Akademik Unvanlar

  • 2002

      OKUTMAN

    NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ

Öğrenim Bilgisi

  • Lisans 1996

    NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PR.

2013-2014 Lisans İngilizceII
2012-2013 Lisans İngilizceII

Filtrele:

Örgütsel Ödeşleşmenin Tükenmişlik Üzerindeki Etkisi: Öğretmenler Üzerinde Bir Uygulama

BİÇKES DURDU MEHMET,YILMAZ CELAL, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ULAKBİM, EbscoHost, ProQuest, ASOS, Index Copernicus, Cabell’xxs Directories Yayın Yeri: İş Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi Cilt: 19 Sayı: 2 DOI: 10.4026/isguc.371043 ISSN: 2148-9874

A LEADER AND A SYMBOL PERSONALITY: NECMETTİN ERBAKAN

BİÇKES DURDU MEHMET,YILMAZ CELAL,BAKKAL HAKAN, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EconLIT, Social Science Source, SOCINDEX Yayın Yeri: Turkish Studies Cilt: 12 Sayı: 8 DOI: - ISSN: 1308-2140

Duygusal Emek ile İş Tatmini Arasındaki İlişkide Psikolojik Sermayenin Aracılık Rolü: Bir Alan Çalışması

BİÇKES DURDU MEHMET,YILMAZ CELAL,DEMİRTAŞ ÖZGÜR,Uğur Ayşegül, 2014

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ASOS, EconLit, EBSCO, Scientific Indexing Sevices Yayın Yeri: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi Cilt: 9 Sayı: 2 DOI: - ISSN: 1306-6730

Çalışanların Örgütsel Güven Algılamalarının Özdeşleşme Düzeyleri Üzerindeki Etkisi: Amprik Bir Çalışma

BİÇKES DURDU MEHMET,YILMAZ CELAL, 2017

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt: 14 Sayı: 2 DOI: - ISSN: 1304-8120

PERSONALITY AS AN ANTECEDENT FOR YOUNG PEOPLE‟S INTERNET USAGE: A CASE STUDY ON HIGHER EDUCATION STUDENTS

Yazarlar: BİÇKES DURDU MEHMET,YILMAZ CELAL

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: Dmitri Yavorinitski 1st International European Congress On Social Sciences Etkinklik Tarihi: 11.08.2017-13.08.2017 Ülke: UKRAYNA

The Effects of Knowledge Management Practices on Organizational Performance: Mediating Role of Organizational Social Capital

Yazarlar: BİÇKES DURDU MEHMET,YILMAZ CELAL,KARACA MUSTAFA

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: XIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences Etkinklik Tarihi: 19.05.2017-22.05.2017 Ülke: BULGARİSTAN

A Leader and A Symbol Personality: Necmettin Erbakan

Yazarlar: BİÇKES DURDU MEHMET,YILMAZ CELAL,BAKKAL HAKAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 3. Uluslararası Milli Görüş Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 11.03.2017-12.03.2017 Ülke: TÜRKİYE

___ Bağlantılar ___