Akademik Unvanlar

 • 2011

    OKUTMAN

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2015

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM YÖNETİMİ, TEFTİŞİ, PLANLAMASI VE EKONOMİSİ (DR) 

 • Yüksek Lisans 2014

  GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ  

 • Lisans 2008

  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

2016-2017 Önlisans Yabancı Dilde Okuma ve Yazma
2016-2017 Önlisans Yabancı Dil I
2016-2017 Önlisans Yabancı Dil I
2013-2014 Önlisans Yabancı Dil II
2013-2014 Önlisans Yabancı Dİl I
2016-2017 Lisans Yabancı Dil I
2013-2014 Lisans Yabancı Dil I
2013-2014 Lisans İngilizce III
2013-2014 Lisans İngilizce IV
2013-2014 Lisans Yabancı Dil II

Filtrele:

Educational Development and Infrastructure for Immigrants and Refugees

Durnalı Mehmet,ERİÇOK BARIŞ, 2017.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: IGI Global. | ISBN: 9781522533252

Karşılaştırmalı ve Uluslararası Eğitim

ERİÇOK BARIŞ, 2017.

Ulusal Ders Kitabı Yayın Bilgisi: Pegem Akademi, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-241-140-7

Applied Chaos and Complexity Theory in Education

ERÇETİN ŞEFİKA ŞULE,ERİÇOK BARIŞ, 2016.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: IGI Global, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ. | ISBN: 9781522504603

YAYINLARDA YER ALAN OKUL YÖNETİCİLERİNİN YETERLİKLERİNİN ANALİZİ ULAKBİM 2004 2016

ERÇETİN ŞEFİKA ŞULE,ERİÇOK BARIŞ, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ULAKBİM, EBSCO, ASOS Yayın Yeri: Turkish Studies Cilt: 11 Sayı: 14 DOI: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9696 ISSN: 1308-2140-

Okul Yöneticilerinin Duygusal Zekâ Ve Yönetsel Yeterlilik Düzeyleri Arasındaki İlişki Nevşehir İli

YILDIRIM NAİL,ERİÇOK BARIŞ, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA, ASOS, AMIR (Access to Mideast and Islamic Resources), Journal Directory, DJS (Dayang Journal System) Yayın Yeri: Turkish Studies Cilt: 10 Sayı: 11 DOI: 10.7827/TurkishStudies.8461 ISSN: 1308-2140

Ortaöğretim Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarını Yordayan Değişkenler: Bir Durum Çalışması

Yazarlar: AKBAŞLI SAİT,Eranıl Anıl Kadir,ERİÇOK BARIŞ

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 5th International Symposium on Chaos, Complexity and Leadership Etkinklik Tarihi: 11.12.2017-12.12.2017 Ülke: -

Öğretmen Adaylarının Bireysel Özelliklerinin Gençlik Liderliğine Etkisinin İncelenmesi

Yazarlar: ERANIL ANIL KADİR,ERİÇOK BARIŞ,ÖZCAN MEHMET

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: EYFOR-8 ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU Etkinklik Tarihi: 19.10.2017-21.10.2017 Ülke: TÜRKİYE

The determination of the graduality levels among common compulsory prerequisite english courses

Yazarlar: GÜR RECEP,ERİÇOK BARIŞ

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 3. International Symposium on Language Education and Teaching Etkinklik Tarihi: 20.04.2017-23.04.2017 Ülke: -

The effects of undergraduates departments on foreıgn language and professional english academic success

Yazarlar: ERİÇOK BARIŞ,GÜR RECEP

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 3. International Symposium on Language Education andTeaching Etkinklik Tarihi: 20.04.2017-23.04.2017 Ülke: -

Mezun İzleme Çalışmalarının Yöreye ve Eğitim Örgütlerine Katkısı Onlar Şimdi Nerede Onlar Gelecekte Nerede Olacaklar

Yazar: ERİÇOK BARIŞ

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: II. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 02.05.2016-04.05.2016 Ülke: TÜRKİYE

Fakülte Üst Yönetiminde Görev Yapan Yöneticilerin Kalite Liderliği ve Duygusal Zekâ Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Akademik Personel Görüşlerine Göre İncelenmesi

Yazarlar: Eranıl Anıl Kadir,ERİÇOK BARIŞ,eranıl emre

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: VII. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi Etkinklik Tarihi: 08.05.2015-10.05.2015 Ülke: TÜRKİYE

 • 12.12.2016-14.12.2016 SERGİLER/Karma sergiler /

  Do It Yourself to Learn

  Yer: Nevşehir Hacı bektaş Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi Düzenleyen: Barış ERİÇOK

 • 19.12.2016-21.12.2016 SERGİLER/Karma sergiler /

  Yabancı Dil Öğretiminde Yaratıcı Etkinlikler

  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Velü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Düzenleyen: Barış ERİÇOK

 • Avrupa Birliği 01.09.2014-01.09.2014  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: HELP HEALTHCARE ENGLISH LANGUAGE PROGRAMME

  Konusu: Creating innovative learning settings for students of Higher Education. Görevi: Araştırmacı

 • Avrupa Birliği 31.07.2013-31.07.2013  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Oral Culture Bridge Between the Past and the Future

  Konusu:  - Görevi: Araştırmacı

___ Bağlantılar ___