Akademik Unvanlar

 • 2016

    YARDIMCI DOÇENT

  NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

 • 2012 2011

    ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2015

  Problem çözme basamaklarına dayalı bireyselleştirilmiş web tabanlı matematik öğrenme ortamının tasarlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve öğrenci başarısına etkisi  "

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 

 • Yüksek Lisans 2011

  İlköğretim 7. sınıflarda Cabri Geometri Plus II ile dönüşüm geometrisi öğretimi  "

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PR. 

 • Lisans 2008

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PR. 

Filtrele:

Student views with regard to ProbSol learning environment

YAZLIK DERYA ÖZLEM,ERDOĞAN AHMET, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Conference Proceedings Citation Index Yayın Yeri: Procedia-Social and Behavioral Sciences Cilt: 197 Sayı: - DOI: - ISSN: -

Mathematics teacher candidate s metaphors about the concept of Mathematics

ERDOĞAN AHMET,YAZLIK DERYA ÖZLEM,ERDİK CENGİZ, 2014

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Ulrich IndexASOS IndexJournal Seek JournalRate Directory of Research Journals Indexing (DRJI)Infobase Index ResearchBibIndex CopernicusTUBITAK ULAKBIM DergiparkERIHScientific Indexing Service (SIS)Education Resources Information Center (ERIC) Yayın Yeri: International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology Cilt: 2 Sayı: 4 DOI: - ISSN: -

Teaching transformation geometry with Cabri geometry plus II

YAZLIK DERYA ÖZLEM,Ardahan Halil, 2012

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Conference Proceedings Citation Index Yayın Yeri: Procedia-Social and Behavioral Sciences Cilt: 46 Sayı: - DOI: - ISSN: -

PROBLEM ÇÖZME BASAMAKLARINA DAYALI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞWEB TABANLI ÖĞRENME ORTAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

YAZLIK DERYA ÖZLEM,ERDOĞAN AHMET, 2016

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: asos Yayın Yeri: Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Cilt: 5 Sayı: 4 DOI: - ISSN: -

Students opinions on the instructional material developed with regard to integral

YAZLIK DERYA ÖZLEM,ERDOĞAN AHMET, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: awer indeks Yayın Yeri: Global Journal on Technology Cilt: 9 Sayı: - DOI: - ISSN: -

İntegralde alan uygulamaları konusunda Flash programı ile geliştirilen öğretim materyalinin değerlendirilmesi

YAZLIK DERYA ÖZLEM,ERDOĞAN AHMET, 2015

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: asos indeks Yayın Yeri: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 4 Sayı: - DOI: - ISSN: -

Geogebra ile sekizinci sınıf öğrencilerinin dönüşüm geometrisi konusundaki başarılarına etkisi

Çetin ibrahim,ERDOĞAN AHMET,YAZLIK DERYA ÖZLEM, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: türk eğitim indeksi Yayın Yeri: Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Cilt: 4 Sayı: - DOI: - ISSN: -

İşbirlikli Öğrenme ile Birlikte Kullanılan Problem Çözme Stratejilerinin Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi

YAZLIK DERYA ÖZLEM,ERDOĞAN AHMET, 2016

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt: 17 Sayı: 3 DOI: - ISSN: -

IMAGE OF THE HIGH SCHOOL STUDENTS TOWARDS MATHEMATICIANS

YAZLIK DERYA ÖZLEM,ERDOĞAN AHMET, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO Yayın Yeri: JOURNAL OF EDUCATIONAL AND INSTRUCTIONAL STUDIESIN THE WORLD Cilt: 6 Sayı: 4 DOI: - ISSN: -

Examining the Image of Prospective Teachers towards Mathematicians

YAZLIK DERYA ÖZLEM,ERDOĞAN AHMET, 2018

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Journals Indexed in Eric Yayın Yeri: Universal Journal of Educational Research Cilt: 6 Sayı: 1 DOI: - ISSN: -

Teacher and Student Views About the Unwanted StudentBehaviors in the Mathematics Cources

YAZLIK DERYA ÖZLEM, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Journals Indexed in Eric Yayın Yeri: Journal of Education and Practice Cilt: 8 Sayı: 25 DOI: - ISSN: -

Student errors in fractions and possible causes of these errors

AKSOY NURİ CAN,YAZLIK DERYA ÖZLEM, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Journals Indexed in Eric Yayın Yeri: Journal of Education and Training Studies Cilt: 5 Sayı: 11 DOI: - ISSN: -

EXAMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN THINKING STYLES AND TECHNOLOGICAL PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE OF THE CANDIDATE MATHEMATIC TEACHERS

Canbolat Nuran,ERDOĞAN AHMET,YAZLIK DERYA ÖZLEM, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Journals Indexed in Eric Yayın Yeri: Journal of Education and Training Studies Cilt: 4 Sayı: 11 DOI: - ISSN: -

Students opinions on the instructional material developed with regard to integral

Yazarlar: YAZLIK DERYA ÖZLEM,ERDOĞAN AHMET

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 5th World Conference on Information Technology Etkinklik Tarihi: 13.12.2014-19.03.2018 Ülke: -

Mathematics teacher candidate s metaphors about the concept of mathematics

Yazarlar: ERDOĞAN AHMET,YAZLIK DERYA ÖZLEM,ERDİK CENGİZ

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology Etkinklik Tarihi: 20.05.2014-19.03.2018 Ülke: -

The effect of using Geogebra softhware on the 8th grade students achivement while teaching trasformation geometry subject

Yazarlar: ÇETİN İBRAHİM,ERDOĞAN AHMET,YAZLIK DERYA ÖZLEM

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: Applied Education Congress Etkinklik Tarihi: 12.09.2012-19.03.2018 Ülke: -

Relationship between elementary Mathematics teacher candidates thinking styles and their technological pedagogical and content knowledge

Yazarlar: CANBOLAT NURHAN,ERDOĞAN AHMET,YAZLIK DERYA ÖZLEM

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 1st International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Etkinklik Tarihi: 25.06.2013-19.03.2018 Ülke: -

Problem çözme sürecinde işbirlikli öğrenme ile birlikte kullanılan problem çözme stratejilerinin öğrenci başarısı üzerindeki etkisi

Yazarlar: YAZLIK DERYA ÖZLEM,ERDOĞAN AHMET

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: 2. Türk Bigisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 13.05.2015-19.03.2018 Ülke: TÜRKİYE

İntegralde alan uygulamaları konusunda Flash programı ile geliştirilen öğretim materyalinin değerlendirilmesi

Yazarlar: YAZLIK DERYA ÖZLEM,ERDOĞAN AHMET

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: 1. Türk Bigisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 20.06.2013-19.03.2018 Ülke: TÜRKİYE

Matematik öğretmenlerinin bilgisayar destekli eğitime ilişkin öz yeterlik algılarının incelenmesi

Yazarlar: YAZLIK DERYA ÖZLEM,ERDOĞAN AHMET,ÇETİN İBRAHİM

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Etkinklik Tarihi: 30.06.2012-19.03.2018 Ülke: TÜRKİYE

Student views with regard to ProbSol learning environment

Yazarlar: YAZLIK DERYA ÖZLEM,ERDOĞAN AHMET

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 7th World Conference on Educational Sciences Etkinklik Tarihi: 07.02.2015-19.03.2018 Ülke: -

Öğretmenlerin matematik öğretiminde somut materyal kullanmaya yönelik görüşleri

Yazar: YAZLIK DERYA ÖZLEM

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 1st International Scientific and Vocational Studies Congress Etkinklik Tarihi: 05.10.2017-08.10.2017 Ülke: -

Multivarite relationships between technological pedagogical and content knowledge and mathematics teaching anxiety among mathematics teacher candidates

Yazarlar: YAZLIK DERYA ÖZLEM,BALOĞLU MUSTAFA,KESİCİ ŞAHİN,ERDOĞAN AHMET

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 1st Symposium of Sılkroad Academic Studies Etkinklik Tarihi: 21.09.2017-23.09.2017 Ülke: -

Problem çözme basamaklarına dayalı bireyselleştirilmiş web tabanlı matematik öğrenme ortamının öğrenci başarısına etkisi

Yazarlar: YAZLIK DERYA ÖZLEM,ERDOĞAN AHMET

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 1st Symposium of Sılkroad Academic Studies Etkinklik Tarihi: 21.09.2017-23.09.2017 Ülke: -

Sanal öğrenme nesnelerinin kullanımına ilişkin matematik öğretmenlerinin görüşleri

Yazar: YAZLIK DERYA ÖZLEM

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 1st Symposium of Sılkroad Academic Studies Etkinklik Tarihi: 21.09.2017-23.09.2017 Ülke: -

Encountered student mistakes about fractions and its possible reasons

Yazarlar: AKSOY NURİ CAN,YAZLIK DERYA ÖZLEM

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: International Conference on Mathematics and Mathematics Education Etkinklik Tarihi: 11.05.2017-13.05.2017 Ülke: -

Matematik derslerinde karşılaşılan istenmeyen öğrenci davranışlarına ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri

Yazar: YAZLIK DERYA ÖZLEM

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 2nd World Conference on Lifelong Education Etkinklik Tarihi: 14.04.2017-15.04.2017 Ülke: -

Pre-service teachers’ image of mathematicians

Yazarlar: YAZLIK DERYA ÖZLEM,ERDOĞAN AHMET

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 2nd World Conference on Lifelong Education Etkinklik Tarihi: 14.04.2017-15.04.2017 Ülke: -

Problem Çözme Basamaklarına Dayalı Bireyselleştirilmiş Web Tabanlı Öğrenme Ortamının Farklı Açılardan Değerlendirilmesi

Yazarlar: YAZLIK DERYA ÖZLEM,ERDOĞAN AHMET

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 5th World Conference on Educational And Instructional Studies Etkinklik Tarihi: 27.10.2016-29.10.2016 Ülke: -

ımage of the high school towards to mathematics teachers and mathematicians

Yazarlar: YAZLIK DERYA ÖZLEM,ERDOĞAN AHMET

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 5th World Conference on Educational And Instructional Studies Etkinklik Tarihi: 27.10.2016-29.10.2016 Ülke: -

 • 13.12.2017-13.12.2017 SERGİLER/Karma sergiler /

  Tam Sayılarla İşlemler ile Türk Bayrağı Oluşturma

  Yer: Alan Eğitiminde Materyal Tasarım/Yarışması IV Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Düzenleyen: YÖKSİS'ten bilgilerinizi güncellemelisiniz

 • 13.12.2017-13.12.2017 SERGİLER/Karma sergiler /

  Kesirlerle Çarpma

  Yer: Alan Eğitiminde Materyal Tasarım/Yarışma Sergisi IV Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Düzenleyen: YÖKSİS'ten bilgilerinizi güncellemelisiniz

 • 13.12.2017-13.12.2017 SERGİLER/Karma sergiler /

  Tam Sayılarla Seyahat

  Yer: Alan Eğitiminde Materyal Tasarım/Yarışma Sergisi IV Yıldız Taknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Düzenleyen: YÖKSİS'ten bilgilerinizi güncellemelisiniz

 • 13.12.2017-13.12.2017 SERGİLER/Karma sergiler /

  Doğru, Işın, Doğru Parçası

  Yer: Alan Eğitiminde Materyal Tasarım/Yarışma Sergisi Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Düzenleyen: YÖKSİS'ten bilgilerinizi güncellemelisiniz

 • 13.12.2017-13.12.2017 SERGİLER/Karma sergiler /

  Tam Kare Tam Sayılar

  Yer: Alan Eğitiminde Materyal Tasarım/Yarışma Sergisi IV Yıldız teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Düzenleyen: YÖKSİS'ten bilgilerinizi güncellemelisiniz

 • 10.05.2017-10.05.2017 SERGİLER/Karma sergiler /

  Üçgende Açılar

  Yer: Alan Eğitiminde Materyal Tasarımı/ Yarışması III Yıldız Teknik Üniversitesi Eğtim Fakültesi Düzenleyen: YÖKSİS'ten bilgilerinizi güncellemelisiniz

 • 10.05.2017-10.05.2017 SERGİLER/Karma sergiler /

  Çokgenler

  Yer: Alan Eğitiminde Materyal Tasarımı/ Yarışması III Yıldız Teknik Üniversitesi Eğtim Fakültesi Düzenleyen: YÖKSİS'ten bilgilerinizi güncellemelisiniz

 • 10.05.2017-10.05.2017 SERGİLER/Karma sergiler /

  Dönüşüm Geometrisi

  Yer: Alan Eğitiminde Materyal Tasarımı/ Yarışması III Yıldız Teknik Üniversitesi Eğtim Fakültesi Düzenleyen: YÖKSİS'ten bilgilerinizi güncellemelisiniz

 • 10.05.2017-10.05.2017 SERGİLER/Karma sergiler /

  Kesirler

  Yer: Alan Eğitiminde Materyal Tasarımı/ Yarışması III Yıldız Teknik Üniversitesi Eğtim Fakültesi Düzenleyen: YÖKSİS'ten bilgilerinizi güncellemelisiniz

 • 10.05.2017-10.05.2017 SERGİLER/Karma sergiler /

  Tam Sayıları öğreniyoruz.

  Yer: Alan Eğitiminde Materyal Tasarımı/ Yarışması III Yıldız Teknik Üniversitesi Eğtim Fakültesi Düzenleyen: YÖKSİS'ten bilgilerinizi güncellemelisiniz

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 16.12.2016-16.12.2016  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Öğretmen Adaylarının Matematikçilere Yönelik İmajlarının Karşılaştırılması

  Konusu: Öğretmen Adaylarının Matematikçilere Yönelik İmajlarının Karşılaştırılması Görevi: Yürütücü

___ Bağlantılar ___