Akademik Unvanlar

 • 2014

    YARDIMCI DOÇENT

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

 • 2013 2006

    ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

 • 2012 2011

    ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  Texas A&M University College of Education & Human Development

 • 2008 2008

    ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  California State University, San Bernardino College of Natural Sciences

 • 2006 2005

    ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULU

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2013

  Yaratıcı drama eğitiminin aday beden eğitimi öğretmenlerinin eleştirel düşünme becerileri ve eğilimleri üzerine etkisi  "

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ  

 • Yüksek Lisans 2008

  Beden eğitimi ve spor öğretmenliği, antrenörlük ve rekreasyon programlarında öğrenim gören öğrencilerin eleştirel düşünme düzeylerinin saptanması ve karşılaştırılması  "

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ (YL) (TEZLİ) 

 • Lisans 2005

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ PR.

2016-2017 Lisans TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI
2016-2017 Lisans ORTAK SEÇMELİ BEDEN EĞİTİMİ
2016-2017 Lisans DRAMA
2016-2017 Lisans FİZİKSEL UYGUNLUK
2016-2017 Lisans EĞİTİM FELSEFESİ
2016-2017 Lisans TENİS
2016-2017 Lisans ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI
2016-2017 Lisans ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ-I
2015-2016 Lisans Ortak Seçmeli Beden Eğitimi
2015-2016 Lisans Tenis
2015-2016 Lisans Okul Deneyimi
2015-2016 Lisans Bilimsel Araştırma Yöntemleri
2015-2016 Lisans Doğa Sporları
2015-2016 Lisans Su Sporları
2015-2016 Lisans Özel Öğretim Yöntemleri-II
2015-2016 Lisans Ortak Seçmeli Beden Eğitimi Dersi
2015-2016 Lisans Tenis
2015-2016 Lisans Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
2015-2016 Lisans Eğitim Felsefesi
2015-2016 Lisans Özel Öğretim Yöntemleri-I
2015-2016 Lisans Fiziksel Uygunluk
2014-2015 Lisans Eğitim Felsefesi
2014-2015 Lisans Eğitim Bilimine Giriş
2014-2015 Lisans Öğretim İlke ve Yöntemleri
2013-2014 Lisans Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım

Filtrele:

Passionately Inclusive:Towards Participationand Friendshipin Sport

SAÇLI UZUNÖZ FATMA,Chin Mingkai,Mok Magdalena Mo Ching,Edginton Christopher R,Podnar Hrvoje, 2017.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Waxmann, ALMANYA. | ISBN: 978-3-8309-3729-6

Eğitim Bilimine Giriş

SAÇLI UZUNÖZ FATMA, 2016.

Ulusal Ders Kitabı Yayın Bilgisi: Pegem Akademi, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-318-444-7

Physical Education and Health Global Perspectives and Best Practice

DEMİRHAN GIYASETTİN,SAÇLI FATMA, 2014.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Sagamore Publishing, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ. | ISBN: 978-1-57167-702-0

Ölçme ve Değerlendirme

SAÇLI FATMA,HÜNÜK DENİZ,İNCE MUSTAFA LEVENT, 2010.

Ulusal Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Spor Yayınevi ve Kitabevi, TÜRKİYE. | ISBN: 9789944379113

Öğretim Modelleri ve Güncel Araştırmalar

İNCE MUSTAFA LEVENT,CENGİZ CEVDET,EBEM ZEYNEP,HÜNÜK DENİZ,KANGALGİL MURAT,SAÇLI FATMA,SARAÇ LEYLA,YAPAR AHMET, 2010.

Ulusal Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Spor Yayınevi ve Kitabevi, TÜRKİYE. | ISBN: 9789944379151

Ölçme ve Değerlendirme

İNCE MUSTAFA LEVENT,SAÇLI FATMA, 2010.

Ulusal Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Spor Yayınevi ve Kitabevi, TÜRKİYE. | ISBN: 9789944379113

Öğretim Modelleri ve Güncel Araştırmalar

DEMİRHAN GIYASETTİN,SAÇLI FATMA,CENGİZ CEVDET,ÇİÇEK ŞEREF, 2010.

Ulusal Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Spor yayınevi ve Kitabevi, TÜRKİYE. | ISBN: 9789944379151

Kaliforniya Eleştirel Düşünme Becerileri Testi KEDBT Form 2000

SAÇLI FATMA,ERTURAN İLKER AYŞE GÖKÇE,ARSLAN YUNUS,ALTUN ARİF,YILMAZ SOYLU MERYEM,DEMİRHAN GIYASETTİN, 2009.

Uluslararası Kitap Tercümesi Yayın Bilgisi: California Insight Assessment, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ. | ISBN: 1-0891557-42-4

The effect of creative drama on critical thinking in preservicephysical education teachers

SAÇLI UZUNÖZ FATMA,DEMİRHAN GIYASETTİN, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SSCI Yayın Yeri: Thinking Skills and Creativity Cilt: 24 Sayı: - DOI: - ISSN: 1871-1871

Physical Education Teachers Opinions of the Teacher Education Program

BULCA YEŞİM,SAÇLI FATMA,KANGALGİL MURAT,DEMİRHAN GIYASETTİN, 2012

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SSCI Yayın Yeri: EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE Cilt: 37 Sayı: 165 DOI: - ISSN: 1300-1337

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Tükenmişlik Düzeylerinin Saptanması ve Karşılaştırılması

KELGÖKMEN ALİ HAYDAR,SAÇLI UZUNÖZ FATMA,DEMİRHAN GIYASETTİN, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ISI (THOMSON REUTERS MASTER JOURNAL LIST) Yayın Yeri: Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi Cilt: 24 Sayı: 3 DOI: - ISSN: 1300-8811

The philosophical dispositions of pre servıce teachers and teacher educators

SAÇLI UZUNÖZ FATMA, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Journals Indexed in Eric Yayın Yeri: Educational Research and Reviews Cilt: 11 Sayı: 1 DOI: 10.5897/ERR2015.2506 ISSN: 1990-3839

Motives for physical activity participation in Turkish primary school students

SAÇLI UZUNÖZ FATMA, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ERIC Yayın Yeri: Educational Research and Reviews Cilt: 10 Sayı: 24 DOI: 10.5897/ERR2015.2487 ISSN: 1990-3839

Beden eğitimi öğretmenlerinin uygulamada karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri

DEMİRHAN GIYASETTİN,BULCA YEŞİM,SAÇLI FATMA,KANGALGİL MURAT, 2014

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Emerging Sources Citation Index (Web of Science) Yayın Yeri: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: 29 Sayı: 2 DOI: - ISSN: -

Beden eğitimi öğretmenliği antrenörlük ve rekreasyon programlarindaki öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerinin karşılaştırılması

SAÇLI FATMA,DEMİRHAN GIYASETTİN, 2011

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Emerging Sources Citation Index (Web of Science) Yayın Yeri: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: - Sayı: 41 DOI: - ISSN: 1300-5340

İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin fiziksel etkinliğe katılım nedenlerinin belirlenmesi Nevşehir örneği

DEMİREZEN İREM KÜBRA,SAÇLI UZUNÖZ FATMA,ARSLAN YUNUS, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ULAKBİM, index copernicus international, EBSCHO, ASOS Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt: 15 Sayı: 4 DOI: 10.21547/jss.265491 ISSN: 1303-0094

Beden eğitimi öğretmenlerinin derste karşılaştıkları istenmeyen öğrenci davranışları ve bu davranışlara karşı kullandıkları yöntemlere ilişkin öğrenci görüşleri

ARSLAN YUNUS,SAÇLI FATMA,DEMİRHAN GIYASETTİN, 2011

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: ULAKBİM Yayın Yeri: Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi Cilt: 22 Sayı: 4 DOI: - ISSN: -

Beden eğitimi öğretmenlerinin kişisel nitelikleri

SAÇLI FATMA,BULCA YEŞİM,DEMİRHAN GIYASETTİN,KANGALGİL MURAT, 2009

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: ULAKBİM Yayın Yeri: Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi Cilt: 20 Sayı: 4 DOI: - ISSN: -

Beden eğitimi ve spor öğretmenliği programında öğrenim gören öğrencilerin eleştirel düşünme düzeylerinin saptanması ve karşılaştırılması

SAÇLI FATMA,DEMİRHAN GIYASETTİN, 2008

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: ULAKBİM Yayın Yeri: Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi Cilt: 19 Sayı: 2 DOI: - ISSN: -

Etkileşimli teknoloji yoluyla fiziksel aktivitenin yaygınlaştırılarak 21 yüzyıl becerilerinin kazandırılması

SAÇLI UZUNÖZ FATMA, 2015

Ulusal Hakemsiz Özgün MakaleEndeks: Yayın Yeri: Nevşehir'de Eğitim Cilt: 1 Sayı: 2 DOI: - ISSN: 2148-9564

The effects of technology supporteed brain breaks on physical activity in student teachers

Yazarlar: SAÇLI UZUNÖZ FATMA,UZUNÖZ ABDULKADİR

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: BRICS Council of Exercise and Sports Science Etkinklik Tarihi: 29.11.2017-02.12.2017 Ülke: -

Applying the sport education model to tennis: The experiences of preservice teachers’.

Yazarlar: SAÇLI UZUNÖZ FATMA,sherman ledric

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: BRICS Council of Exercise and Sports Science Etkinklik Tarihi: 29.11.2017-02.12.2017 Ülke: -

11-14 YAŞ ÇOCUKLARDA SAĞLIKLA İLİŞKİLİ FİZİKSEL UYGUNLUK DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ: NEVŞEHİR ÖRNEĞİ

Yazarlar: Demirezen İrem Kübra,SAÇLI UZUNÖZ FATMA

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: Uluslararası 9. Beden Eğitimi Öğretmenliği Kongresi Etkinklik Tarihi: 19.10.2017-22.10.2017 Ülke: -

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN FİZİKSEL AKTİVİTEYE YÖNELİK TUTUMLARI: NEVŞEHİR ÖRNEĞİ

Yazarlar: Abakuş Nazım Hakan,Ağıllı Samet,SAÇLI UZUNÖZ FATMA

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: Yaşam İçin Beslenme ve Spor Küresel Formu’’ 6. Ulusal Sağlıklı Yaşam Sempozyumu 1. Yaşam için Beslenme ve Spor Kongresi Etkinklik Tarihi: 24.05.2017-27.05.2017 Ülke: TÜRKİYE

The Auricle as an Artificial Listener A four country study on the Pupil s Experiences During School Lessons Pilot Study

Yazarlar: Kraus Anja,SAÇLI UZUNÖZ FATMA

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: European Conference on Educational Research Etkinklik Tarihi: 22.08.2016-26.08.2016 Ülke: İRLANDA

Promoting Physical Activity within a Technology Supported Program A Collaborative Research in Cappadocia Turkey

Yazar: SAÇLI UZUNÖZ FATMA

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: Global Forum 2016 for Physical Education Pedagogy Etkinklik Tarihi: 26.05.2016-28.05.2016 Ülke: TÜRKİYE

A concept analysis of critical thinking in the framework of critical pedagogy in teacher education

Yazar: SAÇLI UZUNÖZ FATMA

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: Tacit Dimensions of Teaching and Learning Etkinklik Tarihi: 17.05.2016-19.05.2016 Ülke: İSVEÇ

Promotion of physical activities among school children A seven country study

Yazarlar: Mok Magdalena M,CHIN MINGKAI,CHEN SHIHUI,NOVAK DARIO,PODNAR HRVOJE,EMELJANOVAS ARUNAS,MIEZIENE BRIGITA,BRONIKOWSKI MICHAL,GRZESIAK JOANNA,GEORGESCU LUMINITA,TUDOR MARIA,MILANOVIC IVANA,PASIC MILAN,COETZEE DANE,GIYASETTIN DEMIRHAN,SAÇLI UZUNÖZ FATMA

Uluslararası Sözlü Bildiri Etkinlik Adı: Global Chinese Conference on Educational Information and Assessment Chinese Association of Psychological Testing 2015 Annual Conference Etkinklik Tarihi: 20.12.2015-22.12.2015 Ülke: TAYVAN

The philosophical dispositions of pre service teachers and teacher educators

Yazarlar: SAÇLI UZUNÖZ FATMA,ÖZLÜ CANBERK

Uluslararası Sözlü Bildiri Etkinlik Adı: EUROPEAN CONFERENCE ON EDUCATIONAL RESEARCH Etkinklik Tarihi: 07.09.2015-11.09.2015 Ülke: MACARİSTAN

Motives for physical activity participation in primary schools students

Yazar: SAÇLI UZUNÖZ FATMA

Uluslararası Poster Etkinlik Adı: 4th International Conference of Physical Education and Sports Science Etkinklik Tarihi: 20.05.2015-22.05.2015 Ülke: ENDONEZYA

İlköğretim öğrencilerinin fiziksel etkinliğe katılım nedenlerinin belirlenmesi NevşehirÖrneği

Yazarlar: DEMİREZEN İREM KÜBRA,SAÇLI UZUNÖZ FATMA

Ulusal Sözlü Bildiri Etkinlik Adı: 8. ULUSAL SPOR BİLİMLERİ ÖĞRENCİ KONGRESİ Etkinklik Tarihi: 14.05.2015-16.05.2015 Ülke: TÜRKİYE

The effect of creative drama education on critical thinking skills and dispositions in preservice physical education teachers

Yazarlar: SAÇLI FATMA,DEMİRHAN GIYASETTİN

Uluslararası Sözlü Bildiri Etkinlik Adı: AIESEP World Congress Etkinklik Tarihi: 10.02.2014-13.02.2014 Ülke: YENİ ZELANDA

The effect of creative drama education on critical thinking skills and dispositions of teachers in preservice physical education

Yazarlar: DEMİRHAN GIYASETTİN,SAÇLI FATMA

Uluslararası Sözlü Bildiri Etkinlik Adı: EUROPEAN CONFERENCE ON EDUCATIONAL RESEARCH Etkinklik Tarihi: 10.09.2013-13.09.2013 Ülke: TÜRKİYE

Preservice physical education teachers critical thinking in creative drama

Yazarlar: SAÇLI FATMA,DEMİRHAN GIYASETTİN,MCBRIDE RON

Uluslararası Sözlü Bildiri Etkinlik Adı: EUROPEAN CONFERENCE ON EDUCATIONAL RESEARCH Etkinklik Tarihi: 18.09.2012-21.09.2012 Ülke: İSPANYA

Farklı öğretim yöntemlerinin aday öğretmenlerin eleştirel düşünme becerileri eleştirel düşünme eğilimleri ve başarı hedefleri üzerine etkisi

Yazarlar: SAÇLI FATMA,ERTURAN İLKER AYŞE GÖKÇE,ARSLAN YUNUS,DEMİRHAN GIYASETTİN

Uluslararası Sözlü Bildiri Etkinlik Adı: 11.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi Etkinklik Tarihi: 10.11.2010-12.11.2010 Ülke: TÜRKİYE

The comparison of pre service teachers critical thinking skills

Yazarlar: SAÇLI FATMA,ARSLAN YUNUS,ERTURAN İLKER AYŞE GÖKÇE,DEMİRHAN GIYASETTİN

Uluslararası Sözlü Bildiri Etkinlik Adı: 5th FIEP European Congress Etkinklik Tarihi: 23.09.2009-26.09.2009 Ülke: SIRBİSTAN

Physical education teachers opinions of physical education program

Yazarlar: DEMİRHAN GIYASETTİN,BULCA YEŞİM,SAÇLI FATMA

Uluslararası Sözlü Bildiri Etkinlik Adı: 5th FIEP European Congress Etkinklik Tarihi: 23.09.2009-26.09.2009 Ülke: SIRBİSTAN

The comparison of physical education teachers self efficacy beliefs

Yazarlar: DEMİRHAN GIYASETTİN,SAÇLI FATMA

Uluslararası Sözlü Bildiri Etkinlik Adı: 5th FIEP European Congress Etkinklik Tarihi: 23.09.2009-26.09.2009 Ülke: SIRBİSTAN

A determination and comparison of critical thinking levels of students in physical education teacher training program

Yazarlar: SAÇLI FATMA,KANGALGİL MURAT,DEMİRHAN GIYASETTİN

Uluslararası Sözlü Bildiri Etkinlik Adı: FIEP World Congress Etkinklik Tarihi: 06.08.2008-10.08.2008 Ülke: FİNLANDİYA

Beden eğitimi ve spor öğretmenliği antrenörlük ve rekreasyon pogramlarında öğrenim gören öğrencilerin eleştirel düşünme düzeylerinin saptanması ve karşılaştırılması

Yazarlar: SAÇLI FATMA,DEMİRHAN GIYASETTİN

Ulusal Sözlü Bildiri Etkinlik Adı: IV. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi Etkinklik Tarihi: 23.04.2008-27.04.2008 Ülke: TÜRKİYE

A determination and comparison of critical thinking levels of students in the physical education and classroom teacher training programs

Yazarlar: SAÇLI FATMA,DEMİRHAN GIYASETTİN

Uluslararası Sözlü Bildiri Etkinlik Adı: AIESEP World Congress Etkinklik Tarihi: 21.01.2008-24.01.2008 Ülke: JAPONYA

Students perspectives about misbehaviors in physical education classes and teachers methods of managing such misbehaviors

Yazarlar: SAÇLI FATMA,DEMİRHAN GIYASETTİN

Uluslararası Sözlü Bildiri Etkinlik Adı: AIESEP World Congress Etkinklik Tarihi: 21.01.2008-24.01.2008 Ülke: JAPONYA

İlköğretim okullarında görev yapan beden eğitimi öğretmenlerinin tükenmişlik düzeylerinin saptanması ve karşılaştırılması

Yazarlar: KELGÖKMEN ALİ HAYDAR,SAÇLI FATMA,DEMİRHAN GIYASETTİN

Ulusal Sözlü Bildiri Etkinlik Adı: 5. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 02.11.2007-03.11.2007 Ülke: TÜRKİYE

A determination and comparison of critical thinking levels of students in the physical education and sport teacher training program

Yazarlar: SAÇLI FATMA,DEMİRHAN GIYASETTİN

Uluslararası Sözlü Bildiri Etkinlik Adı: 4th FIEP European Congress Etkinklik Tarihi: 29.08.2007-31.08.2007 Ülke: SLOVAKYA

Self efficacy belief scale of physical education teachers

Yazarlar: DEMİRHAN GIYASETTİN,BULCA YEŞİM,SAÇLI FATMA,KANGALGİL MURAT,ALTAY FİGEN

Uluslararası Sözlü Bildiri Etkinlik Adı: 4th FIEP European Congress Etkinklik Tarihi: 29.08.2007-31.08.2007 Ülke: SLOVAKYA

Türkiye de beden eğitimi öğretmeni eğitiminde yapılan araştırmaların incelenmesi

Yazarlar: DEMİRHAN GIYASETTİN,SAÇLI FATMA,CENGİZ CEVDET,ÇİÇEK ŞEREF

Ulusal Sözlü Bildiri Etkinlik Adı: Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Yeni ve Yaratıcı Yaklaşımlar Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 13.01.2007-14.01.2007 Ülke: TÜRKİYE

The perception level of freshman high school students regarding the objectives of physical education and sports

Yazar: SAÇLI FATMA

Uluslararası Sözlü Bildiri Etkinlik Adı: AIESEP World Congress Etkinklik Tarihi: 05.07.2006-08.07.2006 Ülke: FİNLANDİYA

 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 01.01.2015-01.01.2015  | Proje Devam Ediyor | 

  Adı: Etkileşimli Teknoloji Yoluyla Fiziksel Aktivitenin Yaygınlaştırılarak 21 Yüzyıl Becerilerinin Kazandırılması

  Konusu: Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ne bağlı ilkokul ve ortaokullarda etkileşimli teknoloji yoluyla fiziksel aktivitenin yaygınlaştırılması bu yolla çocuklara 21 Yüzyıl becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır  Görevi: Yürütücü

 • Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar 01.09.2014-01.09.2014  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Promotion of Physical Activities Among School Children A Seven Country Study

  Konusu:  - Görevi: Araştırmacı

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 21.01.2013-21.01.2013  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Yaratıcı Drama Eğitiminin Aday Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Eleştirel Düşünme Becerileri ve Eğilimleri Üzerine Etkisi

  Konusu: Beden Eğitimi Öğretmen Eğitimi Görevi: Araştırmacı

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 21.02.2006-21.02.2006  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Farklı Öğretim Yöntemlerinin Aday Öğretmenlerin Eleştirel Düşünme ve Hedef Yönelimleri Üzerine Etkisi

  Konusu: Beden Eğitimi Öğretmen Eğitimi Görevi: Araştırmacı

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 21.02.2006-21.02.2006  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Beden Eğitimi Öğretmeni Nitelikleri Uygulamada Karşılaşılan Güçlükler ve Çözüm Önerileri

  Konusu: Beden Eğitimi Öğretmen Eğitimi Görevi: Araştırmacı

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 07.01.2007-07.01.2007  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Antrenörlük ve Rekreasyon Programlarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Düzeylerinin Saptanması ve Karşılaştırılması

  Konusu: Beden Eğitimi Öğretmen Eğitimi Görevi: Araştırmacı

___ Bağlantılar ___