Akademik Unvanlar

 • 2017 2013

    YARDIMCI DOÇENT

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ

 • 2013 2010

    YARDIMCI DOÇENT

  GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ZİLE DİNÇERLER TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU

 • 2010 2007

    ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

  GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ZİLE DİNÇERLER TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2009

  Kaynak bağımlılığının yönetilmesinde örgütsel ideolojinin stratejik rolü: Otel işletmelerine yönelik bir model önerisi  "

  SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ YÖNETİM VE ORGANİZASYON ANABİLİM DALI

 • Yüksek Lisans 2006

  Yiyecek-içecek işletmelerinde üretim fonksiyonlarının incelenmesi: Bulguların etik açıdan değerlendirilmesi  "

  SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI

 • Lisans 2003

  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK PR. 

2016-2017 Lisans Mezuniyet Projesi
2016-2017 Lisans Bireylerarası İletişim
2016-2017 Lisans Konaklama İşletmeleri Yönetimi
2016-2017 Lisans Turizm İşletmeleri Yönetimi
2015-2016 Lisans Mezuniyet Projesi 1
2015-2016 Lisans Turizm İşletmeleri Yönetimi
2015-2016 Lisans Bireylerarası İletişim
2015-2016 Lisans Stratejik Yönetim
2015-2016 Lisans Seçmeli Seminer
2015-2016 Lisans Sürdürülebilir Turizm
2015-2016 Lisans Bireylerarası İletişim
2015-2016 Lisans Konaklama İşletmeleri Yönetimi
2015-2016 Lisans Mezuniyet Projesi 2
2014-2015 Lisans Sürdürülebilir Turizm
2014-2015 Lisans İnsan Kaynakları Yönetimi
2014-2015 Lisans Bireylerarası İletişim
2014-2015 Lisans Turizm Politikası ve Planlaması
2014-2015 Lisans Mezuniyet Projesi 2
2014-2015 Lisans Mezuniyet Projesi 1
2014-2015 Lisans Önbüro ve Yönetimi
2013-2014 Lisans Mezuniyet Projesi II
2013-2014 Lisans Sürdürülebilir Turizm
2013-2014 Lisans İnsan Kaynakları Yönetimi
2013-2014 Lisans Örgütsel Davranış
2013-2014 Lisans Önbüro ve Yönetimi
2013-2014 Lisans Mezuniyet Projesi I
2013-2014 Lisans Turizm Politikası ve Planlaması
2013-2014 Lisans Bireylerarası İletişim
2013-2014 Lisans İletişim
2013-2014 Lisans Ekonomi
2016-2017 Yüksek Lisans Turizm İşletmeciliği
2015-2016 Yüksek Lisans Önbüro ve Yönetimi
2015-2016 Yüksek Lisans Kalite Yönetimi
2015-2016 Yüksek Lisans İnsan Kaynakları Yönetimi
2014-2015 Yüksek Lisans Yönetim Teorisi
2014-2015 Yüksek Lisans Kalite Yönetimi
2014-2015 Yüksek Lisans Önbüro ve Yönetimi
2013-2014 Yüksek Lisans Önbüro ve Yönetimi
2013-2014 Yüksek Lisans İnsan Kaynakları Yönetimi
2013-2014 Yüksek Lisans Kalite Yönetimi
2016-2017 Doktora Makro Örgüt Kuramları
2015-2016 Doktora Örgüt Kuramları
2015-2016 Doktora Mikro Örgüt Kuramları Tartışma Alanları
2014-2015 Doktora Mikro Örgüt Kuramları Tartışma Alanları
2014-2015 Doktora Örgüt Kuramları
2013-2014 Doktora Turizm İşletmelerinde Stratejik Yönetim

Filtrele:

Global Issues and Trends in Tourism

ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN,ÇALIŞKAN NURGÜL, 2016.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: St. Kliment Ohridski Universtiy Press, BULGARİSTAN. | ISBN: 978-605-65701-2-4

Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi ve Uygulamaları

ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN,ÇALIŞKAN NURGÜL, 2016.

Ulusal Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Beta Basım A.Ş, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-333-597-9

YÖNETSEL VE ÖRGÜTSEL ETKİNLİĞİ GELİŞTİRME YÖNTEMLERİ

ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN, 2015.

Ulusal Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: ADRA YAYINCILIK, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-65701-2-4

GENEL TURİZM

ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN, 2015.

Ulusal Ders Kitabı Yayın Bilgisi: GRAFİKER YAYINLARI, TÜRKİYE. | ISBN: 978-6054692-93-4

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞTA GÜNCEL KONULAR

ASLAN ZEYNEP,ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN, 2015.

Ulusal Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: DETAY YAYINCILIK, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-4940-87-5

Turizm İşletmelerinde Toplam Kalite Yönetimi

DEMİRKOL ŞEHNAZ,ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN,OĞUZ SİBEL, 2014.

Ulusal Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Değişim Yayınları, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-4031-38-2

Turizm İşletmelerinde Çalışan İlişkileri Yönetimi

ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN, 2014.

Ulusal Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Detay Yayıncılık, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-4940-12-7

Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Turizm Sektörü

DEMİRKOL ŞEHNAZ,ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN, 2007.

Ulusal Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Kazancı Hukuk Yayınevi, TÜRKİYE. | ISBN: 978-975-6292-13-6

Otel İşletmelerinde İş Güvencesizliğinin Yordayıcısı Olarak Örgütsel Değişim Algısı: Lider-Üye Etkileşiminin Aracı Rolü

ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: INDEX COPERNICUS, ADVANCED SCIENCE INDEX, Scientific Indexing Services, Academic Scientific Journals Yayın Yeri: ASOS Journal: The Journal of Academic Social Sciences Cilt: 43 Sayı: 43 DOI: 10.16992/ASOS.12175 ISSN: 2148-2489

Organizational Support and Self-Efficacy as the Predictors of Dissenter Behavior among Hotel Employees

ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN,BEKTAŞ TUĞBA, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Index Copernicus, Global Impact Factor,ProQuest, Google Scholar, Proquest,, Cabells Directories Yayın Yeri: International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences Cilt: 6 Sayı: 5 DOI: 10.6007/IJARBSS/v6-i5/2143 ISSN: 2222-6990

Ta Tu Ta Tarım Turizm Takas Çiftliklerinin Pazarlanması ve Tanıtılması İçin Öneriler

ARTUĞER SAVAŞ,ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN,KENDİR HAKAN, 2013

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Scopus, Ebsco, Index Copernicus Yayın Yeri: International Journal of Social and Economic Sciences Cilt: 3 Sayı: 1 DOI: - ISSN: 1307-1149

Konaklama İşletmelerinde Çalışan İşgörenlerin Örgütsel Güven Algıları: Nevşehir İli Örneği

ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN,TÜRKMEN FATİH, 2014

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Endekste taranmıyor Yayın Yeri: NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Cilt: 2 Sayı: 1 DOI: - ISSN: 2147-5121

Müzelerde Sergilenen Eserlerin Elde Edilmesi ve Korunmasına Yönelik Müze Yöneticilerinin Görüşleri

ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN,DUMAN TEOMAN, 2008

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Endekste taranmıyor Yayın Yeri: Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi Cilt: 19 Sayı: 2 DOI: - ISSN: 1300-4220

İşletmelerde Sosyal Sorumluluk ve Etik Kuralların İşgören ve İşletme Üzerine Etkileri

DEMİRKOL ŞEHNAZ,ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN, 2005

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Endekste taranmıyor Yayın Yeri: PAGEV PLASTİK Cilt: 15 Sayı: 79 DOI: - ISSN: 1302-6925

Otel İşletmelerinde Etik Liderlik Davranışının Örgütsel Adalet Üzerine Etkisi

İNAK AYDIN,ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN,KIRICI EZGİ, 2018

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Cilt: - Sayı: 14 DOI: - ISSN: 2147-5717

Örgütlerde Paternalist Liderlik Algısına Etki Eden Ulusal Kültür Tiplerinin Belirlenmesi

ÇALIŞKAN NURGÜL,ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN, 2016

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Yaşar Üniversitesi E-Dergisi Cilt: 11 Sayı: 44 DOI: - ISSN: 1305-970X

Konaklama İşletmeleri Yöneticilerinin Örgütsel Çöküşe İlişkin Sektörel Değerlendirmeleri: Antalya İlinde Bir Araştırma

ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN,KENDİR HAKAN,ÖZÇELİK HANDAN, 2015

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi Cilt: 13 Sayı: 3 DOI: 10.11611/JMER714 ISSN: 2148-029X

Konaklama İşletmelerinde Örgüt Kültürünü Etkileyen Ulusal Kültür Boyutlarının Belirlenmesi

ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN,ÖZGÜL EDA, 2015

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Cilt: 24 Sayı: 1 DOI: - ISSN: 1304-8880

Üst Yönetimlerin İdeolojik Yönelimlerinin Kaynak Bağımlılığı Algılamalarına Etkisi Otel İşletmelerine Yönelik Bir Model Önerisi

ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN,BATMAN ORHAN, 2009

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: SOİD Cilt: 6 Sayı: 4 DOI: - ISSN: 1304-7590

Turist Rehberlerinin Tükenmişlik Düzeylerinin İşe Yabancılaşma Eğilimlerine Etkisi

KIRICI EZGİ,ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO Yayın Yeri: Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi Cilt: 14 Sayı: 1 DOI: 10.24010/soid.303638 ISSN: 1304-7590

Konaklama İşletmelerinde Kurumsallaşmanın Örgütsel Yenilik Açısından Stratejik Rolü

ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN,KEMER EBRU, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO Yayın Yeri: Gaziantep University Journal of Social Sciences Cilt: 16 Sayı: 2 DOI: 10.21547/jss.296231 ISSN: 1303-0094

Job Autonomy and Work Alienation Organizational and Occupational Identification as a Mediator

ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO Yayın Yeri: International Journal of Business and Management Cilt: 8 Sayı: 11 DOI: - ISSN: 2222-1905

The Impact of Organizational Envy on Organizational Climate Created among Employees: An Application in Accommodation Enterprises

ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN,ÇALIŞKAN NURGÜL, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO Yayın Yeri: International Journal of Business and Management Cilt: 10 Sayı: 1 DOI: 10.5539/ijbm.v10n1p40 ISSN: 1833-8119

Otel İşletmelerinde Uygulanan Kaynak Bağımlılığını Yönetme Stratejilerinin Etkililiğinin Ölçülmesi

ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN,BATMAN ORHAN, 2012

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO Yayın Yeri: NWSA - New World Sciences Academy Cilt: 7 Sayı: 1 DOI: - ISSN: 1306-3111

The Effect of Ethical Leadership Behavior on Organizational Justice

Yazarlar: ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN,İNAK AYDIN,KIRICI EZGİ

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: ıı. INTERNATIONAL IĞDIR SYMPOSIUM Etkinklik Tarihi: 09.10.2017-11.10.2017 Ülke: TÜRKİYE

Kültür Turizmi Bağlamında Belediye ve İşletme Belgeli Turizm Tesisi Yöneticilerinin Krizleri Yönetme Yöntemleri: Batı Karadeniz Bölümü Örneği

Yazarlar: TÜRKMEN FATİH,DÖNMEZ YASİN,ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN,KENDİR HAKAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: Dmitri Yavorinitski 1. Uluslararası Avrupa Sosyal Bilimler Kongresi Etkinklik Tarihi: 10.08.2017-13.08.2017 Ülke: UKRAYNA

DIŞ MEKÂN TASARIMLARININ TURİSTLERİN SATIN ALMA TERCİHLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: SAFRANBOLU VE NEVŞEHİR KENT ÖRNEĞİ

Yazarlar: DÖNMEZ YASİN,TÜRKMEN FATİH,ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN,ÇABUK SUAT

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ: TÜRKİSTAN FORUMU III Etkinklik Tarihi: 26.04.2017-28.04.2017 Ülke: KAZAKİSTAN

Kruvaziyer Turizmine Katılan Yabancı Turistlerin Türk Mutfağına İlişkin Algıları Kuşadası Limanı Örneği

Yazarlar: GÜLTEKİN BAHADIR,ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN,KENDİR HAKAN

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 2. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi Etkinklik Tarihi: 05.05.2016-07.05.2016 Ülke: TÜRKİYE

ÖRGÜTSEL ORTAMDA HASET

Yazarlar: ASLAN ZEYNEP,ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN,ÇALIŞKAN NURGÜL

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: I. Eurasia International Tourism Congress:Current Issues, Trends, and Indicators Etkinklik Tarihi: 28.05.2015-30.05.2015 Ülke: TÜRKİYE

İşyerinde Korku Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama

Yazarlar: ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN,KENDİR HAKAN,ÖZEL GAMZE

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 2nd INTERNATIONAL CONGRESS OF TOURISM ANDMANAGEMENT RESEARCHES Etkinklik Tarihi: 01.05.2015-03.05.2015 Ülke: TÜRKİYE

Çevresel Belirsizlikler Karşısında Örgütler ve Yöneticiler Türk Turizm Sektörü Eksenli Bir Araştırma

Yazarlar: ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN,KENDİR HAKAN

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: I. Uluslararası İşletme Yönetimi ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kongresi Etkinklik Tarihi: 23.11.2012-25.11.2012 Ülke: AZERBAYCAN

İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinin Web Tabanlı Destinasyon Pazarlamasında Rolü:İl Kültür Turizm Müdürlükleri Web Siteleri Üzerinde Bir Uygulama

Yazarlar: ÖZ MERVE,DEMİRKOL ŞEHNAZ,ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: I. Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 20.04.2012-22.04.2012 Ülke: TÜRKİYE

Otel İşletmelerinde Çevreye Uyum Sürecinin Örgütsel İdeoloji Üzerindeki Etkileri Araştırma Modeli Örneği

Yazarlar: DEMİRKOL ŞEHNAZ,ŞAHİN PERÇİN NİLÜFER,ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Balıkesir Üniversitesi III. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi Etkinklik Tarihi: 17.04.2008-19.04.2008 Ülke: TÜRKİYE

Yiyecek İçecek İşletmeleri Mutfak Yönetiminde Etik Dışı Tutum ve Davranışların Değerlendirilmesi

Yazarlar: DEMİRKOL ŞEHNAZ,ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Balıkesir Üniversitesi II. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi Etkinklik Tarihi: 20.04.2006-22.04.2006 Ülke: TÜRKİYE

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 15.01.2017-15.01.2017  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: KÜLTÜR TURİZMİ BAĞLAMINDA BELEDİYE VE İŞLETME BELGELİ TURİZM TESİSİ YÖNETİCİLERİNİN KRİZLERİ YÖNETME YÖNTEMLERİ: BATI KARADENİZ BÖLÜMÜ ÖRNEĞİ

  Konusu:  - Görevi: Araştırmacı

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 25.05.2015-25.05.2015  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Korunan Tarihi Kentler ile Kırsal Korunan Alanlarda Uygulanan Peyzaj Düzenlemelerin Turist Tercihlerinin Turizm İşletmeleri Üzerindeki Etkilerinin Tespiti Safranbolu Kenti ile Ihlara Vadisi Örneği

  Konusu: Korunan Tarihi Kentler ile Kırsal Korunan Alanlarda Uygulanan Peyzaj Düzenlemelerin Turist Tercihlerinin Turizm İşletmeleri Üzerindeki Etkilerinin Tespiti Safranbolu Kenti ile Ihlara Vadisi Örneği Görevi: Araştırmacı

 • Doktora 2017 Devam Ediyor

    OKAN TÜRK


  Tez Adı: Psikolojik Güçlendirmenin Örgütsel Özdeşleşme Üzerindeki Etkisinde Sosyal Karşılaştırmanın Düzenleyici Rolü: Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı


 • Doktora 2016 Devam Ediyor

    HANDAN ÖZÇELİK


  Tez Adı: İş Görenler Tarafından Algılanan Istihdam Edilebilirlik Düzeyinin İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisinde Psikolojik İyi Olma Halinin Aracılık Rolü:Konaklama İşletmelerinde Bir Örnek


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı


 • Doktora 2016 Devam Ediyor

    NURGÜL ÇALIŞKAN


  Tez Adı: Örgütsel Değişim ve İş Güvencesizliği Algısı Arasındaki İlişkide Kontrol Odağı ve İstihdam Edilebilirliğin Düzenleyici Rolü


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2016 Devam Ediyor

    TANER ERDOĞAN


  Tez Adı: OTEL İŞLETMELERİNDE YEŞİL MUTFAK KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: NEVŞEHİR ÖRNEĞİ


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2016 Devam Ediyor

    AHMET AKDEMİR


  Tez Adı: Otel işletmelerinde örgüt iklimine etki eden yönetsel güç kaynaklarının belirlenmesi


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2015 Devam Ediyor

    ELİF ÜNAL


  Tez Adı: Konaklama İşletmelerinde Psikolojik Sözleşme İhlali ve Sinizmin Örgütsel Sapma Davranışına Etkisi


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2015 Devam Ediyor

    FATİH OTKAN


  Tez Adı: Turizmin Uygulamalı Eğitiminde E-Öğrenmeye Geçiş: Bir Modül Önerisi


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2015 Devam Ediyor

    YUNUS DOĞAN


  Tez Adı: ÇALIŞANLARIN ETİK TUTUM VE DAVRANIŞLARININ ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIĞA OLAN ETKİSİ: NEVŞEHİR İLİ ÖRNEĞİ


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Diğer


 • Yüksek Lisans 2015 Devam Ediyor

    MAHMUT DOĞAN KAMIŞ


  Tez Adı: Üniversitelere Bağlı Uygulama Tesislerinde Sunulan Yiyecek İçecek Hizmetlerine Yönelik Müşterilerde Oluşan Kalite ve Memnuniyet Algısının Ölçülmesi: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Örneği.


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2015 Devam Ediyor

    NAĞİHAN ÖZGÜN


  Tez Adı: Konaklama İşletmelerinde Sinik Tutumların Oluşmasında Nepotizmin Etkisi


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2015 Devam Ediyor

    SERKAN ZARO


  Tez Adı: Mutfak Çalışanlarının Örgütsel Destek algılarının Özyeterlilik ve İşe yabancılaşma Eğilimlerine olan etkisi


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2014 Devam Ediyor

    FATMA KAYA


  Tez Adı: işgörenlerin duygusal zeka ve duygusal emek düzeylerinin iş performansına etkisi: konaklama işletmelerinde bir uygulama


  Yer: Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2013 Devam Ediyor

    MERVE ÖZ


  Tez Adı: Konaklama İşletmelerinde Personel Güçlendirme Düzeyine Etki Eden Örgüt Kültürü Tipleri: İstanbul İli Örneği


  Yer: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı


 • Doktora 2017 Tamamlandı

    HAKAN KENDİR


  Tez Adı: Otel işletmelerinde çalışanların kariyer tatmini ve kariyer bağlılığı ilişkisinde öz yeterliliğin rolü


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı

    AHMET AKDEMİR


  Tez Adı: Otel işletmelerinde örgüt iklimine etki eden yönetsel güç kaynaklarının belirlenmesi


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı

    EZGİ KIRICI


  Tez Adı: Turist rehberlerinin tükenmişlik düzeylerinin işe yabancılaşma eğilimlerine etkisi


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı

    YUNUS DOĞAN


  Tez Adı: İşgörenlerde etik tutum ve davranışların oluşmasında örgütsel vatandaşlığın rolü: Konaklama işletmelerinde bir uygulama


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı

    MUSA SUİÇER


  Tez Adı: Otantik liderlik davranışının örgüt sağlığı üzerindeki etkisi: Otel işletmelerinde bir uygulama


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı

    AYDIN İNAK


  Tez Adı: Etik liderlik davranışının örgütsel adalet üzerine etkisi


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı

    TUĞBA BEKTAŞ


  Tez Adı: Birey-örgüt uyumunun sağlanmasında çalışanların politik yeteneklerinin rolü: İstanbul ili otel işletmelerinde bir araştırma


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı

    ZEHRA SALTIK


  Tez Adı: Stresin işgören performansına ve işten ayrılma niyetine etkisi: Konaklama işletmelerinde bir uygulama


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı

    NURGÜL ÇALIŞKAN


  Tez Adı: Ulusal kültürün örgüt kültürü ve paternalist liderlik algısı üzerindeki etkisi


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı

    BAHADIR GÜLTEKİN


  Tez Adı: Kruvaziyer turizmine katılan yabancı turistlerin Türk mutfağına ilişkin algıları: Kuşadası limanı örneği


  Yer: Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı

    ONUR ŞEVKET YILDIZ


  Tez Adı: Otel genel müdürlerinin kariyer yolları ve stratejileri


  Yer: Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2013 Tamamlandı

    HAKAN KENDİR


  Tez Adı: Konaklama işletmelerinde çalışan işgörenlerin örgütsel yaratıcılık algıları: afyonkarahisar ili örneği


  Yer: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı

___ Bağlantılar ___