Akademik Unvanlar

 • 2017

    YARDIMCI DOÇENT

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ

 • 2012

    ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2016

  Algılanan Etkileme Taktiklerinin İşgören Performansı Üzerindeki Etkisini Belirlemede Kontrol Odağının Düzenleyici Rolü: Otel İşletmelerinde Bir Uygulama  "

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI 

 • Yüksek Lisans 2013

  Otel işletmelerinde algılanan psikolojik sözleşme ihlalinin iş tatmini ve işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisi: Nevşehir örneği  "

  NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI 

 • Lisans 2011

  NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ TİCARET VE TURİZM EĞİTİM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

2017-2018 Lisans Uluslararası Otel İşletmeciliği
2017-2018 Lisans Mezuniyet Projesi
2017-2018 Lisans Staj Çalışmaları
2017-2018 Lisans Staj Çalışmaları
2017-2018 Lisans Bilimsel ve Kültürel Etkinlikler
2017-2018 Lisans Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
2017-2018 Lisans Özel İlgi Turizmi
2017-2018 Lisans Turizm İşletmeleri Yönetimi
2017-2018 Lisans Önbüro ve Yönetimii
2016-2017 Lisans Uluslararası Otel İşletmeiliği
2016-2017 Lisans Ziyafet Organizayonu ve Yönetimi
2016-2017 Lisans Özel İlgi Turizmi
2016-2017 Lisans Bilimsel ve Kültürel Etkinlikler
2016-2017 Lisans İnsan Kaynakları Yönetimi
2017-2018 Yüksek Lisans Özel İlgi Turizmi
2017-2018 Yüksek Lisans Turizm İşletmeleri Yönetimi

Filtrele:

Turizm İşletmelerinde Çağdaş Yönetim Teknikleri

ŞAHİN PERÇİN NİLÜFER,ÖZGÜL KATLAV EDA, 2017.

Ulusal Ders Kitabı Yayın Bilgisi: Detay Yayıncılık, TÜRKİYE. | ISBN: -

TURİZM İŞLETMELERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE UYGULAMALARI

ERDOĞAN MELTEM,ÖZGÜL KATLAV EDA, 2016.

Ulusal Ders Kitabı Yayın Bilgisi: Beta Yayınları, TÜRKİYE. | ISBN: -

TURİZM PAZARLAMASINDA YENİ YAKLAŞIMLARDAN SEÇMELER

ÇULLU KAYGISIZ NEŞE,ÖZGÜL KATLAV EDA, 2016.

Ulusal Ders Kitabı Yayın Bilgisi: Detay Yayıncılık, TÜRKİYE. | ISBN: -

Örgütsel Davranışta Güncel Konular

ÖZGÜL KATLAV EDA,ŞAHİN PERÇİN NİLÜFER, 2015.

Ulusal Ders Kitabı Yayın Bilgisi: Detay Yayıncılık, TÜRKİYE. | ISBN: -

Turizm İşletmelerinde Çalışan İlişkileri Yönetimi

GÜZEL BERRİN,ÖZGÜL KATLAV EDA, 2014.

Ulusal Ders Kitabı Yayın Bilgisi: Detay Yayıncılık, TÜRKİYE. | ISBN: -

Turizmde Güncel Konu ve Eğilimler

ŞAHİN PERÇİN NİLÜFER, ÖZGÜL EDA, 2013.

Ulusal Ders Kitabı Yayın Bilgisi: DETAY YAYINCILIK, TÜRKİYE. | ISBN: -

Butik Otelcilik: Kayakapı Kültürel Ve Doğal Çevre Koruma ve Canlandırma Projesi Örnek Olay İncelemesi (Boutique Hotel: Kayakapı Project Of Protection And Development Of Cultural And Natural Environment A Case Study)

TUNA MUHARREM,ÖZGÜL KATLAV EDA,Dinler Yakup, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Global Impact Factor Yayın Yeri: Journal of Recreation and Tourism Research Cilt: 4 Sayı: 4 DOI: - ISSN: -

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN REKREATİF AMAÇLI SPOR AKTİVİTELERİNEKATILMALARINI ENGELLEYEN KISITLAYICI FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

BİRİNCİ MUHAMMET CENK,ÇAMLICA KORAY,ÖZGÜL KATLAV EDA, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Index Copernicus International-ICI(Polonya/AVRUPA BİRLİĞİ),GOOGLE-SCHOLAR(ABD),ASOS-INDEX(TÜRKİYE),Pro-Quest(ABD),ULRICH’xxS-WEB-GLOBAL-SERIALS-DIRECTORY(ABD),DERGİ-PARK-ODİS-ULAKBİM-TÜBİTAK(TÜRKİYE)ARAŞTIRMAX-ARASTIRMAX-BİLİMSEL-YAYIN-İNDEKSİ(TÜRKİYE),TO-KAT-ULUSAL-TOPLU-KATALOG(TÜRKİYE),AKADEMİK-DİZİN-AKADEMİK-TÜRK-DERGİLERİ-İNDEKSİ(TÜRKİYE),TEİ-TÜRK-EĞİTİM-İNDEKSİ(TÜRKİYE),CEEOL-Central and Eastern European Online Library(Almanya/AVRUPA BİRLİĞİ) Yayın Yeri: turansam uluslararası bilimsel hakamli mevsimlik dergi Cilt: 9 Sayı: 36 DOI: 10.15189/1308-8041 ISSN: 1308-8041

TURİZM ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE DUYARLILIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

YILMAZ İBRAHİM,ÇULLU KAYGISIZ NEŞE,ÖZGÜL KATLAV EDA, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Index copernicus Yayın Yeri: Turan-Sam Cilt: 8 Sayı: 32 DOI: - ISSN: -

İÇSEL PAZARLAMA UYGULAMALARININ HİZMET KALİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞININ ARACILIK ROLÜ

EREN DUYGU,ÇULLU KAYGISIZ NEŞE,ÖZGÜL KATLAV EDA, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Index copernicus Yayın Yeri: Turan-Sam Cilt: 8 Sayı: 32 DOI: - ISSN: 1308-8041

Konaklama İşletmelerinde Örgüt Kültürünü Etkileyen Ulusal Kültür Boyutlarının Belirlenmesi

ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN,ÖZGÜL KATLAV EDA, 2015

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO-CEEAS Central & Eastern European Academic Source Yayın Yeri: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 24 Sayı: 1 DOI: - ISSN: -

Otel İşletmelerinde Psikolojik Sözleşme İhlalinin İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi

KOYUNCU MUSTAFA,ÖZGÜL KATLAV EDA, 2014

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCOhost, Index Copernicus, UlakBim, ASOS Yayın Yeri: Seyehat ve Otel İşletmeciliği Dergisi Cilt: 11 Sayı: 2 DOI: - ISSN: -

Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan ÖğrencilerinEğitim Memnuniyetlerinin Belirlenmesi NevşehirÜniversitesi Örneği

EREN DUYGU,ÖZGÜL EDA,ÇULLU KAYGISIZ NEŞE, 2013

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Asosindex Yayın Yeri: Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 2 Sayı: 35 DOI: - ISSN: -

Turizm Eğitimi Veren Akademisyenlerin İş Tatmin ve Performans Düzeylerinin Bireysel Özelliklerine Göre Değişmesi

ARDIÇ YETİŞ ŞULE,ÖZGÜL KATLAV EDA, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Verimlilik Dergisi Cilt: 2017 Sayı: 1 DOI: - ISSN: 1013-1388

Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Eğitim Memnuniyetlerinin Belirlenmesi Nevşehir Üniversitesi Turizm Fakültesi Örneği

Yazarlar: EREN DUYGU, .ÖZGÜL EDA, . ÇULLU NEŞE

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: ULEAD 2013 Annual Congress: ICRE Multi-paradigmatic Transformative Research in Education: Challenges and Opportunities Etkinklik Tarihi: 19.03.2018-19.03.2018 Ülke: -

The Impact of Psychological Contract Breach on Job Satisfaction and Intent to Quit

Yazarlar: . ÖZGÜL EDA, .KOYUNCU MUSTAFA

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: International Conference West of The East of The West, Etkinklik Tarihi: 19.03.2018-19.03.2018 Ülke: -

The Relationship Among Organizational Suppprt and Work Family Conflict

Yazarlar: . ŞAHİN PERÇİN NİLÜFER, .GÜZEL BERRİN, .ÖZGÜL EDA

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 2nd World Conferance on Bussiness, Economics and Management Etkinklik Tarihi: 19.03.2018-19.03.2018 Ülke: -

Evaluation of Green Applications in Restaurants in Göreme in the Context of Sustainability

Yazarlar: ÖZGÜL KATLAV EDA,BÜYÜKKURU MERAL,ARDIÇ YETİŞ ŞULE

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: International Conference on Civil and Environmental Engineering ICOCEE 2017 Capadocia Etkinklik Tarihi: 08.05.2017-10.01.2018 Ülke: -

TANITIM FİLMLERİNİN TURİSTLERİN DESTİNASYON TERCİHİNE VE DAVRANIŞSAL NİYETLERİNE ETKİSİ: KAPADOKYA ÖRNEĞİ

Yazarlar: ÇAMLICA KORAY,ÖZGÜL KATLAV EDA,ÇULLU KAYGISIZ NEŞE

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: I. ULUSLARARASI BİLİMSEL VE MESLEKİ ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU Etkinklik Tarihi: 05.10.2017-08.10.2017 Ülke: -

İŞE ADANMIŞLIĞIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER AÇISINDAN ANALİZİ

Yazarlar: KAPLAN METİN,ŞAHİN PERÇİN NİLÜFER,ÖZGÜL KATLAV EDA

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 22. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi Etkinklik Tarihi: 05.10.2017-07.10.2017 Ülke: -

Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Kültürel Miras Farkındalığı: Nevşehir Örneği

Yazarlar: ÇULLU KAYGISIZ NEŞE,ÖZGÜL KATLAV EDA

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Uluslararası Kültürel Miras ve Turizm Kongresi Etkinklik Tarihi: 19.05.2017-21.05.2017 Ülke: -

The Influence of Students’ Knowledge of Ecotourism on Their Environmental Bahaviours

Yazarlar: BÜYÜKKURU MERAL,ARDIÇ YETİŞ ŞULE,ÖZGÜL KATLAV EDA

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: International Conference on Civil and Environmental Engineering ICOCEE 2017 Capadocia Etkinklik Tarihi: 08.05.2017-10.05.2017 Ülke: -

Turizm Alanında Eğitim Alan Öğrencilerinin Staj SorunlarınınDeğerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma

Yazarlar: ÖZGÜL KATLAV EDA,ARDIÇ YETİŞ ŞULE

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 2. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 02.05.2016-04.05.2016 Ülke: -

İşten Ayrılma Niyetinde İşkoliklik ve İş Aile Çatışmasının Etkisi

Yazarlar: ŞAHİN PERÇİN NİLÜFER,GÜZEL BERRİN,ÖZGÜL KATLAV EDA

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: 14. Ulusal İşletmecilik Kongresi Etkinklik Tarihi: 07.05.2015-09.05.2015 Ülke: TÜRKİYE

 • Avrupa Birliği 01.09.2013-31.08.2015  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: TEEN TECHNOLOGIES FOR YOUNG ENTREPRENEURS

  Konusu: to identify good practices improve existing ICT tools for educational and professional training in enterpreneurship  Görevi: Araştırmacı

___ Bağlantılar ___