Akademik Unvanlar

 • 2015 2014

    ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

  BARTIN ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2015

  SOSYO-KÜLTÜREL BAĞLAMDA KAYSERİLİ RUZİ (İNCELEM-METİN)  "

  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ  

2014-2015 Lisans Mukayeseli Türk Dünyası Edebiyatı
2014-2015 Lisans Türk Halk Edebiyatı I
2014-2015 Lisans Türk Halk Edebiyatına Giriş I

Filtrele:

Kayseri Ansiklopedisi

ÇAPRAZ ERHAN, 2017.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Ülke Yayın Haber, TÜRKİYE. | ISBN: -

Kayseri Ansiklopedisi

ÇAPRAZ ERHAN, 2017.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Ülke Yayın Haber, TÜRKİYE. | ISBN: -

Kayseri Ansiklopedisi

ÇAPRAZ ERHAN, 2017.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Ülke Yayın Haber, TÜRKİYE. | ISBN: -

Kayseri Ansiklopedi

ÇAPRAZ ERHAN, 2017.

Ulusal Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Ülke Yayın Haber, TÜRKİYE. | ISBN: -

Fahri Bilge Derlemeleri Kayseri ve Yöresi Halk Şairleri

ÇAPRAZ ERHAN, 2014.

Ulusal Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Talas Belediyesi Kültür Yayınları, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-64541-2-7

Mizahi Bir Mektup ve Kuşbazlığa Dair Bir Vesika: Balat Şeyhi Vahyî Efendi’nin Bağdat Valisi Hasan Paşa’ya Gönderdiği Mektup

ÇAPRAZ ERHAN, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: MLA, ERIH, SCOPUS, ULAKBİM Yayın Yeri: Türkbilig:Türkoloji Araştırmaları Cilt: - Sayı: 34 DOI: - ISSN: 1302-6011

Söz Söyleme Yarışında Yenilmezliğin Bir Başka Boyutu: Develili Seyrânî ile Molulu Revâî Arasında Bir Mektuplu Atışma

ÇAPRAZ ERHAN, 2014

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ERIHPLUS Yayın Yeri: Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi Cilt: - Sayı: 2014/2 DOI: - ISSN: 1300-3372

Kayseri den Derlenmiş Avcıbaşı nın Oğlu Adlı Masalın V Propp un Metodu Bağlamında Çözümlenmesi

ÇAPRAZ ERHAN, 2014

Ulusal Hakemsiz Özgün MakaleEndeks: Yayın Yeri: Çıngı Cilt: - Sayı: 24 DOI: - ISSN: -

Gülmece Kuramlarına Göre Kayseri Fıkralarının Yorumu

ÇAPRAZ ERHAN, 2004

Ulusal Hakemsiz Özgün MakaleEndeks: Yayın Yeri: Erciyes Cilt: - Sayı: 319 DOI: - ISSN: -

Âşık Tarzı Kültür Geleneğinin Teşekkülüne Dair Değerlendirmelere Bir Ek: Meyhaneler

Yazar: ÇAPRAZ ERHAN

Uyarı YÖKSİS'ten bilgilerinizi güncellemelisiniz Etkinlik Adı: 9. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Etkinklik Tarihi: 20.11.2017-23.11.2017 Ülke: -

Yer ile Gök Destanları Bağlamında Âşık İcralarında Yere ve Göğe Dair Tasvvurlar ve Bu İcra ve Tasavvurların Kökenleri Üzerine Bir İnceleme

Yazar: ÇAPRAZ ERHAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: Halk Kültüründe Toprak Uluslararası Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 13.10.2017-15.10.2017 Ülke: -

’Makam’dan ‘Aruz’a: Âşıklarda Performansa Bağlı Olarak Gelişen ‘Aruz’a Yönelik Bir Değerlendirme

Yazar: ÇAPRAZ ERHAN

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Uluslararası Müzik Sempozyumu Müzikte Performans Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 12.10.2016-14.10.2016 Ülke: -

Osmanlı Dönemi ‘Sözel Mizah Geleneği’ne Ait Bir Eser: Dâ’vâ-yı Tuyûr

Yazar: ÇAPRAZ ERHAN

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Uluslararası Genç Akademisyenler Kültür Kongresi: Somut Olmayan Kültürel Miras ve Mizah Etkinklik Tarihi: 06.10.2016-08.10.2016 Ülke: TÜRKİYE

İntihâl mi, Mîrî Malı mı? XIX. Yüzyılda Yazılı Kültür Ortamının Âşıklar Üzerindeki Olumsuz Tesiri Üzerine Bir Değerlendirme

Yazar: ÇAPRAZ ERHAN

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: IV. Uluslararası Halk Kültürü Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 29.09.2016-01.10.2016 Ülke: TÜRKİYE

SÖZ SÖYLEME YARIŞINDA YENİLMEZLİĞİN BİR BAŞKA BOYUTU DEVELİLİ SEYRÂNÎ İLE MOLULU REVÂÎ ARASINDA BİR MEKTUPLU ATIŞMA

Yazar: ÇAPRAZ ERHAN

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 30. Âşık Seyrânî Kültür ve Sanat Festivali Etkinklik Tarihi: 05.07.2012-08.07.2012 Ülke: TÜRKİYE

FAHRİ BİLGE DEFTERLERİ IŞIĞINDA KAYSERİ VE YÖRESİNİN BİLİNMEYEN HALK ŞAİRLERİ

Yazar: ÇAPRAZ ERHAN

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: II. Kayseri ve Yöresi Kültür, Sanat ve Edebiyat Bilgi Şöleni Etkinklik Tarihi: 10.04.2006-12.04.2006 Ülke: TÜRKİYE

 • TÜBİTAK PROJESİ 17.12.2012-11.11.2015  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: SOSYO KÜLTÜREL BAĞLAMDA KAYSERİLİ RUZİ İNCELEME METİN

  Konusu:  - Görevi: Araştırmacı

___ Bağlantılar ___