Akademik Unvanlar

 • 2016

    YARDIMCI DOÇENT

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 • 2016 2014

    YARDIMCI DOÇENT

  BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 • 2014 2011

    ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2013

  Martin Heidegger'in varoluşçu hermeneutiği  "

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FELSEFE GRUBU EĞİTİMİ (DR) 

 • Yüksek Lisans 2010

  Soren Kierkegaard'da kaygı kavramı  "

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FELSEFE GRUBU EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ) 

 • Lisans 2008

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ FELSEFE GRUBU EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

2017-2018 Lisans İLH 314 İslam Felsefesi-D (Bahar)
2017-2018 Lisans İLH 314 İslam Felsefesi-C (Bahar)
2017-2018 Lisans FLS 102 Felsefeye Giriş II (Bahar)
2017-2018 Lisans SOS 106 Felsefe (Bahar)
2017-2018 Lisans İLH 314 İslam Felsefesi-E (Bahar)
2017-2018 Lisans FEL 401 Ahlak Felsefesi (Güz)
2017-2018 Lisans FEL 101 Felsefeye Giriş-I (Güz)
2017-2018 Lisans FLS 101 Felsefeye Giriş-I (Güz)
2017-2018 Lisans FG 209 Felsefeye Giriş (Güz)
2017-2018 Lisans İLH 215 Felsefe Tarihi (Güz)
2017-2018 Lisans SÖ211GK Felsefe (Güz)
2016-2017 Lisans PDR 402 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (Bahar)
2016-2017 Lisans PSİ 302 Öğrenme Psikolojisi (Bahar)
2016-2017 Lisans PSİ 202 Gelişim Psikolojisi (Bahar)
2016-2017 Lisans SOS 106 Felsefe (Bahar)
2016-2017 Lisans İLH 215 Felsefeye Giriş-D (Güz)
2016-2017 Lisans İLH 215 Felsefeye Giriş-C (Güz)
2016-2017 Lisans FEL 401 Ahlak Felsefesi (Güz)
2016-2017 Lisans PSİ 101 Psikolojiye Giriş (Güz)
2015-2016 Lisans FLS 2211 HERMENEUTİK (GÜZ)
2015-2016 Lisans FOR12-BNGL-1/2 Özel Öğretim Yöntemleri (Bahar)
2015-2016 Lisans FLS 2204 17. YÜZYIL FELSEFESİ (Bahar)
2015-2016 Lisans FEL 416 Türkiye’de Felsefe (Bahar)
2015-2016 Lisans FEL 406 EĞİTİM FELSEFESİ (BAHAR)
2015-2016 Lisans FLS 2205 Varlık Felsefesi (Güz)
2015-2016 Lisans FEL 407 Bilim Felsefesi (Güz)
2015-2016 Lisans FEL 401 19. Yüzyılda Felsefe (Güz)
2014-2015 Lisans FEL 307 17. YÜZYIL FELSEFESİ (Güz)
2014-2015 Lisans FEL 211 Hermeneutik (Güz)
2014-2015 Lisans FEL 404 ÇAĞDAŞ FELSEFE (Bahar)
2014-2015 Lisans FEL 218 Yaşam Felsefesi (Bahar)
2014-2015 Lisans ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ (Bahar)
2014-2015 Lisans FLS 2204 17. YÜZYIL FELSEFESİ (Bahar)
2014-2015 Lisans FEL 406 EĞİTİM FELSEFESİ (Bahar)
2014-2015 Lisans FEL 306 FENOMENOLOJİ (Bahar)
2014-2015 Lisans ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ (Güz)
2014-2015 Lisans FEL 407 BİLİM FELSEFESİ (Güz)
2014-2015 Lisans FEL 409 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ (Güz)
2014-2015 Lisans FLS 2211 HERMENEUTİK (Güz)
2013-2014 Lisans FEL 210 İnsan Hakları (Bahar)
2013-2014 Lisans FEL 406 Eğitim Felsefesi (Bahar)
2013-2014 Lisans FEL 306 Fenomenoloji (Bahar)
2013-2014 Lisans FEL 218 Yaşam Felsefesi (Bahar)
2013-2014 Lisans SOS 412 Bilim Felsefesi (Bahar)
2014-2015 Yüksek Lisans SOS 569 HERMENEUTİK METİNLERİ (Güz)
2014-2015 Yüksek Lisans SOS 570 VAROLUŞÇU FELSEFEDE BİREY PROBLEMİ (Bahar)

Filtrele:

Eğitim Araştırmaları 2017

MANAV FARUK, 2017.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Çizgi Kitabevi Yayınları. | ISBN: 978-605-196-090-6

Felsefe Tarihi III XX Yüzyıl Filozofları

MANAV FARUK, 2016.

Ulusal Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Yayın Bilgisi: Sentez Yayıncılık, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-9922-42-5

Martin Heidegger ve Varoluşçu Hermeneutik

MANAV FARUK, 2014.

Ulusal Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Elis Yayınları, TÜRKİYE. | ISBN: 978-975-8774-72-2

Kierkegaard Birey ve Varoluş Üzerine

MANAV FARUK, GÜRDAL GÖKHAN, 2013.

Ulusal Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Sentez Yayıncılık, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-5790-63-9

Nasreddin Hoca Fıkraları ile Ortaöğretimde Psikoloji Öğretimi

MANAV FARUK, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SOBİAD, İndex Copernicus, Academic Keys, SIS, İSAM, ASOS, OAJI, Research Bible, DRJI, Akademik Dizin, Indian Citation Index, Cite Factor, Türk Eğitim İndeksi, SJournals Index, Journal Index, Ajns, Advanced Science Index, Acar Index, Science Library Index, Scholars Impact, SPARC, Scholarsteer Yayın Yeri: Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt: 4 Sayı: 36 DOI: http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.8596 ISSN: 2148-2489

The Concept of Experience in John Dewey s Philosophy of Education

MANAV FARUK, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SOBİAD, Research Bible, Türk Eğitim İndeksi, İSAM, Scientific Indexing Services Yayın Yeri: Türk İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt: 3 Sayı: 8 DOI: http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.171 ISSN: 2149-083X

Ortaöğretim Felsefe Grubu Dersleri Sosyoloji Psikoloji Mantık Mevcut Öğretim Programlarında Türk Bilim İnsanları Sorunlar ve Çözüm Önerileri

MANAV FARUK, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SOBİAD, Cite Factor, Sindexs, Türk Eğitim İndeksi, Akademik Dizin, Academic Keys Yayın Yeri: Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi Cilt: 3 Sayı: 9 DOI: http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1305 ISSN: 2149-0848

Öğretim Programına Bağlılık Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

YAŞAROĞLU CİHAT,MANAV FARUK, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Cite Factor Sindexs, Türk Eğitim İndeksi Akademik Dizin Academic Keys Yayın Yeri: Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi Cilt: 2 Sayı: 4 DOI: http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.60 ISSN: 2149-0848

Cumhuriyetten Günümüze Ortaöğretim Felsefe Dersi Öğretim Programlarında Türk Düşüncesi ve 2009 Programına Yeni Bir Ünite Önerisi Olarak Türk Düşüncesi

MANAV FARUK, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Sobiad, Index Copernicus, Academic Keys, SIS, İSAM, ASOS, OAJI, Research Bible, DRJI, Akademik Dizin, ICI, Cıte Factor, Türk Eğitim İndeksi, Sjournals Indekx, Journal Index, AJNS, Advanced Science Index, Acarindex Yayın Yeri: Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt: 3 Sayı: 19 DOI: http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.886 ISSN: 2148-2489

Metabiliş Kavramı

MANAV FARUK, 2011

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: ASOS Yayın Yeri: Bingöl Ünversitesi Sosya Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 1 Sayı: 2 DOI: - ISSN: -

Ortaöğretim Felsefe Ders Kitaplarında Varoluşçuluk

MANAV FARUK, 2013

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Endekste taranmıyor Yayın Yeri: Özne Felsefe ve Bilim Yazıları Dergisi Cilt: 10 Sayı: 19 DOI: - ISSN: -

Kaygı Kavramı

MANAV FARUK, 2011

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Endekste taranmıyor Yayın Yeri: Toplum Bilimleri Dergisi Cilt: 5 Sayı: 2 DOI: - ISSN: -

Ortaöğretim Sosyoloji Öğretiminde Nasreddin Hoca Fıkralarından Yararlanma

MANAV FARUK,ZABUN BEYHAN, 2017

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Turkish StudiesInternational Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Cilt: 12 Sayı: 28 DOI: 10.7827/TurkishStudies.12422 ISSN: 1308-2140

Hastanın İstem Durumuna Göre Ötanazi Türlerinin Varoluşçu Yorumu

MANAV FARUK, 2017

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: TURKISH STUDIES -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Cilt: 12 Sayı: 3 DOI: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.11587 ISSN: 1308-2140

Felsefe ve Estetik Dersleri 2009 Öğretim Programları Üzerine Değer Duyuşsal Alan Kazanımı Değerler Eğitimi İlişkisi

MANAV FARUK, 2016

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: 36 Sayı: 1 DOI: - ISSN: 1301-9058

Felsefe Grubu Öğretmeni Adaylarının Yapılandırmacılığa İlişkin Bilişsel Farkındalık Düzeyleri

MANAV FARUK, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt: 5 Sayı: 10 DOI: - ISSN: 2147-5717

Cumhuriyetten Günümüze Ortaöğretimde Felsefe Öğretimi Anlayışımız Üzerine

Yazar: MANAV FARUK

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: III. International Symposium on Multidisciplinary Studies Etkinklik Tarihi: 10.11.2017-11.11.2017 Ülke: TÜRKİYE

2017 Yılı Ortaöğretim Felsefe Dersi Öğretim Programının 11. Sınıf Kazanım ve Açıklamaları Üzerine Bir Değerlendirme

Yazar: MANAV FARUK

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 3.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 26.10.2017-28.10.2017 Ülke: TÜRKİYE

2017 Yılı Ortaöğretim Felsefe Dersi Öğretim Programının 10. Sınıf Düzeyinin İncelenmesi

Yazar: MANAV FARUK

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: II. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi-INES Etkinklik Tarihi: 18.10.2017-21.10.2017 Ülke: TÜRKİYE

2017 Felsefe Dersi Öğretim Programında Değerler Eğitimi

Yazar: MANAV FARUK

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: III. International Symposium on Multidisciplinary Studies Etkinklik Tarihi: 10.11.2017-11.10.2017 Ülke: TÜRKİYE

Ortaöğretim Felsefe Grubu Dersleri Sosyoloji Psikoloji Mantık Mevcut Öğretim Programlarında Türk Bilim İnsanları

Yazar: MANAV FARUK

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 5. World Conference on Educational and Instructional Studies Etkinklik Tarihi: 27.10.2016-29.10.2016 Ülke: TÜRKİYE

Ötanazi Olgusuna Varoluşçu Bir Yaklaşım

Yazar: MANAV FARUK

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: I. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 13.10.2016-15.10.2016 Ülke: TÜRKİYE

Cumhuriyetten Günümüze Ortaöğretim Felsefe Dersi Öğretim Programlarında Türk Düşüncesi ve Yeni Bir Ünite Teklifi Türk Düşüncesi

Yazar: MANAV FARUK

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: VII. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi Etkinklik Tarihi: 08.05.2015-10.05.2015 Ülke: TÜRKİYE

Öğretim Programına Bağlılık Ölçeği Geliştirme Çalışması

Yazarlar: YAŞAROĞLU CİHAT,MANAV FARUK

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 6. International Congress on New Trends in Education Etkinklik Tarihi: 24.04.2015-26.04.2015 Ülke: TÜRKİYE

Felsefe Öğretiminde Tartışma Yönteminin Kullanımı Üzerine

Yazar: MANAV FARUK

Uluslararası Sözlü Bildiri Etkinlik Adı: 6. International Congress on New Trends in Education Etkinklik Tarihi: 24.04.2015-26.04.2015 Ülke: TÜRKİYE

1993 ve 2009 Felsefe Dersi Öğretim Programlarının Varlık Felsefesi Ünitesi Açısından Karşılaştırılması

Yazar: MANAV FARUK

Ulusal Sözlü Bildiri Etkinlik Adı: 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi "Herkes İçin Sürdürülebilir Eğitim" Etkinklik Tarihi: 16.04.2015-18.04.2015 Ülke: TÜRKİYE

The Place of Experience in John Dewey s Philosophy of Education

Yazar: MANAV FARUK

Uluslararası Sözlü Bildiri Etkinlik Adı: VI. European Conference on Social and Behavioral Sciences Etkinklik Tarihi: 05.02.2015-07.02.2015 Ülke: TÜRKİYE

Ortaöğretim Felsefe ve Estetik Dersleri 2009 Öğretim Programlarının Eğitim Felsefeleri Üzerine Bir İnceleme

Yazar: MANAV FARUK

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: I. Eğitim Kongresi “21. Yüzyılda Bir Eğitim Felsefesi Oluşturmak ve Özel Okullar” Etkinklik Tarihi: 28.11.2014-30.11.2014 Ülke: TÜRKİYE

Değerler Eğitimi Bağlamında Felsefe ve Estetik Dersi 2009 Öğretim Programlarında Duyuşsal Alan Kazanımlarının Varlığına İlişkin Bir Değerlendirme

Yazar: MANAV FARUK

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: Uluslararası İnsanî Değerlerin Yeniden İnşası Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 19.06.2014-21.09.2014 Ülke: TÜRKİYE

___ Bağlantılar ___