Akademik Unvanlar

 • 2011

    ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SEMRA VE VEFA KÜÇÜK SAĞLIK YÜKSEKOKULU

Öğrenim Bilgisi

 • Yüksek Lisans 2011

  Nevşehir İli Özkonak Kasabasında Bulunan Cumhuriyet İlköğretim Okulu Öğrencilerine Verilen Beslenme Eğitiminin Etkinliğinin İncelenmesi.  "

  ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ  

Filtrele:

Internet using status and perceived stress level of university studentspÜniversite öğrencilerinin internet kullanım durumları ve algıladıkları stres düzeyleri

ÇALIŞKAN ZEHRA,CANER NURAY,EVGİN DERYA,KAPLAN BAHRİYE, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Index Copernicus International, J-GATE, Ebsco Host, Ulakbim Yayın Yeri: Journal of Human Sciences Cilt: 14 Sayı: 3 DOI: 10.14687/jhs.v14i3.4103 ISSN: 2458-9489

Evrensel Bir Sorun Suça Sürüklenen Ve Suç Mağduru Olan Çocuklar

KAPLAN BAHRİYE,ÇALIŞKAN ZEHRA,CANER NURAY,EVGİN DERYA, 2016

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Endekste taranmıyor Yayın Yeri: Gümüshane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Cilt: 5 Sayı: 2 DOI: - ISSN: -

Doğum sonu dönemdeki kadınların emzirme özellikleri ve bunu etkileyen meme sorunları

KARTAL BAHTIŞEN,KAPLAN BAHRİYE, 2015

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Endekste taranmıyor Yayın Yeri: izmir İzmir Üniv. Tıp Derg. Cilt: - Sayı: 1 DOI: - ISSN: -

Sağlıklı Çocuk Gelişiminde Ailenin Rolü

KAPLAN BAHRİYE, 2009

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Endekste taranmıyor Yayın Yeri: Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt: - Sayı: 25 DOI: - ISSN: -

The Activity of Nutrition Education Given to the Cumhuriyet Elementary School Students at Ozkonak Town in Nevsehir Provinceof Turkey

KAPLAN BAHRİYE,ÇETİNKAYA ŞENAY, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO Yayın Yeri: International Journal of Caring Sciences Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: -

Çocuk İhmal ve İstismarına Yönelik Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

Yazarlar: KAPLAN BAHRİYE,ÇALIŞKAN ZEHRA,EVGİN DERYA

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: Uluslararası 3.Adli Hemşirelik 2.Adli Sosyal Hizmet I. Adli Gerontoloji Kongresi Etkinklik Tarihi: 12.10.2017-14.10.2017 Ülke: -

Engelli Çocuk Ailelerinin Aile Stresi ve Stresle Başetme Tarzları ve Etkileyen Faktörler.

Yazarlar: ÇALIŞKAN ZEHRA,EVGİN DERYA,CANER NURAY,KAPLAN BAHRİYE,ÖZYURT GONCA

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: I.Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi Etkinklik Tarihi: 29.06.2017-01.07.2017 Ülke: -

Yenidoğan ağrı yönetiminde tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamaları

Yazarlar: KAPLAN BAHRİYE,SEZER EFE YAĞMUR,ERDEM EMİNE

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi Etkinklik Tarihi: 11.05.2017-14.05.2017 Ülke: -

İlk temel ilişki: Anne bebek bağlanması

Yazarlar: SEZER EFE YAĞMUR,KAPLAN BAHRİYE,ERDEM EMİNE

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi Etkinklik Tarihi: 11.05.2017-14.05.2017 Ülke: -

Çocuklarda Ağrılı İşlemler Sırasında Dikkati Başka Yöne Çekme Yöntemleri

Yazarlar: KAPLAN BAHRİYE,ERDEM EMİNE

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 3. Uluslararası Dogu Akdeniz Hemsirelik Kongresi Etkinklik Tarihi: 26.05.2016-29.05.2016 Ülke: -

Ortaokul Ögrencılerının Saldırganlık Durumları ve Oynadıkları Bılgısayar Oyunları

Yazarlar: KAPLAN BAHRİYE,ÇALIŞKAN ZEHRA,CANER NURAY,EVGİN DERYA

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 3. Uluslararası Dogu Akdeniz Hemsirelik Kongresi Etkinklik Tarihi: 26.05.2016-29.05.2016 Ülke: -

Ögrencılerın Engellı Çocuk ve Aılenın Etkılenımıne Ilıskın Görüslerı Nıtelıksel Çalısma

Yazarlar: ÇALIŞKAN ZEHRA,CANER NURAY,KAPLAN BAHRİYE,EVGİN DERYA

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 3.Uluslar arası Özel Eğitim Kongresi Etkinklik Tarihi: 12.05.2016-15.05.2016 Ülke: -

Hemsırelık Ögrencılerının Meslekı Degerlerı Algılama Düzeyı ile Profesyonel DavranısUygulama Problem Çözme ve Elestırel Düsünme Egılımlerı Arasındakı Ilıskının Belırlenmesı

Yazarlar: CANER NURAY,EVGİN DERYA,ÇALIŞKAN ZEHRA,KAPLAN BAHRİYE

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 2. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 02.05.2016-04.05.2016 Ülke: -

Bir devlet hastanesinde bakım verilen çocukların beslenme şekillerinin belirlenmesi

Yazarlar: KAPLAN BAHRİYE,CANER NURAY,ÇALIŞKAN ZEHRA,EVGİN DERYA

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: 2. Erciyes Pediatri Hemşireliği Kongresi Etkinklik Tarihi: 03.03.2016-05.03.2016 Ülke: TÜRKİYE

Ergenlik Döneminde Tip I DM Olgu Sunumu

Yazarlar: KAPLAN BAHRİYE,ÇALIŞKAN ZEHRA,BAYAT MERAL

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: 2. Erciyes Pediatri Hemşireliği Kongresi Etkinklik Tarihi: 03.03.2016-05.03.2016 Ülke: TÜRKİYE

Türkiye de Çocuklarda Solunum Yolu Hastalıklarında Kullanılan Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Yöntemleri Sistematik Derleme

Yazarlar: KAPLAN BAHRİYE,BAYAT MERAL,ÇALIŞKAN ZEHRA

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 5. Ulusal 2. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi Etkinklik Tarihi: 15.11.2015-18.11.2015 Ülke: TÜRKİYE

Hemşirelik Öğrencilerinin Hastane Uygulamalarında Karşılaştıkları Sorunlar ve Beklentileri

Yazarlar: KAPLAN BAHRİYE,ŞERMET KAYA ŞENAY,ÖZDİL KAMURAN,EVGİN DERYA,YAĞCI NİLAY

Ulusal Poster Etkinlik Adı: 15. Ulusal Hemşirelik Kongresi Etkinklik Tarihi: 10.09.2015-12.09.2015 Ülke: TÜRKİYE

Üniversite Öğrencilerinin Tamamlayıcı Alternatif Tedavi Yöntemlerini Bilme Ve Uygulama Durumları

Yazarlar: ÇALIŞKAN ZEHRA,KAPLAN BAHRİYE,EVGİN DERYA,GÖKTAŞ NURAY

Ulusal Poster Etkinlik Adı: Tamamlayıcı ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi (Kanıttan Uygulamaya) Etkinklik Tarihi: 27.05.2015-29.05.2015 Ülke: TÜRKİYE

Peer Bullying Kapadokya in Turkey European Academy of Paediatric Socities

Yazarlar: EVGİN DERYA,ÇALIŞKAN ZEHRA,BAYAT MERAL,GÖKTAŞ NURAY,KAPLAN BAHRİYE,KEKLİK DİLARA

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: European Academy of Paediatric Socities Etkinklik Tarihi: 17.11.2014-21.11.2014 Ülke: İSPANYA

Preadölesan Dönemde Görülen Zorbalık Türleri ve Sözel Zorbalık Jargonları

Yazarlar: ÇALIŞKAN ZEHRA,EVGİN DERYA,BAYAT MERAL,GÖKTAŞ NURAY,KAPLAN BAHRİYE

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: 58. Türkiye Milli Pediatri Kongresi- 13. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi Etkinklik Tarihi: 22.10.2014-26.10.2014 Ülke: TÜRKİYE

Üniversite Öğrencilerinin İnternet Kullanım Durumları

Yazarlar: ÇALIŞKAN ZEHRA,GÖKTAŞ NURAY,EVGİN DERYA,KAPLAN BAHRİYE

Ulusal Poster Etkinlik Adı: 8. Ege Pediatri ve 4. Ege Pediatri Hemşireliği Kongresi Etkinklik Tarihi: 10.06.2014-13.06.2014 Ülke: TÜRKİYE

Nevşehir İli Özkonak Kasabasında Bulunan Cumhuriyet İlköğretim Okulu Öğrencilerine Verilen Beslenme Eğitiminin Etkinliğinin İncelenmesi

Yazarlar: KAPLAN BAHRİYE,ÇETİNKAYA ŞENAY

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 23.05.2014-25.05.2014 Ülke: TÜRKİYE

NEVŞEHİR İL MERKEZİNDE SUÇA SÜRÜKLENEN VE SUÇ MAĞDURU OLAN ÇOCUKLARA GENEL BİR BAKIŞ

Yazar: KAPLAN BAHRİYE

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 5. ULUSLARARASI RİSK ALTINDA VE KORUNMASI GEREKEN ÇOCUKLAR SEMPOZYUMU Etkinklik Tarihi: 01.11.2013-03.11.2013 Ülke: -

Latch Emzirme Tanılama Ölçüm Aracının Kullanımıyla Emzirmenin Değerlendirilmesi Ve Etkileyen Faktörler

Yazar: KAPLAN BAHRİYE

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 7. ULUSLARARASI BESLENME VE DİYETETİK KONGRESİ Etkinklik Tarihi: 14.04.2010-18.04.2010 Ülke: -

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 20.04.2016-30.11.2017  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Engelli Çocuk Annelerine Verilen Eğitimin Annelerin Tükenmişlik Yaşam Doyumu Aile Stresi ve Stresle Başetme Tarzlarına Etkisi

  Konusu:  - Görevi: Araştırmacı

___ Bağlantılar ___