Öğrenim Bilgisi

  • Doktora 2006

    ODTÜ SOSYAL BİLİMLER ENS. ULUSLARARASI İLİŞKİLER ULUSLARARASI İLİŞKİLER

  • Doktora 2015

    ANKARA ÜNİ. SOSYAL BİLİMLER ENS. ULUSLARARASI İLİŞ ULUSLARARASI İLİŞKİLER

  • Lisans 2003

    BİLKENT ÜNİ. İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAK. ULUSLARARASI İLİŞKİLER

___ Bağlantılar ___