Akademik Unvanlar

 • 2016

    OKUTMAN

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora Devam Ediyor

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ANABİLİM DALI YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ (DR)

 • Doktora Devam Ediyor

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKÇE EĞİTİMİ (DR) 

 • Yüksek Lisans 2016

  Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde ortaçların incelenmesi ve öğretimi -Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı orta 2 örneğinde-  "

  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ANABİLİM DALI 

 • Lisans 2005

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DİL BİLİMİ BÖLÜMÜ DİLBİLİM PR.

Filtrele:

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Yöntem ve Uygulamalar 1 2

KOCAYANAK DİLEK, 2016.

Ulusal Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Kültür Sanat Basımevi, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-87010-7-6

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Afgan Öğrencilerin Yazma BecerisininGeliştirilmesi Üzerine “50 Kısa Filmle Türkçe” Örneğinde Bir Uygulama

Yazar: KOCAYANAK DİLEK

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 3rd International Symposium onLanguage Education and Teaching Etkinklik Tarihi: 20.04.2017-23.04.2017 Ülke: -

Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Yeterlik Sınavı

Yazar: KOCAYANAK DİLEK

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 10. Dünyada Türkçe Öğretimi ( Türkiye'de ve Yurtdışında Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi) Bilgi Şöleni Etkinklik Tarihi: 01.12.2016-02.12.2016 Ülke: TÜRKİYE

___ Bağlantılar ___