Akademik Unvanlar

 • 2016

    YARDIMCI DOÇENT

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 • 2008

    ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2015

  Aralık Değerli Zaman Serileri Öngörü Yöntemlerinin Karşılaştırılması  "

  ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ UYGULAMALI İSTATİSTİK ANABİLİM DALI

 • Yüksek Lisans 2010

  İleri beslemeli yapay sinir ağları ile zaman serisi tahmininde gizli tabaka sayısı ve test kümesi uzunluğunun etkisi  "

  ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ UYGULAMALI İSTATİSTİK ANABİLİM DALI

 • Lisans 2008

  ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ  

2016-2017 Lisans İstatistik I (Bankacılık ve Finans Bölümü)
2016-2017 Lisans Matematik I (Bankacılık ve Finans Bölümü)
2016-2017 Lisans Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı (İktisat Bölümü)
2016-2017 Lisans İstatistik I (Kamu Yönetimi)
2015-2016 Lisans Yönetim Bilgi Sistemleri
2015-2016 Lisans İstatistik II
2015-2016 Lisans Uygulamalı İstatistik
2015-2016 Lisans Matematik II
2015-2016 Lisans İstatistik I
2015-2016 Lisans Matematik I
2015-2016 Lisans Biyoistatistik
2016-2017 Yüksek Lisans Araştırma Yöntemleri
2015-2016 Yüksek Lisans Doğrusal Olmayan Matematiksel Programlama

Filtrele:

Altın Borsası İşlemlerinin En Düşük ve En Yüksek Değerlerinin Var Vector Autoregression Model ile analizi

İSLAMOĞLU EBRUCAN,

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Google scholar... Yayın Yeri: Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: -

Türkiye’xx de Ar-Ge harcamaları ile Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Arasındaki Nesensel İlişkinin Analizi

İSLAMOĞLU EBRUCAN, 2018

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ASOS INDEX, GOOGLE SCHOLAR Yayın Yeri: Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: -

MERKEZ BANKASI DÖVİZ REZERVLERİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA : KLASİK VE ROBUST REGRESYON YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

İSLAMOĞLU EBRUCAN,BULUT HASAN, 2018

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: DRJI, ROAD, ASOS, INDEX COPERNICUS Yayın Yeri: The Journal of International Civilization Studies Cilt: 3 Sayı: 1 DOI: 10.26899/inciss.91 ISSN: 2548-0146

THE INVESTIGATION OF FACTORS ON PRICES OF REAL ESTATES IN NEVSEHIR VIA HEDONIC PRICE MODEL

İSLAMOĞLU EBRUCAN,BULUT HASAN, 2018

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Google Scholar, Asos Yayın Yeri: The Journal of International Civilization Studies Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: -

OTEL İŞLETMERİNDE PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK VE YÖNRTİCİLERİN ADALET ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İSLAMOĞLU EBRUCAN,Kırtulukoğlu Esra, 2017

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: SOBIAD Yayın Yeri: Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: -

Determining the Factors Affecting the Price of Beetle in Turkish Market via Hedonic Price Model

BULUT HASAN,ZAMAN TOLGA,İSLAMOĞLU EBRUCAN,KILIÇ ÜMİT, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Ulrich's, Google Sholar, Doaj, University of Texas,Stanford University Yayın Yeri: IJSBAR Cilt: 30 Sayı: 5 DOI: - ISSN: 2307-4531

Forecasting Gold Prices Time Seriesby Using Joint Analysis and Separately Analysis

İSLAMOĞLU EBRUCAN, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Google scholar, doaj, ulrich's... Yayın Yeri: IJSBAR Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: -

Comparision of Forecasting Methods for Interval-Valued Time Series

İSLAMOĞLU EBRUCAN,İslamoğlu Ali,BULUT HASAN, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: WorldCat, Index Copernicus, Google Scholar Yayın Yeri: International Journal of Statistics and Applications Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: -

A Statistical Research on Feed Forward Neural Networks for Forecasting Time Series,

ALPASLAN FARUK,EĞRİOĞLU EROL,ALADAĞ ÇAĞDAŞ HAKAN,İSLAMOĞLU EBRUCAN, 2012

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: WorldCat, Google Scholar, Index Copernicus Yayın Yeri: American Journal of Intelligence Systems Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: -

Samsun İli Konut Fiyatlarını Etkileyen Faktörlerin Hedonik Fiyat Modeli ile Analizi

İSLAMOĞLU EBRUCAN,ÖNER YÜKSEL,BULUT HASAN, 2015

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Dergipark Yayın Yeri: Alphanumeric Journal Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: -

Aralık Değerli Zaman Serilerinde Kullanılan Modelleme Teknikleri

İSLAMOĞLU EBRUCAN, 2015

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: GOOGLE SCHOLAR Yayın Yeri: EÜFBED FEN BİLİM ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: -

En Düşük ve En Yüksek Altın Fiyatlarının Yapay Sinir Ağları İle Öngörüsü

Yazarlar: İSLAMOĞLU EBRUCAN,ALPASLAN FARUK,EĞRİOĞLU EROL,ALADAĞ ÇAĞDAŞ HAKAN

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: International 7. Statistical Congress Etkinklik Tarihi: 19.03.2018-19.03.2018 Ülke: -

İleri Beslemeli Yapay Sinir Ağları İle Öngörü İçin Gizli Tabaka Sayısı Üzerine Bir Araştırma

Yazarlar: İSLAMOĞLU EBRUCAN,ALPASLAN FARUK,EĞRİOĞLU EROL,ALADAĞ ÇAĞDAŞ HAKAN

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 7. İstatistik Günleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı Etkinklik Tarihi: 19.03.2018-19.03.2018 Ülke: TÜRKİYE

Aralık Değerli Zaman Serilerinde Çözümleme Yöntemleri İçin Kullanılan Modelleme Teknikleri

Yazarlar: İSLAMOĞLU EBRUCAN,ALPASLAN FARUK

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: I. Araştırmacılar ve İstatistikçiler Kongresi program ve bildiri özetleri kitabı Etkinklik Tarihi: 19.03.2018-19.03.2018 Ülke: TÜRKİYE

Aralık Değerli Zaman Serilerinde Çözümleme Yöntemleri İçin Kullanılan Yaklaşımlar

Yazarlar: İSLAMOĞLU EBRUCAN,ALPASLAN FARUK

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: I. Genç İstatistikçiler Sempozyumu Program ve Bildiri Özetleri Kitabı Etkinklik Tarihi: 19.03.2018-19.03.2018 Ülke: TÜRKİYE

Aralık Değerli Zaman Serileri Öngörü Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Yazarlar: İSLAMOĞLU EBRUCAN,ALPASLAN FARUK

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: INTERNATIONAL 8. STATISTICAL CONGRESS Etkinklik Tarihi: 19.03.2018-19.03.2018 Ülke: TÜRKİYE

Nevşehir İli Konut Fiyatlarını Etkileyen Faktörlerin Hedonik Fiyat Modeli İle İncelenmesi

Yazarlar: İSLAMOĞLU EBRUCAN,BULUT HASAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 1st International Symposium of Silk Road Academic Studies Etkinklik Tarihi: 21.09.2017-23.09.2017 Ülke: -

Merkez Bankası Döviz Rezervlerine Yönelik Bir Uygulama : Klasik ve Robust Regresyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Yazarlar: İSLAMOĞLU EBRUCAN,BULUT HASAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 1ST INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF SILKROAD ACADEMIC STUDIES Etkinklik Tarihi: 21.09.2017-23.09.2017 Ülke: TÜRKİYE

Causality relationship of research and development expenditures and gdp:comparision of Turkey and selected OECD countries

Yazar: İSLAMOĞLU EBRUCAN

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: III. international multidiciplinary congress of Eurasia Etkinklik Tarihi: 27.04.2017-30.04.2017 Ülke: -

Türkiye’ de Ar-Ge Harcamaları ve Gayri Safi Yurt İçi Hasıla ArasındakiNedensel İlişkinin Analizi

Yazar: İSLAMOĞLU EBRUCAN

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: III.İnternational Multidiciplinary Congress of Eurasia Etkinklik Tarihi: 29.04.2017-30.04.2017 Ülke: İSPANYA

Basit Doğrusal Regresyon Analizinde Jackknife Yöntemi ile Theil-Sen ve Mood Brown Analizinde Parametre Tahminine Dayalı Bir Çalışma

Yazarlar: ZAMAN TOLGA,BULUT HASAN,İSLAMOĞLU EBRUCAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: III.international multidiciplinary congress of Eurasia Etkinklik Tarihi: 27.04.2017-30.04.2017 Ülke: İSPANYA

Yaşayan Efsane Beetle nin Türkiye Piyasa Fiyatinin Modellenmesi

Yazarlar: BULUT HASAN,ZAMAN TOLGA,İSLAMOĞLU EBRUCAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED ECONOMICS AND FINANCE Etkinklik Tarihi: 05.12.2016-06.12.2016 Ülke: -

COMPARISON FOR PERFORMANCE CRITERIONS OFINTERVAL VALUED TIME SERIES

Yazarlar: İSLAMOĞLU EBRUCAN,İSLAMOĞLU ALİ,BULUT HASAN,ZAMAN TOLGA

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: INFORMATION COMPLEXITY AND STATISTICAL MODELLING IN HIGH DI. Etkinklik Tarihi: 18.05.2016-21.05.2016 Ülke: -

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 13.09.2017-19.03.2018  | Proje Ertelendi | 

  Adı: NEVŞEHİR İLİ KONUT FİYATLARININ HEDONİK FİYAT MODELİ İLE TAHMİN EDİLMESİ

  Konusu:  - Görevi: Yürütücü

 • Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı

    Esra Kirtulukoğlu Acar


  Tez Adı: Otel İşletmelerinde Psikolojik Dayanıklılık ve Yöneticilerin Adalet Algıları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma


  Uyarı YÖKSİS'ten danışmanlık bilgilerinizi güncellemeniz gerekmektedir

___ Bağlantılar ___