Akademik Unvanlar

 • 2015

    YARDIMCI DOÇENT

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

 • 2015 2011

    ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2014

  Okul çalgılarının ilköğretim müzik dersi kazanımlarına ulaşmadaki etkililiğinin incelenmesi  "

  NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

 • Yüksek Lisans 2010

  Eğitim fakülteleri güzel sanatlar eğitimi bölümleri müzik eğitimi ana bilim dallarında uygulanmakta olan bireysel çalgı flüt eğitiminde karşılaşılan teknik problemlerin incelenmesi  "

  NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜZİK BÖLÜMÜ 

2016-2017 Önlisans ÇOCUK VE MÜZİK
2015-2016 Önlisans MÜZİK
2015-2016 Önlisans ÇOCUK VE MÜZİK
2017-2018 Lisans ORTAK SEÇMELİ DERS/MÜZİK
2017-2018 Lisans MÜZİK TEORİSİ
2017-2018 Lisans ARMONİ
2017-2018 Lisans BİREYSEL ÇALGI/FLÜT
2016-2017 Lisans ARMONİ
2016-2017 Lisans MÜZİK TEORİSİ
2016-2017 Lisans BİREYSEL ÇALGI FLÜT
2015-2016 Lisans MÜZİK TEORİSİ
2015-2016 Lisans ORTAK SEÇMELİ DERS/MÜZİK
2015-2016 Lisans BİREYSEL ÇALGI/FLÜT
2015-2016 Lisans ARMONİ
2014-2015 Lisans ORTAK SEÇMELİ DERS/MÜZİK
2014-2015 Lisans BİREYSEL ÇALGI/FLÜT
2014-2015 Lisans MÜZİK TEORİSİ
2014-2015 Lisans ARMONİ
2013-2014 Lisans MÜZİK TEORİSİ
2013-2014 Lisans BİREYSEL ÇALGI/FLÜT
2013-2014 Lisans ORTAK SEÇMELİ DERS/MÜZİK
2012-2013 Lisans ORTAK SEÇMELİ DERS/MÜZİK
2012-2013 Lisans TEMEL MÜZİK EĞİTİMİ
2011-2012 Lisans TEMEL MÜZİK EĞİTİMİ
2011-2012 Lisans ORTAK SEÇMELİ DERS/MÜZİK

Filtrele:

Müzik eğitimi alan üniversiteöğrencilerinin durumluksüreklikaygı düzeyleri genelöz yeterlik ve stres kontrolübecerileri üzerine bir durumçalışması

ÜSTÜN EMRE, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO, ASOS, ULAKBİM, SCOPUS, TÜBİTAK ULAKBİM, INDEX COPERNİCUS Yayın Yeri: JOURNAL OF HUMAN SCİENCE Cilt: 13 Sayı: 2 DOI: - ISSN: -

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK EĞİTİMİDÜZEYLERİNİN ÖĞRETİM YÖMTEMLERİ PLANLAMA VEUYGULAMA ALT BOYUTLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI

ÜSTÜN EMRE,KAYA EMİN ERDEM, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ULAKBİM, EBSCO, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA, ASOS, AMIR, Journal Directory, DJS Yayın Yeri: TURKISH STUDIES Cilt: 11 Sayı: 19 DOI: - ISSN: -

OKUL ÇALGILARININ İLKÖĞRETİM 6 SINIF MÜZİK DERSİ KAZANIMLARINA ULAŞMASINDAKİ ETKİLİLİĞİNİN İNCELENMESİ

ÜSTÜN EMRE,ÖZÇİMEN AYCAN, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ASOS,OAJI, RESERARCH BİBLE,AKADEMİK DİZİN Yayın Yeri: AKADEMİK SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ Cilt: - Sayı: 10 DOI: - ISSN: -

Okul çalgılarının ilköğretim 6 sınıf müzik dersi kazanımlarına ulaşmadaki etkililiğinin uzman görüşlerine göre incelenmesi

ÜSTÜN EMRE,ÖZÇİMEN AYCAN, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO, ASOS, ULAKBİM, SCOPUS, TÜBİTAK ULAKBİM, INDEX COPERNİCUS Yayın Yeri: INTERNATİONAL JOURNAL OF HUMAN SCİENCES Cilt: 12 Sayı: 2 DOI: - ISSN: -

TÜRKİYE DE MÜZİK ÖĞRETMENİ YETİŞTİREN ANABİLİM DALLARINDA FLÜT EĞİTİMİNDE KARŞILAŞILAN TEKNİK PROBLEMLER ve ÖNERİLER

ÜSTÜN EMRE, ÖZÇİMEN AYCAN, 2011

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ASOS Yayın Yeri: Ahmet Kelesoglu Education Faculty (AKEF) JOURNAL Cilt: - Sayı: 31 DOI: - ISSN: -

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MÜZİK DERSİUYGULAMALARININ GÖZLEMLENMESİ

KAYA EMİN ERDEM,ÜSTÜN EMRE, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SOBIAD Yayın Yeri: ASOS Journal Cilt: - Sayı: 51 DOI: http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12506 ISSN: -

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SEÇMELİ MÜZİK DERSLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

KAYA ERDEM, ÜSTÜN EMRE, 2013

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: CEEOL Yayın Yeri: SED SANAT EĞİTİMİ DERGİSİ Cilt: 1 Sayı: 1 DOI: - ISSN: -

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GEÇMİŞTE ALDIKLARI ÖRGÜN VE YAYGIN MÜZİK EĞİTİMLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

ÜSTÜN EMRE, KAYA ERDEM, 2013

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Tübitak-Ulakbim ve Asos Index Yayın Yeri: TÜRKİYE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TSA Cilt: 17 Sayı: 172 DOI: - ISSN: -

TÜRKİYE DE MÜZİK ÖĞRETMENİ YETİŞTİREN ANABİLİM DALLARINDA VERİLEN FLÜT EĞİTİMİNDE KARŞILAŞILAN TEKNİK PROBLEMLERİN İNCELENMESİ

ÜSTÜN EMRE, ÖZÇİMEN AYCAN, 2012

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO Yayın Yeri: NWSA-FINE ARTS e-Journal of New World Sciences Academy Cilt: 7 Sayı: 2 DOI: - ISSN: -

FLÜT EĞİTİMİNDE TEMEL BECERİLER VE DİLTEKNİKLERİ

ÜSTÜN EMRE, 2012

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: CEEOL Yayın Yeri: İDİL SANAT VE DİL DERGİSİ Cilt: 1 Sayı: 1 DOI: - ISSN: -

SANAT EĞİTİMİ ALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN WEB ORTAMINDA BİLGİ ARAMA ve YORUMLAMA STRATEJİLERİNİN İNCELENMESİ

Yazarlar: KAYA EMİN ERDEM,ÜSTÜN EMRE

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Uluslararası 3. İpekyolu Müzik Konferansı Etkinklik Tarihi: 17.07.2017-19.07.2017 Ülke: KKTC

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MÜZİK DERSİ VEREBİLME YETERLİLİKLERİNİN GÖZLEMLENMESİ

Yazarlar: KAYA EMİN ERDEM,ÜSTÜN EMRE

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: MÜZED ULUSLARARASI 2. İPEK YOLU MÜZİK KONFERANSI Etkinklik Tarihi: 06.05.2016-08.05.2016 Ülke: -

ÜRGÜP LÜ REFİK BAŞARAN DAN DERLENEN TRTREPERTUARINDAKİ TÜRKÜLERİN MELODİK YÖNDENİNCELENMESİ

Yazarlar: KALELİ YAVUZ SELİM,KAYA EMİN ERDEM,ÜSTÜN EMRE,KÜÇÜKGÖK EMRE

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: II. ULUSLARARASINEVŞEHİR TARİH VE KÜLTÜR SEMPOZYUMU Etkinklik Tarihi: 02.05.2016-04.05.2016 Ülke: -

NEVŞEHİR YÖRESİ TÜRKÜLERİNİN TÜRK SANAT MÜZİĞİÖĞELERİNİ İÇERMESİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ

Yazarlar: KÜÇÜKGÖK EMRE,ÜSTÜN EMRE,KAYA EMİN ERDEM,KALELİ YAVUZ SELİM

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: II. ULUSLARARASI NEVŞEHİR TARİH VE KÜLTÜR SEMPOZYUMU Etkinklik Tarihi: 02.05.2016-04.05.2016 Ülke: -

AVANOS MÜZİK KÜLTÜRÜ VE AVANOSLU SELAHATTİN

Yazarlar: KAYA EMİN ERDEM,ÜSTÜN EMRE,ALKAN KANDEMİR YİĞİT

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: AVANOS SEMPOZYUMU Etkinklik Tarihi: 23.10.2014-25.10.2014 Ülke: -

YENİ 4 4 4 EĞİTİM SİSTEMİNİN MÜZİK DERSİ VE MÜZİK ÖĞRETMENLERİNE YANSIMALARI

Yazarlar: KAYA ERDEM, ÜSTÜN EMRE

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: ULUSLAR ARASI EĞİTİMDE DEĞİŞİM VE YÖNELİMLER SEMPOZYUMU Etkinklik Tarihi: 22.11.2013-24.11.2013 Ülke: -

 • 25.11.2017-25.11.2017 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Karma dinletiler /

  KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ

  Yer: NEVŞEHİR HBV ÜNİV. KÜLTÜR VE KONGRE SALONU Düzenleyen: EMRE ÜSTÜN

 • 08.05.2017-10.10.2017 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Karma dinletiler /

  2nd CONFRERENCE ON CIVIL ANVIRONMENTAL ENGINEERING(ICOCEE CAPPADOCIA 2017)

  Yer: AVANOS/NEVŞEHİR Düzenleyen: EMRE ÜSTÜN

 • 21.04.2017-28.10.2017 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Karma dinletiler /

  NEVŞEHİR HBV ÜNİV. ÖĞRETİM ELEMANLARI SEGİSİ (ASEM)

  Yer: AVANOS/NEVŞEHİR Düzenleyen: EMRE ÜSTÜN

 • 15.05.2017-17.10.2017 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Karma dinletiler /

  ICAFOF 2017

  Yer: AVANOS/NEVŞEHİR Düzenleyen: EMRE ÜSTÜN

 • 24.10.2017-24.10.2017 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Karma dinletiler /

  NEVŞEHİR HBV ÜNİV. 2017 2018 AKADEMİK YILI AÇILIŞ TÖRENİ

  Yer: NEVŞEHİR HBV ÜNİV. KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ Düzenleyen: EMRE ÜSTÜN

 • 20.05.2017-20.05.2017 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Karma dinletiler /

  ULUSLARARASI CAPPADOX FESTİVALİ

  Yer: KEYİŞDERE/GÖREME/NEVŞEHİR Düzenleyen: EMRE ÜSTÜN

 • 20.05.2017-20.05.2017 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Karma dinletiler /

  ULUSLARARASI CAPPADOX FESTİVALİ

  Yer: MUSTAFAPAŞA/NEVŞEHİR Düzenleyen: EMRE ÜSTÜN

 • 19.05.2016-22.05.2016 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Karma dinletiler /

  ULUSLARARASI CAPPADOX FESTİVALİ

  Yer: KIZILVADİ, KAPADOKYA, NEVŞEHİR Düzenleyenler: EMRE ÜSTÜN, EMİN ERDEM KAYA, EMRE KÜÇÜKGÖK

 • 12.10.2016-12.10.2016 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Karma dinletiler /

  NEVŞEHİR HBV ÜNİVERSİTESİ 2016-2017 AKADEMİK YILI AÇILIŞ TÖRENİ

  Yer: NEVŞEHİR HBV ÜNİV. KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ Düzenleyenler: EMRE ÜSTÜN, E. ERDEM KAYA, ÖZLEM KILINÇER, SEVDA TOKER, BURCU ÖZER, ANIL ÇELİK

 • 12.05.2016-12.05.2016 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Karma dinletiler /

  75. YIL ORTAOKULU MÜZİK DİNLETİSİ

  Yer: KAPADOKYA KÜLTÜR MERKEZİ Düzenleyenler: EMRE ÜSTÜN, E. ERDEM KAYA, Y. SELİM KALELİ, EMRE KÜÇÜKGÖK, FURKAN BAŞALAN,

 • 19.05.2016-22.01.2016 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Karma dinletiler /

  ULUSLARARASI CAPPADOX FESTİVALİ

  Yer: ZEMİ VADİSİ GÖREME/NEVŞEHİR Düzenleyenler: EMRE ÜSTÜN, E. ERDEM KAYA, EMRE KÜÇÜKGÖK

 • 29.10.2016-29.10.2016 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Karma dinletiler /

  29 EKİM CUMHURİYET RESEPSİYONU

  Yer: GÜRAY MÜZE Düzenleyenler: EMRE ÜSTÜN, E. ERDEM KAYA, EMRE KÜÇÜKGÖK

 • 18.11.2015-20.11.2015 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Karma dinletiler /

  AKADEMİK AÇILIŞ TÖRENİ

  Yer: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ Düzenleyenler: EMRE ÜSTÜN, ANIL ÇELİK, E. ERDEM KAYA, EMRE KÜÇÜKGÖK, ÖZLEM KILINÇER

 • 08.05.2015-10.05.2015 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Karma dinletiler /

  VII. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ KONGRESİ

  Yer: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Düzenleyenler: EMRE ÜSTÜN, E. ERDEM KAYA, ANIL ÇELİK, SEVDA TOKER, FURKAN BAŞALAN

 • 20.05.2015-22.05.2015 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Karma dinletiler /

  International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE - Cappadocia 2015)

  Yer: NEVŞEHİR DEDEMAN OTEL Düzenleyenler: EMRE ÜSTÜN, E. ERDEM KAYA, ÖZLEM KILINÇER, ANIL ÇELİK, SEVDA TOKER, ASLI SELMANPAKOĞLU

 • 08.10.2015-10.10.2015 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Karma dinletiler /

  III. ULUSLARARASI İLKOKUL EĞİTİM KONFERANSI

  Yer: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Düzenleyenler: EMRE ÜSTÜN, E. ERDEM KAYA, EMRE KÜÇÜKGÖK, SEVDA TOKER

 • 16.10.2015-18.10.2015 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Karma dinletiler /

  9. ULUSLARARASI AVANOS UYGULAMALI SERAMİK SEMPOZYUMU

  Yer: AVANOS HACI NURİ BEY KONAĞI Düzenleyenler: EMRE ÜSTÜN, E.ERDEM KAYA, EMRE KÜÇÜKGÖK, SEVDA TOKER

 • 28.05.2015-30.05.2015 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Karma dinletiler /

  I. ULUSLARARASI DİL EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ

  Yer: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Düzenleyenler: EMRE ÜSTÜN,E. ERDEM KAYA, ÖZLEM KILINÇER, ANIL ÇELİK, SEVDA TOKER

 • 26.03.2018-26.03.2018 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Karma dinletiler /

  WATER COLOR BİENALİ

  Yer: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Düzenleyen: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

 • 15.07.2015-20.07.2015 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Karma dinletiler /

  SONGS İN EUROPE

  Yer: İNGİLTERE Düzenleyen: YÖKSİS'ten bilgilerinizi güncellemelisiniz

 • 27.12.2012-27.12.2012 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Bireysel dinletiler /

  BAROK ESİNTİLER

  Yer: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Düzenleyenler: EMRE ÜSTÜN, ERDEM KAYA

 • 26.03.2018-26.03.2018 SANATSAL YARIŞMALARDA JÜRİ ÜYELİĞİ /

  TÜRK HALK MÜZİĞİ YARIŞMASI

  Yer: KAPADOKYA KÜLTÜR MERKEZİ Düzenleyen: GENÇLİK İL SPOR MÜDÜRLÜĞÜ

 • 26.03.2018-26.03.2018 SANATSAL YARIŞMALARDA JÜRİ ÜYELİĞİ /

  TÜRK HALK MÜZİĞİ YARIŞMASI

  Yer: KAPADOKYA KÜLTÜR MERKEZİ Düzenleyen: GENÇLİK İL SPOR MÜDÜRLÜĞÜ

 • 26.03.2018-26.03.2018 TİYATRO ÇALIŞMALARI /Tam uzunlukta bir oyun sergileme /

  9. Uluslararası Eskişehir Festivali 23 Nisan 1. Çocuk Oyunları Şenliği

  Yer: ESKİŞEHİR Düzenleyen: ESKİŞEHİR

 • 01.01.2013-26.03.2018 FONETİK SANATLAR/MÜZİK KOMPOZİSYONLARI /Düzenlemeler /

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ KAPADOKYA BELGESELİ

  Yer: NEVŞEHİR Düzenleyenler: EMRE ÜSTÜN, ERDEM KAYA

 • 09.02.2014-09.02.2014 FONETİK SANATLAR/MÜZİK KOMPOZİSYONLARI /Düzenlemeler /

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ TANITIM FİLMİ

  Yer: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Düzenleyenler: EMRE ÜSTÜN, ERDEM KAYA

 • 28.02.2014-28.02.2014 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Bireysel dinletiler /

  NÜKÇAM

  Yer: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Düzenleyen: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

 • 09.10.2013-09.10.2013 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Bireysel dinletiler /

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK AÇILIŞI FLÜT, VİYOLONSEL, KLARNET DİNLETİSİ

  Yer: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Düzenleyen: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

 • 16.11.2012-16.11.2012 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Bireysel dinletiler /

  ÜNİVERSİTENİN AKADEMİK YILI AÇILIŞI

  Yer: KAPADOKYA KÜLTÜR MERKEZİ Düzenleyen: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

 • 24.12.2012-24.12.2012 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Bireysel dinletiler /

  ATATÜRK'ÜN HACI BEKTAŞ'A GELİŞİ

  Yer: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Düzenleyen: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

 • 02.11.2012-02.11.2012 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Bireysel dinletiler /

  Cumhuriyetin Kazanımları ve Cumhuriyet Konseri

  Yer: HACI BEKTAŞ VELİ KÜLTÜR MERKEZİ Düzenleyen: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

 • 12.10.2012-14.10.2012 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Bireysel dinletiler /

  Eyfor Eğitim Yönetimi

  Yer: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Düzenleyen: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

 • 25.05.2012-27.05.2012 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Bireysel dinletiler /

  Uluslararası Talas ve Kapadokya Atçılık Sempozyumu

  Yer: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Düzenleyen: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

 • 31.05.2012-31.05.2012 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Bireysel dinletiler /

  KONSER

  Yer: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Düzenleyenler: EMRE ÜSTÜN, ERDEM KAYA, YİĞİT ALKAN

 • 10.11.2011-10.11.2011 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Karma dinletiler /

  Atatürk’ün Ölümünün 73. Yılı Anısına

  Yer: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Düzenleyen: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

 • 16.04.2010-18.04.2010 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Karma dinletiler /

  Comenius Partnership Project

  Yer: MEVLANA İLKÖĞRETİM OKULU Düzenleyen: Comenius Partnership Project

 • 31.05.2011-05.06.2011 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Karma dinletiler /

  Comenius Partnership Project “Building a Healthy Europe

  Yer: İNGİLTERE Düzenleyen: Comenius Partnership Project

 • 11.10.2008-13.10.2008 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Karma dinletiler /

  Comenius Partnership Project “Building a Healthy Europe

  Yer: ALMANYA Düzenleyen: Comenius Partnership Project

 • 16.08.2012-18.08.2012 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Karma dinletiler /

  48. Ulusal, 22. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri

  Yer: HACI BEKTAŞ/NEVŞEHİR Düzenleyen: HACI BEKTAŞ BELEDİYESİ

 • 07.05.2013-07.05.2013 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Bireysel dinletiler /

  FLÜT VİYOLONSEL DİNLETİSİ

  Yer: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Düzenleyen: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEK OKULU

 • 10.12.2012-10.12.2012 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Bireysel dinletiler /

  FLÜT DİNLETİSİ

  Yer: KAPADOKYA KÜLTÜR MERKEZİ Düzenleyen: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 • Avrupa Birliği 30.09.2014-30.09.2014  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: TALENTED CHILDREN

  Konusu: Talented Children education programme developing and creative models and techniques Görevi: Araştırmacı

 • Avrupa Birliği 01.08.2013-01.08.2013  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Songs in Europe

  Konusu: SONGS İN EUROPE Görevi: Araştırmacı

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 15.02.2015-15.02.2015  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Gebe Farelerde ve Yavrularında Ağrı Eşiği Depresyon Öğrenme Hafıza Üzerine Müziğin Etkisinin Araştırılması

  Konusu:  - Görevi: Yürütücü

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 01.03.2015-01.03.2015  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: PİYANO ÇALMANIN EL TERCİHLERİ VE LATERALİZASYONA ETKİSİ

  Konusu:  - Görevi: Araştırmacı

 • ARAŞTIRMA PROJESİ 01.09.2013-01.09.2013  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Nevşehir yöresi türkülerinin tespiti derlenmesi ve incelenmesi

  Konusu: Nevşehir yöresi türkülerinin tespiti derlenmesi ve incelenmesi Görevi: Araştırmacı

___ Bağlantılar ___