Akademik Unvanlar

 • 2017

    YARDIMCI DOÇENT

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 • 2017 2013

    ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 • 2013 2011

    ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2017

  İhracata dayalı büyüme hipotezine yeni bir yaklaşım: Türkiye ekonomisi üzerine sektörel bir uygulama  "

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI 

 • Yüksek Lisans 2012

  Vergi gelirleri ile ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkisi: Türkiye örneği (1998-2011 Dönemi)  "

  MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT (YL) (TEZLİ) 

 • Lisans 2009

  AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 

2017-2018 Lisans Mikro İktisat
2017-2018 Lisans Mesleki İngilizce I
2017-2018 Lisans İktisada Giriş II
2017-2018 Lisans Makro İktisada Giriş
2017-2018 Lisans Makro İktisat
2017-2018 Lisans Kent Ekonomisi
2017-2018 Lisans Rekabet Teorisi ve Politikası
2017-2018 Yüksek Lisans Küresel Ekonomi
2017-2018 Yüksek Lisans İleri Makro Ekonomi
2017-2018 Yüksek Lisans Bölgesel Kalkınma
2017-2018 Yüksek Lisans İktisatta Yöntem
2017-2018 Yüksek Lisans Makro İktisat

Filtrele:

Karadeniz Jeopolitiği

TOPCU EBRU, 2018.

Ulusal Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Beta Basım Yayın, TÜRKİYE. | ISBN: -

The Economics and Econometrics of the Energy-Growth Nexus

ASLAN ALPER,TOPCU EBRU, 2018.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: ELSEVIER. | ISBN: -

MİKRO İKTİSAT ( TAYLOR-WEERAPANA )

TOPCU EBRU, 2017.

Uluslararası Kitap Tercümesi Yayın Bilgisi: PALME YAYINLARI. | ISBN: -

İHRACATA DAYALI BÜYÜME HİPOTEZİNE YENİ BİR YAKLAŞIM: TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE SEKTÖREL BİR UYGULAMA

ASLAN ALPER,TOPCU EBRU, 2018

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Ulakbim Yayın Yeri: Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: -

Enflasyon Oranı-Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği

TOPCU EBRU, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ASOS IndexSindexOAJIinfobase index Sparc indexingi2or Journal Factor Yayın Yeri: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi Cilt: 7 Sayı: 2 DOI: - ISSN: -

Health Expenditures and Economic Growth Evidence from G8 Countries

ÖZTÜRK SERDAR,ERDOĞAN EBRU, 2014

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: RePEc Yayın Yeri: International Journal of Economics and Empirical Research Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: -

A New Look at Military Expenditures-Growth Nexus in the EU: Old Members vs. New Members

TOPCU MERT,ARAS İLHAN,ERDOĞAN EBRU, 2013

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EconLit RePEC Yayın Yeri: International Journal of Economic Sciences Cilt: - Sayı: 3 DOI: - ISSN: -

The Relationship Between Health and Growth in Eurasian Economic Union

KULOĞLU AYHAN,TOPCU EBRU, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: RePEC Yayın Yeri: Eurasion Journal of Economics and Finance Cilt: 4 Sayı: 4 DOI: - ISSN: -

The Nexus Between Health Expenditures and Economic Growth in the EU A Panel Cointegration and Causality Analysis

KULOĞLU AYHAN,TOPCU EBRU, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EconLit Yayın Yeri: The Emprical Economics Letters Cilt: 15 Sayı: 9 DOI: - ISSN: -

Vergi Gelirleri ve Ekonomik Büyüme Türkiye Ekonomisi Üzerine Eşbütünleşme ve Nedensellik Analizi

ERDOĞAN EBRU,TOPCU MERT,BAHAR OZAN, 2013

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Tübitak, Ulakbim Yayın Yeri: Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: -

1994 ve 2000 Krizleri Sonrasında Türkiye’de Uygulanan Finansal Regülasyon Politikaları

BAHAR OZAN,ERDOĞAN EBRU, 2011

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ASOS OAJI Yayın Yeri: Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: - Sayı: 27 DOI: - ISSN: -

Reexamining Finance Growth Nexus A New Literature Survey

TOPCU EBRU, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO Yayın Yeri: Ecoforum Journal Cilt: 5 Sayı: - DOI: - ISSN: -

Bileşik Öncü Göstergeler İle Hisse Senedi Piyasaları Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği

TOPCU EBRU, 2014

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO Yayın Yeri: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ Cilt: - Sayı: 1 DOI: - ISSN: -

Oil Price, Output and Employment in Turkey: Evidence from Vector Error Correction Model

ALTAY BÜLENT,TOPCU MERT,ERDOĞAN EBRU, 2013

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO Yayın Yeri: International Journal of Energy Economics and Policy Cilt: - Sayı: 3 DOI: - ISSN: -

The Relationship between Export and Growth: Panel Data Evidence from Turkish Sectors

ASLAN ALPER,TOPCU EBRU, 2018

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ESCI: Emerging Sources Citation Index Yayın Yeri: ECONOMIES Cilt: 6 Sayı: 22 DOI: - ISSN: -

MINT ÜLKELERİNDE FİNANSAL GELİŞME VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ

Yazarlar: TOPCU EBRU,ALTUNTAŞ DUYGU

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: INTERNATIONAL ECONOMIC RESERACH ANDFINANCIAL MARKETS CONGRESS Etkinklik Tarihi: 12.04.2018-14.04.2018 Ülke: -

SAĞLIK HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDA NEDENSEL BİR İLİŞKİ VAR MI?MINT ÜLKELERİ ÖRNEĞİSAĞLIK HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDA NEDENSEL BİR İLİŞKİ VAR MI? MINT ÜLKELERİ ÖRNEĞİ

Yazarlar: TOPCU EBRU,DEMİRHAN HÜSEYİN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: International Economic Research and Financial Market Congress Etkinklik Tarihi: 12.04.2018-14.04.2018 Ülke: -

Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi: G7 Ülkeleri Örneği

Yazarlar: YAĞLI İBRAHİM,TOPCU EBRU

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: I. ULUSLARARASI SOSYAL VE EKONOMİK ARAŞTIRMALARÖĞRENCİ KONGRESİ Etkinklik Tarihi: 12.10.2017-13.10.2017 Ülke: -

An Investigation of Cointegration Between Health Expenditures and Economic Growth in Eurasian Economic Union

Yazarlar: TOPCU EBRU,KULOĞLU AYHAN

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: , International Conference of Strategic Research in Social Science and Education Etkinklik Tarihi: 14.10.2016-16.10.2016 Ülke: TÜRKİYE

An Investigation of Cointegration and Causality between Public Debt and Economic Growth: Panel Evidence from G-7 Countries

Yazarlar: ÖZTÜRK SERDAR,SÖZDEMİR ALİ,TOPCU EBRU

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 14TH EBES CONFERENCE Etkinklik Tarihi: 23.10.2014-25.10.2014 Ülke: -

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 02.04.2014-02.04.2014  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Turizm Sektörünün Ekonomik Performansa Etkisi Kapadokya Örneği

  Konusu:  - Görevi: Araştırmacı

___ Bağlantılar ___