Akademik Unvanlar

 • 2015

    ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ GÜLŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora Devam Ediyor

  Bir Meşrulaştırma Aracı olarak Politik Semboller: Tek Parti Dönemi(1923-1945)  "

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER ANABİLİM DALI 

 • Yüksek Lisans 2013

  Çevre politikalarının yerel yönetimler üzerindeki etkisi: Çankaya Belediyesi örneği  "

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI (YL) (TEZLİ) 

2017-2018 Önlisans İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
2017-2018 Önlisans TÜRKİYE’xxNİN TOPLUMSAL VE İDARİ YAPISI
2017-2018 Önlisans ÇAĞDAŞ DEVLET DÜZENLERİ
2016-2017 Önlisans TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ/ÇALIŞMALARI
2016-2017 Önlisans SİYASET BİLİMİ
2016-2017 Önlisans TÜRKİYE’xxNİN TOPLUMSAL VE İDARİ YAPISI
2015-2016 Önlisans TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ/ÇALIŞMALARI
2015-2016 Önlisans TÜRKİYE’xxNİN TOPLUMSAL VE İDARİ YAPISI
2015-2016 Önlisans İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
2015-2016 Önlisans SİYASET BİLİMİ
2014-2015 Önlisans HUKUKA GİRİŞ
2014-2015 Önlisans TÜRKİYE’xxNİN TOPLUMSAL VE İDARİ YAPISI
2014-2015 Önlisans SİYASET BİLİMİ

Filtrele:

Sağlıkta Dönüşüm Programı Ekseninde Sağlığın Ekonomi Politiği

ÇETİN FATMA GÖKÇEN, 2017

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO Yayın Yeri: Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte Dergisi Cilt: 19 Sayı: 1 DOI: - ISSN: -

___ Bağlantılar ___