Akademik Unvanlar

 • 2012

    YARDIMCI DOÇENT

  NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 • 2012 2009

    ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2011

  Çağatay Türkçesinde İsim  "

  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ EDEBİYATI (DR) 

 • Yüksek Lisans 2003

  Süleyman Padişah'ning Hükmi Örneğinde Özbek Türkçesinde İsim ve Fiil Çekim Ekleri  "

  NİĞDE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (YL) (TEZLİ) 

 • Lisans 1997

  Mithat Cemal Kuntay  "

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

2016-2017 Lisans Eski Türk Edebiyatı Metin İnceleme I
2016-2017 Lisans ÖZBEK TÜRKÇESİ METİN AKTARMA I
2016-2017 Lisans Osmanlı Türkçesi III
2016-2017 Lisans Osmanlı Türkçesi I
2016-2017 Lisans Özbek Türkçesi I
2015-2016 Lisans Türkiye Türkçesi III
2015-2016 Lisans Özbek Türkçesi Metin Aktarma I
2015-2016 Lisans Özbek Türkçesi I
2015-2016 Lisans Osmanlı Türkçesi III
2015-2016 Lisans Osmanlı Türkçesi I
2015-2016 Lisans Türkiye Türkçesi IV
2015-2016 Lisans Özbek Türkçesi Metin Aktarma II
2015-2016 Lisans Osmanlı Türkçesi IV
2015-2016 Lisans OSMANLI TÜRKÇESİ II
2015-2016 Lisans ÖZBEK TÜRKÇESİ II
2014-2015 Lisans Özbek Türkçesi II
2014-2015 Lisans Özbek Türkçesi I
2014-2015 Lisans Osmanlı Türkçesi II
2014-2015 Lisans Osmanlı Türkçesi I
2013-2014 Lisans Çağdaş Türk Lehçeleri Araştırmaları II
2013-2014 Lisans Çağdaş Türk Lehçeleri Araştırmaları I
2012-2013 Lisans Çağatay Türkçesi ve Edebiyatı II

Filtrele:

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

ERDEM UÇAR FİLİZ MELTEM, 2015.

Uluslararası Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Ahmet Yesevi Üniversitesi. | ISBN: -

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

ERDEM UÇAR FİLİZ MELTEM, 2015.

Uluslararası Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Ahmet Yesevi Üniversitesi. | ISBN: -

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

ERDEM UÇAR FİLİZ MELTEM, 2015.

Uluslararası Ansiklopedi Maddesi Yayın Bilgisi: Ahmet Yesevi Üniversitesi. | ISBN: -

Gedâyî Dîvânı İnceleme Metin Dizin Tıpkıbasım

ERDEM UÇAR FİLİZ MELTEM, 2015.

Ulusal Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Yayın Bilgisi: Gazi Kitabevi, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-344-232-5

Özbek Yazar Abdulla Kadiri’nin Romanlarında Eksiltili Yapılar

ERDEM UÇAR FİLİZ MELTEM, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: MLA, DOAJ, Asian Education Index Yayın Yeri: International Journal of Languages’ Education and Teaching Cilt: 5 Sayı: 4 DOI: http://dx.doi.org/10.18298/ijlet.2241 ISSN: 2198-4999

ÇAĞATAY ŞAİRİ ATÂYÎ’NİN DİVANINDA EKSİLTİLİ YAPILAR

ERDEM UÇAR FİLİZ MELTEM, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Ebsco Host, Pro Quest, OAJI net, Dergi Park Akademik, Asos, Acar İndex Yayın Yeri: TÜRÜKUluslararası Dil, Edebiyatve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi Cilt: - Sayı: 11 DOI: http://dx.doi.org/10.12992/TURUK361 ISSN: 2147-8872

Çetin Pekacar Kumuk Türkçesi Sözlüğü Ankara Türk Dil KurumuYayınları 2011 409 s ISBN 978 975 16 2385 0

ERDEM UÇAR FİLİZ MELTEM, 2016

Uluslararası Hakemli Kitap KritiğiEndeks: ASOS Index, CEEOL, DOAJ, EBSCO, IndexCopernicus, Index Islamicus, MLA International Bibliography, International Medieval Bibliography, ProQuest, Serials Solutions, TÜBİTAK-ULAKBİM, Ulrich's periodicals directory Yayın Yeri: Karadeniz Araştırmaları Cilt: - Sayı: 52 DOI: http://dx.doi.org/10.12787/KARAM1164 ISSN: 1304-6918

Çağatay Türkçesinde sA Ekinin İşlevleri

ERDEM UÇAR FİLİZ MELTEM, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: MLA, EBSCO, SOBİAD, ASOS, TEİ, ARASTIRMAX, MIAR, ACAR İNDEX Yayın Yeri: The Journal of Academic Social Science Studies Cilt: - Sayı: 48 DOI: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3589 ISSN: 1460-7425

NEHCÜ L FERÂDİS TE İKİLİ KULLANIMLAR

ERDEM UÇAR FİLİZ MELTEM, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: MLA, ASOS, ASOS, JOURNAL İNDEX Yayın Yeri: International Journal of Languages’ Education and Teaching Cilt: 4 Sayı: 2 DOI: 10.18298/ijlet.624 ISSN: 2198-4999

ÇAĞATAY TÜRKÇESİNDE nI İLGİ HÂLİ EKİ

PEKACAR ÇETİN,ERDEM UÇAR FİLİZ MELTEM, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: MLA, DOAJ, ASOS, GIGA, JOURNAL İndex, SOBİAD Yayın Yeri: INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGES' EDUCATION AND TEACHING Cilt: - Sayı: - DOI: http://dx.doi.org/10.18298/ijlet.294 ISSN: 2198-4999

Meslekleri ve İlgi Alanları Açısından Mecâlisü n Nefâyis teki Şairlerin Sosyal Hayattaki Yeri

ERDEM UÇAR FİLİZ MELTEM, 2012

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ULAKBİM, EBSCO, MLA, DOAJ, ASOS Yayın Yeri: Turkish Studies-International Periodical For The Language, Literature and History of Turkish or Turk Cilt: 7 Sayı: 1 DOI: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.3052 ISSN: 1308-2140

Çağatay Türkçesinde Eski Türkçenin İzleri

ERDEM UÇAR FİLİZ MELTEM, 2011

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ULAKBİM, EBSCO, MLA, DOAJ, ASOS Yayın Yeri: Turkish Studies-International Periodical For The Language, Literature and History of Turkish or Turk Cilt: 6 Sayı: 1 DOI: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.1995 ISSN: 1308-2140

Çağatay Türkçesinde Sıfır Biçimbirim

ERDEM UÇAR FİLİZ MELTEM, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ASOS İndex, Sindex, OAJI, Yayın Yeri: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 7 Sayı: 2 DOI: - ISSN: -

Gedâyî Dîvânı nda Şahsiyetler

ERDEM UÇAR FİLİZ MELTEM, 2016

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Gazi Türkiyat Cilt: - Sayı: 19 DOI: - ISSN: 1307-914X

ÇAĞATAY TÜRKÇESİNDE BOL OLMAK FİİLİNİN ÇOK ANLAMLI YAPISI

ERDEM UÇAR FİLİZ MELTEM, 2016

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Dil Araştırmaları Cilt: - Sayı: 19 DOI: - ISSN: 1307-7821

Tarihî Türk Lehçelerinde atı Kelimesinin Çok Anlamlı Yapısı

ERDEM UÇAR FİLİZ MELTEM, 2016

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Karadeniz Cilt: - Sayı: 31 DOI: - ISSN: 1308-6200

ÇAĞATAY TÜRKÇESİNDE TASVİR FİİLLERİ

ERDEM UÇAR FİLİZ MELTEM, 2016

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Türkbilig:Türkoloji Araştırmaları Cilt: - Sayı: 32 DOI: - ISSN: 1302-6011

Çağatay Türkçesinde Sınırlama Hâli

ERDEM UÇAR FİLİZ MELTEM, 2011

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Türklük Bilimi Araştırmaları Cilt: 29 Sayı: 29 DOI: - ISSN: 1300-7874

Özbek Türkçesinde -sa Ekinin İşlevleri

Yazar: ERDEM UÇAR FİLİZ MELTEM

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 26.06.2017-28.06.2017 Ülke: TÜRKİYE

Özbek Türkçesinde Yeterlik Kategorisi

Yazar: ERDEM UÇAR FİLİZ MELTEM

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: INTERNATIONALCONGRESS ONAFRO-EURASIANRESEARCH II Etkinklik Tarihi: 17.04.2017-20.04.2017 Ülke: İSPANYA

TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE FİİLLERİN ÇOK ANLAMLI YAPISI AŞK GÜNEŞE BENZER DE GÖR FİİLİ

Yazar: ERDEM UÇAR FİLİZ MELTEM

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: 2. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 02.05.2016-04.05.2016 Ülke: TÜRKİYE

ÇAĞATAY TÜRKÇESİNDE nI İLGİ HÂLİ EKİ

Yazarlar: PEKACAR ÇETİN,ERDEM UÇAR FİLİZ MELTEM

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Nevşehir HBV Üniversitesi 1. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 28.05.2015-30.05.2015 Ülke: TÜRKİYE

XV Yüzyıl Orta Asya Türkçesinin Önemli Temsilcilerinden Gedâyî nin Şiirlerinde Sosyal Hayatın İzleri

Yazar: ERDEM UÇAR FİLİZ MELTEM

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve Saraybosna Üniversitesi Uluslararası Türk Kültürü Araştırmaları Sempozyumu TÜKAS 2014 Etkinklik Tarihi: 12.11.2014-13.11.2014 Ülke: TÜRKİYE

Eski Türkçe ve Batı Türkçesinin Etkisinde Bir Doğu Metni Gedâyî Dîvânı

Yazar: ERDEM UÇAR FİLİZ MELTEM

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Niğde Üniversitesi I. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu (18-21 Mart 2014) Etkinklik Tarihi: 18.03.2014-21.03.2014 Ülke: TÜRKİYE

Nevşehirli Şair Nedim Uçar ın Şiirlerinde Kelime Dünyası

Yazar: ERDEM UÇAR FİLİZ MELTEM

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: I. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 16.11.2011-19.11.2011 Ülke: TÜRKİYE

Nevşehir ve Diğer Anadolu Ağızlarında Fiillerin Teklik 3 Şahıs Çekimlerinde n Sesi

Yazarlar: PEKACAR ÇETİN,ERDEM UÇAR FİLİZ MELTEM

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: I. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 16.11.2011-19.11.2011 Ülke: TÜRKİYE

Nevşehir Ağızlarında Eski Türkçe Arkaik Unsurlar

Yazar: ERDEM UÇAR FİLİZ MELTEM

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: I. Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 27.02.2007-28.02.2007 Ülke: TÜRKİYE

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 13.02.2013-13.02.2013  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Nevşehir Üniversitesi Öğrencilerinin Çağrışım Dünyası

  Konusu: Proje çerçevesinde Türkçedeki temel kelimelerden seçilen hedef kelimelerin Nevşehir Üniversitesi öğrencilerinin zihin dünyasına yansıyan çağrışım setleri esas alınarak toplumsal rol ve kimliklerin ekonomik ve kültürel koşulların cinsiyet farklılığının vb algılama düşünme ve dil üzerindeki etkisi tespit edilecek böylece Nevşehir Üniversitesi öğrencilerinin dünyayı görme algılama düşünme ve dili kullanma biçimleri değerlendirilecektir  Görevi: Araştırmacı

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 13.02.2013-13.02.2013  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Osmanlıdan Cumhuriyete Nevşehir Mezar Taşları

  Konusu: Mezar taşları hem şekil hem de yapı ve içerik bakımından toplumun kültürel yapısını ortaya koymaktadır Bu bağlamda söz konusu proje Nevşehir yöresi ilçe belde ve köyleri mezar taşlarının sanat tarihi dil ve halk bilimi açısından incelenmesini içermektedir Özellikle Osmanlı Dönemi mezar taşı kitabelerinin fotoğraflanması arşivlenmesi kitabeleri dil ve kültür açısından incelenip değerlendirilmesi projenin konusunu oluşturmaktadır  Görevi: Yürütücü

___ Bağlantılar ___