Akademik Unvanlar

 • 2017

    ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ GÜLŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora Devam Ediyor

  KAYNAK BAĞIMLILIĞI KURAMI BAĞLAMINDA KÜMELENME MODELİNİN ETKİNLİĞİ: TÜRKİYE’DEKİ KÜMELER ÜZERİNDEN BİR KARŞILAŞTIRMA  "

  NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME (DR) 

 • Yüksek Lisans 2014

  Temettü dağıtım politikasının firma değeri üzerine etkisi ve BİST 30 endeksinde bir uygulama  "

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MUHASEBE FİNANSMAN (YL) (TEZLİ) 

 • Lisans 2012

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ İŞLETME PR.

2017-2018 Önlisans Ticari Matematik
2017-2018 Önlisans Kaçakçılığın İzlenmesi ve Önlenmesi
2017-2018 Önlisans Üretim Planlaması
2017-2018 Önlisans Lojistiğe Giriş
2017-2018 Önlisans Genel İşletme
2017-2018 Önlisans İşletme Yönetimi
2017-2018 Önlisans Yönetim ve Organizasyon
2016-2017 Önlisans Mesleki Yazışma Teknikleri
2016-2017 Önlisans Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları
2016-2017 Önlisans Tedarik Zinciri Yönetimi
2016-2017 Önlisans Girişimcilik
2016-2017 Önlisans Lojistik Bilgi Sistemleri

Filtrele:

Helal Gıda Sertifikalı Ürünlerin Tüketici Davranışları Üzerine Etkisi: Konya İli Üzerinde Bir Araştırma

BAŞARAN ALAGÖZ SELDA,DEMİREL EBRU, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO, ASOS, SIS Yayın Yeri: Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: - Sayı: 28 DOI: - ISSN: -

Değişim ve Strateji Yönetimine İlişkin Yeni Bir Önerme:Dikkat Odaklı Yaklaşım

GÖKCE ŞÜKRAN,ARICIOĞLU MUSTAFA ATİLLA,DEMİREL EBRU,ERER BEYZA, 2016

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO Yayın Yeri: Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 19 Sayı: 36-1 DOI: - ISSN: -

İŞLETMELERİMİZDE NİTELİKLİ İŞGÜCÜ İHTİYACI VE SURİYELİ GÖÇMEN İŞGÖRENLERİN İŞGÜCÜ PİYASASINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Yazarlar: DİKEN AHMET,DEMİREL EBRU

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 2. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi: Göç, Yoksulluk ve İstihdam Etkinklik Tarihi: 23.09.2016-26.09.2016 Ülke: -

___ Bağlantılar ___