Akademik Unvanlar

 • 2016

    YARDIMCI DOÇENT

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 • 2016 2011

    ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2015

  Devletin sağlığa yönelik yürüttüğü sosyal pazarlama uygulamaları: Obezite ile mücadele kampanyası örneği  "

  İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA ANABİLİM DALI

 • Yüksek Lisans 2011

  Hizmet pazarlamasında kalite anlayışı: Servqual ve servperf kalite modellerinin karşılaştırılmasına yönelik bir uygulama  "

  CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA ANABİLİM DALI

 • Lisans 2009

  CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 

Filtrele:

The Impact of Service Quality Dimensions on Patient Satisfaction Repurchase Intentions and Word of Mouth Communication in the Public Healthcare Industry

Kitapci Olgun, Akdogan Ceylan, Dortyol İbrahim Taylan, 2014

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SSCI Yayın Yeri: Procedia - Social and Behavioral Sciences Cilt: 148 Sayı: - DOI: 10.1016/j.sbspro.2014.07.030 ISSN: 18770428

Mağaza Atmosferinin Tüketici Tercihindeki Önemi

BOZPOLAT CEYLAN, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Eurasian Scientific Journal Index, Researchbib,Indexcopernicus, Scientific Indexing Services Yayın Yeri: The Journal of Social Science Cilt: - Sayı: 2 DOI: - ISSN: -

Sağlık Sektöründe Sosyal Pazarlama Uygulamaları: Obezite İle Mücadele Kapmanyası Üzerine Bir Araştırma

BOZPOLAT CEYLAN,CÖMERT YAVUZ, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Scientific Indexing Services, ASOS Index, Open Akademic JournalsIndex, J-Gate ve Infobase Index Yayın Yeri: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi Cilt: 6 Sayı: 1 DOI: - ISSN: -

Ağızdan Ağıza Çevrimiçi İletişimin Otellerdeki Oda Satışlarına Etkisi Üzerine bir Araştırma

KİTAPCI OLGUN, TAŞTAN SERKAN, DÖRTYOL İBRAHİM TAYLAN, AKDOĞAN CEYLAN, 2012

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EconLit, EBSCO, TUBİTAK-ULAKBİM, DOAJ, ASOS Yayın Yeri: Doğuş Üniversitesi Dergisi Cilt: 13 Sayı: 2 DOI: - ISSN: 1308-6979

A Research on the Effect of SocialMarketing Techniques on Behavioral Change

Yazar: BOZPOLAT CEYLAN

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 6th Annual International Conference on Humanities and Social Sciences Etkinklik Tarihi: 26.01.2017-29.01.2017 Ülke: -

Hizmet Pazarlamasında Kalite Anlayışı Sağlık Sektöründe Bir Araştırma Sivas İli Örneği

Yazarlar: OLGUN KİTAPCI, CEYLAN AKDOĞAN

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 11. ULUSAL İŞLETMECİLİK KONGRESİ Etkinklik Tarihi: 10.05.2012-12.05.2012 Ülke: TÜRKİYE

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 30.09.2008-30.09.2008  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Hizmet pazarlamasında kalite anlayışı Servqual ve servperf kalite modellerinin karşılaştırılmasına yönelik bir uygulama

  Konusu: YÜKSEK LİSANS TEZİ Görevi: Araştırmacı

 • Avrupa Birliği 19.03.2018-19.03.2018  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: ALDIĞIM DONANIM ÜLKEME KAZANIM

  Konusu: GENÇ İSTİHDAMININ DESTEKLENMESİ HİBE PROGRAMI Görevi: Bursiyer

___ Bağlantılar ___