Akademik Unvanlar

 • 2016

    DOÇENT

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ

 • 2001

    YARDIMCI DOÇENT

  NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 1999

  Otel İşletmelerinde Hizmet Kalitesi ve Otel İşgörenlerinin Hizmet Kalitesini Algılamaları Konusunda Bir Araştırma  "

  MARMARA ÜNİVERSİTESİ   

 • Yüksek Lisans 1993

  Personel Seçiminde Psikoteknik Yöntem ve Nevşehir Yöresi Otel İşletmelerinde Bir Anket Uygulaması  "

  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ   

 • Lisans 1989

  ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ   

2014-2015 Lisans Turizm Hukuku
2014-2015 Lisans Yiyecek İçecek Servisi
2014-2015 Lisans Mutfak Hizmetleri Yönetimi
2014-2015 Lisans Mezuniyet Projesi
2014-2015 Lisans Menü Planlama
2014-2015 Lisans Seçmeli Seminer
2014-2015 Lisans İşletme
2014-2015 Lisans Yiyecek İçecek Yönetimi
2013-2014 Lisans YİYECEK İÇECEK YÖNETİMİ
2013-2014 Lisans YİYECEK İÇECEK SERVİSİ
2013-2014 Lisans SEÇMELİ SEMİNER
2013-2014 Lisans MUTFAK YÖNETİMİ
2013-2014 Lisans MEZUNİYET PROJESİ I
2013-2014 Lisans İŞLETME
2013-2014 Lisans TURİZM HUKUKU
2014-2015 Yüksek Lisans Turizmde Güncel Sorunlar
2013-2014 Yüksek Lisans YİYECEK İÇECEK YÖNETİMİ
2013-2014 Yüksek Lisans TURİZM HUKUKU
2014-2015 Doktora Anabilim Dalı Semineri

Filtrele:

Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi ve Uygulamaları

BUYRUK LÜTFİ,KIZILAY YASİN, 2016.

Ulusal Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Beta, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-333-597-9

Turizm İşletmelerinde Çalışan İlişkileri Yönetimi

BUYRUK LÜTFİ, 2014.

Ulusal Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Detay Yayıncılık, TÜRKİYE. | ISBN: 9786054940127

The Human Dimension A Review of Human Resources Management Issues in the Tourism and Hospitality Industry

KUŞLUVAN SALİH,KUŞLUVAN ZEYNEP,İLHAN İBRAHİM,BUYRUK LÜTFİ, 2010

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SSCI Yayın Yeri: Cornell Hospitality Quarterly Cilt: 51 Sayı: 2 DOI: 10.1177/1938965510362871 ISSN: 1938-9655

BUTİK OTEL ÇALIŞANLARININ BUTİK OTEL KAVRAM ÖZELLİK VE HİZMETLERİNİ ALGILAMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA NEVŞEHİR ÖRNEĞİ

BUYRUK LÜTFİ,EREN DUYGU, 2012

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Asos, Ebscohost Yayın Yeri: BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Cilt: 15 Sayı: 27 DOI: - ISSN: 1301-5265

Otel İşgörenlerinin Hizmet Kalitesini Algılamaları Konusunda Bir Alan Araştırması

BUYRUK LÜTFİ, 1999

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Ulakbim Yayın Yeri: Öneri Cilt: - Sayı: 12 DOI: - ISSN: -

OTELLERİN MUTFAK VE SERVİS BÖLÜMÜNDE ÇALIŞANLARIN MENÜ PLANLAMA KONUSUNDAKİ DÜŞÜNCELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI NEVŞEHİR DE BİR ARAŞTIRMA

BUYRUK LÜTFİ, 2011

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: asos Yayın Yeri: SOİD: Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi Cilt: - Sayı: 3 DOI: - ISSN: 1304-7590

Hizmet Kalitesinde Dürüstlük ve Zaman

BUYRUK LÜTFİ, 2000

Ulusal Hakemsiz Özgün MakaleEndeks: Yayın Yeri: Önce Kalite Cilt: - Sayı: 36 DOI: - ISSN: -

Gastronomi Turizmi Ögesi Olarak Yozgat Testi Kebabı ve Kapadokya Turizm Bölgesindeki Yiyecek İçecek İşletmelerinde Testi Kebabı Uygulamalarına Dair Eleştirel Bir Yaklaşım

Yazarlar: BUYRUK LÜTFİ,İLHAN İBRAHİM,ÖZEN İBRAHİM AKIN

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: II. Uluslararası Bozok Sempozyumu: Yozgat’ın Turizm Potansiyelleri ve Sorunları 04-06 Mayıs 2017 Bildiri Kitabı III. Cilt Etkinklik Tarihi: 04.05.2017-06.05.2017 Ülke: -

A Field Study of the Place of Traditional Desserts Produced with Grape Molasses pekmez in Cappadocia in the Hotel Restaurants Menus

Yazarlar: BUYRUK LÜTFİ,KALAY NEVZAT

Uluslararası Poster Etkinlik Adı: The 2nd International Symposium on "Traditional Foods from Adriatic to Caucasus " Etkinklik Tarihi: 24.10.2013-26.10.2013 Ülke: MAKEDONYA

BUTİK OTEL ÇALIŞANLARININ BUTİK OTEL KAVRAM VE HİZMETLERİNİ ALGILAMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA KAPADOKYA ÖRNEĞİ

Yazar: BUYRUK LÜTFİ

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 12. Ulusal Turizm Kongresi Etkinklik Tarihi: 30.11.2011-04.12.2011 Ülke: TÜRKİYE

KAPADOKYA DA BUTİK OTEL İŞLETMECİLİĞİNİN GELİŞİMİ VE SORUNLARI

Yazar: BUYRUK LÜTFİ

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 1. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 16.11.2011-19.11.2011 Ülke: TÜRKİYE

Turizm Lisans Eğitimi Alan Öğrencilerin Kariyer Beklentileri Üzerine Bir Araştırma

Yazar: BUYRUK LÜTFİ

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 10. Ulusal Turizm Kongresi-Mersin Etkinklik Tarihi: 21.10.2009-24.10.2009 Ülke: TÜRKİYE

Otel Yiyecek İçecek Departmanında Çalışanların Hijyen Algılamaları Konusunda Bir Araştırma

Yazarlar: BUYRUK LÜTFİ,ŞAHİN NİLÜFER

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Turizmde Sağlık ve Beslenme; Sorunlar ve Çözümler Sempozyumu-Alanya Etkinklik Tarihi: 03.05.2002-04.05.2002 Ülke: TÜRKİYE

Turizm İşletmelerinde Hizmet Kalitesi Yönetimi

Yazar: BUYRUK LÜTFİ

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Kapadokya Toplantıları IX Etkinklik Tarihi: 16.04.2002-16.04.2002 Ülke: TÜRKİYE

Hizmet Pazarlaması Karması ve Pazarlama Departmanının Yeni Rolü

Yazar: BUYRUK LÜTFİ

Ulusal Poster Etkinlik Adı: 4. Ulusal Pazarlama Kongresi Etkinklik Tarihi: 18.11.1999-21.11.1999 Ülke: TÜRKİYE

Nevşehir Yöresindeki Seyahat Acentalarının Hizmet Kalitesi Üzerine Bir Araştırma

Yazar: BUYRUK LÜTFİ

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Hafta Sonu Semineri III Etkinklik Tarihi: 13.12.1996-15.12.1996 Ülke: TÜRKİYE

 • BAP 19.03.2018-19.03.2018  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: NEVŞEHİR İLİNDE GELENEKSEL OLARAK ÜRETİLEN PEKMEZ İÇERİKLİ TATLILARIN ARAŞTIRILMASI VE OPTİMUM FORMÜLASYONLARIN GASTRONOMİ TURİZMİNE KAZANDIRILMASI

  Konusu:  - Görevi: Yönetici

 • Yüksek Lisans 2017 Devam Ediyor

    BÜLENT YORGANCI


  Tez Adı: GASTRONOMİ TURİZMİ VE KAPADOKYA'NIN GASTRONOMİK UNSURLARI HAKKINDAKİ TURİST ALGILARININ ARAŞTIRILMASI


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2017 Devam Ediyor

    ÇAĞLA ÇAMLICA


  Tez Adı: TURİSTLERİN YİYECEKLERİN KALİTESİNE İLİŞKİN ALGILARININ TATMİN DÜZEYLERİNE ETKİSİ: NEVŞEHİR ÖRNEĞİ


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2017 Devam Ediyor

    UĞUR ARAZ


  Tez Adı: Kapadokya Bölgesine Gelen Turistlerin Restoran Seçim Ölçütleri Üzerine Bir Araştırma


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2016 Devam Ediyor

    CEMAL GÜNEŞ


  Tez Adı: Otel İşletmelerinde Çalışan Personelin Örgütsel Sinizm Tutumunun İşe Yabancılaşma Düzeyine Etkisi: Nevşehir İli Örneği


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2015 Devam Ediyor

    DURMUŞ ALİ AYDEMİR


  Tez Adı: GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI EĞİTİMİ ALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER BEKLENTİLERİ: LİSANS ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı

    MEHMET TEKELİ


  Tez Adı: Konaklama işletmelerinde algılanan örgütsel adaletin işe yabancılaşma üzerine etkisi: Kapadokya örneği


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı

    AYKUT ŞİMŞEK


  Tez Adı: Ticari mutfaklarda hijyen ve sanitasyon: Turizm lisans öğrencilerinin hijyen ve sanitasyon alışkanlıklarının belirlenmesine yönelik bir araştırma


  Yer: Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2013 Tamamlandı

    FATİH AKYOL


  Tez Adı: Otel işletmelerinde hizmet kalitesi: Kırşehir ilinde bir uygulama


  Yer: Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı

___ Bağlantılar ___