Akademik Unvanlar

 • 2012

    DOÇENT

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 • 2012 2011

    YARDIMCI DOÇENT

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2003

  Yöneticilerin güç kaynakları ve bunların yönetici ve örgütsel etkililik üzerindeki etkileri: Beş yıldızlı oteller üzerine bir uygulama  "

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

 • Yüksek Lisans 1996

  Investing in Turkey: a study of opportunities and risks for Australian companies planning to invest in Turkey  "

  VICTORIA UNIVERSITY İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI/  

 • Lisans 1987

  ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ KİMYA ANABİLİM DALI

 • Lisans 2012

  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 

2017-2018 Lisans Professional English III
2017-2018 Lisans Örgütsel Davranış
2017-2018 Lisans Organizational Behavior
2017-2018 Lisans Sosyal Psikoloji
2016-2017 Lisans Mesleki İngilizce I
2016-2017 Lisans Professional English IV
2016-2017 Lisans Davranış Bilimleri
2016-2017 Lisans Davranış Bilimleri
2016-2017 Lisans Organizational Behavior
2015-2016 Lisans Mesleki İngilizce III
2015-2016 Lisans Davranış Bilimleri
2015-2016 Lisans Organizational Behavior
2017-2018 Yüksek Lisans Liderlik Teorileri
2017-2018 Yüksek Lisans Örgütsel Davranış I
2016-2017 Yüksek Lisans Örgütsel Davranış II
2016-2017 Yüksek Lisans İnsan Kaynakları Yönetimi
2016-2017 Yüksek Lisans Liderlik Teorileri
2016-2017 Yüksek Lisans Örgütsel Davranış
2015-2016 Yüksek Lisans Liderlik Kuramları
2013-2014 Yüksek Lisans Bilgi yönetimi ve İnovasyon
2017-2018 Doktora Örgütsel Davranış Alanında Yönlendirilmiş Okumalar
2016-2017 Doktora Uluslararası İşletmecilik
2016-2017 Doktora Örgütsel Davranış
2015-2016 Doktora Örgütsel Davranış
2013-2014 Doktora Uluslararası İşletmecilik

Filtrele:

Örgütsel Davranış

ERKUTLU HAKAN VAHİT, 2018.

Ulusal Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Akademisyen Kitabevi, TÜRKİYE. | ISBN: 6052396520

Accounting and Corporate Reporting - Today and Tomorrow

ERKUTLU HAKAN VAHİT,GÜNGÖR TANÇ ŞÜKRAN,ÇİL KOÇYİĞİT SEYHAN, 2017.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: InTechOpen, HIRVATİSTAN. | ISBN: 978-953-51-3549-4

Negatif Örgütsel Davranış

ERKUTLU HAKAN VAHİT, 2016.

Ulusal Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Akademisyen Kitabevi, TÜRKİYE. | ISBN: 6059354530

Pozitif Örgütsel Davranış

ERKUTLU HAKAN VAHİT, 2015.

Ulusal Ders Kitabı Yayın Bilgisi: Akademisyen Yayınevi, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-9942-68-3

Liderlik Kuramlar ve Yeni Bakış Açıları

ERKUTLU HAKAN VAHİT, 2014.

Ulusal Ders Kitabı Yayın Bilgisi: Efil Yayınevi, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-4579-79-2

Benevolent leadership and psychological well being

ERKUTLU HAKAN VAHİT,CHAFRA JAMEL BEN, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SSCI Yayın Yeri: Leadership & Organization Development Journal Cilt: 37 Sayı: 3 DOI: 10.1108/LODJ-07-2014-0129 ISSN: 0143-7739

Servant Leadership and Voice Behavior in Higher Education

ERKUTLU HAKAN VAHİT,CHAFRA JAMEL BEN, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SSCI Yayın Yeri: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) Cilt: 30 Sayı: 4 DOI: - ISSN: -

Work hard or destroy The roles of hotel employees core self evaluations and leader member exchange

ERKUTLU HAKAN VAHİT, 2015

Uluslararası Hakemli Bilirkişi Raporu vb.Endeks: SSCI Yayın Yeri: International Journal of Contemporary Hospitality Management - See more at: http://emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=ijchm#sthash.pRlilALw.dpuf Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: -

Fosterıng employee creatıvıty through transformatıonal leadershıp role of ınnovatıon clımate and creatıve self effıcacy

ERKUTLU HAKAN VAHİT, 2014

Uluslararası Hakemli Bilirkişi Raporu vb.Endeks: SSCI Yayın Yeri: International Journal of Contemporary Hospitality Management Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: -

Ethical Leadership and Workplace Bullying in Higher Education

ERKUTLU HAKAN VAHİT,CHAFRA JAMEL BEN, 2014

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SSCI Yayın Yeri: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) Cilt: 29 Sayı: 1 DOI: - ISSN: -

Impact of psychological hardiness and self monitoring on teacher burnout

ERKUTLU HAKAN VAHİT, 2012

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SSCI Yayın Yeri: Hacettepe University Journal of Education Cilt: 43 Sayı: - DOI: - ISSN: 1300-5340

The moderating role of organizational culture in the relationship between organizational justice and organizational citizenship behaviors

ERKUTLU HAKAN VAHİT, 2011

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SSCI Yayın Yeri: Leadership & Organization Development Journal Cilt: 32 Sayı: 6 DOI: 10.1108/01437731111161058 ISSN: 0143-7739

Organizational Culture s Role in the Relationship between Power Bases and Job Stress

ERKUTLU HAKAN VAHİT,CHAFRA JAMEL BEN,BUMİN BİROL, 2011

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SSCI Yayın Yeri: Hacettepe University Journal of Education Cilt: 40 Sayı: - DOI: - ISSN: -

Empowering Leadership and Organizational Job Embeddedness The Moderating Roles of Task Interdependence and Organizational Politics

ERKUTLU HAKAN VAHİT,CHAFRA JAMEL BEN, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Conference Proceedings Citation Index Yayın Yeri: Procedia - Social and Behavioral Sciences Cilt: 210 Sayı: - DOI: - ISSN: -

Breach and Outcomes An Attribution and Social Exchange Perspective

ERKUTLU HAKAN VAHİT, 2015

Uluslararası Hakemli Bilirkişi Raporu vb.Endeks: EBSCO Yayın Yeri: Management Research Review Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: 2040-8269

Work environment and employee motivation to lead Moderating effects of personal values

ERKUTLU HAKAN VAHİT, 2015

Uluslararası Hakemli Bilirkişi Raporu vb.Endeks: EBSCO, Scopus Yayın Yeri: American Journal of Business Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: 1935-5181

The Effects of Empowerment Role Identity and Creative Role Identity on Servant Leadership and Employees Innovation Implementation Behavior

ERKUTLU HAKAN VAHİT,CHAFRA JAMEL BEN, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Conference Proceedings Citation Index Yayın Yeri: Procedia - Social and Behavioral Sciences Cilt: 181 Sayı: - DOI: - ISSN: -

Impact of behavioral integrity on job burnout The moderating role of political skill

ERKUTLU HAKAN VAHİT, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO Yayın Yeri: International Journal of Business and Management Studies Cilt: 4 Sayı: 2 DOI: - ISSN: 2158-1479

Exploring the Moderating Effect of Psychological Capital on the Relationship between Narcissism and Psychological Well-being

ERKUTLU HAKAN VAHİT, 2014

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Conference Proceedings Citation Index Yayın Yeri: Procedia - Social and Behavioral Sciences Cilt: 150 Sayı: - DOI: 10.1016/j.sbspro.2014.09.130 ISSN: 18770428

Personeli Güçlendirme Empowerment

YÜKSEL ÖZNUR,ERKUTLU HAKAN VAHİT, 2003

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TÜBİTAK-ULAKBİM (SBVT), ASOS Index ve EBSCO Yayın Yeri: Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi Cilt: 1 Sayı: - DOI: - ISSN: 2148-1792

Toplam kalite Yönetimi ve kıyaslama Benchmarking İlişkileri

Birol Bumin,ERKUTLU HAKAN VAHİT, 2002

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TÜBİTAK-ULAKBİM (SBVT), EBSCO ve ASOS İndex Yayın Yeri: Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi Cilt: 1 Sayı: - DOI: - ISSN: -

Uluslararası Türk işletmelerinde Yurt Dışında Görevlendirilecek Personel İstihdam Politikaları

YÜKSEL ÖZNUR,ERKUTLU HAKAN VAHİT, 2002

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: ASOS IndexEconlitULAKBİM - Sosyal Bilimler Veri Tabanı Yayın Yeri: Hacettepe İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt: 20 Sayı: 2 DOI: - ISSN: 1309-6338

Uluslararasılaşma Süreci

ERKUTLU HAKAN VAHİT,Süleyman Durgun, 2001

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TÜBİTAK-ULAKBİM (SBVT), EBSCO ve ASOS İndex Yayın Yeri: Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi Cilt: 3 Sayı: - DOI: - ISSN: 1302-2024

Benevolent Leadership and Interpersonal Deviant Behaviors in Higher Education

ERKUTLU HAKAN VAHİT, 2018

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ESCI: Emerging Sources Citation Index Yayın Yeri: Hacettepe University Journal of Education Cilt: 33 Sayı: 1 DOI: 10.16986/HUJE.2017031015 ISSN: 1300-5340

Leaders’ narcissism and organizational cynicism in healthcare organizations

ERKUTLU HAKAN VAHİT,CHAFRA JAMEL BEN, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ESCI: Emerging Sources Citation Index Yayın Yeri: International Journal of Workplace Health Management Cilt: 10 Sayı: 5 DOI: 10.1108/IJWHM-12-2016-0090 ISSN: 1753-8351

Authentic Leadership and Organizational Job Embeddedness in Higher Education

ERKUTLU HAKAN VAHİT,CHAFRA JAMEL BEN, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ESCI: Emerging Sources Citation Index Yayın Yeri: Hacettepe University Journal of Education Cilt: 32 Sayı: 2 DOI: 10.16986/HUJE.2016018528 ISSN: 1300-5340

Leader narcissism and subordinate embeddedness

ERKUTLU HAKAN VAHİT,CHAFRA JAMEL BEN, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ESCI: Emerging Sources Citation Index Yayın Yeri: EuroMed Journal of Business Cilt: 12 Sayı: 2 DOI: 10.1108/EMJB-04-2016-0012 ISSN: 1450-2194

Impact of behavioral integrity on organizational identification

ERKUTLU HAKAN VAHİT,CHAFRA JAMEL BEN, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ESCI: Emerging Sources Citation Index Yayın Yeri: Management Research Review Cilt: 39 Sayı: 6 DOI: 10.1108/MRR-01-2015-0011 ISSN: 2040-8269

Value congruence and commitment to change in healthcare organizations

ERKUTLU HAKAN VAHİT,CHAFRA JAMEL BEN, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ESCI: Emerging Sources Citation Index Yayın Yeri: Journal of Advances in Management Research Cilt: 13 Sayı: 3 DOI: 10.1108/JAMR-11-2015-0078 ISSN: 0972-7981

Impact of behavioral integrity on workplace ostracism

ERKUTLU HAKAN VAHİT,CHAFRA JAMEL BEN, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ESCI: Emerging Sources Citation Index Yayın Yeri: Journal of Applied Research in Higher Education Cilt: 8 Sayı: 2 DOI: 10.1108/JARHE-01-2015-0007 ISSN: 2050-7003

The mediating roles of psychological safety and employee voice on the relationship between conflict management styles and organizational identification

ERKUTLU HAKAN VAHİT,CHAFRA JAMEL BEN, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ESCI: Emerging Sources Citation Index Yayın Yeri: American Journal of Business Cilt: 30 Sayı: 1 DOI: - ISSN: -

Effects of trust and psychological contract violation on authentic leadership and organizational deviance

ERKUTLU HAKAN VAHİT,CHAFRA JAMEL BEN, 2013

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ESCI: Emerging Sources Citation Index Yayın Yeri: Management Research Review Cilt: 36 Sayı: 9 DOI: 10.1108/MRR-06-2012-0136 ISSN: 2040-8269

The impact of team empowerment on proactivity: The moderating roles of leader’xxs emotional intelligence and proactive personality

ERKUTLU HAKAN VAHİT,CHAFRA JAMEL BEN, 2012

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ESCI: Emerging Sources Citation Index Yayın Yeri: Journal of Health Organization and Management Cilt: 26 Sayı: 5 DOI: 10.1108/14777261211256918 ISSN: 1477-7266

The impact of organizational culture on the relationship between shared leadership and team proactivity

ERKUTLU HAKAN VAHİT, 2012

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ESCI: Emerging Sources Citation Index Yayın Yeri: Team Performance Management: An International Journal Cilt: 18 Sayı: 1/2 DOI: 10.1108/13527591211207734 ISSN: 1352-7592

The impact of transformational leadership on organizational and leadership effectiveness

ERKUTLU HAKAN VAHİT, 2008

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ESCI: Emerging Sources Citation Index Yayın Yeri: Journal of Management Development Cilt: 27 Sayı: 7 DOI: 10.1108/02621710810883616 ISSN: 0262-1711

Relationship between leadership power bases and job stress of subordinates example from boutique hotels

ERKUTLU HAKAN VAHİT,CHAFRA JAMEL BEN, 2006

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ESCI: Emerging Sources Citation Index Yayın Yeri: Management Research News Cilt: 29 Sayı: 5 DOI: 10.1108/01409170610674419 ISSN: 0140-9174

Örgütsel Sinizmin Otantik Liderlik Ve Sanal Kaytarma Arasındaki İlişkide Aracılık Rolü

Yazarlar: ERKUTLU HAKAN VAHİT,ÖZDEMİR HALİL ÖZCAN

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: I. Uluslararası Bilimsel Ve Mesleki Çalışmalar Sempozyumu (Bılmes 2017) Etkinklik Tarihi: 05.10.2017-08.10.2017 Ülke: TÜRKİYE

Psikolojik Sözleşme İhlali İle İşten Ayrılma Niyeti İlişkisinde Demografik Değişkenlerin Düzenleyici Rolleri

Yazarlar: ERKUTLU HAKAN VAHİT,ELDEN BEDİRHAN

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: I. Uluslararası Bilimsel Ve Mesleki Çalışmalar Sempozyumu (Bılmes 2017) Etkinklik Tarihi: 05.10.2017-08.10.2017 Ülke: TÜRKİYE

Yöneticilerin otantik liderlik tarzlarının çalışanların örgütsel sinizm ve sanal kaytarma davranışları üzerine etkileri

Yazarlar: ERKUTLU HAKAN VAHİT,ÖZDEMİR HALİL ÖZCAN

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 25. Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongresi Etkinklik Tarihi: 25.05.2017-27.05.2017 Ülke: TÜRKİYE

Psikolojik Dayanıklılık Ve Psikolojik İyi Olma İlişkisinde İyimserliğin Aracı Rolü Hastane Çalışanları Üzerine Bir Araştırma

Yazarlar: KARACAOĞLU KORHAN,ERKUTLU HAKAN VAHİT

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 24.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Etkinklik Tarihi: 29.05.2016-31.05.2016 Ülke: TÜRKİYE

Algılanan Örgütsel Politika İle Çalışanın İşe Yabancılaşma İlişkisinde Çalışanın Politik Yetilerinin Düzenleyici Etkisi

Yazarlar: ERKUTLU HAKAN VAHİT,KARACAOĞLU KORHAN

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Etkinklik Tarihi: 14.05.2015-16.05.2015 Ülke: TÜRKİYE

Örgütsel Politika Algısı ve Psikolojik İyi Olma İlişkisi Üzerinde birey örgüt değer uyumunun düzenleyici etkisi

Yazar: ERKUTLU HAKAN VAHİT

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 22. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Etkinklik Tarihi: 22.05.2014-24.05.2014 Ülke: TÜRKİYE

Hizmetkar liderlik ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişki üzerinde algılanan örgütsel politikanın etkisi

Yazar: ERKUTLU HAKAN VAHİT

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 13. Ulusal İşletmecilik Kongresi Etkinklik Tarihi: 08.05.2014-10.05.2014 Ülke: TÜRKİYE

Empowering leadership and work engagement the roles of self efficacy and identification with leader

Yazarlar: ERKUTLU HAKAN VAHİT,CHAFRA JAMEL BEN

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: The 2nd Multidisciplinary Academic Conference in Prague (MAC-EMM 2013) Etkinklik Tarihi: 06.12.2013-07.12.2013 Ülke: ÇEK CUMHURİYETİ

The Moderating Role of Social Power Bases on the Relationship Between Psychological Empowerment and Creativity

Yazar: ERKUTLU HAKAN VAHİT

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 8th. International Knowledge, Economics and Management Congress Etkinklik Tarihi: 28.10.2010-31.10.2010 Ülke: TÜRKİYE

The Impact of Leadership Power Bases on Knowledge Management

Yazar: ERKUTLU HAKAN VAHİT

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 7th. International Knowledge, Economics and Management Congress Etkinklik Tarihi: 30.10.2009-01.11.2009 Ülke: TÜRKİYE

The Moderating Role Of Organizational Culture In The Relation Between Ethical Behavior And Organizational Citizenship Behaviors

Yazar: ERKUTLU HAKAN VAHİT

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 21th. EBEN Annual Conference Etkinklik Tarihi: 17.10.2008-19.10.2008 Ülke: TÜRKİYE

Örgütsel Vatandaşlık Davranışları ile Örgütsel Adalet Kavramları Arasındaki İlişkide Örgüt Kültürünün Düzenleyici Rolü

Yazar: ERKUTLU HAKAN VAHİT

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Etkinklik Tarihi: 16.05.2008-18.05.2008 Ülke: TÜRKİYE

The Role of Emotional Intelligence in Hospitality Management

Yazarlar: ERKUTLU HAKAN VAHİT,CHAFRA JAMEL BEN

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 24th EuroCHRIE Conference Etkinklik Tarihi: 25.01.2006-28.01.2006 Ülke: YUNANİSTAN

 • ARAŞTIRMA PROJESİ 19.03.2018-19.03.2018  | Proje Devam Ediyor | 

  Adı: Nevşehir İli Kadına yönelik şiddetin nedenleri ve önlenmesine yönelik proje

  Konusu:  - Görevi: Araştırmacı

 • Doktora 2017 Devam Ediyor

    HALİL ÖZCAN ÖZDEMİR


  Tez Adı: YÖNETİCİLERİN OTANTİK LİDERLİK TARZLARININ ÇALIŞANLARIN SANAL KAYTARMA VE SİNİZM DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİLERİ


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans Devam Ediyor

    Cem Özbek Dağlı


  Tez Adı: Algılanan örgütsel politika ve psikolojik sözleşme ihlalinin örgütsel güven üzerindeki etkisi


  Uyarı YÖKSİS'ten danışmanlık bilgilerinizi güncellemeniz gerekmektedir


 • Yüksek Lisans 2018 Devam Ediyor

    ALİYE SARI


  Tez Adı: Örgütsel Politika Algısı İle Örgütsel Özdeşleşme Arasındaki İlişkide Algılanan Mağduriyetin Düzenleyici Rolü


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2018 Devam Ediyor

    FATMA DUYGU BÜBER


  Tez Adı: Birey-Örgüt Uyumu İle Örgütsel Yabancılaşma Arasındaki İlişkide Örgütsel Politikanın Düzenleyici Rolü


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2017 Devam Ediyor

    BARIŞ BURAK USLU


  Tez Adı: OTANTİK LİDERLİK İLE BİLGİ YÖNETİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN DÜZENLEYİCİ ROLÜ


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2017 Devam Ediyor

    FEVZİ YETİM


  Tez Adı: KİŞİ - ÖRGÜT UYUMU VE PSİKOLOJİK SERMAYE ARASINDAKİ İLİŞKİ: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2016 Devam Ediyor

    FEVZİ YETİM


  Tez Adı: Eğitim ve Geliştirme Programlarının Çalışanın Psikolojik Sermayesine Etkisi: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Personeli Üzerinde Bir Uygulama


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2016 Devam Ediyor

    AHMET ALPARSLAN ERARSLAN


  Tez Adı: Hizmetkar Liderliğin Çalışanların Tükenmişliği Üzerine Etkisi


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2015 Devam Ediyor

    ERCAN ERTEN


  Tez Adı: PSİKOLOJİK SAHİPLİĞİN PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ VE KENDİNİ İFADE ETME DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİSİ: NEVŞEHİR İLİ DÖRT VE BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı


 • Doktora 2017 Tamamlandı

    Halil Özcan Özdemir


  Tez Adı: Yöneticilerin otantik liderlik tarzlarının çalışanların sanal kaytarma ve sinizm davranışları üzerine etkileri


  Uyarı YÖKSİS'ten danışmanlık bilgilerinizi güncellemeniz gerekmektedir


 • Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı

    Bedirhan Elden


  Tez Adı: Psikolojik sözleşme ihlali ile işten ayrılma niyeti ilişkisinde birey-örgüt uyumunun düzenleyici rolü


  Uyarı YÖKSİS'ten danışmanlık bilgilerinizi güncellemeniz gerekmektedir


 • Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı

    Sevgi Kılınç


  Tez Adı: Yöneticilerin etik liderlik davranışlarının örgütsel özdeşleşme, sapkın davranışlar ve sinizme etkisi


  Uyarı YÖKSİS'ten danışmanlık bilgilerinizi güncellemeniz gerekmektedir

___ Bağlantılar ___