Akademik Çalışmalar

Bilimsel Makaleler
1 ÖĞRETMEN ADAYLARININ SİBER ZORBA DAVRANIŞLARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK, E. Zehra TURAN,, Social Sciences Studies , Sayı:4, Sayfalar:60-68, 2015

2 Öğretmen Adaylarının Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kabul ve Kullanımlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi.

Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK, Işıl KABAKÇI YURDAKUL,, Eğitimde Kuram ve Uygulama , Sayı:10, Sayfalar:684-702, 2014

3 An Integrated Approach for Preservice Teachers’ Acceptance and Use of Technology: UTAUT-PST Scale.

Becit- İşçitürk, G., Kabakçı-Yurdakul, I.& Ursavaş, Ö.F., Eurasian Journal of Educational Research , Sayı:55, Sayfalar:21-36, 2014

4 Bilgisayar Öğretmen Adaylarının Okul Uygulama Derslerinin Yararlarına İlişkin Görüşleri

Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK, Işıl KABAKÇI YURDAKUL, Adile Aşkım KURT, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , Sayı:9, Sayfalar:169-184, 2009

5 Türkiye’deki eğitim teknolojisi araştırmalarında güncel eğilimler

Şimşek, A., Özdamar, N., Becit, G., Kılıçer, K., Akbulut, Y., & Yıldırım, Y, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , Sayı:19, Sayfalar:439-458, 2008


Bilimsel Toplantı Görevleri
1 ITTES 2015

Eğitimde Teknoloji Kullanımı , 2015

2 ICITS

Eğitimde Teknoloji Kullanımı , 2015

3 ICITS

Eğitimde Teknoloji Kullanımı , 2014

4 ITTES

Eğitimde Teknoloji Kullanımı , 2014

5 ITTES

Eğitimde Teknoloji Kullanımı , 2013

6 IETC

Eğitim Teknolojisi- Eğitimde Teknoloji Kullanımı , 2011

7 IETC

Eğitim Teknolojisi- Eğitimde Teknoloji Kullanımı , 2010

8 LESEMP

Lisansüstü Eğitim , 2008

9 IETC

Eğitim Teknolojisi- Eğitimde Teknoloji Kullanımı , 2008


Kitaplar
1 Teknopedagojik Eğitime Dayalı Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Teknopedagojik Eğitimi Temel alarak oluşturulmuş bir Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı kitabıdır. , IŞIL KABAKÇI YURDAKUL, ADİLE AŞKIM KURT, H. FERHAN ODABAŞI, GÖKÇE BECİT İŞÇİTÜRK, KEREM KILIÇER, BERİL CEYLAN, GÜRKAY BİRİNCİ, YUSUF LEVENT ŞAHİN, AHMET NACİ ÇOKLAR, MEHMET ERSOY, Türü: Kitap bölümü, ISBN : ,ISSN : ,2014


Verilen Dersler
1 Bilgisayar-1

Eğitim Fakültesi , Sınıf Öğretmenliği , Lisans , 2014-2015

2 Bilgisayar-1

Eğitim Fakültesi , Fen Bilgisi Öğretmenliği , Lisans , 2013-2014

3 Bilgisayar-1

Eğitim Fakültesi , Sınıf Öğretmenliği , Lisans , 2013-2014