Akademik Unvanlar

 • 2013

    ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2017

  OTEL İŞLETMELERİNDE İÇSEL PAZARLAMA VE İŞLETME PERFORMANSI İLİŞKİSİNDE PAZAR ODAKLILIĞIN ROLÜ: NEVŞEHİR ÖRNEĞİ  "

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ (DR) 

 • Yüksek Lisans 2013

  MİDİLLİ ADASI'NDAN AYVALIK’A GELEN ZİYARETÇİLERİN ALIŞVERİŞ DAVRANIŞI VE ALIŞVERİŞTEN MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA   "

  BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ 

 • Lisans 2010

  ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ 

 • Önlisans 2007

  BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ERDEK MESLEK YÜKSEKOKULU  

Filtrele:

Turizm Pazarlamasında Yeni Yaklaşımlardan Seçmeler

ÇOBAN GAMZE,YILDIZ ONUR ŞEVKET, 2016.

Ulusal Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Detay Yayıncılık, TÜRKİYE. | ISBN: -

Internal Marketing and Firm Performance in Hotel Businesses:The Role of Market Orientation

ÇOBAN GAMZE,EREN DUYGU, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO Index Copernicus Yayın Yeri: European Journal of Business and Management Cilt: 9 Sayı: 23 DOI: - ISSN: 2222-1905

MİDİLLİ DEN AYVALIK A GELEN TURİSTLERİN ALIŞVERİŞ TERCİHLERİNİN VE ALIŞVERİŞTEN MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

ÇOBAN GAMZE,AVCIKURT CEVDET,ÖZBEK VOLKAN, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Ulakbim, Asos Indeks, Ebsco, Index Copernisus, Arastirmax, Akademik Dizin Yayın Yeri: Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi/ International Journal of Economics and Administrative Studies Cilt: 8 Sayı: 15 DOI: http://dx.doi.org/10.18092/ijeas.81347 ISSN: -

Destinasyon Markalaşma Sürecinde Yöresel Mutfağın Rolü Nevşehir Örneği

ASLAN ZEYNEP,GÜNEREN EBRU,ÇOBAN GAMZE, 2014

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Index Copernicus International, INDEX COPERNICUS,Asos Index,International Scientific Indexing,Global Impact Factor (GIF),Universal Imfact Factor,Scholar Steer,Acar Index Yayın Yeri: Journal of Tourism and Gastronomy Studies Cilt: 2 Sayı: 4 DOI: - ISSN: -

Turizm Öğrencilerinin Staj Deneyiminde Algıladıkları Motivasyonun Herzberg Kuramına Göre Değerlendirilmesi Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Örneği

ASLAN ZEYNEP,ÇOBAN GAMZE,ÇOKAL ZEYNEP, 2014

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Asos, Open academic Journals Index Yayın Yeri: Muğla Sıtkı Koçman Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: - Sayı: 33 DOI: - ISSN: -

Evaluating Destination Performance with a Manager OrientedApproach Case of Nevsehir Cappadocia

EREN DUYGU,ÇOBAN GAMZE,YILDIZ ONUR ŞEVKET, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO Yayın Yeri: International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences Cilt: 6 Sayı: 5 DOI: 10.6007/IJARBSS/v6-i5/2145 ISSN: 2222-6990

___ Bağlantılar ___