Akademik Unvanlar

  • 2016

      YARDIMCI DOÇENT

    NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Öğrenim Bilgisi

  • Doktora 2015

    Türk Sermaye Piyasası Hukukunda Borçlanma Araçları  "

    MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ  

2017-2018 Lisans Ticaret Hukuku
2017-2018 Lisans Kıymetli Evrak Hukuku
2017-2018 Lisans Şirketler Hukuku
2017-2018 Lisans Hukuka Giriş
2016-2017 Lisans Şirketler Hukuku
2016-2017 Lisans Borçlar Hukuku
2016-2017 Lisans Ticaret Hukuku
2016-2017 Lisans Hukuka Giriş
2017-2018 Yüksek Lisans Bankacılık ve Sermaye Piyasası Hukuku

Filtrele:

Türk Sermaye Piyasası Hukukunda Borçlanma Araçları

ÇATAKOĞLU BUKET, 2016.

Ulusal Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Seçkin, TÜRKİYE. | ISBN: 978 975 02 3680 8

Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği Niteliklerinin Bir Yargıtay Kararı Işığında Değerlendirilmesi

ÇATAKOĞLU BUKET, 2016

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: ULAKBİM Yayın Yeri: Banka ve Finans Hukuku Dergisi Cilt: 5 Sayı: 17 DOI: - ISSN: -

Tahvillere Sağlanan Kar Payı Hakkı ve Hak Sahiplerinin Korunması

ÇATAKOĞLU BUKET, 2016

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TÜBİTAK ULAKBİM Yayın Yeri: Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi Prof. Dr. Cevdet Yavuz'a Armağan Cilt: 22 Sayı: 3 DOI: - ISSN: 2146-0590

Halka Arzda İzahnamenin Hukuki Niteliği ve İzahnameden Doğan Hukuki Sorumluluk

ÇATAKOĞLU BUKET, 2016

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO Yayın Yeri: Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt: - Sayı: 11 DOI: - ISSN: -

Fikri ve Sınai Hakların Ekonomiye Katkısında Yeni Sınai Mülkiyet Kanunu'nun Etkileri

Yazar: ÇATAKOĞLU BUKET

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı (YEBKO) Etkinklik Tarihi: 05.05.2017-19.03.2018 Ülke: TÜRKİYE

Katılım Bankacılığı ve Finansman Yöntemlerine İlişkin Hukuki Bir Değerlendirme

Yazar: ÇATAKOĞLU BUKET

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: I. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi (BİLMES) Etkinklik Tarihi: 07.10.2017-19.03.2018 Ülke: TÜRKİYE

Haksız Rekabet Bağlamında Ticari Sırların Korunması ve Rekabet Yasağı Sözleşmeleri

Yazar: ÇATAKOĞLU BUKET

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: I. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi (BİLMES) Etkinklik Tarihi: 07.10.2017-19.03.2018 Ülke: TÜRKİYE

___ Bağlantılar ___