Akademik Çalışmalar

Bilimsel Makaleler
1 ÖĞRETMEN ADAYLARININ FACEBOOK GRUPLARININ EĞİTSEL AMAÇLI KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Gökçe Becit İşçitürk, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi , Sayı:46, Sayfalar:253-261, 2017

2 The Metaphors of Pre-Service Religious Culture and Moral Knowledge Pre-Service Teachers Related to Cyber-Bullying

Gökçe Becit İşçitürk, Emine Zehra Turan, Journal of Current Researches on Social Sciences , Sayı:7, Sayfalar:89-100, 2017

3 The Roles of Religious Culture and Moral Knowledge Teachers in Organizing Their Students Relationships with Social Networks

Gökçe Becit İşçitürk, Emine Zehra Turan, International Journal of Higher Education , Sayı:6, Sayfalar:43-50, 2017

4 ÖĞRETMEN ADAYLARININ SİBER ZORBA DAVRANIŞLARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK, E. Zehra TURAN,, Social Sciences Studies , Sayı:4, Sayfalar:60-68, 2015

5 Öğretmen Adaylarının Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kabul ve Kullanımlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi.

Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK, Işıl KABAKÇI YURDAKUL,, Eğitimde Kuram ve Uygulama , Sayı:10, Sayfalar:684-702, 2014

6 An Integrated Approach for Preservice Teachers’ Acceptance and Use of Technology: UTAUT-PST Scale.

Becit- İşçitürk, G., Kabakçı-Yurdakul, I.& Ursavaş, Ö.F., Eurasian Journal of Educational Research , Sayı:55, Sayfalar:21-36, 2014

7 Bilgisayar Öğretmen Adaylarının Okul Uygulama Derslerinin Yararlarına İlişkin Görüşleri

Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK, Işıl KABAKÇI YURDAKUL, Adile Aşkım KURT, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , Sayı:9, Sayfalar:169-184, 2009

8 Türkiye’deki eğitim teknolojisi araştırmalarında güncel eğilimler

Şimşek, A., Özdamar, N., Becit, G., Kılıçer, K., Akbulut, Y., & Yıldırım, Y, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , Sayı:19, Sayfalar:439-458, 2008


Bilimsel Toplantı Görevleri
1 ITTES 2015

Eğitimde Teknoloji Kullanımı , 2015

2 ICITS

Eğitimde Teknoloji Kullanımı , 2015

3 ICITS

Eğitimde Teknoloji Kullanımı , 2014

4 ITTES

Eğitimde Teknoloji Kullanımı , 2014

5 ITTES

Eğitimde Teknoloji Kullanımı , 2013

6 IETC

Eğitim Teknolojisi- Eğitimde Teknoloji Kullanımı , 2011

7 IETC

Eğitim Teknolojisi- Eğitimde Teknoloji Kullanımı , 2010

8 LESEMP

Lisansüstü Eğitim , 2008

9 IETC

Eğitim Teknolojisi- Eğitimde Teknoloji Kullanımı , 2008


Kitaplar
1 Bilgisayara Giriş

Bilgisayar Ağları-işletim Sistemleri-Ofis Programları, Gökçe Becit İşçitürk, Ozan Coşkunserçe, Şeyhmus Aydoğdu, Kadir Aba, Mehmet Kırtay, Yıldız Aydoğdu, Türü: Ders kitabı, ISBN : 978-605-241-070-7,ISSN : ,2017

2 Teknopedagojik Eğitime Dayalı Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Teknopedagojik Eğitimi Temel alarak oluşturulmuş bir Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı kitabıdır. , IŞIL KABAKÇI YURDAKUL, ADİLE AŞKIM KURT, H. FERHAN ODABAŞI, GÖKÇE BECİT İŞÇİTÜRK, KEREM KILIÇER, BERİL CEYLAN, GÜRKAY BİRİNCİ, YUSUF LEVENT ŞAHİN, AHMET NACİ ÇOKLAR, MEHMET ERSOY, Türü: Kitap bölümü, ISBN : ,ISSN : ,2014


Verilen Dersler
1 Bilgisayar-1

Eğitim Fakültesi , Sınıf Öğretmenliği , Lisans , 2014-2015

2 Bilgisayar-1

Eğitim Fakültesi , Fen Bilgisi Öğretmenliği , Lisans , 2013-2014

3 Bilgisayar-1

Eğitim Fakültesi , Sınıf Öğretmenliği , Lisans , 2013-2014