Akademik Unvanlar

 • 2012

    ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DR)

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ GÜLŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU

 • 2011

    ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ GÜLŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU

 • 2011

    ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

  NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ GÜLŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU

 • 2018 2016

    YARDIMCI DOÇENT

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ GÜLŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2016

  YÖNETİM KURULU YAPISININ ETKİNLİK, STRATEJİ KURMA VE FİRMA PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ANADOLU 500 ŞİRKETLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA  "

  DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 

 • Yüksek Lisans 2001

  TEKSTİL İŞLETMELERİNDE MUHASEBE ORGANİZASYONU VE DENETİMİ, GAZİANTEP SANAYİ İŞLETMESİNDE BİR UYGULAMA   "

  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME (YL) (TEZLİ) 

2015-2016 Önlisans Toplam Kalite Yönetimi
2015-2016 Önlisans Halkla İlişkiler
2015-2016 Önlisans Yönetim ve Organizasyon
2015-2016 Önlisans Bilimsel Kültürel Etkinlikler
2015-2016 Önlisans Araştırma Yöntem ve Teknikleri
2015-2016 Önlisans Kalite Yönetim Sistemleri
2015-2016 Önlisans Sistem Analizi ve Tasarımı
2014-2015 Önlisans Kişiler Arası İletişimi
2014-2015 Önlisans Araştırma Yöntem ve Teknikleri
2014-2015 Önlisans Çağrı Merkezi İçin Satış Teknikleri
2014-2015 Önlisans Kalite Yönetim Sistemleri
2014-2015 Önlisans Yönetim ve Organizasyon
2014-2015 Önlisans İşletme Yönetimi II
2014-2015 Önlisans Bilimsel Kültürel Etkinlikler
2014-2015 Önlisans Toplam Kalite Yönetimi
2014-2015 Önlisans Kurumsal İletişim Yönetimi
2014-2015 Önlisans Halkla İlişkiler
2013-2014 Önlisans Toplam Kalite Yönetimi
2013-2014 Önlisans Konuşma Sanatı I
2013-2014 Önlisans Lojistik Bilgi Sistemleri
2013-2014 Önlisans Halkla İlişkiler
2013-2014 Önlisans Lojistik
2013-2014 Önlisans Lojistik
2013-2014 Önlisans Lojistiğe Giriş
2013-2014 Önlisans Yönetim ve Organizasyon
2013-2014 Önlisans Yönetim ve Organizasyon
2013-2014 Önlisans İşletme Yönetimi II
2013-2014 Önlisans İşletme Yönetimi I
2013-2014 Önlisans İşletme Yönetimi I
2013-2014 Önlisans Mesleki Çalışma ve Seminer I
2013-2014 Önlisans Mesleki Çalışma ve Seminer II
2017-2018 Lisans Genel İşletme
2017-2018 Yüksek Lisans Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon

Filtrele:

Türkiye de Yönetim Kurullarının Karakteristikleri Anadolu 500 Firmalarına İlişkin Görünüm The Characteristics Of The Boards Of Directors In Turkey The Outlook On The Anatolian 500 Companies

ÇALIŞKAN MUSTAFA,KURT MUSTAFA, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO, ULAKBİM, DOAJ,INDEX COPERNICUS, ASOS INDEX Yayın Yeri: Journal of Business Research - Turk Cilt: 8 Sayı: 1 DOI: 10.20491/isader.2016.139 ISSN: 1309-0712

Tekstil İşletmelerinde Muhasebe Organizasyonunun Önemi

CİVAN MEHMET,ÇALIŞKAN MUSTAFA, 2004

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: iŞLETME Yayın Yeri: Muhasebe ve Finansman Cilt: 158 Sayı: 164 DOI: - ISSN: -

Değişen Şartlara Göre Maliyet Muhasebesinde Hedef Maliyet Yöntemi

CİVAN MEHMET,ÇALIŞKAN MUSTAFA, 2002

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Muhasebe Yayın Yeri: Mali Yönetim ve Denetim Cilt: - Sayı: 14 DOI: - ISSN: -

Kariyer Yönetimi Uygulamaları İle Kurumsallaşma Düzeyi Arasındaki İlişki Üzerine: Kapadokya Bölgesindeki Turizm İşletmelerinde Bir Araştırma

Yazarlar: UYGUN SERDAR VURAL,GÖKÜŞ MEHMET,ÇALIŞKAN MUSTAFA

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 1.ULUSLARARASI İPEKYOLU AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU Etkinklik Tarihi: 21.09.2017-23.09.2017 Ülke: TÜRKİYE

Instıtutionalization in Hotel Management and an Aplplied Study on Cappadocia s 4 and 5 Star Hotels

Yazarlar: ÇALIŞKAN MUSTAFA,ÇETİN HAYRULLAH

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: . Rd. İnternationel Symposium on Sustainable Development Etkinklik Tarihi: 31.05.2012-01.06.2012 Ülke: BOSNA HERSEK

The Development of Accounting Organization in Businesses in the Second Half of the Twentieth Century Industrial Textile of Gaziantep a Case Study The Balkan Countrıes

Yazarlar: CİVAN MEHMET,ÇALIŞKAN MUSTAFA

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 1st Internatıonal Conference On Accountıng And Audıtıng Etkinklik Tarihi: 08.03.2007-09.03.2007 Ülke: TÜRKİYE

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 24.04.2015-23.10.2015  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Anonim Şirketlerin Yönetim Kurullarının Yapısı ve İşlevi Anadolu 500 Şirketleri Üzerinde Bir Araştırma

  Konusu: Ekonomist dergisinin Türk Ekonomi Bankası ile işbirliği içinde ülkemizin en büyük sanayi kuruluşlarını belirlemek amacıyla yaptığı Anadolu 500 grubunda yer alan işletmelerin yönetim kurulu yapısnı belirlemeye yönelik bir anket çalışması Görevi: Araştırmacı

___ Bağlantılar ___