Kadro yerine göre sıralanmış liste

AD SOYAD KİŞİSEL WEB SAYFASI DAHİLİ
Prof. Dr. Şule Aydin http://biz.nevsehir.edu.tr/suleaydin
Doç. Dr. Ebru Güneren Özdemir http://biz.nevsehir.edu.tr/ebruguneren 18006
Yrd. Doç. Dr. Aziz Gökhan Özkoç http://biz.nevsehir.edu.tr/azizgozkoc 18026
Yrd. Doç. Dr. Burcu Gülsevil Belber http://biz.nevsehir.edu.tr/bbelber 18018
Yrd. Doç. Dr. Duygu Eren http://biz.nevsehir.edu.tr/deren 18005
Yrd. Doç. Dr. Eda Özgül Katlav http://biz.nevsehir.edu.tr/edaozgul 18049
Araştırma Görevlisi Bekir Bora Dedeoğlu http://biz.nevsehir.edu.tr/b.bora.dedeoglu 18033
Araştırma Görevlisi Filiz Özşahin Koç http://biz.nevsehir.edu.tr/filiz.ozsahin 18042
Araştırma Görevlisi Gamze Çoban http://biz.nevsehir.edu.tr/gamzecoban 18023
Öğretim Görevlisi Gaye Deniz http://biz.nevsehir.edu.tr/gaye.yuksel 18031
Öğretim Görevlisi Hatice İlleez http://biz.nevsehir.edu.tr/hatice.hassu 29022
Okutman İbrahim Akın Özen http://biz.nevsehir.edu.tr/akin 18028
Araştırma Görevlisi Koray Çamlıca http://biz.nevsehir.edu.tr/koraycamlica 18024
Araştırma Görevlisi Meral Akyüz http://biz.nevsehir.edu.tr/meral.akyuz 1579
Araştırma Görevlisi Onur Şevket Yıldız http://biz.nevsehir.edu.tr/osyildiz 18033
Araştırma Görevlisi Şule Ardıç Yetiş http://biz.nevsehir.edu.tr/ardicsule 18042
Araştırma Görevlisi Yusuf Karakuş http://biz.nevsehir.edu.tr/ykarakus 18024