Akademik Unvanlar

 • 2014

    YARDIMCI DOÇENT

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2012

  Periyodik sistemin öğretim sürecinde oluşan rasyonel bilginin; üretimi, epistemolojisi ve metodolojisi  "

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA EĞİTİMİ (DR) 

 • Yüksek Lisans 2005

  Kimya eğitimde aktif öğrenme ve uygulamaları  "

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLAR EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ) 

 • Lisans 2002

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KİMYA EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

2016-2017 Lisans OKUL DENEYİMİ
2016-2017 Lisans BİLİMSEL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER
2016-2017 Lisans ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI
2016-2017 Lisans KİMYADA ÖZEL KONULAR
2016-2017 Lisans BİLİMİN DOĞASI VE FELSEFESİ
2016-2017 Lisans GENEL KİMYA LABORATUVARI II
2016-2017 Lisans GENEL KİMYA LABORATUVARI I
2016-2017 Lisans GENEL KİMYA IV (ORGANİK KİMYA)
2016-2017 Lisans GENEL KİMYA III (ANALİTİK KİMYA)
2016-2017 Lisans GENEL KİMYA
2016-2017 Lisans GENEL KİMYA II
2016-2017 Lisans GENEL KİMYA I
2015-2016 Lisans Genel Kimya II
2015-2016 Lisans Genel Kimya
2015-2016 Lisans Bilimsel Araştırma Yöntemleri
2015-2016 Lisans Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
2015-2016 Lisans Fen Eğitiminde Lab. Güvenliği
2015-2016 Lisans Fen Eğitiminde Proje Geliştirme
2015-2016 Lisans Okul Deneyimi
2015-2016 Lisans Kimya II
2015-2016 Lisans Kimyada Özel Konular
2015-2016 Lisans Bilimin Doğası ve Felsefesi
2015-2016 Lisans Genel Kimya IV (Organik Kimya)
2015-2016 Lisans Genel Kimya Laboratuvarı II
2015-2016 Lisans Genel Kimya Laboratuvarı I
2015-2016 Lisans Genel Kimya I
2015-2016 Lisans Kimya I
2015-2016 Lisans Genel Kimya III (Analitik Kimya)
2014-2015 Lisans Genel Kimya Laboratuvarı II
2014-2015 Lisans Genel Kimya II
2014-2015 Lisans Genel Kimya
2014-2015 Lisans Felsefe
2014-2015 Lisans Kimya II
2014-2015 Lisans Genel Kimya I
2014-2015 Lisans Genel Kimya III (Analitik Kimya)
2014-2015 Lisans Genel Kimya Laboratuvarı I
2014-2015 Lisans Kimya I
2014-2015 Lisans Genel Kimya IV (Organik Kimya)

Filtrele:

The Reductive Structure of the Scientific Discourses in Chemistry Classes

SARITAŞ DAVUT,TUFAN YÜKSEL,

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SSCI Yayın Yeri: Science Education Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: 0926-7220

İndirgemecilik Açısından Kimya Öğretiminde Makro ve Mikro Bilgi Seviyeleri

SARITAŞ DAVUT,TUFAN YÜKSEL, 2013

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: index copernicus,Türk Eğitim İndeksi Yayın Yeri: Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: 33 Sayı: 2 DOI: - ISSN: 1301-9058

Examination of High School Teachers’ Radon Awareness in Terms of Some Variables

POLAT MAHMUT,SARITAŞ DAVUT, 2017

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Citefactor, İndex Copernicus, Dergipark Yayın Yeri: El-Cezeri Journal of Science and Engineering Cilt: 4 Sayı: 2 DOI: - ISSN: 2148-3736

Bilim Felsefinde Bilimin Rasyonalitesi Sorunu Bağlamında Fen Eğitiminde Bilimi Anlamada Akıl Yürütme Yöntemlerinin Önemi Üzerine

SARITAŞ DAVUT,TUFAN YÜKSEL, 2017

Uluslararası Hakemli YorumEndeks: Google Scholar Yayın Yeri: Maarif Mektepleri Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi Cilt: 1 Sayı: 1 DOI: - ISSN: 2619-9319

Hazır Fen Öğretim Materyalleri ile Bazı Temel Fen Kavramlarına Yönelik Yanılgıla

SARITAŞ DAVUT,POLAT MAHMUT, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: The German National Library, Sobiad, google scholar Yayın Yeri: Researcher Social Science Studies Cilt: 5 Sayı: 10 DOI: 10.18301/rss.339 ISSN: 2199-1553

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Üst Düzey Bilişsel Beceri Gerektiren Bazı Kazanımlara Yönelik Değerlendirmeleri Kazanımların Ders Kitabında Verilme Şekli ve Karşılanma Düzeyi

POLAT MAHMUT,SARITAŞ DAVUT, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Journal of Turkish Studies Cilt: 12 Sayı: Volume 12 Issue 33 DOI: 10.7827/TurkishStudies.12773 ISSN: 1308-2140

Lise Öğrencilerinin Radon Gazına Yönelik Farkındalıklarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Nevşehir İli Örneği

POLAT MAHMUT,SARITAŞ DAVUT, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: 12 Sayı: 1 DOI: 10.17860/efd.13859 ISSN: 1305-5429

Periyodik Sistemin Öğretiminde Epistemolojik Bilgi Üretme Yöntemlerinden Biri Olan Tümevarımın Kullanımı

SARITAŞ DAVUT,TUFAN YÜKSEL, 2012

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi Cilt: 20 Sayı: 1 DOI: - ISSN: 1300-8811

Periyodik Yasa-Sistem İlişkisi Nasıl Kurulmalıdır? Kimya Öğretimine Bilim Tarihi ve Felsefesinden Çıkarımlar

SARITAŞ DAVUT,TUFAN YÜKSEL,

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ESCI: Emerging Sources Citation Index Yayın Yeri: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: 1300-5340

Lise Kimya Öğrencilerinin Kimyasal Tehlike İşaretlerini Anlamlandırma Düzeylerinin İncelenmesi

Yazar: SARITAŞ DAVUT

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 1st INTERNATIONAL CONGRESS ONSOCIAL SCIENCES Etkinklik Tarihi: 18.09.2017-24.09.2017 Ülke: İSPANYA

Symbolism in Chemistry and the Chemistry Teachers ‘awareness of the Symbolic Language Of Chemistry

Yazar: SARITAŞ DAVUT

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 1st INTERNATIONAL CONGRESS ONSOCIAL SCIENCES Etkinklik Tarihi: 18.09.2017-24.09.2017 Ülke: İSPANYA

Hazır Fen Öğretim Materyalleri ile Bazı Temel Fen Kavramlarına Yönelik Yanılgıların Giderilmesi

Yazarlar: SARITAŞ DAVUT,POLAT MAHMUT

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: I. International Symposium of Silkroad Academic Studies Etkinklik Tarihi: 21.09.2017-23.09.2017 Ülke: TÜRKİYE

5e Modeline Göre Hazırlanan Ders Planlarına Ait Rubrik Puanlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Yazarlar: POLAT MAHMUT,SARITAŞ DAVUT

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: I. International Symposium of Silkroad Academic Studies Etkinklik Tarihi: 21.09.2017-23.09.2017 Ülke: TÜRKİYE

The Influence of a Movie Adapted from The History of Science on Science Teacher Candidates Views About Science

Yazar: SARITAŞ DAVUT

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: International History, Philosophy and Science Teaching (IHPST 2017) BIENNIAL CONFERENCE Etkinklik Tarihi: 04.07.2017-07.07.2017 Ülke: TÜRKİYE

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kazanımların Ders Kitabında Verilme Şekline ve Karşılanma Düzeylerine İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi

Yazarlar: POLAT MAHMUT,SARITAŞ DAVUT

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Etkinklik Tarihi: 28.09.2016-30.09.2016 Ülke: TÜRKİYE

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Laboratuvar Güvenliğine Yönelik Farkındalıklarının Belirlenmesi Nevşehir H B V Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği

Yazarlar: SARITAŞ DAVUT,BAYRAM KADRİYE

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: 25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Etkinklik Tarihi: 21.04.2016-24.04.2016 Ülke: TÜRKİYE

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Laboratuvar ve Laboratuvar Güvenliğine İlişkin Zihinsel İmgelerinin Belirlenmesi Metafor Analizi Örneği

Yazarlar: BAYRAM KADRİYE,SARITAŞ DAVUT

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: 25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Etkinklik Tarihi: 21.04.2016-24.04.2016 Ülke: TÜRKİYE

Bir Kimya Ders Kitabında Yer Alan Kimyasal Temsil Türlerinin İncelenmesi ve Kimyasal Bilgi Seviyeleri İle İlişkilerinin Belirlenmesi

Yazarlar: SARITAŞ DAVUT,POLAT MAHMUT,TUFAN YÜKSEL

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: IV. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi Etkinklik Tarihi: 07.09.2015-10.09.2015 Ülke: TÜRKİYE

Öğrenci İdealleştirmeleri ve Yaklaştırmaları Bağlamında Kimyasal Bilginin İşlemsel Önemi; "Oktet" ve "Dublet" Örneği Üzerine Durum Çalışması

Yazar: SARITAŞ DAVUT

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: IV. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi Etkinklik Tarihi: 07.09.2015-10.09.2015 Ülke: TÜRKİYE

Examination And Comparison Of Level For Radon Awareness At High School Institutions: A Sample Of Nevşehir

Yazarlar: SARITAŞ DAVUT,POLAT MAHMUT

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: International Conference on Civil and Environmental Engineering Etkinklik Tarihi: 20.05.2015-23.05.2015 Ülke: TÜRKİYE

Examination of Level for Radon Awareness of Students in Terms Of Some Variables: A Sample of Nevşehir

Yazarlar: POLAT MAHMUT,SARITAŞ DAVUT

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: International Conference on Education in Mathematics, Science and Technology Etkinklik Tarihi: 23.04.2015-26.04.2015 Ülke: TÜRKİYE

A Method Suggestion for Investigation of Visuals in Chemistry Textbooks: Semiotic Approaches

Yazarlar: SARITAŞ DAVUT,POLAT MAHMUT,TUFAN YÜKSEL

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: International Conference on Education in Mathematics,Science and Technology Etkinklik Tarihi: 23.04.2015-26.04.2015 Ülke: TÜRKİYE

Kimyasal Semiyotik ve Kimya Eğitimi Açısından Önemi

Yazarlar: SARITAŞ DAVUT,TUFAN YÜKSEL

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: III. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi Etkinklik Tarihi: 05.09.2013-07.09.2013 Ülke: TÜRKİYE

Periyodik Sistemin Epistemolojik Niteliğine Yönelik Anlayışlar

Yazarlar: SARITAŞ DAVUT,TUFAN YÜKSEL

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: III.Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi Etkinklik Tarihi: 05.09.2013-07.09.2013 Ülke: TÜRKİYE

Öğrencilerin Kimyasal Bilgilerinin Kimyasal Semiyotik Sentaks ve Semantik Açısından İncelenmesi

Yazarlar: SARITAŞ DAVUT,TUFAN YÜKSEL

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Etkinklik Tarihi: 27.06.2012-30.06.2012 Ülke: TÜRKİYE

Epistemolojik İnançlar İle İlgili Araştırmalara Felsefi Bir Bakış

Yazarlar: SARITAŞ DAVUT,TUFAN YÜKSEL

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: 5. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 07.10.2011-08.10.2011 Ülke: TÜRKİYE

Periyodik Cetvelin Öğretiminde Kullanılan Epistemolojik Süreçler

Yazarlar: SARITAŞ DAVUT,TUFAN YÜKSEL

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: 9.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Etkinklik Tarihi: 23.09.2010-25.09.2010 Ülke: TÜRKİYE

Kimya Öğretiminde Yapılan Ontolojik ve Epistemolojik İndirgemecilik

Yazarlar: SARITAŞ DAVUT,TUFAN YÜKSEL

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: II. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi Etkinklik Tarihi: 05.07.2011-08.07.2010 Ülke: TÜRKİYE

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 16.10.2015-02.10.2017  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: FEN ÖĞRETİM MATERYALLERİ İLE BAZI TEMEL FEN KAVRAMLARININ ÖĞRETİMİ VE KAVRAM YANILGILARININ GİDERİLMESİ

  Konusu: Bu projede Fen Bilgisi öğretmen adaylarına alan yazında sıklıkla kavram yanılgılarına neden olan bazı temel fen kavramlarının öğretimini fen öğretim materyallerine dayalı etkinlikleri ile sağlamak, öğretmen adaylarına öğretim materyallerini ve etkinliklerini tanıtmak ve nihai olarak olası kavram yanılgılarını gidermek amaçlanmıştır. Projede ilk olarak ilgili alan yazından seçilen temel fen kavramına yönelik kavram yanılgılarının belirlenmesi yapılmıştır. Bunun için ilgili alan yazındaki farklı kavram testleri kullanılmıştır. Ardından bunların giderilmesi için amaca uygun hazırlanmış fen öğretim materyalleri ve etkinlikler için gerekli diğer alt yapı malzemeleri temin edilmiştir. Bu materyaller ile yapılacak öğretim etkinliklerin tasalanmasında aktif öğrenmeyi destekleyen güncel yöntemler dikkate alınmıştır (5E,7E öğrenme halkaları, Tahmin Et-Gözlemle-Açıkla vb.) Fen öğretim materyalleriyle desteklenmiş olan etkinlikler Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Programında öğrenim gören 132 fen bilgi öğretmen adayına (1-2-3- ve 4. Sınıflar) uygulanmıştır. Çalışma deneysel araştırma desenlerinden “Tek Grup Öntest-Sontest” araştırma desenine göre dizayn edilmiştir. Elde edilen veriler iki aşamalı kavram sorularından sağlandığında hem nicel hem de nicel olarak işlenmiştir. Nicel verilerin analizinde SPSS paket programı, nitel verilerin analizinde ise N-vivo programı kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar ilk ölçmelerden sonra ortaya çıkmış olan özellikle fizik ve kimya ile ilgili fen kavramlarına yönelik birçok yaygın kavram yanılgısının etkinlikler sonrasında giderildiğini göstermektedir. Özellikle belli bir kavram seti için amaca yönelik hazırlanan öğretim materyallerine dayalı öğretim uygulamalarının kavram yanılgılarını gidermede etkili olduğunu göstermektedir. Anahtar Kelimeler: Fen Öğretim Materyali, Fen Kavramları, Kavram Yanılgıları, Kavram Öğretimi, Aktif Öğrenme Görevi: Yürütücü

___ Bağlantılar ___