Akademik Unvanlar

 • 2013

    UZMAN

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Öğrenim Bilgisi

 • Yüksek Lisans 2011

  Mercimekte SSR (simple sequence repeat) markörlerinin geliştirilmesi  "

  ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOTEKNOLOJİ (YL) (TEZLİ) 

Filtrele:

High levels of segregation distortion in the molecular linkage map of bread wheat representing the West Asia and North Africa region

BALOCH FAHEEM SHAHZAD,alsaleh ahmad,ANDEDEN ENVER ERSOY,HATİPOĞLU RÜŞTÜ,nachit miloudi,ÖZKAN HAKAN, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SCI-Expanded Yayın Yeri: TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY Cilt: 40 Sayı: - DOI: 10.3906/tar-1508-27 ISSN: 1300011X

Population structure of rice varieties used in Turkish rice breeding programs determined using simple sequence repeat and inter primer binding site retrotransposon data

cömertpay gönül,BALOCH FAHEEM SHAHZAD,DERYA MUAZZEZ,ANDEDEN ENVER ERSOY,alsaleh ahmad,sürek halil,ÖZKAN HAKAN, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SCI-Expanded Yayın Yeri: Genetics and Molecular Research Cilt: 15 Sayı: 1 DOI: 10.4238/gmr.15017158 ISSN: 16765680

Inter primer binding site retrotransposon and inter simple sequence repeat diversity among wild Lens species

BALOCH FAHEEM SHAHZAD,DERYA MUAZZEZ,ANDEDEN ENVER ERSOY,ahmad alsaleh,cömertpay gönül,benjamin kilian,ÖZKAN HAKAN, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SCI-Expanded Yayın Yeri: Biochemical Systematics and Ecology Cilt: 58 Sayı: - DOI: 10.1016/j.bse.2014.12.002 ISSN: 03051978

Development characterization and mapping of microsatellite markers for lentil Lens culinaris Medik

ANDEDEN ENVER ERSOY,BALOCH FAHEEM SHAHZAD,çakır esra,TOKLU FARUK,ÖZKAN HAKAN, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SCI-Expanded Yayın Yeri: Plant Breeding Cilt: 134 Sayı: 5 DOI: 10.1111/pbr.12296 ISSN: 01799541

iPBS Retrotransposons based genetic diversity and relationship among wild annual Cicer species

ANDEDEN ENVER ERSOY,BALOCH FAHEEM SHAHZAD,DERYA MUAZZEZ,benjamin kilian,ÖZKAN HAKAN, 2013

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SCI-Expanded Yayın Yeri: Journal of Plant Biochemistry and Biotechnology Cilt: - Sayı: - DOI: 10.​1007/​s13562-012-0175-5 ISSN: -

The allelic state at the major semi dwarfing genes in a panel of Turkish bread wheat cultivars and landraces

yediay fulya eylem,ANDEDEN ENVER ERSOY,BALOCH FAHEEM SHAHZAD,börner andreas,kilian benjamin,ÖZKAN HAKAN, 2011

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SCI-Expanded Yayın Yeri: Plant Genetic Resources Cilt: 9 Sayı: 03 DOI: 10.1017/S1479262111000578 ISSN: 1479-2621

Distribution of vernalization and photoperiod genes Vrn A1 Vrn B1 Vrn D1 Vrn B3 Ppd D1 in Turkish bread wheat cultivars and landraces

ANDEDEN ENVER ERSOY,yediay fulya eylem,BALOCH FAHEEM SHAHZAD,Shaaf salar,benjamin kilian,Miloudi Nachit,ÖZKAN HAKAN, 2011

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SCI-Expanded Yayın Yeri: Cereal Research Communications Cilt: 39 Sayı: 3 DOI: 10.1556/CRC.39.2011.3.5 ISSN: 0133-3720

Population structure of rice varieties commonly used in the Turkish rice breeding programs determined using simple sequence repeat and iPBS retrotransposon data

Yazarlar: Gönül Comertpay,BALOCH FAHEEM SHAHZAD,DERYA MUAZZEZ,ANDEDEN ENVER ERSOY,Halil Sürek,Ahmad Alsaleh,ÖZKAN HAKAN

Ulusal Sözlü Bildiri Etkinlik Adı: Konuralp Çeltik Çalıştayı Etkinklik Tarihi: 14.12.2018-16.12.2018 Ülke: TÜRKİYE

Determination of Microcystins from Cyanobacterial Isolates and Evaluation of Their Toxicities and Antiproliferative Activities in vitro.

Yazarlar: ÖZTÜRK ŞAHLAN,ASLIM BELMA,ANDEDEN ENVER ERSOY

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: International Conference on Civil and Environmental Engineering Etkinklik Tarihi: 08.05.2017-10.05.2017 Ülke: TÜRKİYE

Microalgal isolates selection for biodiesel production based on lipid productivity and TAG content

Yazarlar: ÖZTÜRK ŞAHLAN,ASLIM BELMA,ANDEDEN ENVER ERSOY

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: international conference on civil and environmental engineering Etkinklik Tarihi: 08.05.2017-10.05.2017 Ülke: -

Microalgal isolates selection for biodiesel production based on lipid productivity and TAG content

Yazarlar: ÖZTÜRK ŞAHLAN,ASLIM BELMA,ANDEDEN ENVER ERSOY

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: International Conference on Civil and Environmental Engineering Etkinklik Tarihi: 08.05.2017-10.05.2017 Ülke: TÜRKİYE

Determination of Microcystins from Cyanobacterial Isolates and Evaluation of Their Toxicities and Antiproliferative Activities in vitro

Yazarlar: ÖZTÜRK ŞAHLAN,ASLIM BELMA,ANDEDEN ENVER ERSOY

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: international conference on civil and environmental engineering Etkinklik Tarihi: 08.05.2017-10.05.2017 Ülke: -

Genetic Linkage Map of Bread Wheat from Turkey using DArT Markers

Yazarlar: BALOCH FAHEEM SHAHZAD,alsaleh ahmad,ANDEDEN ENVER ERSOY,HATİPOĞLU RÜŞTÜ,ÖZKAN HAKAN

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: 11. Tarla Bitkileri Kongresi Etkinklik Tarihi: 07.09.2015-10.09.2015 Ülke: TÜRKİYE

Kızılırmaktan İzole Edilen Mikroalglerin Toksin İçeriğinin Saptanması ve Toksinlerin Antimikrobiyal ve Sitotoksik Etkilerinin Araştırılması

Yazarlar: ANDEDEN ENVER ERSOY,neslihan emiraoğlu,ÖZTÜRK ŞAHLAN,ASLIM BELMA,altınok buket,ÖZBAY HANİFE

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: Ekoloji Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 06.05.2015-09.05.2015 Ülke: TÜRKİYE

Microsatellites Diversity and Relationship Among in the Genus Lens

Yazarlar: Muazzez Derya, Enver E Andeden, Faheem S Baloch, Benjamin Kilian, Hakan Özkan

Uluslararası Poster Etkinlik Adı: Plant and Animal Genome XXI Etkinklik Tarihi: 12.01.2013-16.01.2013 Ülke: -

Development of SSR Markers in Lentil

Yazarlar: ANDEDEN ENVER ERSOY,DERYA MUAZZEZ,BALOCH FAHEEM SHAHZAD,kilian benjamin,ÖZKAN HAKAN

Uluslararası Poster Etkinlik Adı: Plant and Animal Genome XXI Etkinklik Tarihi: 12.01.2013-16.01.2013 Ülke: -

iPBS Retrotransposons Based Genetic Diversity and Relationship Among Wild Annual Cicer Species

Yazarlar: Enver E Andeden, Faheem S Baloch, Muazzez Derya, Benjamin Kilian, Hakan Özkan

Uluslararası Poster Etkinlik Adı: Plant and Animal Genome XXI Etkinklik Tarihi: 12.01.2013-16.01.2013 Ülke: -

 • TÜBİTAK PROJESİ 01.02.2017-01.02.2017  | Proje Devam Ediyor | 

  Adı: Ekstrem Koşullardan Biyodizel Üretimi İçin Potansiyel Olabilecek Yüksek Triaçilgliserol (Tag) İhtiva eden Mikroalglerin İzolasyonu ve Karakterizasyonu

  Konusu:  - Görevi: Bursiyer

 • TÜBİTAK PROJESİ 01.02.2017-01.02.2017  | Proje Devam Ediyor | 

  Adı: Ekstrem koşullardan biyodizel üretimi için potansiyel olabilecek yüksek triaçilgliserol (TAG) ihtiva eden mikroalglerin izolasyonu ve karakterizasyonu

  Konusu:  - Görevi: Bursiyer

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 18.05.2015-18.05.2015  | Proje Devam Ediyor | 

  Adı: Çevresel Kaynaklardan Çeşitli Biyoteknolojik Uygulamalar ve Biyoyakıt Üretiminde Kullanmaya Yönelik Lipit İçeriği ve Lipaz Aktivitesi Yüksek Mikroorganizmaların Taranması ve Tanımlanması

  Konusu:  - Görevi: Araştırmacı

 • TÜBİTAK PROJESİ 19.03.2018-19.03.2018  | Proje Devam Ediyor | 

  Adı: Buğday Danesinde Çinko ve Demir Konsantrasyonunu Artıran Gpc B1 Geninin Marköre Dayalı Geri Melezleme Yöntemi İle Yazlık ekmeklik ve Makarnalık Buğday Çeşitlerine Aktarılması

  Konusu:  - Görevi: Bursiyer

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 20.09.2012-20.09.2012  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Türkiye Orijinli Bezelye Genotipleri ve Ticari Çeşitlerinin Agro Morfolojik Kalite ve Moleküler Karekterizasyonu

  Konusu:  - Görevi: Araştırmacı

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 13.02.2013-13.02.2013  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: KIZILIRMAKTAN İZOLE EDİLEN MİKROALGLERİN TOKSİN PROFİLİ

  Konusu:  - Görevi: Araştırmacı

 • TÜBİTAK PROJESİ 19.03.2018-19.03.2018  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Türkiye de Ticari Olarak Yetiştirilen Ekmeklik Buğday T aestivum ssp aestivum Çeşitlerinde Bazı Önemli Genlerin Allelik Varyasyonu

  Konusu:  - Görevi: Bursiyer

 • TÜBİTAK PROJESİ 19.03.2018-19.03.2018  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Mercimekte SSR Simple Sequence Repeat Markörlerinin Geliştirilmesi Ve Genetik Haritalama

  Konusu:  - Görevi: Bursiyer

___ Bağlantılar ___