Akademik Unvanlar

 • 2018

    DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ

 • 2016

    ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ

 • 2016 2013

    ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

 • 2013 2012

    ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 • 2012 2012

    ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

 • 2012 2011

    ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2016

  Sosyal medya, ilgilenim ve destinasyon marka denkliği arasındaki ilişki  "

  AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK (DR) 

 • Yüksek Lisans 2012

  Otel işletmelerinde paydaşların hizmet kalitesini algılama farklılıkları: Antalya örneği  "

  MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ (YL) (TEZLİ) 

 • Lisans 2010

  MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PR. (İÖ)

Filtrele:

The impact of servicescape on hedonic value and behavioral intentions: The importance of previous experience

DEDEOĞLU BEKİR BORA,Bilgihan Anil,Ye Ben Haobin,Buonincontri Piera,Okumus Fevzi, 2018

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SSCI Yayın Yeri: International Journal of Hospitality Management Cilt: 72 Sayı: - DOI: 10.1016/j.ijhm.2017.12.007 ISSN: 02784319

The Effects of Perceived Behavioral Integrity of Supervisors onEmployee Outcomes: Moderating Effects of Tenure

BOĞAN ERHAN,DEDEOĞLU BEKİR BORA, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SSCI Yayın Yeri: Journal of Hospitality Marketing Management Cilt: 26 Sayı: 5 DOI: 10.1080/19368623.2017.1269711 ISSN: 1936-8623

The Role of Tourists Value Perceptions in Behavioral Intentions The Moderating Effect of Gender

DEDEOĞLU BEKİR BORA,BALIKÇIOĞLU SEVGİ,KÜÇÜKERGİN KEMAL GÜRKAN, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SSCI Yayın Yeri: Journal of Travel & Tourism Marketing Cilt: 33 Sayı: 4 DOI: 10.1080/10548408.2015.1064062 ISSN: 1054-8408

Differences in service quality perceptions of stakeholders in the hotel industry

DEDEOĞLU BEKİR BORA,DEMİRER HALİL, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SSCI Yayın Yeri: International Journal of Contemporary Hospitality Management Cilt: 27 Sayı: 1 DOI: 10.1108/IJCHM-08-2013-0350 ISSN: 0959-6119

The role of servicescape and image perceptions of customers on behavioral intentions in the hotel industry

DURNA UFUK,DEDEOĞLU BEKİR BORA,BALIKÇIOĞLU SEVGİ, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SSCI Yayın Yeri: International Journal of Contemporary Hospitality Management Cilt: 27 Sayı: 7 DOI: 10.1108/IJCHM-04-2014-0173 ISSN: 0959-6119

Understanding the Relationships of Servicescape Value Image Pleasure and Behavioral Intentions Among Hotel Customers

DEDEOĞLU BEKİR BORA,KÜÇÜKERGİN KEMAL GÜRKAN,BALIKÇIOĞLU SEVGİ, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SSCI Yayın Yeri: Journal of Travel & Tourism Marketing Cilt: 32 Sayı: sup1 DOI: 10.1080/10548408.2014.982268 ISSN: 1054-8408

Destination service quality affective image and revisit intention The moderating role of past experience

TOSUN CEVAT,DEDEOĞLU BEKİR BORA,Alan Fyall, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SSCI Yayın Yeri: Journal of Destination Marketing & Management Cilt: 4 Sayı: 4 DOI: 10.1016/j.jdmm.2015.08.002 ISSN: 2212571X

Relationship Between Ethical Leadership OrganizationalCommitment and Job Satisfaction at Hotel Organizations

ÇELİK SEDAT,DEDEOĞLU BEKİR BORA,İNANIR ALİ, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Yayın Yeri: Ege Academic Review Cilt: 15 Sayı: 1 DOI: - ISSN: -

OTEL VE YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE İLETİŞİM KALİTESİ ADIYAMAN A YÖNELİK BİR UYGULAMA

ÇALIŞKAN CANER,DEDEOĞLU BEKİR BORA, 2015

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: ULAKBİM Yayın Yeri: Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 2015 Sayı: 19 DOI: 10.14520/adyusbd.57904 ISSN: 1308-7363

Farklı Milletler Farklı Algılar Hizmet Alanında Bir Araştırma

DEDEOĞLU BEKİR BORA,BALIKÇIOĞLU SEVGİ,GÜRAL FULDEN NURAY,KÜÇÜKERGİN KEMAL GÜRKAN, 2014

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Copernicus International Yayın Yeri: Journal of Tourism and Gastronomy Studies Cilt: 2 Sayı: 3 DOI: - ISSN: -

The importance of employee hospitability and perceived price in the hotel industry

KÜÇÜKERGİN KEMAL GÜRKAN,DEDEOĞLU BEKİR BORA, 2014

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO Hospitality & Tourism Index Yayın Yeri: Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research Cilt: 25 Sayı: 2 DOI: 10.1080/13032917.2013.871569 ISSN: 1303-2917

Fast Food Restoranlarda Fiziksel Çevre Fiyat Algısı ve Tekrar Satın Alma Eğilimi Arasındaki İlişki

KÜÇÜKERGİN KEMAL GÜRKAN,DEDEOĞLU BEKİR BORA, 2014

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCOhost Yayın Yeri: Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi Cilt: 6 Sayı: 1 DOI: - ISSN: -

Uluslararası Otel İşletmelerindeki Müşterilerin İmaj Algılamalarında Hizmet Alanının Fiziksel ve İletişimsel Sunumunun Rolü

DURNA UFUK,DEDEOĞLU BEKİR BORA, 2013

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCOhost Yayın Yeri: Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi Cilt: 5 Sayı: 3 DOI: - ISSN: 1309-1522

ETİK LİDERLİK ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE CİNSİYET VE ÇALIŞMA SÜRESİNİN FARKLILAŞTIRICI MODERATE ROLÜ

DEDEOĞLU BEKİR BORA,ÇELİK SEDAT,İNANIR ALİ,ALTAY HÜSEYİN, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Ebscohost Yayın Yeri: Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi Cilt: 14 Sayı: 4 DOI: 10.11611/yead.282215 ISSN: 2148-029X

Psikolojik iklim ve Duygusal Bağlılık ilişkisinde Duygu Gösterim Kurallarının Aracılık Rolü: Oteller Üzerine Bir Araştırma

ÇALIŞKAN CANER,DEDEOĞLU BEKİR BORA, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi Cilt: 14 Sayı: 3 DOI: - ISSN: 1304-7590

The moderating role of nationality on destination experience

DEDEOĞLU BEKİR BORA,BALIKÇIOĞLU DEDEOĞLU SEVGİ,KÜÇÜKERGİN KEMAL GÜRKAN,

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ESCI: Emerging Sources Citation Index Yayın Yeri: Journal of Quality Assurance in Hospitality Tourism Cilt: - Sayı: - DOI: 10.1080/1528008X.2017.1363010 ISSN: 1528-008X

Perceived corporate social responsibility and job satisfaction: The mediator role of organizational identification

Yazarlar: BOĞAN ERHAN,TÜRKAY OĞUZ,DEDEOĞLU BEKİR BORA

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: International Conference on Tourism, Travel, Leisure and Hospitality Etkinklik Tarihi: 20.10.2017-21.10.2017 Ülke: -

Is Gender And Education Of Tourists’ Determinant For ValuePerceptions

Yazarlar: DEDEOĞLU BEKİR BORA,KÜÇÜKERGİN FULDEN NURAY,KÜÇÜKERGİN KEMAL GÜRKAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: INTERNATIONAL CONFERENCE ON TOURISM, TRAVEL, LEISURE AND HOSPITALITY Etkinklik Tarihi: 20.10.2017-21.10.2017 Ülke: -

Yerel halkın turizmin etkilerine yönelik algılamalarına ilişkin karşılaştırmalı bir çalışma: Alanya ve Sapanca Örneği

Yazarlar: BOĞAN ERHAN,DEDEOĞLU BEKİR BORA

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: International Conference on Tourism, Travel, Leisure and Hospitality Etkinklik Tarihi: 20.10.2017-21.10.2017 Ülke: -

Relationship Among Loneliness in Workplace and Positive/Negative Affectivity: Is Gender a Determinant

Yazarlar: ÇORBACI ABDULKADİR,ÇALIŞKAN CANER,DEDEOĞLU BEKİR BORA

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Global Conference on Services Management 2017 Etkinklik Tarihi: 03.10.2017-07.10.2017 Ülke: İTALYA

The mediation role of satisfaction in the relation between service quality in restaurants and behavioral intention: A research on university students

Yazarlar: DEDEOĞLU BEKİR BORA,BOĞAN ERHAN

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: International West Asia Congress of Tourism Research Etkinklik Tarihi: 28.09.2017-01.10.2017 Ülke: -

The link between perceived corporate social responsibility, commitment to the tourism industry and willingness to recommend the organization

Yazarlar: BOĞAN ERHAN,DEDEOĞLU BEKİR BORA

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 7th Advances in Hospitality Tourism Marketing and Management (AHTMM) Conference Etkinklik Tarihi: 10.07.2017-15.07.2017 Ülke: KKTC

Measurement of Syrian Refugees’ Satisfaction with NGOs services a field study in Turkish Southern Provinces

Yazarlar: ALTAY HÜSEYİN,Alhamoud Abdulkarim,DEDEOĞLU BEKİR BORA

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: International Congress of Management, Economy and Policy 17 Etkinklik Tarihi: 20.05.2017-21.05.2017 Ülke: -

Etik Liderlik Ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişkide Örgütsel Sinizm Ve İşe Yabancılaşmanın Aracılık Rolü Antakya Turizm Sektörü Çalışanları Örneği

Yazarlar: ALTAY HÜSEYİN,DEDEOĞLU BEKİR BORA

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: International Congress of Management, Economy and Policy Etkinklik Tarihi: 26.11.2016-27.11.2016 Ülke: -

Cultural view on multi dimensional structure of perceived value

Yazarlar: DEDEOĞLU BEKİR BORA,KÜÇÜKERGİN KEMAL GÜRKAN,BOĞAN ERHAN

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 3rd International Congress of Tourism and Management Researches Etkinklik Tarihi: 20.05.2016-22.05.2016 Ülke: TÜRKİYE

Otel İşletmelerinde Davranışsal Dürüstlük ve İş Tatmini Arasındaki İlişkide Yönetime Güvenin Aracılık Rolü

Yazarlar: BOĞAN ERHAN,DEDEOĞLU BEKİR BORA

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 16. Ulusal Turizm Kongresi Etkinklik Tarihi: 12.11.2015-15.11.2015 Ülke: TÜRKİYE

___ Bağlantılar ___