Akademik Unvanlar

 • 2009

    ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2017

  İşletmelerde risk raporlaması: BIST imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde bir araştırma  "

  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME (DR) 

 • Yüksek Lisans 2011

  Kamu kuruluşlarında iç kontrol sistemi ve bir kamu kurumunda iç kontrol sisteminin oluşturulması süreci: Üniversite örneği  "

  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME (YL) (TEZLİ) 

 • Lisans 2008

  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ İŞLETME PR.

Filtrele:

Effects of mental workloads on depression anger symptoms and interpersonal sensitivities of accounting professionals

ÖZKAN AZZEM,ÖZDEVECİOĞLU MAHMUT,KAYA YASEMİN,ÖZŞAHİN KOÇ FİLİZ, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SCI-Expanded Yayın Yeri: Revista de Contabilidad Cilt: 18 Sayı: 2 DOI: 10.1016/j.rcsar.2014.06.005 ISSN: 1138-4891

KURUMUN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNDE İTİBAR RİSKİ YÖNETİMİNİN YERİ VE ÖNEMİ

KIZILBOĞA ÖZASLAN RÜVEYDA,ÖZŞAHİN KOÇ FİLİZ, 2016

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO; Index Copernicus; New Jour; ASOS Akademia Sosyal Bilimler; CAB Abstracts Yayın Yeri: Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt: 9 Sayı: 1 DOI: - ISSN: 1308-4216

Risk Raporlaması Gelişmiş Ülke Uygulamalarından Çıkarılacak Dersler

ÖZŞAHİN KOÇ FİLİZ,UZAY ŞABAN, 2015

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: EconLit, EBSCOhost, Yayın Yeri: Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt: - Sayı: 45 DOI: - ISSN: -

Etkin Bir İç Kontrol Sisteminin İç Denetim Faaliyetine ve İç Denetçilere Katkısı

Ruveyda KIZILBOĞA, Filiz ÖZŞAHİN, 2013

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO, ASOS Akademia Sosyal Bilimler , Index Copernicus Yayın Yeri: Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt: 6 Sayı: 2 DOI: - ISSN: 1308-4208

Muhasebe Meslek Mensuplarının KOBİ Finansal Raporlama Standartları Hakkındaki Görüşlerinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma

ÖZKAN AZZEM,ÖZŞAHİN KOÇ FİLİZ, 2012

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO Yayın Yeri: Muhasebe ve Denetime Bakış Cilt: - Sayı: 37 DOI: - ISSN: 1307-6639

Hastanelerde Muhasebe Bilgi Sistemi Etkinliği İç Anadolu Bölgesinde Faaliyet Gösteren Hastaneler Üzerinde Bir Araştırma

Azzem ÖZKAN, Filiz ÖZŞAHİN KOÇ, İbrahim ÇİDEM, 2013

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: ULAKBİM, ASOS Index Yayın Yeri: Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F. Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi Cilt: - Sayı: 26 DOI: - ISSN: 13038370

Şeffaflık İlkesinin Gereği Olarak Gönüllü Risk Açıklama İngiltere Örneği

ÖZŞAHİN KOÇ FİLİZ,ÖZKAN AZZEM, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO Yayın Yeri: Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi Cilt: - Sayı: 1 DOI: - ISSN: 1302-258X

Kazanç Yönetimi Uygulamalarının Firma Düzeyinde Belirleyicileri BİST Örneği

Yazarlar: ÇETENAK EMİN HÜSEYİN,ÖZŞAHİN KOÇ FİLİZ

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Internatıonal Conference of Strategic Research in Social Science and Educatıon (ICoSReSSE) Etkinklik Tarihi: 14.10.2016-16.10.2016 Ülke: TÜRKİYE

Kamu Yöneticilerinin Kurumsal Yönetim Algılamaları Nevşehir Örneği

Yazarlar: Ahmet TANÇ, Seher ULU, Filiz ÖZŞAHİN

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 3. Uluslararası,Ulusal,Öğrenci Kurumsal Yönetim, Yolsuzluk, Etik ve Sosyal Sorumluluk Konferansı Etkinklik Tarihi: 07.06.2011-10.06.2011 Ülke: TÜRKİYE

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 21.07.2015-21.07.2017  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: İşletmelerde Risk Raporlaması: BİST İmalat Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerde Bir Araştırma Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi , Proje Kodu: SDK-2015-5691 , 2017

  Konusu:  - Görevi: Araştırmacı

___ Bağlantılar ___