Akademik Unvanlar

 • 2015

    YARDIMCI DOÇENT

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 • 2015 2009

    OKUTMAN

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora Devam Ediyor

  Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi'nin Grameri: Fiil  "

  KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (DR) 

 • Yüksek Lisans 2010

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (YL) (TEZSİZ) (İÖ) 

 • Yüksek Lisans 2010

  Türkiye Türkçesinde olumsuzluk eki  "

  KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (YL) (TEZLİ) 

 • Lisans 2007

  KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI PR.

2016-2017 Lisans Köktürkçe
2016-2017 Lisans Orta Türkçe II
2016-2017 Lisans Söz Varlığı Araştırmaları I
2016-2017 Lisans Eski Uygurca
2016-2017 Lisans Eski Anadolu Türkçesi I
2016-2017 Lisans Türkiye Türkçesi I
2013-2014 Lisans TÜRK DİLİ 1
2016-2017 Yüksek Lisans Orhon Türkçesi
2016-2017 Yüksek Lisans Türk Dili Çalışmalarında Metod ve Yöntem I

Filtrele:

Karamanlıca Eserler Kataloğu 1

HARBALİOĞLU NEŞE,ÖGER ADEM,HİRİK ERKAN, 2017.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Gazi Kitabevi, TÜRKİYE. | ISBN: -

Türklük Biliminde Bir Ömür Prof. Dr. Tofiq Hacıyev Kitabı

HİRİK ERKAN, 2016.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Akçağ Yayınları, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-342-285-3

Bengü Bitig Dursun Yıldırım Armağanı

HİRİK ERKAN,TÜRK AHMET TURAN, 2015.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Öncü Kitap. | ISBN: -

Yeni Türk Dili

ERDEM MEHMET DURSUN,KARATAŞ MUSTAFA,HİRİK ERKAN, 2015.

Uluslararası Ders Kitabı Yayın Bilgisi: Maarif Mektepleri, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-9791-02-1

Türkiye Türkçesi Duyu Fiillerinde Anlam ve Kelime Sıklığı İlişkisi

HİRİK ERKAN, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SCI-Expanded Yayın Yeri: Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi Cilt: - Sayı: 41 DOI: - ISSN: 2458-9071

Türk Dünyası Atasözlerinde Sayılar ve Anlam Alanları

HİRİK ERKAN, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: MLA Yayın Yeri: International Journal of Languages’xx Education Cilt: 1 Sayı: Volume 5 Issue 1 DOI: 10.18298/ijlet.1746 ISSN: 2198-4999

Levent Doğan, Uygur Türkçesi Grameri, İstanbul: Paradigma Akademi Yayınları, 2016, 295 s. ss.164-166

HİRİK ERKAN, 2017

Uluslararası Hakemli Kitap KritiğiEndeks: MLA Yayın Yeri: Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi Cilt: - Sayı: 9 DOI: - ISSN: -

Türkiye Türkçesinde Eşzamandalık

HİRİK ERKAN, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: MLA Yayın Yeri: Journal of Turkish Research Institute Cilt: - Sayı: 60 DOI: 10.14222/Turkiyat3748 ISSN: 1300-9052

-(X)k Ekinin Kılınış Kiplik ve Çatı Kategorisindeki İşlevleri

HİRİK ERKAN, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: MLA Yayın Yeri: Türkbilig:Türkoloji Araştırmaları Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: 1302-6011

Anlam Değiştirme Aracı Olarak Olumsuzluk Eki -mA

HİRİK ERKAN, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ULAKBIM Yayın Yeri: Karadeniz Araştırmaları Dergisi Cilt: - Sayı: 44 DOI: - ISSN: -

Dilbilimci Olarak Evliyâ Çelebi Çeviri

HİRİK ERKAN, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ULAKBIM Yayın Yeri: Journal of Turkish Studies Cilt: 10 Sayı: Volume 10 Issue 8 DOI: 10.7827/TurkishStudies.8287 ISSN: 1308-2140

Marek Stachowski, Etimoloji, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, 2011, Ankara.

HİRİK ERKAN, 2012

Uluslararası Hakemli Kitap KritiğiEndeks: ULAKBIM Yayın Yeri: Karadeniz Araştırmaları Dergisi Cilt: 9 Sayı: 34 DOI: - ISSN: -

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ VEREN ELEMANLARIN ADIYAMAN İLİ ÇADIR KENT BÖLGESİNDE TÜRKÇE ÖĞRENEN SURİYELİ ARAPLARA TÜRK KÜLTÜRÜ AKTARIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Hakemlik yapıldı

HİRİK ERKAN, 2015

Uluslararası Hakemli Bilirkişi Raporu vb.Endeks: . Yayın Yeri: Cappadocia Journal of History and Social Sciences Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: -

ADLANDIRMA TERİMLER VE SINIFLANDIRMA AÇISINDAN TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE ÜNSÜZLERE BİR BAKIŞ Hakemlik yapıldı

HİRİK ERKAN, 2015

Uluslararası Hakemli Bilirkişi Raporu vb.Endeks: ULAKBIM Yayın Yeri: Journal of Turkish Studies Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: -

EMRETMEYEN GIl EKİ Hakemlik yapıldı

HİRİK ERKAN, 2015

Uluslararası Hakemli Bilirkişi Raporu vb.Endeks: ULAKBIM Yayın Yeri: Journal of Turkish Studies Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: -

KELİME GRUPLARININ DİLİ Hakemlik yapıldı

HİRİK ERKAN, 2015

Uluslararası Hakemli Bilirkişi Raporu vb.Endeks: ULAKBIM Yayın Yeri: Journal of Turkish Studies Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: -

Gramerleşme Süreçleri Bakımından Nevadirü ş Şebab da Tasvirî Fiiller Hakemlik yapıldı

HİRİK ERKAN, 2015

Uluslararası Hakemli Bilirkişi Raporu vb.Endeks: ULAKBIM Yayın Yeri: Journal of Turkish Studies Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: -

Münevver Kâri Abdureşidhân nın Türk Boyları Arasında Ortak Bir Yazı Dili Oluşturma Çabalarına Katkısı Coğrafî Terim ve Ülke Adlarının Türkiye Türkçesindeki Şekliyle Kullanılışı Hakemlik yapıldı

HİRİK ERKAN, 2015

Uluslararası Hakemli Bilirkişi Raporu vb.Endeks: ULAKBIM Yayın Yeri: Journal of Turkish Studies Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: -

TÜRKİYE TÜRKÇESİ SÖZ DİZİMİNDE ÖZNE SORUNU DİL BİLİMSEL BİR YAKLAŞIM Hakemlik yapıldı

HİRİK ERKAN, 2015

Uluslararası Hakemli Bilirkişi Raporu vb.Endeks: ULAKBIM Yayın Yeri: Journal of Turkish Studies Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: -

Kırk Vezir Hikâyeleri nin Karşılaştırılması Uppsala ve İstanbul Metinleri Hakemlik yapıldı

HİRİK ERKAN, 2015

Uluslararası Hakemli Bilirkişi Raporu vb.Endeks: ULAKBIM Yayın Yeri: Journal of Turkish Language Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: -

Okunsun nev zemîn bir tâze şi r i âb dârım var 17 Yüzyıl Sebk i Hindî Şairi Na îm in Şiir Hakkındaki Görüşleri ve Şiirinin Özellikleri Hakemlik yapıldı

HİRİK ERKAN, 2015

Uluslararası Hakemli Bilirkişi Raporu vb.Endeks: ULAKBIM Yayın Yeri: Journal of Turkish Language Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: -

CÖNK TERİMİ VE CÖNKLER ÜZERİNE BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ Hakemlik yapıldı

HİRİK ERKAN, 2015

Uluslararası Hakemli Bilirkişi Raporu vb.Endeks: ULAKBIM Yayın Yeri: Journal of Turkish Language Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: -

ÇAĞATAYCA TABERİ TARİHİ Hakemlik yapıldı

HİRİK ERKAN, 2015

Uluslararası Hakemli Bilirkişi Raporu vb.Endeks: ULAKBIM Yayın Yeri: Journal of Turkish Language Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: -

Dilbilimsel Uzatım ve Türkçedeki Yaygın Örnekleri Hakemlik yapıldı

HİRİK ERKAN, 2015

Uluslararası Hakemli Bilirkişi Raporu vb.Endeks: ULAKBIM Yayın Yeri: Journal of Turkish Language Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: -

KUTADGU BİLİG DE ZEKÂ KAVRAMI Hakemlik yapıldı

HİRİK ERKAN, 2015

Uluslararası Hakemli Bilirkişi Raporu vb.Endeks: ULAKBIM Yayın Yeri: Journal of Turkish Language Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: -

Türkiye Türkçesi Atasözlerinde Akrabalık Bildiren Kelimeler ve Duygu Değerleri

HİRİK ERKAN, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO Yayın Yeri: İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi Cilt: 6 Sayı: 3 DOI: - ISSN: 2147-1185

Seyahatnâme’de Yer Alan Mahallî Morfolojik Unsurlar Üzerine

Yazar: HİRİK ERKAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: Türk Dili Konuşan Ülkeler Kurultayı Etkinklik Tarihi: 13.11.2017-16.11.2017 Ülke: -

“Şərq Qadını” Dergisinde Türk Adı

Yazar: HİRİK ERKAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: VI. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 25.10.2017-27.10.2017 Ülke: TÜRKİYE

Türkçe Mental Fiillerde Çok Katmanlılık

Yazarlar: HİRİK ERKAN,Çolak Tuğba

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: IV. Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 26.04.2017-28.04.2017 Ülke: -

Türkiye Türkçesi Atasözlerinde Akrabalık Bildiren Kelimeler ve Duygu Değerleri

Yazar: HİRİK ERKAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: III. International Symposium on Language Education and Teaching Etkinklik Tarihi: 20.04.2017-23.04.2017 Ülke: İTALYA

Türk Dünyası Atasözlerinde Sayılar ve Anlam Alanları

Yazar: HİRİK ERKAN

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Traditional Culture Of The Turkic Peoples in The Changing World Etkinklik Tarihi: 12.04.2017-15.04.2017 Ülke: RUSYA FEDERASYONU

Türkiye Türkçesi Atasözlerinde Renkler ve Duygu Değerleri

Yazar: HİRİK ERKAN

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: III. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 25.05.2016-27.05.2016 Ülke: AZERBAYCAN

Ağızlarda Kelime Eşdeğerliği Nevşehir Ağzı Örneği

Yazar: HİRİK ERKAN

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: II. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 02.05.2016-04.05.2016 Ülke: -

Seyahatnâme Penceresinden Kosova ve Civarı

Yazar: HİRİK ERKAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Başkentleri Bilgi Şöleni, Türkiye-Kosova-Makedonya-Özbekistan Etkinklik Tarihi: 05.11.2015-07.11.2015 Ülke: -

Seyahatnâme Penceresinden Kosova ve Civarı

Yazar: HİRİK ERKAN

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Başkentleri Bilgi Şöleni Etkinklik Tarihi: 05.11.2015-07.11.2015 Ülke: -

Dolaysız Söz Aktarımı Açısından Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi nde Bektaşî Şahsiyetlerin Söylemleri

Yazar: HİRİK ERKAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: II. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Hoşgörü ve Barış Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 08.10.2015-10.10.2015 Ülke: -

Dolaysız Söz Aktarımı Açısından Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi nde Bektaşî Şahsiyetlerin Söylemleri

Yazar: HİRİK ERKAN

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: II. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Hoşgörü ve Barış Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 08.10.2015-10.10.2015 Ülke: -

Türkçe Fiillerde Kılınış Türlerinin Dil Öğretimindeki Yeri Üzerine

Yazarlar: KARADOĞAN AHMET,HİRİK ERKAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: I. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 28.05.2015-30.05.2015 Ülke: -

 • Avrupa Birliği 01.09.2014-01.09.2014  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: HELP Healthcare English Language Programme

  Konusu:  - Görevi: Araştırmacı

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 06.09.2015-06.09.2015  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Grek Harfli Türkçe Eserlerin Tespiti, Temini ve Kataloglanması

  Konusu:  - Görevi: Araştırmacı

 • Avrupa Birliği 31.07.2013-31.07.2013  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Oral Culture Bridge Between the Past and the Future

  Konusu:  - Görevi: Yürütücü

 • Yüksek Lisans 2017 Devam Ediyor

    TUĞBA ÇOLAK


  Tez Adı: Türkiye Türkçesinde Şimdiki Zaman İşaretleyicileri


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2017 Devam Ediyor

    GÜLŞEN ŞAHİN KARANFİL


  Tez Adı: "Memleket Hikâyeleri" ve "Gurbet Hikâyeleri"nin Söz Varlığı


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2016 Devam Ediyor

    HATİCE ŞEHNAZ


  Tez Adı: Çağatayca yazılmış Mekke-Medine Ziyareti (metin, inceleme, dizin,sözlük)


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2016 Devam Ediyor

    EBRU SUNAL ERSAN


  Tez Adı: Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi'nde Meslek Adları


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

___ Bağlantılar ___