Akademik Unvanlar

  • 2017

      ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

    NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Öğrenim Bilgisi

  • Yüksek Lisans Devam Ediyor

    Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Yer Alan Dinleme Etkinliklerinin Üstbilişsel Stratejiler Açısından İncelenmesi  "

    NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ (YL) (TEZLİ) 

Filtrele:

İki Farklı Dilin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kullanılan Temel Seviye Ders Kitaplarının Dinleme Etkinlikleri Bakımından Karşılaştırılması1

GÜN MESUT,YALÇIN ÇİĞDEM,MEMİŞ MUHAMMET RAŞİT, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: MLA, EBSCO Yayın Yeri: İJLA Cilt: 5 Sayı: 7 DOI: - ISSN: 2342-0251

Türkiye’de Öğrenim Gören Suriyeli Ortaokul Öğrencilerinin Algısal Öğrenme Stillerinin İncelenmesi

ŞENGÜL MURAT,YALÇIN ÇİĞDEM, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: International Journal of Languages’ Education and Teaching Cilt: 5 Sayı: 4 DOI: 10.18298/ijlet.2247 ISSN: 2198-4999

Temel Seviye Yabancılara Türkçe Öğretimi Kitaplarında Yer AlanDil Bilgisi Konularının ve Etkinliklerinin Analizi

Yazarlar: GÜN MESUT,YALÇIN ÇİĞDEM,PİŞKİN BUKET SEDA

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 1. Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 03.11.2017-05.11.2017 Ülke: TÜRKİYE

Yabancılara Türkçe Öğretimi A1 Seviyesi Ders Kitaplarında Yer Alan Görsellerin Metinsel Bütünlük ve KültürAktarımı Açısından İncelenmesi

Yazarlar: GÜNAY KÖPRÜLÜ SEVTAP,YALÇIN ÇİĞDEM

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 1st INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES Etkinklik Tarihi: 18.09.2017-24.09.2017 Ülke: İSPANYA

___ Bağlantılar ___