Akademik Unvanlar

 • 2011

    YARDIMCI DOÇENT

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

 • 2006

    ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

  NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2010

  Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda makamsal etüt ve egzersizlerle viyolonsel eğitiminin uygulanabilirliği  "

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ (DR) 

 • Yüksek Lisans 2005

  Türkiye'de Üniversitelerin Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri Müzik Öğretmenliği Anabilim Dallarındaki viyolonsel eğitiminde Türk Müziği ürünlerinin kullanım durumlarının incelenmesi  "

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜZİK EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ) 

 • Lisans 2002

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PR.

2016-2017 Lisans MÜZİK ÖĞRETİMİ
2016-2017 Lisans TEMEL MÜZİK EĞİTİMİ
2016-2017 Lisans TÜRK MÜZİĞİ ÇOK SESLENDİRME
2016-2017 Lisans Bireysel Çalgı (Viyolonsel)
2016-2017 Lisans Müziksel İşitme Okuma ve Yazma
2015-2016 Lisans TÜRK MÜZİĞİ ÇOK SESLENDİRME
2015-2016 Lisans MÜZİK EĞİTİMİ
2015-2016 Lisans BİREYSEL ÇALGI - VİYOLONSEL
2015-2016 Lisans MÜZİKSEL İŞİTME OKUMA VE YAZMA
2014-2015 Lisans TEMEL MÜZİK EĞİTİMİ
2014-2015 Lisans Müzik Öğretimi
2014-2015 Lisans Bireysel Çalgı-Viyolonsel
2014-2015 Lisans Müziksel İşitme Okuma ve Yazma
2013-2014 Lisans Müzik Eğitimi
2013-2014 Lisans Müzik Öğretimi
2013-2014 Lisans Müziksel İşitme Okuma ve Yazma
2013-2014 Lisans Bireysel Çalgı - Viyolonsel
2013-2014 Lisans Temel Müzik Eğitimi
2012-2013 Lisans Seçmeli Müzik Dersi
2011-2012 Lisans Seçmeli Müzik Dersi
2010-2011 Lisans Bireysel Çalgı - Viyolonsel
2010-2011 Lisans Müziksel İşitme Okuma ve Yazma
2010-2011 Lisans Okul Çalgıları
2010-2011 Lisans Orkestra ve Oda Müziği
2009-2010 Lisans Müziksel İşitme Okuma ve Yazma
2008-2009 Lisans Müziksel İşitme Okuma ve Yazma
2010-2011 Yüksek Lisans Alan Çalgısı – Viyolonsel (YL)
2010-2011 Yüksek Lisans Oda Müziği (YL)

Filtrele:

İKİ SESLİ DİKTE VE SOLFEJ ÇALIŞMALARI

KAYA EMİN ERDEM,AFACAN ŞENOL, 2017.

Uluslararası Ders Kitabı Yayın Bilgisi: PEGEM AKADEMİ, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-241-052-3

Makamsal Ezgiler ve Okul Şarkılarıyla Desteklenmiş Viyolonsel Öğretim Metodu 1

KAYA EMİN ERDEM, 2013.

Uluslararası Ders Kitabı Yayın Bilgisi: Sanat ve Dil Araştırmaları Enstitüsü, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-63945-0-8

An examination of the use of Turkish Tunes in Piano and Flute Textbooks

KAYA EMİN ERDEM, 2015

Uluslararası Hakemli Bilirkişi Raporu vb.Endeks: Eric Yayın Yeri: Educational Research and Reviews Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: -

The effect of playing different musical instruments onarm asymmetry

KAYA EMİN ERDEM, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: eric Yayın Yeri: Educational Research and Reviews Cilt: 10 Sayı: 20 DOI: 10.5897/ERR2015.2398 ISSN: 1990-3839

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MÜZİK DERSİUYGULAMALARININ GÖZLEMLENMESİ

KAYA EMİN ERDEM,ÜSTÜN EMRE, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SOBIAD Yayın Yeri: ASOS Journal Cilt: - Sayı: 51 DOI: http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12506 ISSN: -

Necil Kazım Akses in Minyatürler isimli solo piyano eserinde izlenimcilik etkisi

KAYA EMİN ERDEM, 2015

Uluslararası Hakemli Bilirkişi Raporu vb.Endeks: EBSCO Yayın Yeri: E-Jpournaol of New World Sciences Academy Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: -

Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinde Yürütülen Keman Dersi Öğretim Programının İncelenmesi

KAYA ÖZGE,BARIŞERİ AHMETHAN NURTUĞ,KAYA EMİN ERDEM, 2013

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: CEEOL Yayın Yeri: Sanat Eğitimi Dergisi Cilt: 1 Sayı: 1 DOI: - ISSN: -

Üniversite Öğrencilerinin Seçmeli Müzik Derslerine İlişkin Görüşleri

KAYA Emin Erdem, ÜSTÜN Emre, 2013

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: CEEOL Yayın Yeri: Sanat Eğitimi Dergisi Cilt: 1 Sayı: 1 DOI: - ISSN: -

Üniversite Öğrencilerinin Geçmişte Aldıkları Örgün ve Yaygın Müzik Eğitimine İlişkin Görüşleri

ÜSTÜN EMRE,KAYA EMİN ERDEM, 2013

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: ULAKBİM Yayın Yeri: Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt: - Sayı: 14 DOI: - ISSN: -

Türk Ordu Geleneğinde Askeri Müzik Olgusu

KAYA EMİN ERDEM, 2012

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: DOAJ Yayın Yeri: İDİL Sanat ve Dil Dergis Cilt: 1 Sayı: 3 DOI: - ISSN: -

Yeni Türk Müzik İnkılabına Bir Hazırlık Evresi Olarak 1826 1920 Dönemi

KAYA EMİN ERDEM, 2012

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: ULAKBİM Yayın Yeri: Turkish Studies Cilt: 7 Sayı: 1 DOI: - ISSN: -

Viyolonsel Eğitiminde Makamsal Etüt ve Egzersizlerin Kullanım Durumuna İlişkin Bir Araştırma

KAYA Emin Erdem, GÖKBUDAK Seçkin, 2011

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO Yayın Yeri: e-Journal of New World Sciences Academy Cilt: 6 Sayı: 4 DOI: - ISSN: -

Cumhuriyet Sonrası Müzik Politikamız ve Batıya Yönelim

KAYA EMİN ERDEM, 2011

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: ASOS Yayın Yeri: Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi Cilt: - Sayı: 17 DOI: - ISSN: -

TÜRKİYE DEKİ ÜNİVERSİTELERİN MÜZİK ÖĞRETMENİ YETİŞTİREN ANABİLİM DALLARINDAKİ VİYOLONSEL EĞİTİMİNDE TÜRK MÜZİĞİ ÜRÜNLERİNİN KULLANIM DURUMLARININ İNCELENMESİ

KAYA Emin Erdem, ÇİLDEN Şeyda, 2010

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Endekste taranmıyor Yayın Yeri: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt: - Sayı: 29 DOI: - ISSN: -

Üniversite Öğrencilerinin Müzik Eğitimi Düzeylerinin Öğretim Yöntemleri Planlam

ÜSTÜN EMRE,KAYA EMİN ERDEM, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO Yayın Yeri: Journal of Turkish Studies Cilt: 11 Sayı: Volume 11 Issue 19 DOI: 10.7827/TurkishStudies.10040 ISSN: 1308-2140

SANAT EĞİTİMİ ALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN WEB ORTAMINDA BİLGİ ARAMA ve YORUMLAMA STRATEJİLERİNİN İNCELENMESİ

Yazarlar: KAYA EMİN ERDEM,ÜSTÜN EMRE

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Uluslararası 3. İpekyolu Müzik Konferansı Etkinklik Tarihi: 17.07.2017-19.07.2017 Ülke: KKTC

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MÜZİK DERSİ VEREBİLMEYETERLİLİKLERİNİNGÖZLEMLENMESİ

Yazarlar: KAYA EMİN ERDEM,ÜSTÜN EMRE

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: MÜZED 2. ULUSLARARASI 2. İPEKYOLU MÜZİK KONFERANSI Etkinklik Tarihi: 06.05.2016-08.05.2016 Ülke: -

NEVŞEHİR YÖRESİ TÜRKÜLERİNİN TÜRK SANAT MÜZİĞİ ÖĞELERİNİ İÇERMESİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ

Yazarlar: KÜÇÜKGÖK EMRE,ÜSTÜN EMRE,KAYA EMİN ERDEM,KALELİ YAVUZ SELİM

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: NEVŞEHİR 2. ULUSLARARASI NEVŞEHİR TARİH VE KÜLTÜR SEMPOZYUMU Etkinklik Tarihi: 02.05.2016-04.05.2016 Ülke: -

ÜRGÜP LÜ REFİK BAŞARAN DAN DERLENEN TRT REPERTUARINDAKİ TÜRKÜLERİN MELODİK YÖNDEN İNCELENMESİ

Yazarlar: KALELİ YAVUZ SELİM,KAYA EMİN ERDEM,ÜSTÜN EMRE,KÜÇÜKGÖK EMRE

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: II. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 02.05.2016-04.05.2016 Ülke: -

NOTA KAVRAMINI VE DEĞERLERİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK UYGULAMALI ÖĞRETİMSEL BİR ETKİNLİK

Yazarlar: MELTEM KORKUT,ERGİNER ERGİN,KAYA EMİN ERDEM

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: III. Uluslararası İlkokul Eğitimi Konferansı Etkinklik Tarihi: 08.10.2015-10.10.2015 Ülke: TÜRKİYE

Müzik Eğitiminin Çocukların Beyin ve Davranış Gelişimine Etkileri

Yazar: KAYA EMİN ERDEM

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: III. Uluslararası İlkokul Eğitimi Konferansı Etkinklik Tarihi: 08.10.2015-10.10.2015 Ülke: -

AVANOS MÜZİK KÜLTÜRÜ VE AVANOSLU SELAHATTİN

Yazarlar: KAYA EMİN ERDEM,ÜSTÜN EMRE,ALKAN KANDEMİR YİĞİT

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: AVANOS SEMPOZYUMU Etkinklik Tarihi: 23.10.2014-25.10.2014 Ülke: TÜRKİYE

Yeni 4 4 4 Eğitim Sisteminin Müzik Dersi ve Müzik Öğretmenlerine Yansımaları

Yazarlar: KAYA. Emin Erdem, ÜSTÜN. Emre

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Uluslararası Eğitimde Değişim ve Yeni Yönelimler Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 22.11.2013-24.11.2013 Ülke: -

Tanzimat tan Cumhuriyet e Müzik Eğitimi

Yazar: KAYA EMİN ERDEM

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 10. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 25.04.2012-27.04.2012 Ülke: TÜRKİYE

Nevşehir İli Ürgüp İlçesi nde Nahıl Övme Geleneği

Yazar: KAYA EMİN ERDEM

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 1. Uluslar Arası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 16.11.2011-19.11.2011 Ülke: -

Anadolu Selçuklu Medeniyetinde Türk Müzik Kültürü

Yazar: KAYA EMİN ERDEM

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 2. Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Selçuklularda Bilim ve Düşünce Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 19.10.2011-22.10.2011 Ülke: -

 • 20.05.2017-20.05.2017 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Oda müziği dinletileri /

  En yüksek notalara çıkmak

  Yer:  - Düzenleyen: YÖKSİS'ten bilgilerinizi güncellemelisiniz

 • 29.10.2017-29.10.2017 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Orkestra (tutti), Opera (koro), Bale'de (cor de alet) yer almak /

  Ege İpekyolu Konseri

  Yer: Kuşadası Düzenleyen: YÖKSİS'ten bilgilerinizi güncellemelisiniz

 • 24.11.2017-24.11.2017 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Oda müziği dinletileri /

  Kadın Yönelik Şiddete Hayır Konseri

  Yer:  - Düzenleyen: YÖKSİS'ten bilgilerinizi güncellemelisiniz

 • 24.10.2017-24.10.2017 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Oda müziği dinletileri /

  Nevşehir Üniversitesi Akademik Açılış Konseri

  Yer:  - Düzenleyen: YÖKSİS'ten bilgilerinizi güncellemelisiniz

 • 17.07.2017-19.07.2017 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Orkestra (tutti), Opera (koro), Bale'de (cor de alet) yer almak /

  İpekyolı Orkestrası İle Konser

  Yer: Uluslararası 3.İpekyolu Müzik Konferansı Düzenleyen: YÖKSİS'ten bilgilerinizi güncellemelisiniz

 • 17.07.2017-17.07.2017 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Orkestra (tutti), Opera (koro), Bale'de (cor de alet) yer almak /

  İpekyolu Orkestrası İle Konser

  Yer: 21. Uluslararası Mağusa Kültür, Sanat ve Turizm Festivali Düzenleyen: YÖKSİS'ten bilgilerinizi güncellemelisiniz

 • 10.07.2017-14.07.2017 WORKSHOP /Workshop /

  İpekyolu Orkestrası 1. Çalıştayı

  Yer:  - Düzenleyen: YÖKSİS'ten bilgilerinizi güncellemelisiniz

 • 18.05.2017-21.05.2017 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Karma dinletiler /

  Cappadox 2017

  Yer:  - Düzenleyen: YÖKSİS'ten bilgilerinizi güncellemelisiniz

 • 15.05.2017-17.05.2017 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Karma dinletiler /

  ICAFOF 2017 Açılış Konseri

  Yer:  - Düzenleyen: YÖKSİS'ten bilgilerinizi güncellemelisiniz

 • 08.05.2017-10.05.2017 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Karma dinletiler /

  ICOCEE 2017 Açılış Konseri

  Yer:  - Düzenleyen: YÖKSİS'ten bilgilerinizi güncellemelisiniz

 • 21.04.2017-21.04.2017 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Karma dinletiler /

  ASEM SERGİ AÇILIŞI KONSERİ

  Yer: AVANOS Düzenleyen: ERDEM KAYA-ÖZGE KAYA-SEVDA TOKER-EMRE ÜSTÜN

 • 06.05.2016-06.05.2016 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Karma dinletiler /

  İPEKYOLU ORKESTRASI KONSERİ

  Yer:  - Düzenleyen: YÖKSİS'ten bilgilerinizi güncellemelisiniz

 • 12.05.2016-12.05.2016 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Karma dinletiler /

  75.Yıl İlköğretim Okulu Konseri

  Yer:  - Düzenleyen: YÖKSİS'ten bilgilerinizi güncellemelisiniz

 • 19.05.2016-22.05.2016 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Karma dinletiler /

  Cappadox Trio Dinleti

  Yer:  - Düzenleyen: YÖKSİS'ten bilgilerinizi güncellemelisiniz

 • 19.05.2016-22.05.2016 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Karma dinletiler /

  Cappadox Karma Konser

  Yer:  - Düzenleyen: YÖKSİS'ten bilgilerinizi güncellemelisiniz

 • 12.10.2016-12.10.2016 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Karma dinletiler /

  2016-2017 AKADEMİK YILI AÇILIŞ KONSERİ

  Yer:  - Düzenleyen: YÖKSİS'ten bilgilerinizi güncellemelisiniz

 • 29.10.2016-29.10.2016 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Karma dinletiler /

  29 EKİM CUMHURİYET RESEPSİYONU KONSERİ

  Yer:  - Düzenleyen: YÖKSİS'ten bilgilerinizi güncellemelisiniz

 • 18.11.2015-18.11.2015 SANATSAL ETKİNLİKLER/

  Akademik Yıl Açılışında Müzik Dinletisi

  Yer:  - Düzenleyen: YÖKSİS'ten bilgilerinizi güncellemelisiniz

 • 18.05.2015-18.05.2015 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Karma dinletiler /

  Okul Hastane İşbirliği Paneli Açılış Dinletisi

  Yer: Nevşehir Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Düzenleyen: Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü Öğretim Elemanları

 • 28.05.2015-28.05.2015 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Karma dinletiler /

  1. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu’nun Açılış Konseri

  Yer: Kültür Kongre Merkezi Düzenleyen: Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü Öğretim Elemanları

 • 20.05.2015-20.05.2015 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Oda müziği dinletileri /

  ICOCEE Konferansı Açılış Konseri

  Yer: Dedeman Otel Düzenleyen: Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü Öğretim Elemanları

 • 16.10.2015-16.10.2015 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Karma dinletiler /

  9. Uluslararası Avanos Uygulamalı Seramik Sempozyumu Açılış Dinletisi

  Yer: Hacı Nuri Bey Konağı Düzenleyen: Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü Öğretim Elemanları

 • 08.10.2015-08.10.2015 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Karma dinletiler /

  III. Uluslararası İlkokul Eğitimi Konferansı Açılış Konseri

  Yer: Eğitim Fakültesi Düzenleyen: Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü Öğretim Elemanları

 • 08.05.2015-08.05.2015 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Oda müziği dinletileri /

  VII. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ KONGRESİ AÇILIŞ KONSERİ

  Yer: Nevşehir Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Düzenleyen: Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü Öğretim Elemanları

 • 05.05.2014-05.05.2014 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Oda müziği dinletileri /

  Uluslararası Suluboya Bienali Açılış Konseri

  Yer: Nevşehir Üniversitesi Düzenleyen: Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü Öğretim Elemanları

 • 22.12.2014-22.12.2014 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Karma dinletiler /

  Atatürk'ün Hacıbektaş'a Gelişinin 95. Yıldönümü Etkinliklerinde Koro Orkestra Konseri

  Yer: Güzel Sanatlar Fakültesi Konferans Salonu Düzenleyen: Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü Öğretim Elemanları ve Öğrencileri

 • 07.05.2013-07.05.2013 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Oda müziği dinletileri /

  11. Grafik Tasarım Sergisinde Dinleti

  Yer: Nevşehir Üniversitesi Düzenleyenler: Emin Erdem KAYA, Emre ÜSTÜN

 • 02.11.2012-02.11.2012 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Karma dinletiler /

  Cumhuriyet Konseri

  Yer: Hacıbektaş Kültür Merkezi Düzenleyen: MÜZİK VE SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ELEMANLARI

 • 18.05.2012-18.05.2012 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Orkestra, Opera, Bale etkinliklerini hazırlama /

  Nevşehir Üniversitesi 1. Uluslararası Talas ve Kapadokya Atçılık Sempozyumu Açılış Konseri

  Yer: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Düzenleyen: MÜZİK VE SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ELEMANLARI

 • 12.10.2012-12.10.2012 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Oda müziği etkinliklerini hazırlama /

  Eyfor Açılış Konseri

  Yer: Ürgüp Turgut Özal Kültür Merkezi Düzenleyenler: Emin Erdem KAYA, Emre ÜSTÜN, K. Yiğit ALKAN, Suat KARAKUŞ

 • 15.08.2011-15.08.2011 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Orkestra (tutti), Opera (koro), Bale'de (cor de alet) yer almak /

  Hacıbektaş Şenliklerinde Konser

  Yer: Hacıbektaş Düzenleyenler: KUBİLAY KOLUKIRIK, E. ERDEM KAYA

 • 05.05.2009-05.05.2009 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Orkestra, Opera, Bale etkinliklerini hazırlama /

  Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Oda Orkestrası ile Konya A.G.S.L. de konser

  Yer: KONYA A.G.S.L. Düzenleyenler: E.ERDEM KAYA, ZAFER KURTASLAN

 • 29.10.2008-29.10.2008 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Orkestra (tutti), Opera (koro), Bale'de (cor de alet) yer almak /

  Selçuk Oda Orkestrası Cumhuriyet Bayramı Konseri

  Yer: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ Düzenleyen: MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ELEMANLARI

 • 10.04.2007-10.04.2007 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Orkestra (tutti), Opera (koro), Bale'de (cor de alet) yer almak /

  Selçuk Oda Orkestrası Cihat Aşkın-Suna Kan ile Konser

  Yer: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ Düzenleyen: MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ELEMANLARI

 • 10.11.2006-10.11.2006 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Orkestra (tutti), Opera (koro), Bale'de (cor de alet) yer almak /

  Selçuk Oda Orkestrası ile 10 Kasım Atatürk’ü Anma Konseri

  Yer: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ Düzenleyen: MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ELEMANLARI

 • 24.05.2006-26.05.2006 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Orkestra (tutti), Opera (koro), Bale'de (cor de alet) yer almak /

  Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin “Cumhuriyet’in Kazanımları II – Atatürk’ün Yolunda Erzurum’dan Ankara’ya” adlı etkinlik kapsamında Ankara-Çankaya Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde Selçuk Oda Orkestrası ile Konser

  Yer: Çağdaş Sanatlar Merkezi Düzenleyen: Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

 • 19.05.2006-19.05.2006 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Orkestra (tutti), Opera (koro), Bale'de (cor de alet) yer almak /

  Atatürk’ün Doğumunun 125. Yılı Kutlamaları Dolayısıyla Selçuk Oda Orkestrası ile Gençlik Konseri

  Yer: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ Düzenleyen: MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİ DALI ÖĞRETİM ELEMANLARI

 • 19.04.2006-19.04.2006 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Orkestra (tutti), Opera (koro), Bale'de (cor de alet) yer almak /

  S.Ü. 2. Türk Müziği Etkinlikleri Açılış Konseri

  Yer: KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ Düzenleyen: MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ELEMANLARI

 • 22.11.2006-22.11.2006 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Orkestra (tutti), Opera (koro), Bale'de (cor de alet) yer almak /

  Dr. Demir ATILGAN anısına Selçuk Oda Orkestrası ile Konser

  Yer: SELÇUK KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ Düzenleyen: MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ELEMANLARI

 • 24.11.2004-24.11.2004 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Orkestra, Opera, Bale etkinliklerini hazırlama /

  24 Kasım Öğretmenler Günü Konseri

  Yer: KÜLTÜR MERKEZİ Düzenleyen: DİYARBAKIR AGSL ÖĞRRETMENLERİ

 • 03.06.2003-03.06.2003 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Orkestra (tutti), Opera (koro), Bale'de (cor de alet) yer almak /

  Gazi Üniversitesi Akademik Oda Orkestrası Konseri

  Yer: GAZİ KONSER SALONU Düzenleyen: ŞİNASİ ÇİLDEN

 • 31.05.2003-31.05.2003 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Orkestra (tutti), Opera (koro), Bale'de (cor de alet) yer almak /

  Konya’da Gazi Üniversitesi Akademik Oda Orkestrası Konseri

  Yer: EROL GÜNGÖR KONFERANS SALONU Düzenleyen: ŞİNASİ ÇİLDEN

 • 30.05.2003-30.05.2003 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Orkestra (tutti), Opera (koro), Bale'de (cor de alet) yer almak /

  Gazi Üniversitesi Akademik Oda Orkestrası ile Faik Canselen’e Şükran Konseri

  Yer: GAZİ KONSER SALONU Düzenleyen: ŞİNASİ ÇİLDEN

 • 21.05.2002-21.05.2002 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Oda müziği dinletileri /

  Malatya İnönü Üniversitesi 9. Bahar Şenliğinde Renkler Müzik Topluluğu Konseri

  Yer: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Düzenleyen: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

 • 15.06.2001-15.06.2001 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Orkestra (tutti), Opera (koro), Bale'de (cor de alet) yer almak /

  Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Orkestrası ile “Yıl Sonu Konseri”

  Yer: GAZİ KONSER SALONU Düzenleyen: YRD.DOÇ.DR. YAKUP KIVRAK

 • 15.05.2001-15.05.2001 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Orkestra (tutti), Opera (koro), Bale'de (cor de alet) yer almak /

  Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Orkestrası ile “19. Gençlik Haftası Açılış Konseri”

  Yer: Gazi Konser Salonu Düzenleyen: Yrd.Doç.Dr. Yakup KIVRAK

 • 29.05.2001-29.05.2001 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Orkestra (tutti), Opera (koro), Bale'de (cor de alet) yer almak /

  Prof. Dr. Nimet KARATEKİN’ e Saygı Konseri

  Yer: Gazi Konser Salonu Düzenleyen: YRD.DOÇ.DR. YAKUP KIVRAK

 • 14.05.2001-14.05.2001 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Orkestra, Opera, Bale'de solist olarak yer alma /

  Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Orkestrası ile Gençlik Şöleni Açılış Konseri

  Yer: CSO Salonu Düzenleyen: Yrd.Doç.Dr. Yakup KIVRAK

 • 07.04.2000-07.04.2000 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Orkestra (tutti), Opera (koro), Bale'de (cor de alet) yer almak /

  1. Uluslararası Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa ve Dönemi Sempozyumu Kapsamında Konser

  Yer: Tokat Üniversitesi Düzenleyen: Yrd.Doç.Dr.Yakup KIVRAK

 • 26.05.2000-26.05.2000 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Orkestra (tutti), Opera (koro), Bale'de (cor de alet) yer almak /

  Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Koro Konseri

  Yer: Gazi Konser Salonu Düzenleyen: Prof. Suna ÇEVİK

 • 15.05.2000-15.05.2000 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Orkestra (tutti), Opera (koro), Bale'de (cor de alet) yer almak /

  Gençler Oda Orkestrası ile Türk – Yunan Dostluk Konseri

  Yer: Gümülcine Belediye Salonu Düzenleyen: Yrd.Doç.Dr. Yakup KIVRAK

 • 12.12.1999-12.12.1999 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Orkestra (tutti), Opera (koro), Bale'de (cor de alet) yer almak /

  Gençler Oda Orkestrası ile 1. Avrupa Gençlik Festivali çerçevesinde Konser

  Yer: Gazi Konser Salonu Düzenleyen: Yrd.Doç.Dr. Yakup KIVRAK

 • 27.12.2012-27.12.2012 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Bireysel dinleti hazırlığı ve sunumu /

  Nevşehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde “Barok Esintiler” isimli konser

  Yer: Nevşehir Üniversitesi GSF Salonu Düzenleyenler: E. Erdem KAYA, Emre ÜSTÜN

 • 31.05.2012-31.05.2012 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Karma dinleti hazırlığı ve sunumu /

  Nevşehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü Konserinin Hazırlanması ve Sahnelenmesi

  Yer: Nevşehir Üniversitesi MYO Salonu Düzenleyenler: E. Erdem KAYA, Emre ÜSTÜN, K. Yiğit ALKAN

 • 28.04.2011-28.04.2011 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Karma dinleti hazırlığı ve sunumu /

  Selçuk Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda Flüt ve Viyolonsel Öğrencileri Konserinin hazırlanması ve Solo Performans

  Yer: Erol Güngör Konferans Salonu Düzenleyenler: E. Erdem KAYA, Gözde YÜKSEL

 • 11.04.2011-11.04.2011 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Oda müziği etkinliklerini hazırlama /

  Selçuk Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda Oda Müziği Konseri

  Yer: Erol Güngör Konferans Salonu Düzenleyen: E. Erdem KAYA

 • 05.04.2011-05.04.2011 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Oda müziği etkinliklerini hazırlama /

  Selçuk Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Oda Müziği Konseri

  Yer: Erol Güngör Konferans Salonu Düzenleyen: E. Erdem KAYA

 • 22.10.2009-22.10.2009 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Karma dinletiler /

  “Değişen Dünya Ekonomisi ve Ergonomi” konulu 15. Ulusal Ergonomi Kongresi’nde Dinleti

  Yer: Rixos Hotel Düzenleyenler: E. Erdem KAYA, Önder MUSTUL, H.Onur KÜÇÜKOSMANOĞLU

 • 25.05.2009-25.05.2009 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Karma dinleti hazırlığı ve sunumu /

  Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Oda Orkestrası ile Konser

  Yer: Erol Güngör Konferans Salonu Düzenleyen: E. Erdem KAYA

 • 13.05.2008-13.05.2008 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Karma dinleti hazırlığı ve sunumu /

  Selçuk Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Bahar Konseri

  Yer: Erol Güngör Konferans Salonu Düzenleyen: E. Erdem KAYA

 • 16.03.2005-16.03.2005 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Bireysel dinleti hazırlığı ve sunumu /

  Solo Viyolonsel Dinletisi

  Yer: Diyarbakır Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Düzenleyen: E. Erdem KAYA

 • 13.05.2004-13.05.2004 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Bireysel dinletiler /

  Solo Konser

  Yer: Diyarbakır Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Düzenleyen: E. Erdem KAYA

 • 05.06.2003-05.06.2003 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Oda müziği dinletileri /

  Yüksek Lisans Oda Müziği Sınıfı Konseri

  Yer: Gazi Konser Salonu Düzenleyen: Prof. Şeyda ÇİLDEN

 • 13.05.2001-13.05.2001 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Oda müziği dinletileri /

  Solo Viyolonsel ve Piyano Eşlikli Konser

  Yer: Gazi Konser Salonu Düzenleyen: Öğr. Gör. Oya AYYILDIZ

 • 13.01.2011-13.01.2011 FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Oda müziği etkinliklerini hazırlama /

  Selçuk Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda Piyano-Şan-Viyolonsel Dinletisinin Hazırlanması

  Yer: Erol Güngör Konferans Salonu Düzenleyenler: E. Erdem KAYA, Ezgi BABACAN, Yüksel PİRGON, Aycan ÖZÇİMEN

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 15.02.2015-15.02.2015  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Gebe Farelerde ve Yavrularında Ağrı Eşiği Depresyon Öğrenme Hafıza Üzerine Müziğin Etkisinin Araştırılması

  Konusu:  - Görevi: Araştırmacı

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 01.03.2015-01.03.2015  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: PİYANO ÇALMANIN EL TERCİHLERİ VE LATERALİZASYONA ETKİSİ

  Konusu:  - Görevi: Araştırmacı

 • Avrupa Birliği 01.08.2013-01.08.2013  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: SONGS IN EUROPE

  Konusu:  - Görevi: Araştırmacı

 • ARAŞTIRMA PROJESİ 05.04.2012-05.04.2012  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Nevşehir Yöresi Türkülerinin Tespiti Derlenmesi ve İncelenmesi

  Konusu:  - Görevi: Yürütücü

___ Bağlantılar ___