Akademik Unvanlar

 • 2013

    YARDIMCI DOÇENT

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Öğrenim Bilgisi

 • Bütünleşik Doktora 2012

  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 

 • Lisans 2005

  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 

2015-2016 Önlisans TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI 1
2014-2015 Önlisans TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI 1
2013-2014 Önlisans TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI 2
2015-2016 Lisans BİLGİSAYAR 1
2014-2015 Lisans BİLGİSAYAR 1
2014-2015 Lisans BİLGİSAYAR 2
2013-2014 Lisans BİLGİSAYAR 2
2013-2014 Lisans TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI 1
2013-2014 Lisans BİLGİSAYAR 1

Filtrele:

Bilgisayara Giriş

BECİT İŞÇİTÜRK GÖKÇE,KIRTAY MEHMET, 2017.

Uluslararası Ders Kitabı Yayın Bilgisi: Pegem Akademi, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-241-070-7

Eğitim Bilimlerine Giriş

BECİT İŞÇİTÜRK GÖKÇE, 2016.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: PEGEM. | ISBN: -

Teknopedagojik Eğitime Dayalı Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

KABAKÇI YURDAKUL IŞIL, ODABAŞI FERHAN, ÇOKLAR AHMET NACİ, KURT ADİLE AŞKIMBİRİNCİ GÜRKAYŞAHİN YUSUF LEVENTKILIÇER KEREMERSOY MEHMETCEYLAN BERİL, 2013.

Ulusal Ders Kitabı Yayın Bilgisi: Anı Yayıncılık, TÜRKİYE. | ISBN: -

An Integrated Approach for Preservice Teachers Acceptance and Use of Technology UTAUT PST Scale

BECİT İŞÇİTÜRK GÖKÇE,KABAKÇI YURDAKUL IŞIL,URSAVAŞ ÖMER FARUK, 2014

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SSCI Yayın Yeri: Eurasian Journal of Educational Research Cilt: - Sayı: 55 DOI: 10.14689/ejer.2014.55.2 ISSN: 1302-597X

ÖĞRETMEN ADAYLARININ FACEBOOK GRUPLARININ EĞİTSELAMAÇLI KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

BECİT İŞÇİTÜRK GÖKÇE, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Sobiad, Citefactor Yayın Yeri: Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt: - Sayı: 46 DOI: - ISSN: -

The Metaphors of Pre-Service Religious Culture and Moral Knowledge Pre-Service Teachers Related to Cyber-Bullying

BECİT İŞÇİTÜRK GÖKÇE,TURAN EMİNE ZEHRA, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: .researchbib, .indexcopernicus Yayın Yeri: Journal of Current Researches on Social Sciences Cilt: 7 Sayı: 3 DOI: 10.26579/jocress-7.3.6 ISSN: -

Öğretmen Adaylarının Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kabul ve Kullanımlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

BECİT İŞÇİTÜRK GÖKÇE,KABAKÇI YURDAKUL IŞIL, 2014

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Education SourceEBSCOhost Education Research CompleteEBSCO A-Z JournalsERA (Educational Research Abstracts)HERDC (Higher Education Research Data Collection)AERA (American Educational Research Association)DOAJ (Directory of Open Access Journals)ISETL (International Society for Exploring Teaching and Learning)Ulrich’s Periodical Directory (ProQuest)Google ScholarTürk Eğitim İndeksi Yayın Yeri: Eğitimde Kuram ve Uygulama Cilt: 10 Sayı: 3 DOI: - ISSN: 1304-9496

Bilgisayar Öğretmen Adaylarının Okul Uygulama Derslerinin Yararlarına İlişkin Görüşleri

BECİT İŞÇİTÜRK GÖKÇE,KABAKÇI YURDAKUL IŞIL,KURT ADİLE AŞKIM, 2009

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: ULAKBİM Yayın Yeri: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: -

Türkiye deki Eğitim Teknolojisi Araştırmalarında Güncel Eğilimler

ŞİMŞEK ALİ,ÖZDAMAR KESKİN NİLGÜN,BECİT İŞÇİTÜRK GÖKÇE,KILIÇER KEREM,AKBULUT YAVUZ,yıldırım yusuf, 2008

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: ULAKBİM Yayın Yeri: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: -

The Roles of Religious Culture and Moral Knowledge Teachers in Organizing Their Students Relationships with Social Networks

TURAN EMİNE ZEHRA,BECİT İŞÇİTÜRK GÖKÇE, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Journals Indexed in Eric Yayın Yeri: International Journal of Higher Education Cilt: 6 Sayı: 2 DOI: 10.5430/ijhe.v6n2p43 ISSN: 1927-6052

Öğretmen Adaylarının Siber Zorba Davranışlarda Bulunma ve Maruz Kalma Durumlarına İlişkin Görüşleri

Yazarlar: BECİT İŞÇİTÜRK GÖKÇE, TURAN EMİNE ZEHRA

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: Uluslararası Eğitimde Değişim ve Yeni Yönelimler Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 19.03.2018-19.03.2018 Ülke: -

Sınıf Öğretmenlerinin Öğretim Sürecinde Teknoloji Kabul Ve Kullanımlarına İlişkin Görüşleri

Yazarlar: KABAKÇI YURDAKUL IŞIL, BECİT İŞÇİTÜRK GÖKÇE

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: IETC 2011 Etkinklik Tarihi: 19.03.2018-19.03.2018 Ülke: -

Öğretmenlerin Teknoloj Kabul Ve Kullanımlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Yazarlar: KABAKÇI YURDAKUL IŞIL, URSAVAŞ ÖMER FARUK, BECİT İŞÇİTÜRK GÖKÇE

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: IETC 2010 Etkinklik Tarihi: 19.03.2018-19.03.2018 Ülke: -

The Perception of Internal and External Stakeholders: The Case Of Nevşehir Hacı Bektaş Veli University

Yazarlar: TURAN EMİNE ZEHRA,BECİT İŞÇİTÜRK GÖKÇE,GÜNAY KÖPRÜLÜ SEVTAP,SEÇME GÖKHAN,KAYA TEKİNER,ALKAYA AYLİN,CİNGÖZ AYŞE

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: ICQH 2017International Conference on Quality in Higher Education Etkinklik Tarihi: 07.12.2017-08.12.2017 Ülke: TÜRKİYE

THE PERCEPTION OF INTERNAL AND EXTERNAL STAKEHOLDERS: THE CASE OF NEVSEHİR HACI BEKTAS VELI UNIVERSITY

Yazarlar: TURAN EMİNE ZEHRA,BECİT İŞÇİTÜRK GÖKÇE,GÜNAY KÖPRÜLÜ SEVTAP,SEÇME GÖKHAN,KAYA TEKİNER,ALKAYA AYLİN,CİNGÖZ AYŞE

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: ICQH 2017 Etkinklik Tarihi: 07.12.2017-08.12.2017 Ülke: -

Üniversite Öğrencilerinin Facebook Kullanımının Psiko-Sosyal Yönleri Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması

Yazarlar: COŞKUNSERÇE OZAN,AYDOĞDU ŞEYHMUS,BECİT İŞÇİTÜRK GÖKÇE

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 24.05.2017-26.05.2017 Ülke: TÜRKİYE

Eğitsel Robot Kitlerinin Programlama Eğitiminde Kullanımı

Yazarlar: COŞKUNSERÇE OZAN,AYDOĞDU ŞEYHMUS,BECİT İŞÇİTÜRK GÖKÇE

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 24.05.2017-26.05.2017 Ülke: TÜRKİYE

INVESTIGATING THE ROLES OF RELIGIOUS CULTURE AND MORAL KNOWLEDGE TEACHERS IN ORGANIZING THE RELATIONSHIPS WITH SOCIAL NETWORKS

Yazarlar: TURAN EMİNE ZEHRA,BECİT İŞÇİTÜRK GÖKÇE

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: İSNİTE 2016 The 4th International Symposium on New Issues in Teacher Education Etkinklik Tarihi: 30.08.2016-02.09.2016 Ülke: FİNLANDİYA

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Adaylarının Siber Zorbalığa İlişkin Metaforları

Yazarlar: TURAN EMİNE ZEHRA,BECİT İŞÇİTÜRK GÖKÇE

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 15. ULUSLARARASI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU Etkinklik Tarihi: 11.05.2016-15.05.2016 Ülke: -

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Teknopedagojik Yeterliklerinin Çeşitli Değişkenler Tarafından İncelenmesi

Yazarlar: BECİT İŞÇİTÜRK GÖKÇE, ÇİFTÇİ BARIŞ

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: Ulusal Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi Etkinklik Tarihi: 03.10.2013-05.10.2013 Ülke: TÜRKİYE

Bilgisayar Etiği Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Eğitiminde Kendine Ne kadar Yer Buluyor

Yazarlar: BECİT İŞÇİTÜRK GÖKÇE,KUZU DEMİR ELİF BUĞRA

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: IETC 2008 Etkinklik Tarihi: 06.05.2008-09.05.2008 Ülke: -

Öğretmenlerin Lisansüstü Eğitimde Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Yazarlar: KUZU ABDULLAH,BECİT İŞÇİTÜRK GÖKÇE

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: LESEMP 2007 Etkinklik Tarihi: 17.10.2007-21.10.2007 Ülke: TÜRKİYE

 • TÜBİTAK PROJESİ 19.03.2018-19.03.2018  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: ÖĞRETMEN ADAYLARI İÇİN TEKNOPEDAGOJİK EĞİTİMİN ETKİSİ VE TEKNOPEDAGOJİK EĞİTİME YÖNELİK BİR YAPI ÖNERİSİ

  Konusu:  - Görevi: Bursiyer

___ Bağlantılar ___