Akademik Unvanlar

 • 2016

    YARDIMCI DOÇENT

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Öğrenim Bilgisi

 • Bütünleşik Doktora 2014

  Uluslararası öğrencilerin kültürel uyum sürecine yönelik bir çevrimiçi oryantasyon uygulamasının geliştirilmesi ve etkililiğinin incelenmesi  "

  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ (DR) 

 • Lisans 2004

  ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

2017-2018 Lisans Karakter ve Değerler Eğitimi
2017-2018 Lisans BİLGİSAYAR 1
2016-2017 Lisans Bilgisayar 2
2016-2017 Lisans Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
2016-2017 Lisans Bilgisayar 1

Filtrele:

Bilgisayara Giriş

COŞKUNSERÇE OZAN, 2017.

Uluslararası Ders Kitabı Yayın Bilgisi: Pegem Akademi, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-241-070-7

Bilgisayara Giriş

COŞKUNSERÇE OZAN, 2017.

Uluslararası Ders Kitabı Yayın Bilgisi: Pegem Akademi, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-241-070-7

Anadolu Üniversitesi DİLKOM Web Sitesi Kullanılabilirlik Çalışması

ODABAŞI HATİCE FERHAN,COŞKUNSERÇE OZAN,ERİŞTİ SUZAN DUYGU, 2011

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: ASOS Yayın Yeri: Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi (ETAD) Cilt: 2 Sayı: 3 DOI: - ISSN: 1309-5099

Evaluating the Teaching Modules in Informational Technologies Field within the Scope of Development Project of Vocational Education DPOVE

GÜVEN MERAL,COŞKUNSERÇE OZAN,BÖRÜ NEŞE, 2009

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ISI Yayın Yeri: World Applied Science Journal Cilt: 4 Sayı: 1 DOI: - ISSN: -

Uluslararası öğrencilerin kültürel uyum sürecine yönelik tasarım tabanlı araştırma yaklaşımına dayalı çevrimiçi oryantasyon uygulamasının geliştirilmesi

COŞKUNSERÇE OZAN,ERİŞTİ SUZAN DUYGU, 2017

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama Cilt: 7 Sayı: 1 DOI: - ISSN: 2147-1908

Eğitsel Robot Kitlerinin Programlama Eğitiminde Kullanımı

Yazarlar: COŞKUNSERÇE OZAN,AYDOĞDU ŞEYHMUS,BECİT İŞÇİTÜRK GÖKÇE

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 24.05.2017-26.05.2017 Ülke: TÜRKİYE

Üniversite Öğrencilerinin Facebook Kullanımının Psiko-Sosyal Yönleri Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması

Yazarlar: COŞKUNSERÇE OZAN,AYDOĞDU ŞEYHMUS,BECİT İŞÇİTÜRK GÖKÇE

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 24.05.2017-26.05.2017 Ülke: TÜRKİYE

Karma Öğrenme Yaklaşımının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersinde Uygulanması

Yazarlar: KOŞAR EDİP,ÇİĞDEM HARUN,COŞKUNSERÇE OZAN

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 3. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 07.10.2009-09.10.2009 Ülke: TÜRKİYE

İlköğretim Bilişim Teknolojileri Dersi İçin Öğrenci Düzey Belirleme Testi Uygulama Çalışması

Yazarlar: COŞKUNSERÇE OZAN,ÇİĞDEM HARUN,KOŞAR EDİP

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 3. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 07.10.2009-09.10.2009 Ülke: TÜRKİYE

Structure and Practice of Teacher Professional Development for ICTs in Turkey

Yazarlar: KABAKÇI YURDAKUL IŞIL,ŞAHİN İZMİRLİ ÖZDEN,COŞKUNSERÇE OZAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: International Symposium on Sustainable Development Etkinklik Tarihi: 09.06.2009-10.06.2009 Ülke: BOSNA HERSEK

Bilgisayar Derslerinde Karma Öğrenme Yaklaşımı

Yazarlar: KOŞAR EDİP,ÇİĞDEM HARUN,COŞKUNSERÇE OZAN

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 9th International Educational Technology Conference Etkinklik Tarihi: 06.05.2009-08.05.2009 Ülke: TÜRKİYE

Web Sitesi Menülerinin Kart Sıralama Yöntemi İle Düzenlenmesi

Yazarlar: COŞKUNSERÇE OZAN,KUZU ABDULLAH

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 9. International Educational Technology Conference Etkinklik Tarihi: 06.05.2009-08.05.2009 Ülke: TÜRKİYE

MEGEP Kapsamında Yer Alan Bilişim Teknolojileri Alanı Öğretim Modüllerinin Değerlendirilmesi

Yazarlar: GÜVEN MERAL,COŞKUNSERÇE OZAN,BÖRÜ NEŞE

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 8th International Educational Technology Conference Etkinklik Tarihi: 06.05.2008-09.05.2008 Ülke: TÜRKİYE

Web Sitelerinin Değerlendirilmesinde Kullanılan Yöntemler

Yazarlar: COŞKUNSERÇE OZAN,DURSUN ÖZCAN ÖZGÜR

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 8th International Educational Technology Conference Etkinklik Tarihi: 06.05.2008-09.05.2008 Ülke: TÜRKİYE

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 01.01.2011-26.02.2015  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Kültürel uyum sürecinde çevrimiçi oryantasyon uygulamasının etkililiğine ilişkin bir eylem araştırması

  Konusu: Uluslararası öğrencilerin çevrimiçi oryantasyonu Görevi: Araştırmacı

___ Bağlantılar ___