ve Montaj Teknikleri
2011-2012 Önlisans Bilimsel ve Kültürel Etkinlikler
2011-2012 Önlisans Bilgisayar Destekli Seramik Tasarım II
2010-2011 Önlisans Seramik Kimyası ve Teknolojisi
2010-2011 Önlisans Güzel Sanatlar II
2010-2011 Önlisans Seramik Stüdyo II
2010-2011 Önlisans Güzel Sanatlar I
2010-2011 Önlisans Seramik Stüdyo I
2010-2011 Önlisans Cam Teknolojisi
2017-2018 Lisans Cam Uygulama Teknikleri
2017-2018 Lisans BİLGİSAYAR DESTEKLİ 3B TASARIM II
2017-2018 Lisans ARTİSTİK SERAMİK TASARIM PROJE II
2017-2018 Lisans ALTERNATİF PİŞİRİM YÖNTEMLERİ
2017-2018 Lisans CAM ŞEKİLLENDİRME
2017-2018 Lisans ARTİSTİK SERAMİK TASARIM PROJE I
2016-2017 Lisans Cam Şekillendirme
2016-2017 Lisans Artistik Seramik Tasarım Proje I
2016-2017 Lisans Vitray
2016-2017 Lisans Seramik Tasarım Atölyesi II
2016-2017 Lisans Artistik Seramik Tasarım Proje II
2016-2017 Lisans Alternatif Pişirim Yöntemleri
2016-2017 Lisans Seramik Tasarım Atölyesi I
2016-2017 Lisans Seramik Sırlama ve Pişirme Yöntemleri
2016-2017 Lisans Kent Seramikleri I
2016-2017 Lisans Cam Uygulama Teknikleri
2015-2016 Lisans Endüstriyel Seramik Tasarımı
2015-2016 Lisans Cam Uygulama Teknikleri
2015-2016 Lisans Bilgisayar Destekli 3B Tasarım I
2015-2016 Lisans Seramik Atölyesi I
2015-2016 Lisans Seramik Temel Sanat Eğitimi I
2014-2015 Lisans Cam Uygulama Teknikleri
2014-2015 Lisans Seramik Temel Sanat Eğitimi I
2014-2015 Lisans Seramik Uygulamaları II
2014-2015 Lisans Bilgisayar Destekli Tasarım
2014-2015 Lisans Mitoloji ve İkonografi
2014-2015 Lisans Seramik Temel Sanat Eğitimi II
2014-2015 Lisans Modelaj (İÖ)
2014-2015 Lisans Modelaj (NÖ)
2014-2015 Lisans Seramik Uygulamları I
2013-2014 Lisans Temel Sanat Eğitimi I
2013-2014 Lisans Modelaj
2013-2014 Lisans Seramik Uygulamaları II
2013-2014 Lisans Vitray II
2013-2014 Lisans Vitray II (İÖ)
2013-2014 Lisans Artistik Desen
2013-2014 Lisans Vitray I
2013-2014 Lisans Seramik Uygulamaları I

Filtrele:

Developments in Social Sciences

AYTEPE SERİNSU BETÜL, 2017.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: St. Kliment Ohridski University Press, BULGARİSTAN. | ISBN: 978-954-07-4343-1

Recent Researches in Interdisciplinary Sciences

AYTEPE BETÜL, 2016.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: St. Kliment Ohridski University Press, BULGARİSTAN. | ISBN: 978-954-07-4141-3

LAZER AŞINDIRMA YÖNTEMİNİN GRAFİK VE SERAMİK ALANLARINDA UYGULANMASINA İLİŞKİN ÖĞRETİM PROGRAMI TASARISININ VE ETKİLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Betül Aytepe, Ayten Ulusoy, Atilla İlkyaz, 2014

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO,MLA, ASOS,TEİ (Türk Eğitim İndeksi),ARASTIRMAX,Akademik Dizin (Akademik Türk Dergileri İndeksi),Journal Seek,Research Bible,İSAM,Index Copernicus,Mendeley,Open Academic Journals Index,DRJI,CiteFactor,Scientific Indexing Services,Akademic Keys,ASI (Advanced Science Index),Sjournals Index Yayın Yeri: The Journal of Academic Social Science Studies Cilt: - Sayı: Winter I DOI: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2604 ISSN: -

Avanos Kaolini ile Tek Pişirimde Renkli ve Camsı Yapıda Stoneware Bünyelerin Araştırılması

AYTEPE BETÜL, 2013

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ULAKBİM olmak üzere EBSCO, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA, ASOS, AMIR (Access to Mideast and Islamic Resources), Journal Directory, DJS (Dayang Journal System) Yayın Yeri: Turkish Studies Cilt: 8 Sayı: 6 DOI: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.4605 ISSN: -

Bilgisayarlı Nümerik Kontrol CNC Robotların Seramik ve Grafik Eğitiminde Tasarım Aracı Olarak Kullanımı

AYTEPE BETÜL, 2011

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: http://www.doaj.org/ Yayın Yeri: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt: 1 Sayı: 1 DOI: - ISSN: 2146-782X

Ceramic Arts

Yazar: AYTEPE BETÜL

Uluslararası Davetli konuşmacı Etkinlik Adı: The Pottery Workshop Jingdezhen, Friday Lecture Series Etkinklik Tarihi: 13.05.2016-13.05.2016 Ülke: ÇİN HALK CUMHURİYETİ

Sanatsal Uygulamalarda Lazer Aşındırma Teknolojisi

Yazar: AYTEPE BETÜL

Uluslararası Davetli konuşmacı Etkinlik Adı: Uluslararası Sanat Çalıştayı Etkinklik Tarihi: 25.06.2015-05.07.2015 Ülke: TÜRKİYE

Lazer Aşındırma Teknolojisi İle Seramik Sanatında Çağdaş Uygulamalar

Yazar: AYTEPE BETÜL

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 2. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyum ve Çalıştayı: Disiplinlerarası Tasarım Etkinklik Tarihi: 27.04.2015-29.04.2015 Ülke: TÜRKİYE

Avanos Kırmızı Çömlek Bünyesine Uygulanan Sırlarda Renk Oluşumlarının İncelenmesi

Yazarlar: AYTEPE BETÜL,EREN ELİF,ERDEM BAHADIR CEM

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: II. Uluslararası Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma Günleri Etkinklik Tarihi: 08.04.2015-10.04.2015 Ülke: TÜRKİYE

Füzyon ve Pate de Verre

Yazar: AYTEPE BETÜL

Ulusal Davetli konuşmacı Etkinlik Adı: Cam Şekillendirme Teknikleri Etkinklik Tarihi: 15.12.2014-16.12.2014 Ülke: TÜRKİYE

Avanos Kırmızı Çömlek Çamuruna Uygun Sır Kompozisyonlarının Üretilmesi

Yazarlar: AYTEPE BETÜL,Eren Gültekin Elif,Erdem Bahadır Cem

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Avanos Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 23.10.2014-25.10.2014 Ülke: TÜRKİYE

Overcoming the Free Calcite Problem in Pottery in the Light of Chemical and Thermal Analysis Results of Avanos Malatya Clays

Yazarlar: Elif Eren Gültekin,AYTEPE BETÜL,ERDEM BAHADIR CEM

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: III. Uluslararası Seramik, Cam, Emaye, Sır ve Boya Kongresi Etkinklik Tarihi: 15.10.2014-17.10.2014 Ülke: TÜRKİYE

A Research on Single Fired Clay Bodies to Form a Glassy Appearance

Yazar: AYTEPE BETÜL

Uluslararası Poster Etkinlik Adı: I. Uluslararası Seramik, Cam, Emaye, Sır ve Boya Kongresi Etkinklik Tarihi: 12.10.2014-14.10.2014 Ülke: TÜRKİYE

Seramik Sanat ve Tasarım Eğitiminde Müze ve Atölye Uygulamaları

Yazarlar: DAVUN BANU,AYTEPE BETÜL

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 1. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 16.11.2011-19.11.2011 Ülke: TÜRKİYE

Avanos Yöresinde Geçmişten Günümüze Usta Çırak İlişkisiyle Çömlekçilik Eğitimi

Yazar: AYTEPE BETÜL

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 1. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu: Dün Bugün Gelecek Etkinklik Tarihi: 27.04.2011-29.04.2011 Ülke: TÜRKİYE

Okuma Yazma Öğrenmeye Başlayan Çocuklar İçin Sanatın Seramiğin Eğitime Katkısı ve Disiplinler Arası Etkileşim

Yazar: AYTEPE BETÜL

Uluslararası Poster Etkinlik Adı: Uluslararası Katılımlı Güzel Sanatlar ve Tasarım Sempozyumu-İMECE Etkinklik Tarihi: 18.10.2009-24.10.2009 Ülke: TÜRKİYE

Sırların Fırçayla Uygulanışında Seramik Yüzeye Kolay Sürülmesini Sağlayan Organikler

Yazar: AYTEPE BETÜL

Uluslararası Poster Etkinlik Adı: VII. Uluslararası Katılımlı Seramik Kongresi Etkinklik Tarihi: 26.11.2008-28.11.2008 Ülke: -

 • 08.07.2017-30.09.2017 SERGİLER/Bianeller, trianeller /

  2ª BIENAL INTERNACIONAL DE ARTE DE GAIA (2nd GAIA INTERNATIONAL BIENNIAL OF ART)

  Yer: Vila Nova de Gaia Düzenleyenler: Artistas De Gaia Cooperativa Cultural, CRL

 • 02.09.2016-30.09.2016 SERGİLER/Karma sergiler /

  Bize Aşk Lazım, Karma Sergi

  Yer: Çankaya/Ankara Düzenleyenler: Küratör Bedia Fidancıoğlu ve Küratör Rukiye Epli Dede Çankaya Belediyesi, Galeri Kara Sanat Galerisi

 • 28.04.2017-07.05.2017 KOLEKSİYON /Özel koleksiyonlar /

  31th Icheon Ceramics Festival 2017

  Yer:  - Düzenleyen: Icheon Ceramics Festival Committee

 • 05.05.2017-31.05.2017 SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /

  BÜYÜK BULUŞMA GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTELERİ ÖĞRETİM ELEMANLARI SERGİSİ

  Yer: Atatürk Üniversitesi GSF Sergi Salonu Düzenleyen: Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

 • 20.11.2017-27.11.2017 SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /

  Karma Sergi

  Yer: Çankırı Yüzüncü Yıl Kültür Merkezi Sanat Galerisi Düzenleyen: Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

 • 12.05.2017-14.05.2017 WORKSHOP /

  Alternatif Seramik Pişirim Çalıştayı ve Sergisi

  Yer: Avanos Odun Fırınları Alanı, Avanos/NEVŞEHİR Düzenleyen: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Avanos Seramik Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASEM) ve Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü

 • 11.02.2017-28.02.2017 SERGİLER/Özel kuruluşlarca düzenlenen sergiler /

  Bir Fincanda Aşk

  Yer: D’Art Galeri Düzenleyen: YÖKSİS'ten bilgilerinizi güncellemelisiniz

 • 21.04.2017-28.04.2017 SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /

  Öğretim Elemanları Sergisi

  Yer: Hacı Nuri Bey Konağı, Avanos Düzenleyen: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Avanos Seramik Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASEM)

 • 27.04.2017-12.05.2017 SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /

  Kuş Uçuşu Uzaklık-2

  Yer: Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Zafer Bayburtoğlu Sergi Salonu Düzenleyen: Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

 • 18.05.2017-08.06.2017 SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler /

  4. İstanbul Seramik Sanat Günleri

  Yer: Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi (MAKSEM) Düzenleyenler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kültür Daire Başkanlığı, Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü

 • 19.08.2017-19.08.2017 SANATSAL YARIŞMALARDA JÜRİ ÜYELİĞİ /Ulusal yarışmalarda /

  4. Geleneksel Halk Şenlikleri Çömlek Torna Yarışması

  Yer: Avanos Düzenleyen: Avanos Belediyesi

 • 21.09.2016-25.09.2016 WORKSHOP /Workshop /

  4. Ulusal Alternatif Seramik Pişirim Çalıştayı ve Sergisi

  Yer: NHBVÜ ASEM, Avanos Fırın Alanı ve Güray Müze Düzenleyenler: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Avanos Seramik Uygulama ve Araştırma Merkezi

 • 01.03.2016-01.05.2016 SERGİLER/Uluslararası Sergiler /

  Lighton International Artists Exchange Program (LIAEP)

  Yer: Red Star Studios at the Belger Arts Center Walnut Campus Düzenleyenler: Linda Lighton, LIAEP

 • 20.06.2016-26.06.2016 SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/

  "Stories" ceramic exhibition

  Yer: Jingdezhen Ceramic Institute Art Gallery Düzenleyenler: Jingdezhen Ceramic Institute, Betül Aytepe

 • 29.10.2016-18.11.2016 SERGİLER/Uluslararası Sergiler /

  International Ceramics Art Invitational Exhibition in Liling Ceramics Valley Museum: MODE

  Yer: Hunan Province, Liling Ceramics Valley Museum Düzenleyen: Liling Ceramics Valley Museum

 • 02.08.2016-30.09.2016 SERGİLER/Uluslararası Sergiler /

  The 7th International Ceramic Festival Selsius 2016

  Yer: Balai Seni Visual Negara Düzenleyenler: Universiti Sains Malaysia, School of Arts

 • 03.09.2016-13.09.2016 SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler /

  Melita'dan Battalgazi'ye Tarih-Arkeoloji-Kültür-Sanat Günleri; 8. Uluslararası Kervansaray Buluşması Sergisi

  Yer: Battalgazi, Malatya Düzenleyenler: Battalgazi Kaymakamlığı, Battalgazi Belediyesi

 • 17.11.2015-24.11.2015 SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /

  Ustalarımız Avanos Seramik Sergisi

  Yer: Avanos Hacı Nuri Bey Konağı Düzenleyenler: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Avanos Seramik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Avanos Kaymakamlığı

 • 09.12.2015-22.12.2015 SERGİLER/Özel kuruluşlarca düzenlenen sergiler /

  Seramik Karma Sergi

  Yer: Vesaire Tasarım Galerisi Düzenleyen: Vesaire Tasarım Galerisi'nin düzenlediği 7 kişiden oluşan Karma seramik sergisi

 • 15.10.2015-26.10.2015 SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /

  9. Uluslararası Uygulamalı Seramik Sempozyumu Açılış Sergisi

  Yer: Avanos Hacı Nuri Bey Konağı-Nevşehir Düzenleyenler: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Avanos Seramik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Avanos Kaymakamlığı

 • 08.10.2015-15.10.2015 SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /

  Davetli Karma Sergi - 1. ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ HOŞGÖRÜ VE BARIŞ FESTİVALİ PLASTİK SANATLAR SERGİSİ

  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Düzenleyenler: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Enstitüsü

 • 21.04.2015-30.04.2015 SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /

  Sanat Eğitimcileri Derneği Üyeleri Sergisi

  Yer: Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Fuayesi Düzenleyenler: Ankara Üniversitesi, Sanat Eğitimcileri Derneği

 • 09.05.2015-10.05.2015 WORKSHOP /Workshop /

  Soda Pişirim Çalıştayı

  Yer: Avanos Fırın Sergi Alanı Düzenleyenler: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Avanos Seramik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü

 • 18.03.2015-27.03.2015 SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /

  100. Yılında Çanakkale Ruhu, 253 sanatçı, 253 eser jürili karma sergi

  Yer: Antalya Büyükşehir Belediyesi Bülent Ecevit Kültür Merkezi Düzenleyen: Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

 • 23.04.2015-26.04.2015 WORKSHOP /Workshop /

  3. Ulusal Alternatif Seramik Pişirim Çalıştayı

  Yer: Avanos Odun Fırınları Alanı Düzenleyenler: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Avanos Seramik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

 • 17.06.2015-26.06.2015 SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /

  Davetli Sanatçı, 2. Seramik Sanatı Eğitimi Konferansı "Kuşaklar" Seramik Sergisi

  Yer: Çanakkale Boğaz Komutanlığı Deniz Müzesi, Muavenet-i Milliye Sergi Salonu Düzenleyenler: Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Seramik Sanatı Eğitimi ve Değişimi Derneği

 • 18.09.2014-21.09.2014 SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /

  I. Seramik Sanatı Eğitimi Konferansı ve "Miras" Seramik Sergisi

  Yer: Bilecik Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Düzenleyenler: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Seramik Sanatı Eğitimi ve Değişimi Derneği işbirliği ile düzenlenmiştir.

 • 15.10.2014-17.10.2014 SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /

  3. Uluslararası Seramik ve Cam Sergisi

  Yer: Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sergi Salonu Düzenleyen: III. Uluslararası Seramik Cam Emaye Sır ve Boya Kongresi (SERES 2014)

 • 15.12.2014-16.12.2014 WORKSHOP /Workshop /

  Cam Şekillendirme Teknikleri: Füzyon ve Pate de Verre

  Yer: Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Düzenleyenler: Davetli Sanatçı, Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü

 • 14.03.2012-25.03.2012 SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /

  12 th International Ceramic Symposium (12. Uluslararası Mısır Seramik Sempozyumu)

  Yer: El-Minya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Düzenleyen: Mısır Kültür Bakanlığı

 • 02.06.2010-27.06.2010 SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/

  “Lyric Integration” - “İçsel Bütünleşme”

  Yer: Kecskemét Kültür ve Konferans Merkezi Düzenleyen: Betül Aytepe

 • 18.11.2009-22.11.2009 SANATSAL ÖDÜLLER /Ulusal özel ödüller /

  ArtForum Ankara Genç Sanatçılar Resim+Seramik Yarışması (ArtForum Ankara 5. Sanat Fuarı)

  Yer: Ankara Forum Fuarcılık Düzenleyen: Forum Fuarcılık

 • 12.10.2009-14.10.2009 SERGİLER/Karma sergiler /

  I. International Ceramic, Glass, Porcelain Enamel, Glaze and Pigment Congress-SERES 2009

  Yer: Anadolu Üniersitesi Düzenleyen: Anadolu Üniversitesi

 • 18.04.2009-24.04.2009 SERGİLER/Uluslararası Sergiler /

  The Third International Festival Of Postmodern Ceramics 2009 Exhibition Ceramica Multiplex

  Yer: Croatia/Varazdin Düzenleyen: Ceramica Multiplex

 • 25.04.2011-05.05.2011 WORKSHOP /Workshop /

  Dumansız Anagama Fırınında Kül Sırlı Seramik Pişirimi Çalıştayı Sergisi

  Yer: Avanos Düzenleyenler: Nevşehir Üniversitesi, Avanos Kaymakamlığı

 • 26.02.2013-11.03.2013 SERGİLER/Karma sergiler /

  Katliam Konulu Karma Sergi

  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Sergi Salonu Düzenleyen: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğü

 • 31.05.2018-31.05.2018 SERGİLER/Uluslararası Sergiler /

  The International Exhibition of Small Forms Porcelain

  Yer: The Riga Porcelain Museum Düzenleyen: The Riga Porcelain Museum

 • 31.05.2018-31.05.2018 SERGİLER/Karma sergiler /

  5. Fabrikart Grup Uluslararası Çağdaş Sanatlar Festivali

  Yer: Mustafapaşa/Nevşehir Düzenleyen: Kapadokya Meslek Yüksekokulu

 • 30.05.2011-08.06.2011 SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /

  1. Uluslararası Değirmendere Uygulamalı Seramik Sempozyumu

  Yer: Kocaeli Üniversitesi, Değirmedere Ali Özbay Meslek Yüksekokulu Düzenleyen: Kocaeli Üniversitesi

 • 31.05.2018-31.05.2018 SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /

  8. Uluslararası Muammer Çakı Seramik Yarışması- Uluslararası Jürili Seramik Sergisi

  Yer: Anadolu Üniversitesi Düzenleyen: Anadolu Üniversitesi

 • 10.10.2011-12.10.2011 SERGİLER/Uluslararası Sergiler /

  II. International Ceramic, Glass, Porcelain Enamel, Glaze and Pigment Congress

  Yer: Anadolu Üniversitesi, Kongre Merkezi ve Sergi Salonu Düzenleyen: Anadolu Üniversitesi

 • 31.05.2018-31.05.2018 SANATSAL ÖDÜLLER /Uluslararası ödüller /

  3. Uluslararası Kütahya Çini Sempozyumu – 1. Avrasya Seramik Kongresi kapsamında Gerçekleştirilen “KÜTAHYA PORSELEN 40. YIL SERAMİK YARIŞMASI”

  Yer: Kütahya Porselen Düzenleyenler: Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya Porselen

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 13.02.2013-13.02.2013  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Avanos Çömlekleri İçin Uygun Sır Kompozisyonlarının Geliştirilmesi

  Konusu: Nevsehir ilinin Avanos ilçesi sadece Kapadokya nın değil ülkemizin de önemli el sanatları merkezlerinden biridir Hatta adını bu konuda dünyaya duyurmayı başarmıs ender yörelerimizden biridir Çanak çömlek seramik yapımından el halısı dokumacılığına ve oniks mermerinden yapılan hediyelik çeşitlere kadar Avanos ta el sanatları ürünlerinin farklı çeşitlerini bir arada görebilmek mümkündür Avanos çömlekçiliğinde ise dikkat çeken en önemli özellik ürün çeşitliliğinin çok fazla olmasıdır Türkiye de ürün çeşitliliği anlamında bu kadar genis yelpazaye sahip baska bir bölge yoktur 2007 yılının verilerine göre Kapadokya Bölgesi ni ziyaret edenlerin sayısı 1380362 kişidir Bu rakamın 29 4 ü yerli 70 6 sı ise yabancıdır Kapadokya bölgesine gelen yerli ve yabancı turistlerin 80 inin Avanos u ziyaret ettiği bilinmektedir Bu ziyaretçiler Avanos un el sanatlarına ilgi göstermekte ve ürünlerden satın almaktadırlar Avanos çömlekleri de talep edilen ürünlerdendir Düşük sıcaklıkta sinterlenen çömlekler yüksek miktarda açık gözenekler içermektedir Ürünler sırsız kullanıldığında pişen yemeğin yağı ocağın üzerine akmaktadır Bu durumu önlemek amacıyla projede Nevsehir ilinin Avanos ilçesinde üretilen çömleklerin bünyesi ileuyumlu düşük maliyetli düşük ergime sıcaklığına sahip sır kompozisyonları üretilecektir Görevi: Araştırmacı

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 13.02.2013-13.02.2013  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Avanos Çömlekleri için Uygun Sır Kompozisyonlarının Geliştirilmesi

  Konusu: El sanatlarının ve çömlekçiliğin önemli geçim kaynağı olduğu ilçelerden biri olan Avanos çömlek üretimi konusunda Türkiye de önde gelen yerler arasında yer almaktadır Avanos ilçesi ve Nevşehir iline bağlı çömlek üretimi yapılan diğer bölgelerde çömlek çamuru kullanılan uygulamalarda sırlı üretim her ürün yelpazesinde tercih edilmemekle birlikte sırlı ürünlere de rastlamak mümkündür Avanos ve civarında çıkan kırmızı killerle elde edilen çömlekçi çamurlarına sır uygulandığında sır çatlakları sır atmaları ve dökülmeler olduğu gözlenmektedir Bu nedenle sağlıklı ürünler üretilememektedir Çömlekçi ustalarının kullandığı sırlar fabrikalardan satın alınmakta ve sırların bünye ile uyuşmasında çeşitli sorunlarla karşılaşılabilmektedir Bu projede Avanos çömlek çamuruna uygun Avanos hammaddeleri kullanılmıştır ve hazırlanan sırların ısıl genleşme katsayıları dilatometre cihazıyla belirlenmiştir Böylece bünye ile sır uyumunu sağlayacak uygun sır kompozisyonlarının üretilmesi amaçlanmıştır Projede Avanos taki çömlek atölyelerinin kullandığı çömlek çamuru çeşitleri belirlenerek deneylerde kullanılmıştır Belirlenen bünyelere uygun sır reçeteleri oluşturulmuş ve her bir reçete için firitler hazırlanmıştır Ürünlerin kromatik koordinatları L a b Minolta CM 3600d renk ölçüm cihazı ile yapılmış ve elde edilen renk değerleri kıyaslanmıştır Deney plakaları dışında aynı kil bünyelerden artistik formlar şekillendirilerek sırların dokulu yüzeylerdeki etkileri gözlemlenmiştir Ayrıca sırların ergime davranışı incelenmiş mikroyapıları araştırılmıştır Görevi: Araştırmacı

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 06.04.2012-06.04.2012  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Nevşehir Üniversitesi Tanıtım Ürünlerinde Çağdaş Tasarımların Yapılması ve Lazer Aşındırma Yöntemi Kullanılarak Markalama Sisteminin Uygulanması

  Konusu: Bu araştırma Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ne yönelik tanıtım ürünleriyapmak lazer aşındırma yöntemi kullanılarak tasarımların markalanmasınıgerçekleştirmek üzerinedir Sayısal ortamda yapılan tasarımlarda Photoshop veCorelDraw programı kullanılırken üç boyutlu seramik uygulamalarda kırmızı Avanos kilive döküm kili tercih edilmişir Uygulama sürecinde malzemenin kesme kazıma hızı kazıma aralığı güç değerleri belirlenerek ahşap plastik pleksiglas seramik bünye kadife cam karton gibi çeşitli malzemeler üzerine aşındırma yapılmıştır Aşındırması yapılacak tasarımlar görseller sayısal ortama aktarıldıktan sonra griskala formatına çevrilmiştir Cihazla uyumlu olan programa tasarım aktarıldıktan sonraaşındırmanın ters ya da düz negatif ve pozitif yapılma işlemi ve değerler belirlenmiştir Bilgisayar ortamından lazer aşındırma cihazına görselin gönderilmesiyle çeşitliuygulamalar yapılmıştır Lazer aşındırma makinesinin her türlü yüzeyi aşındırması mümkün olamadığındantasarımlar cihazın kullanım talimatları doğrultusunda uygulanmıştır Özellikle düzyüzeyler üzerinde ba arılı sonuçlar alınmıştır Kırmızı Avanos kili ile döküm kilinde derinlik fazla verilememiştir ancak yakma yoluyla a ındırma yapılabildiğinden yüzeydeortaya çıkan renk farklılığı sayesinde görsel tasarım ön plana çıkabilmektedir Hassas veince malzemelerde malzemenin yanmaması için lazer güç değerleri azaltılmıştır Proje kapsamında kullanılan malzemelerin lazer ortamındaki etkileri incelenmiş uygulamalar gerçekleştirilerek sonuçlar değerlendirilmiştir Görevi: Araştırmacı

___ Bağlantılar ___