Akademik Unvanlar

 • 2016

    ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora Devam Ediyor

  İngilizce Öğretmenlerinin Öğretme Öğrenme Sürecindeki Öz Yeterliklerinin Öğretmen ve Okul Yöneticisi Görüşleirne Göre Değerlendirilmesi   "

  GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM (YL) (TEZLİ) 

 • Yüksek Lisans 2014

  Türkiye'nin öğretmen yetiştirme sisteminde klinik uygulama modelinin uygulanabilirliği  "

  FIRAT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM (YL) (TEZLİ) 

 • Lisans 2017

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI PR. (İÖ)

Filtrele:

OKUL REHBERLİK SERVİSİNE YÖNELİK ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ

KILINÇ HASAN HÜSEYİN,BULUT Ayhan,YENEN EMİN TAMER, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SOBİAD, Cite Factor, Index Copernicus, Open Academic Journal Index, Türk Eğitim İndexi, Science Library İndex, Acar İndex... Yayın Yeri: the Journal of Academic Social Sciences Cilt: 23 Sayı: 23 DOI: 10.16992/ASOS.1027 ISSN: 2148-2489

YAŞAM BOYU ÖĞRENME İLE İLGİLİ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ

YENEN EMİN TAMER,KILINÇ HASAN HÜSEYİN,BULUT AYHAN, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Sosyal Bilimler Atıf Dizini SOBİAD,Google Scholar,Academic Keys, Research Bible, Yayın Yeri: Researcher: Social Sciences Studies Cilt: 4 Sayı: 1 DOI: - ISSN: 2148-2691

TÜRKİYEDEKİ ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİSİ ÜZERİNE YAPILAN DOKTORA TEZLERİN İNCELENMESİ 2007 2014

DURSUN FEVZİ,BULUT AYHAN,YENEN EMİN TAMER, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Google Scholar,Academic Keys, Research Bible, Sosyal Bilimler Atıf Dizini SOBİAD Germany National Library... Yayın Yeri: Researcher: Social Sciences Studies Cilt: 4 Sayı: 1 DOI: - ISSN: 2148-2691

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE ÖĞRETMEN VE VELİ ETKİLEŞİMİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

KILINÇ HASAN HÜSEYİN,BULUT Ayhan,YENEN EMİN TAMER, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Türk Eğitim İndeksi,Open Academic Journal İndex, Directory Of Research Journals İndexing,Google Scholar Yayın Yeri: Route Educational and Social Science Journal Cilt: 3 Sayı: 8 DOI: 10.17121/ressjournal.457 ISSN: 2148-5518

ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SİSTEMİNDE ÖĞRETMENLİK UYGULAMALARININ TEMEL ALINDIĞI BİR MODEL ÖNERİSİ

KAZU İBRAHİM YAŞAR,YENEN EMİN TAMER, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Google Scholar,Academic Keys, Research Bible, Sosyal Bilimler Atıf Dizini SOBİAD Germany National Library... Yayın Yeri: Researcher: Social Sciences Studies Cilt: 3 Sayı: 5 DOI: - ISSN: 2199-1553

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN DERS KİTAPLARINA İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ

KILINÇ HASAN HÜSEYİN,YENEN EMİN TAMER, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: The National Library of Finland, MLA, SOBİAD, INDEX COPERNICUS, AKADEMİK DİZİN, CITE FACTOR, MELİNDA, ACADEMIC KEYS, ASOS INDEX.. Yayın Yeri: International Journal of Language Academy Cilt: 3 Sayı: 9 DOI: 10.18033/ijla.288 ISSN: 2342-0251

TÜRKİYE VE ŞANGAY EĞİTİM SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

YENEN EMİN TAMER,KARTAL ŞEFİK,BULUT AYHAN, 2018

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO Yayın Yeri: Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi Cilt: 9 Sayı: 22 DOI: - ISSN: -

EVALUATION OF TEACHERS’ OPINIONS FOR PHYSICAL EDUCATION AND SPORT COURSE PROGRAM IN MENTALLY DISABLED SCHOOLS

KARAKAYA YUNUS EMRE,YENEN EMİN TAMER,TAN ÇETİN,UĞURLU FATİH MEHMET, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO Yayın Yeri: Turkish studies Cilt: 28 Sayı: 12 DOI: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12508 ISSN: 1308-2140

HALK EĞİTİM MERKEZİ KURSİYERLERİNİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİ

KILINÇ HASAN HÜSEYİN,YENEN EMİN TAMER, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO Yayın Yeri: The Journal of Academic Social Science Studies Cilt: 5 Sayı: Number: 35 DOI: 10.9761/JASSS2940 ISSN: 2147-2971

Öğretmen Yetiştirmede Yeni Bir Yaklaşım Klinik Uygulama

KAZU İBRAHİM YAŞAR,YENEN EMİN TAMER, 2014

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO Yayın Yeri: İlköğretim Online Cilt: 13 Sayı: 3 DOI: - ISSN: 1305-3515

Investigation of Students Reading Anxiety with Regards to Some Variables

KILINÇ HASAN HÜSEYİN,YENEN EMİN TAMER, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Journals Indexed in Eric Yayın Yeri: International Journal of Higher Education Cilt: 5 Sayı: 1 DOI: 10.5430/ijhe.v5n1p111 ISSN: 1927-6052

Evaluation teachers opınıons for physical education and sport course program in mentally dısabled schools

Yazarlar: KARAKAYA YUNUS EMRE,YENEN EMİN TAMER,TAN ÇETİN,UĞURLU FATİH MEHMET

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 15. th international sport sciences congress Etkinklik Tarihi: 15.11.2017-18.11.2017 Ülke: TÜRKİYE

INVESTIGATION OF 10-12 YEAR OLD STUDENTS TOLERANCE TENDENCIES ACCORDING TODIFFERENT VARIABLES

Yazarlar: KILIÇ DAVUT,YENEN EMİN TAMER,KILINÇ HASAN HÜSEYİN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: International Symposium of Education and Values (ISOEVA) Etkinklik Tarihi: 05.10.2017-08.10.2017 Ülke: TÜRKİYE

Teacher Candidates Opinions On Ideal Education Environment

Yazarlar: DURSUN FEVZİ,YENEN EMİN TAMER

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 1. International Congress on Social Sciences (USOS 2017) Etkinklik Tarihi: 18.09.2017-24.09.2017 Ülke: İSPANYA

Investigation of Teacher Candidates‘ Curriculum Design Preferences

Yazarlar: KILINÇ HASAN HÜSEYİN,YENEN EMİN TAMER

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 1st International Congress on Social Sciences Etkinklik Tarihi: 18.09.2017-24.09.2017 Ülke: -

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOKKÜLTÜRLÜ EĞİTİM TUTUMLARI VE EMPATİ DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Yazarlar: DURMAZ AHMET,KILIÇ DAVUT,YENEN EMİN TAMER

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 6. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumunu (USBES6) Etkinklik Tarihi: 04.05.2017-06.05.2017 Ülke: TÜRKİYE

Bir Bilim Dalı Olarak Karşılaştırmalı Eğitim ve Sosyal Bilgiler Eğitimindeki Yeri

Yazarlar: YENEN EMİN TAMER,KILINÇ HASAN HÜSEYİN,ÇİFTÇİ BARIŞ

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: VI. International Symposium on Social Studies Education Etkinklik Tarihi: 04.05.2017-06.05.2017 Ülke: -

Determination of Secondary School Students’ Foreign Language Learning Anxieties

Yazar: YENEN EMİN TAMER

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 3rd International Symposium onLanguage Education and Teaching Etkinklik Tarihi: 20.04.2017-23.04.2017 Ülke: İTALYA

The Effect of Active Learning Approach on Student Success in Secondary School 5th Grade English Course

Yazarlar: DURSUN FEVZİ,YENEN EMİN TAMER

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 3rd International Symposium onLanguage Education and Teaching Etkinklik Tarihi: 20.04.2017-23.04.2017 Ülke: İTALYA

Türkiye ve Şangay Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırılması

Yazarlar: YENEN EMİN TAMER,KARTAL ŞEFİK,BULUT AYHAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu- ASOS Congress Etkinklik Tarihi: 13.10.2016-15.10.2016 Ülke: TÜRKİYE

Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine Yönelik Aday ve Danışman Öğretmenlerin Görüşleri

Yazarlar: DURSUN FEVZİ,BULUT Ayhan,YENEN EMİN TAMER

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu- ASOS Congress Etkinklik Tarihi: 13.10.2016-15.10.2016 Ülke: TÜRKİYE

Eleştirel Düşünme Becerisi Üzerine Yapılan Doktora Tezlerinin İncelenmesi 2007 2014

Yazarlar: DURSUN FEVZİ,BULUT Ayhan,YENEN EMİN TAMER

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 3. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (EPOK-2015) Etkinklik Tarihi: 22.10.2015-24.10.2015 Ülke: TÜRKİYE

Yaşam Boyu Öğrenme İle İlgili Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

Yazarlar: YENEN EMİN TAMER,KILINÇ HASAN HÜSEYİN,BULUT Ayhan

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 3. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (EPOK-2015) Etkinklik Tarihi: 22.10.2015-24.10.2015 Ülke: TÜRKİYE

___ Bağlantılar ___