Akademik Unvanlar

 • 2012

    YARDIMCI DOÇENT

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU

 • 2012 2007

    ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

  NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2011

  Örgütsel öğrenme, inovasyon ve firma performansı arasındaki ilişkiler: İnovasyonun aracılık etkisine yönelik büyük ölçekli işletmelerde bir araştırma  "

  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME (DR) 

 • Yüksek Lisans 2000

  Tüketici satınalma davranışlarında tutundurma faaliyetlerinin etkinliği: Kahramanmaraş`da yapılan bir uygulama  "

  KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME (YL) (TEZLİ) 

 • Lisans 1997

  KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

2017-2018 Önlisans İletişim
2017-2018 Önlisans Genel İşletme
2017-2018 Önlisans Halkla İlişkiler
2017-2018 Önlisans Yönetici Asistanlığı
2016-2017 Önlisans Örgütsel Davranış
2016-2017 Önlisans İletişim
2016-2017 Önlisans Yönetici Asistanlığı
2016-2017 Önlisans Halkla İlişkiler
2016-2017 Önlisans Araştırma Yöntem ve Teknikleri
2016-2017 Önlisans İşletme Yönetimi
2016-2017 Önlisans Genel İşletme
2016-2017 Önlisans Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları
2015-2016 Önlisans İnsan Kaynakları Yönetimi
2015-2016 Önlisans Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları
2015-2016 Önlisans İletişim
2015-2016 Önlisans Örgütsel Davranış
2013-2014 Önlisans Kalite Yönetim Sistemleri
2013-2014 Önlisans Örgütsel Davranış
2013-2014 Önlisans Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları
2013-2014 Önlisans İşletme Yönetimi
2013-2014 Önlisans İnsan Kaynakları Yönetimi
2013-2014 Önlisans Araştırma Yöntem ve Teknikleri
2013-2014 Önlisans İletişim
2017-2018 Yüksek Lisans İnovasyon ve Bilgi Yönetimi
2016-2017 Yüksek Lisans Genel İşletme
2013-2014 Yüksek Lisans Genel İşletme
2017-2018 Doktora Modern Yönetim Yaklaşımları
2016-2017 Doktora Örgütlerde Değişim ve Dönüşüm Yönetimi
2016-2017 Doktora Modern Yönetim Yaklaşımları
2013-2014 Doktora Örgütlerde Değişim ve Dönüşüm Yönetimi

Filtrele:

Başarılı Girişimciliğin Perde Arkasındaki Güçler

DEMİRTAŞ ÖZGÜR,KARACA MUSTAFA,BİÇKES DURDU MEHMET, 2017.

Ulusal Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Eğitim Yayınevi, TÜRKİYE. | ISBN: 978-975-2475-12-0

Pazarlama İlkeleri

BİÇKES DURDU MEHMET, 2008.

Ulusal Ders Kitabı Yayın Bilgisi: Lisans Yayıncılık, TÜRKİYE. | ISBN: 9978-9944-274-65-4

SPIRITUAL INTELLIGENCE IMPACT ON THE NURSES’ WORK PERFORMANCES: CASE OF CAPPADOCIA

BİÇKES DURDU MEHMET, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Eurasian Scientific Journal Index, Directory of Research Journals Indexing, Academic Scientific Journals, Scientific Indexing Service Yayın Yeri: International Journal of Academic Value Studies Cilt: 3 Sayı: 9 DOI: - ISSN: 2149-8598

Örgütsel Ödeşleşmenin Tükenmişlik Üzerindeki Etkisi: Öğretmenler Üzerinde Bir Uygulama

BİÇKES DURDU MEHMET,YILMAZ CELAL, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ULAKBİM, EbscoHost, ProQuest, ASOS, Index Copernicus, Cabell’xxs Directories Yayın Yeri: İş Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi Cilt: 19 Sayı: 2 DOI: 10.4026/isguc.371043 ISSN: 2148-9874

Konaklama İşletmelerinde Örgütsel Muhalefetin Bireylerarası Saldırganlık Üzerindeki Etkisi: Kapadokya’daki Otellerde Bir Araştırma

BİÇKES DURDU MEHMET, 2017

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: ASOS INDEX, DOAJ, Open Science Directory, Scientific Indexing Service (SIS), The CiteFactor, Google Scholar Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi Cilt: 31 Sayı: 4 DOI: - ISSN: 1300-4646

Investigation of health care workers’stress, depression and anxiety levels in terms of work-relatedviolence

BİÇKES DURDU MEHMET,Çizmeci Bülent,GÖVER İBRAHİM HAKAN,POMAK İCLAL, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ULAKBİM ULUSAL TOPLU KATALOG, Michigan State University MSU Libraries, Index Copernicus International, EBSCO, CrossRef Indexing Yayın Yeri: International Journal of Human Sciences Cilt: 14 Sayı: 3 DOI: 10.14687/jhs.v14i3.4495 ISSN: 2458-9489

A LEADER AND A SYMBOL PERSONALITY: NECMETTİN ERBAKAN

BİÇKES DURDU MEHMET,YILMAZ CELAL,BAKKAL HAKAN, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EconLIT, Social Science Source, SOCINDEX Yayın Yeri: Turkish Studies Cilt: 12 Sayı: 8 DOI: - ISSN: 1308-2140

The Role of Mediation of the Organizational Cynicism the Relationship between Leader Member Exchange and Occupational Performance An Examination on the ElementaryTeachers of Public Personnel in Central Anatolia Region

BAYRAM ALİ,BİÇKES DURDU MEHMET,KARACA MUSTAFA,ÇAKI CANER, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: CrossRef, The arXiv (arXiv.org), Index Copernics, Ulrich Web, Ebsco Host, Jour Informatics Yayın Yeri: IOSR Journal of Business and Management Cilt: 19 Sayı: 1 DOI: 10.9790/487X-1901013947 ISSN: 2278-487X

The Effect Of The Country Of Origin In Evaluation Of Foreign Oriented Products And The Mediation Role Of Brand Loyalty: Kazakhistan Example

KARACA MUSTAFA,BAYRAM ALİ,BİÇKES DURDU MEHMET,ÇAKI CANER, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: CrossRef, Google Scholar, Researchgate Yayın Yeri: IOSR Journal of Humanities and Social Science Cilt: 22 Sayı: 01 DOI: 10.9790/0837-2201047082 ISSN: 22790845

İŞLETMELERDE ÖRGÜTSEL ÖĞRENMENİN FİNANSALPERFORMANS ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE İNOVASYONUNARACILIK ROLÜ

BİÇKES DURDU MEHMET,ÖZDEVECİOĞLU MAHMUT, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SOBİAD, CiteFactor, ASOS, Open Academic Journals Index, Indian Citation Index, AJNS, IIJIF Yayın Yeri: Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt: 4 Sayı: 25 DOI: - ISSN: 2148-2489

Makyavelizm in Olumsuz Durumları İfşa Etme Niyeti Üzerindeki Etkisi Bir Alan Çalışması

DEMİRTAŞ ÖZGÜR,BİÇKES DURDU MEHMET, 2014

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Cabell’sDirectories, Ebsco Socindex, Index Islamicus, Index Copernicus International, Worldwide Political Science Abstracts,Sociological Abstract, Ulakbim Sosyal Bilimler Veritabanı, ASOS Index Yayın Yeri: ”İŞ, GÜÇ” ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ VE İNSAN KAYNAKLARI DERGİSİ Cilt: 16 Sayı: 2 DOI: 10.4026/1303-2860.2014.0249.x ISSN: 1303-2860

Duygusal Emek ile İş Tatmini Arasındaki İlişkide Psikolojik Sermayenin Aracılık Rolü Bir Alan Çalışması

BİÇKES DURDU MEHMET,YILMAZ CELAL,DEMİRTAŞ ÖZGÜR,UĞUR AYŞEGÜL, 2014

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO, EconLit, TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı, ASOS Yayın Yeri: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ Cilt: 9 Sayı: 2 DOI: - ISSN: 1306-6730

The Relationship Between Psychological Capital and Job Satisfaction A Study of Hotel Businesses in Nevşehir

KAPLAN METİN,BİÇKES DURDU MEHMET, 2013

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: EconLit Veri Tabanı, EBSCO , ULAKBİM , Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Directory of Open Access Journals (DOAJ), Index Copernicus Yayın Yeri: Yönetim ve Ekonomi Cilt: 20 Sayı: 2 DOI: - ISSN: -

The Effects Of Organizational Politics and Strategic Posture on Innovation Performance

ÖZGENER ŞEVKİ,ÖĞÜT ADEM,KAPLAN METİN,BİÇKES DURDU MEHMET, 2009

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Asos İndex, Cabell’xxs Directories, International Scientific Indexing, Global Impact Factor Yayın Yeri: Journal Of Global Strategic Management Cilt: 3 Sayı: 2 DOI: - ISSN: -

Kredi Kartı Sahip ve Kullanıcılarının Kredi Kartı Kullanımlarını Değerlendirmeye Yönelik Bir Araştırma Nevşehir Örneği

KARAMUSTAFA KURTULUŞ,BİÇKES DURDU MEHMET, 2003

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Akademik Dizin, Araştırmax Yayın Yeri: Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 1 Sayı: 15 DOI: - ISSN: 1300-1582

Tüketicilerin Perakende Satış Noktalarına İlişkin Kalite Algılamaları Nevşehir Örneği

BİÇKES DURDU MEHMET,ERDEM BİLAL,KAPLAN METİN, 2004

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Endekste taranmıyor Yayın Yeri: Pazarlama Dünyası Cilt: 18 Sayı: 6 DOI: - ISSN: -

Tutundurma ve Tutundurma Bileşiminin Optimizasyonu

Onur Deniz,BİÇKES DURDU MEHMET, 2002

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Endekste taranmıyor Yayın Yeri: Pazarlama Dünyası Cilt: 94 Sayı: 4 DOI: - ISSN: -

Türkiye deki konaklama işletmelerinin internet web sitelerini değerlendirmeye yönelik bir çalışma

KARAMUSTAFA KURTULUŞ,BİÇKES DURDU MEHMET,ULAMA ŞEVKİ, 2002

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Endekste taranmıyor Yayın Yeri: Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt: - Sayı: 19 DOI: - ISSN: 1301-3688

Yeni Tüketici Eğilimleri ve Perakendecilik Sektöründeki Gelişmeler

BİÇKES DURDU MEHMET,KAPLAN METİN, 2002

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Endekste taranmıyor Yayın Yeri: Pazarlama Dünyası Cilt: 96 Sayı: 6 DOI: - ISSN: -

Küreselleşme Olgusu ve İşçi Sendikaları Üzerindeki Olası Etkileri

BİÇKES DURDU MEHMET, 2001

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Endekste taranmıyor Yayın Yeri: Standart Cilt: 40 Sayı: 475 DOI: - ISSN: 1300-8366

Reklam Internet Reklamcılığı ve İnternet in Konuya Getirdiği Yeni Boyut

BİÇKES DURDU MEHMET, 2001

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Endekste taranmıyor Yayın Yeri: Pazarlama Dünyası Cilt: 15 Sayı: 85 DOI: - ISSN: -

Elektronik Ticaret

BİÇKES DURDU MEHMET, 2000

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Endekste taranmıyor Yayın Yeri: Pazarlama Dünyası Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: 1301-2630

MEDYA YÖNETİCİLERİNİN İŞ TATMİN DÜZEYLERİNİN İŞTEN AYRILMA NİYETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: MALATYA ÖRNEĞİ

KARACA MUSTAFA,BİÇKES DURDU MEHMET,ÇAKI CANER,Karaduman Gülşen, 2017

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi Cilt: 5 Sayı: 2 DOI: - ISSN: 2146-3301

Çalışanların Örgütsel Güven Algılamalarının Özdeşleşme Düzeyleri Üzerindeki Etkisi: Amprik Bir Çalışma

BİÇKES DURDU MEHMET,YILMAZ CELAL, 2017

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt: 14 Sayı: 2 DOI: - ISSN: 1304-8120

Örgütsel Öğrenme ve İnovasyon İlişkisi Büyük Ölçekli İşletmelerde Bir Araştırma

ÖZDEVECİOĞLU MAHMUT,BİÇKES DURDU MEHMET, 2012

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi Cilt: - Sayı: 39 DOI: - ISSN: -

Kişilik Özelliklerinin Girişimcilik Potansiyeli Üzerindeki Etkileri Nevşehir deki Yüksek Öğrenim Öğrencileri Üzerinde Yapılan Bir Araştırma

ÖREN KENAN,BİÇKES DURDU MEHMET, 2011

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi Cilt: 16 Sayı: 3 DOI: - ISSN: 1301-0603

Kar Amaçsız Kuruluşların Sorunlarının Çözümünde Pazar Yönlülük Teorisi

İNAL MEHMET EMİN,BİÇKES DURDU MEHMET, 2006

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergis Cilt: - Sayı: 26 DOI: - ISSN: 1301-3688

İşçi Sendikaları ve Yerel Yönetimler: Kahramanmaraş Örneği

ALKAN HALUK,BİÇKES DURDU MEHMET, 2000

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Çağdaş Yerel Yönetimler Cilt: 9 Sayı: 4 DOI: - ISSN: 1300-1825

Sağlık Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi

BİÇKES DURDU MEHMET, 2000

Ulusal Hakemsiz Özgün MakaleEndeks: Yayın Yeri: Standart Cilt: 39 Sayı: 458 DOI: - ISSN: 1300-8366

Dönüşümcü Lider Davranışının Örgütlerde Yaratıcılık ve Örgütsel Seslilik (Voice Behavior) Davranışları Üzerindeki Etkisinde Lidere Güven ve Psikolojik Güven Algısının Aracılık Rolü

Yazarlar: DEMİRTAŞ ÖZGÜR,KARACA MUSTAFA,ALMAZ FULYA,BİÇKES DURDU MEHMET

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: V. Örgütsel Davranış Kongresi Etkinklik Tarihi: 05.11.2017-06.11.2017 Ülke: TÜRKİYE

Social Entrepreneurship: A Review of the Concept

Yazarlar: KARACA MUSTAFA,BİÇKES DURDU MEHMET,DEMİRTAŞ ÖZGÜR,Yıldırım Nida,ÇAKI CANER

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: International Turkish World Strategic Research Congress Etkinklik Tarihi: 02.11.2017-05.11.2017 Ülke: TÜRKİYE

Achieving the Better Task Performance in the Organizations

Yazarlar: DEMİRTAŞ ÖZGÜR,BAYRAM ALİ,KARACA MUSTAFA,BİÇKES DURDU MEHMET

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: International Symposium on Social Sciences and Educational Research Etkinklik Tarihi: 03.11.2017-05.11.2017 Ülke: TÜRKİYE

PERSONALITY AS AN ANTECEDENT FOR YOUNG PEOPLE‟S INTERNET USAGE: A CASE STUDY ON HIGHER EDUCATION STUDENTS

Yazarlar: BİÇKES DURDU MEHMET,YILMAZ CELAL

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: Dmitri Yavorinitski 1st International European Congress On Social Sciences Etkinklik Tarihi: 11.08.2017-13.08.2017 Ülke: UKRAYNA

Social Media Use of the Accommodation Chain in Turkey to Create Image

Yazarlar: KARACA MUSTAFA,BİÇKES DURDU MEHMET,İSPİR İLKER,KARADUMAN ASLI

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: Eurasian Conference on Language Social Sciences Etkinklik Tarihi: 22.05.2017-24.05.2017 Ülke: TÜRKİYE

The Effects of Knowledge Management Practices on Organizational Performance: Mediating Role of Organizational Social Capital

Yazarlar: BİÇKES DURDU MEHMET,YILMAZ CELAL,KARACA MUSTAFA

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: XIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences Etkinklik Tarihi: 19.05.2017-22.05.2017 Ülke: BULGARİSTAN

İslamcılığın Geleceği Tartışmaları Bağlamında Milli Görüş

Yazarlar: BAKKAL HAKAN,BİÇKES DURDU MEHMET

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 3. ULUSLARARASI MİLLİ GÖRÜŞ SEMPOZYUMU Etkinklik Tarihi: 11.03.2017-12.03.2017 Ülke: TÜRKİYE

A Leader and A Symbol Personality: Necmettin Erbakan

Yazarlar: BİÇKES DURDU MEHMET,YILMAZ CELAL,BAKKAL HAKAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 3. Uluslararası Milli Görüş Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 11.03.2017-12.03.2017 Ülke: TÜRKİYE

PSİKOLOJİK SAHİPLENME İLE ROL ÖTESİ DAVRANIŞLAR ARASINDAKİ İLİŞKİ ÖRGÜT TEMELLİ ÖZSAYGININ ARACILIK ETKİSİ

Yazar: BİÇKES DURDU MEHMET

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: IV. Ulusal Örgütsel Davranış Kongresi Etkinklik Tarihi: 04.11.2016-05.11.2016 Ülke: TÜRKİYE

THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL LEARNING AND FINANCIAL PERFORMANCE A STUDY OF SMALL SIZED BUSINESSES IN TURKEY

Yazarlar: KAPLAN METİN,ÖĞÜT ADEM,BİÇKES DURDU MEHMET,KAPLAN ASLI

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: International Academic Conference Proceedings Etkinklik Tarihi: 22.06.2014-25.06.2014 Ülke: MACARİSTAN

Psikolojik Sermaye İle İş Tatmini Arasındaki İlişkinin Analizi: Otel İşletmelerinde Yapılan Bir Araştırma

Yazarlar: KAPLAN METİN,BİÇKES DURDU MEHMET

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 20. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Etkinklik Tarihi: 24.05.2012-26.05.2012 Ülke: TÜRKİYE

The Effects Of Organizational Politics and Strategic Posture on Innovation Performance

Yazarlar: ÖZGENER ŞEVKİ,ÖĞÜT ADEM,KAPLAN METİN,BİÇKES DURDU MEHMET

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 5th International Strategic Management Conference Etkinklik Tarihi: 02.07.2009-04.07.2009 Ülke: GÜNEY AFRİKA

The Impact Of The Green Supply Chain Management Practices On The Business Performance: The Case Of Chemical Industry

Yazarlar: ÖĞÜT ADEM,BİÇKES DURDU MEHMET,KAPLAN METİN,ÖĞÜT EMİNE

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 5th International Strategic Management Conference Etkinklik Tarihi: 02.07.2009-04.07.2009 Ülke: GÜNEY AFRİKA

Algılanan Örgütsel Adalet İle Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişkinin Otel İşletmeleri Örnekleminde Bir Analizi

Yazarlar: ÖĞÜT ADEM,KAPLAN METİN,BİÇKES DURDU MEHMET

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Etkinklik Tarihi: 21.05.2009-23.05.2009 Ülke: TÜRKİYE

Kahramanmaraş Tekstil Sektöründe Yatırım Teşvik Tedbirleri ve Etkinliği

Yazarlar: Onur Deniz,BİÇKES DURDU MEHMET,Sezal Levent

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Anadolu’xxda Hızla Sanayileşen Kentler: Kahramanmaraş Örneği Etkinklik Tarihi: 05.11.1998-07.11.1998 Ülke: TÜRKİYE

 • Avrupa Birliği 15.12.2016-19.03.2018  | Proje Devam Ediyor | 

  Adı: I Trust my Competency in Accounting and Finance via Gamified Learning Platform - TRUSTvGLP (Oyunlaştırılmış Öğrenme Platformuyla Muhasebe ve Finans Alanında Yetkinliğime Güveniyorum)

  Konusu: Oyunlaştırılmış Öğrenme Platformu aracılığıyla Muhasebe ve Finans alanındaki öğrencilerin uygulama becerilerinin artırılması Görevi: Araştırmacı

 • Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı

    CELAL YILMAZ


  Tez Adı: Örgütsel güven ile tükenmişlik arasındaki ilişkide algılanan örgütsel özdeşleşmenin aracılık etkisi: Uygulamalı bir çalışma


  Yer: Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı

___ Bağlantılar ___